Теми статей
Обрати теми

Віддаємо безоплатно основні засоби

Редакція ПБО
Стаття
img 1

основні засоби

img 2

Віддаємо безоплатно основні засоби

Продовжуючи розмову про безоплатні передання, приділимо увагу й обліку операцій з передання «за просто так» основних засобів. Щоправда, ці правочини не таке часте явище, як безоплатні передання їх «менших братів» — товарів та послуг. Проте, заглянувши в нашу поштову скриньку, облікові питання можна знайти і щодо них. Які ж особливості обліку у сторони, що передає, з’ясуємо в цій статті.

Наталія Дзюба, податковий експерт

 

Податок на прибуток

Безоплатне передання — продаж?

Оскільки основні засоби в податковому обліку зараховані до категорії товару (належать до товару) (п.п. 14.1.244 ПКУ), то відповідно їх безоплатне постачання слід розцінювати як їх продаж.

Постачанням товару вважається будь-яка передача права на розпорядження товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (п.п. 14.1.191 ПКУ). При цьому до продажу (реалізації) товарів також належать і операції з безоплатного надання товарів (п.п. 14.1.202 ПКУ).

Фахівці Міндоходів також вважають, що операції з безоплатного передання основних засобів слід розглядати як продаж основних засобів (див. підкатегорію 102.09.01 БЗ). Причому вони прирівнюють до продажу безоплатне передання основних засобів як юридичним, так і фізичним особам, у тому числі неприбутковим організаціям та установам. А це вже, у свою чергу, наштовхує сторону, яка передає основні засоби безоплатно, керуватися правилами податкового обліку продажу основних засобів, що встановлені ст. 146 ПКУ.

Оформляємо документи

Виведення з експлуатації об’єкта основних засобів за результатами продажу здійснюється на підставі наказу керівника підприємства (п. 146.18 ПКУ).

А отже, наказом керівника підприємства оформляємо і виведення з експлуатації основних засобів, що безоплатно передаються

На підставі цього наказу треба оформити Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів за формою № ОЗ-1, затвердженою наказом Мінстату від 29.12.95 р. № 352. Його складають у двох примірниках (один залишається у сторони, що передає, а другий — для отримувача). Потім на підставі цього Акта робляться відповідні записи про вибуття об’єкта ОЗ до його інвентарної картки.

Як визначаємо результат від передання?

Відповідно до абзацу першого п. 146.13 ПКУ, якщо дохід від продажу чи іншого відчуження окремих об’єктів основних засобів перевищує їх балансову вартість, то сума перевищення включається до доходу. При цьому у протилежній ситуації, коли балансова вартість об’єкта основних засобів перевищує дохід від його продажу чи іншого відчуження, різниця, що утворилася, підлягає включенню до витрат.

Тобто податковий результат (дохід/витрата) операції з безоплатного передання повинен визначатися задопомогою порівняння:

1) доходу від продажу чи іншого відчуження об’єкта основних засобів та

2) балансової вартості об’єкта основних засобів.

Розглянемо, як визначити ці показники.

Визначаємо дохід від продажу/іншого відчуження. Зверніть увагу: доходами згідно з п.п. 14.1.56 ПКУ вважається сума доходу платника від усіх видів діяльності, отриманого у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах. Проте це не означає, що оподатковуваний дохід у результаті безоплатного передання об’єктів основних засобів з позиції п.п. 14.1.56 ПКУ відсутній.

Річ у тім, що п. 146.14 ПКУ наказує визнавати доходи від продажу чи іншого відчуження основних засобів на рівні не нижче звичайних цін. Такий підхід застосовується навіть до «непідконтрольних» операцій і незалежно від статусу отримувача. Детальніше про визначення звичайної ціни див. «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 69, с. 10.

Незважаючи на те, що в результаті безоплатного передання об’єкта основних засобів підприємство не отримає ніяких економічних вигод, йому все одно доведеться визнати дохід виходячи зі звичайних цін

Зверніть увагу! Зважаючи на тепер особливі підконтрольні випадки застосування ст. 39 ПКУ, що регулювала до 01.09.2013 р. і питання визначення звичайної ціни, у «непідконтрольному» випадку користуватися її нормами тепер навряд чи можна, за винятком лише методів визначення звичайної ціни. Тому звичайну ціну на основні засоби, що передаються безоплатно, визначаємо за методами ст. 39 ПКУ. Серед них найбільше підходить у цьому випадку метод порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу), тобто орієнтуємося на ціни аналогічних «сторонніх» договорів, але вже купівлі-продажу, з урахуванням обставин тих, що впливають на ціну (наприклад, стан об’єкта, який передається).

Визначаємо балансову вартість об’єкта. Перш ніж безоплатно віддати об’єкт основних засобів, його потрібно вивести з експлуатації. У цьому випадку нарахування амортизації окремого об’єкта основних засобів припиняється починаючи з місяця, наступного за місяцем виведення його з експлуатації за рішенням платника податку (п. 146.15 ПКУ). Тому, визначаючи результат операції продажу (іншого відчуження) об’єкта основних засобів, використовують балансову вартість на початок місяця, наступного за місяцем його вибуття (див. підкатегорію 102.09.01 БЗ).

Податковий результат. Дохід, визначений на рівні звичайної ціни об’єкта основних засобів, що передається безоплатно, потрібно порівняти з балансовою вартістю такого об’єкта. На такому порядку наразі наполягають податківці (див. консультацію, розміщену в підкатегорії 102.09.01 БЗ).

Якщо звичайна ціна об’єкта основних засобів, що передається безоплатно, буде більша за його балансову вартість, то отриману різницю потрібно буде врахувати у складі інших доходів. У декларації з податку на прибуток відображаємо в рядку 03.17 додатка ІД.

Якщо балансова вартість об’єкта перевищить його звичайну ціну, то виходячи з положення п. 146.13 ПКУ різницю слід віднести до складу витрат. Раніше ми побоювалися, що незважаючи на наявність спеціальних норм, які установлені п. 146.13 ПКУ і застосовуються в тому числі й до безоплатного передання основних засобів, податківці все ж не дозволять платнику ставити різницю до витрат, посилаючись на негосподарськість такої операції (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2011, № 94, с. 30). Проте наші побоювання були даремні.

Міндоходів не проти відносити на витрати і суми перевищення балансової вартості над звичайною ціною об’єкта основних засобів, що передається безоплатно

Про це вони зазначили у своєму листі від 27.09.2013 р. № 13548/5/99-99-19-03-02-16 (див. на с. 45 цього номера). Крім того, ще й у консультації, розміщеній у підкатегорії 102.09.01 БЗ, щодо безоплатного передання основних засобів спеціалісти Міндоходів хоча й опосередковано, але все-таки уточнили, що витрати, визначені ст. 146 ПКУ (до яких, звісно, належить і сума перевищення балансової вартості над звичайною ціною об’єкта основних засобів), які не потрапили до собівартості реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, є іншими витратами. А отже, місце їм у рядку 06.4.16 додатка ІВ та в рядку 06.4 декларації з податку на прибуток.

Коли відображається результат безоплатного передання?

У своїй консультації, розміщеній у розділі 102.09.01 БЗ і присвяченій безоплатному переданню об’єкта основних засобів, фахівці Міндоходів кваліфікують доходи як інші та з посиланням на п. 137.16 ПКУ зазначають, що вони враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування на дату їх виникнення за бухгалтерськими правилами, якщо інше не передбачено нормами розд. III ПКУ. Водночас, забігаючи наперед, зауважимо, що в бухгалтерському обліку дохід при безоплатному переданні не відображається. А отже, у цьому випадку орієнтуватися на бухгалтерські правила неможливо. На нашу думку, визначаючи дату відображення податкових доходів, слід виходити з того, що в розумінні ПКУ об’єкти основних засобів є товаром, а їх безоплатне передання — продажем. Саме з цієї причини податкові наслідки від без­оплатного передання об’єкта основних засобів логічніше визнавати в загальному порядку, тобто за датою переходу до покупця права власності на об’єкт (п. 137.1 ПКУ).

До речі, в іншій консультації, де висвітлюється продаж основних засобів, фахівці Міндоходів для відображення результату передання закликають орієнтуватися саме на дату переходу до покупця права власності (див. також підкатегорію 102.09.01 БЗ).

Якщо безоплатно віддаємо невиробничі ОЗ

При безоплатному переданні об’єкта невиробничих засобів працюють правила абзацу другого п. 146.13 ПКУ, згідно з яким:

— сума перевищення доходів від продажу або іншого відчуження над первісною вартістю придбання невиробничих основних засобів та витрат на ремонт, що здійснюються для підтримання об’єктів в робочому стані, включається до складу «податкових» доходів платника податків, а

— сума перевищення первісної вартості над доходами від такого продажу або іншого відчуження — включається до складу «податкових» витрат. Зверніть увагу, тут забули витрати на ремонти невиробничих засобів, які, на наш погляд, за аналогією з попередньою ситуацією також повинні враховуватися.

Отже, при безоплатному переданні невиробничих засобів у податковому обліку (у «податкових» доходах або «податкових» витратах) відображається різниця — податковий результат операції, при визначенні якого враховуються витрати на придбання невиробничих засобів, а також витрати на їх ремонти з підтримання в робочому стані та поліпшення (належним чином підтверджені документально).

Як бачимо, цей порядок практично аналогічний порядку, що регулює безоплатне передання виробничих основних засобів, тому повторюватися не будемо.

Але тут є одне але! Визначення невиробничих основних засобів наведене в п. 144.3 ПКУ, і з виробничими основними засобами вони, по суті, ніяк не пов’язані.

Теоретично «звичайноцінове» обмеження при продажу основних засобів з п. 146.14 ПКУ не повинне поширюватися на невиробничі основні засоби

Тож, якщо взяти це до уваги, то при безоплатному їх переданні, зважаючи на нульову ціну та, відповідно, нульовий дохід від відчуження, податковий результат від такого передання визначити не вдасться (ставити до витрат усю суму первісної вартості невиробничих основних засобів та ще й витрат на їх ремонт при «негосподарськості» передання ми вам не радимо). А отже, по суті, абзац другий п. 146.13 ПКУ при безоплатному переданні невиробничих основних засобів незастосовний. Тоді податкових наслідків у сторони, яка передає, не буде.

Утім, майте на увазі, що не так давно фахівці Міндоходів (див. консультацію, розміщену в підкатегорії 102.09.02 БЗ, чинну до 11.08.2013 р.) «звичайноцінове» обмеження щодо відчуження основних засобів з п. 146.14 ПКУ вимагали застосовувати і при безоплатному переданні невиробничих основних засобів. Тобто вимагали для отримання податкового результату визначати дохід від безоплатного передання на рівні звичайної ціни об’єкта, що передається. Як розцінити скасування консультації, поки що невідомо. Але якщо дотримуватися такого підходу, то доведеться визначати податковий результат і по безоплатному переданні невиробничих основних засобів.

Безоплатно передаємо ОЗ, отримані безоплатно

Якщо підприємство безоплатно передає основні засоби, які раніше надійшли до нього також без­оплатно, то в цій ситуації працюватимуть правила абзацу третього п. 146.13 ПКУ. Згідно з цими правилами:

— сума перевищення доходів від продажу або іншого відчуження безоплатно отриманих основних засобів над вартістю таких основних засобів, яка була раніше включена до складу доходів (на підставі п.п. 135.5.4 ПКУ), включається до доходів, а

— сума перевищення вартості, яка була включена до складу доходів у зв’язку з безоплатним отриманням (на підставі п.п. 135.5.4 ПКУ), над доходами від такого продажу або іншого відчуження включається до витрат платника податку.

Причому зверніть увагу, що і тут визначати дохід від безоплатного передання, щоб установити результат (дохід/витрату) від безоплатного передання, слід виходячи зі звичайної ціни об’єкта, який передається (на це звертають увагу і фахівці Міндоходів у підкатегорії 102.09.01 БЗ).

Тобто податковий результат (дохід/витрата) у цьому випадку визначатиметься за допомогою порівняння:

1) звичайної ціни переданого безоплатно об’єкта основних засобів та

2) доходу, відображеного раніше при його безоплатному отриманні на підставі п.п. 135.5.4 ПКУ.

Податок на додану вартість

Тут є два важливі моменти. По-перше, безоплатне передання основних засобів, будучи постачанням товару, оподатковується у ПДВ-обліку (п.п. «в» п.п. 14.1.191, п. 185.1 ПКУ).

Згідно з новою редакцією п. 188.1 ПКУ (що діє з 01.09.2013 р.) база для нарахування податкових зобов’язань при постачанні товарів/послуг визначається виходячи з договірної вартості. І тільки в разі здійснення «контрольованих» операцій у ПДВ-обліку слід орієнтуватися на «трансфертні» звичайні ціни, що визначаються за правилами ст. 39 ПКУ. А спеціальні вимоги щодо застосування звичайних цін при безоплатному переданні товарів взагалі виключено з п. 188.1 ПКУ.

Тому податкові зобов’язання з ПДВ при безоплатному переданні основних засобів відповідно до п.п. «б» п. 187.1 ПКУ виникнуть у момент їх відвантаження (у ситуації, що розглядається, — у момент підписання акта приймання-передачі об’єкта ОЗ) виходячи з договірної вартості (п. 188.1 ПКУ).

Оскільки договірна вартість при безоплатному переданні дорівнює нулю, то, відповідно, і база для нарахування ПДВ, і сума ПДВ будуть нульовими

Утім, беручи до уваги вимоги п. 201.7 ПКУ і п. 3 Порядку № 1379, виписати податкову накладну при безоплатнному переданні об’єкта основних засобів все ж доведеться. Причому, якщо безоплатно передається імпортний або підакцизний об’єкт основних засоби (наприклад, автомобіль), то податкову накладну з нульовою вартістю доведеться ще й зареєструвати в ЄРПН.

Така податкова накладна виписується в загальному порядку, але з урахуванням деяких особливостей. У рядку «Форма проведених розрахунків» слід зазначити «Без оплати». У рядку «Вид цивільно-правового договору» вказуємо «Договір дарування» або інший та реквізити договору. Ціну постачання (графа 7), базу оподаткування (графа 8) і загальну суму, що підлягає сплаті, указуємо такими, що дорівнюють нулю. Відповідно ПДВ у розд. III та загальна сума ПДВ у розд. IV також дорівнюватимуть нулю.

По-друге, безоплатне передання основних засобів свідчить про те, що вони використані підприємством не в господарській діяльності. Тому, якщо при придбанні об’єкта основних засобів, який передається безоплатно, підприємство показало податковий кредит, то на дату безоплатного передання воно має нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ (п. 198.5 ПКУ). Базою оподаткування згідно з п. 189.1 ПКУ повинна бути:

— балансова (залишкова) вартість об’єкта основних засобів станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюється безоплатне постачання;

— за відсутності обліку ОЗ — його звичайна ціна.

Тому на дату нарахування податкових зобов’язань постачальник безоплатних основних засобів повинен скласти також комплект податкових накладних (два примірники) з типом причини «13» — «Використання виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг не у господарській діяльності», і обидва примірники залишити в себе.

Бухгалтерський облік

Одразу звертаємо вашу увагу: у бухгалтерському обліку, на відміну від податкового, операції з безоплатного передання матеріальних активів не належать до продажу.

Об’єкти основних засобів перед безоплатним переданням переводити до складу необоротних активів, утримуваних для продажу, не потрібно

Зауважте також, що в бухгалтерському обліку без­оплатне передання основних засобів не впливає на величину доходів, оскільки в результаті такої операції не відбувається ані збільшення активів, ані зменшення зобов’язань (п. 5 П(С) БУ 15).

Безоплатно передані об’єкти основних засобів доведеться виключити з активів (п. 33 П(С)БО 7, п. 40 Методрекомендацій № 561). Зменшення активів (за умови, що сума такого зменшення може бути достовірно оцінена), спричинює збільшення витрат звітного періоду (п. 6 П(С)БО 16). А отже, при безоплатному переданні об’єкта основних засобів його залишкову вартість з рахунка 10 необхідно списати на витрати — до дебету субрахунку 977 «Інші витрати звичайної діяльності».

При цьому, якщо об’єкт основних засобів дооцінювався, то згідно з п. 21 П(С)БО 7 суму такої дооцінки слід включити до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капіталу, що робиться записом: Дт 423 — Кт 441.

А от якщо безоплатно переданий об’єкт у минулому ви отримали безоплатно, то в бухобліку не забудьте списати в дохід залишок додаткового капіталу, сформованого при його безоплатному отриманні. У цьому випадку робиться запис: Дт 424 — Кт 745.

 

Приклад. Підприємство в жовтні 2013 року безоплатно передало об’єкт основних засобів — складське приміщення. Первісна вартість об’єкта — 200000 грн. Станом на 01.10.2013 р. (тобто на початок місяця, в якому здійснено передання) балансова (залишкова) вартість складу (і в бухгалтерському, і в податковому обліку) становила 152000 грн. Станом на 01.11.2013 р. (тобто на початок наступного місяця) балансова (залишкова) вартість будівлі становила 150000 грн., а сума нарахованого зносу — 50000 грн. Звичайна ціна об’єкта — 185000 грн.

Бухгалтерський та податковий облік безоплатного передання ОЗ

№ з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Податковий облік

дебет

кредит

доходи

витрати

1

Списано суму нарахованого зносу за переданим об’єктом

131

103

50000

2

Списано на витрати залишкову вартість переданого об’єкта ОЗ

977

103

150000

35000*

* При безоплатному переданні основних засобів до податкового доходу включається сума перевищення звичайної ціни об’єкта над його балансовою вартістю, тобто в цьому випадку (185000 грн. - 150000 грн. = 35000 грн.). У декларації з податку на прибуток сума визначеного доходу відображається в рядку 03 і в рядку 03.17 додатка ІД.

3

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ виходячи з балансової вартості об’єкта ОЗ

977

641/ПДВ

30400*

* Податкові зобов’язання з ПДВ нараховуємо виходячи з балансової (залишкової) вартості складу на початок періоду, в якому здійснено його безоплатне передання (п. 189.1 ПКУ) (152000 грн. х 20 % = 30400 грн.).

4

Віднесено на фінансовий результат:

— залишкову вартість переданого об’єкта ОЗ

793

977

150000

— суму нарахованих зобов’язань з ПДВ

793

977

30000

 

Упевнені, що тепер, якщо ви зробите добру справу та віддасте об’єкт основних засобів «за просто так», ваш облік буде в порядку.

 

висновки


img 3
 
 
  • Оскільки в податковому обліку безоплатне передання розцінюється як продаж, то відповідно податкові наслідки при безоплатному переданні основних засобів виникають такі ж, як і при їх продажу.

  • Податковий результат (дохід/витрата) операції з безоплатного передання об’єкта основних засобів визначається за допомогою порівняння звичайної ціни об’єкта і його балансової вартості.

  • При безоплатному переданні основних засобів податкові зобов’язання з ПДВ нараховуються виходячи з договірної вартості без застосування звичайних цін. А отже, фактично дорівнюватимуть нулю. Але, враховуючи негосподарськість безоплатного передання, щоб «компенсувати» відображений раніше податковий кредит, доведеться нарахувати податкові зобов’язання виходячи з балансової (залишкової) вартості об’єкта основних засобів.

  • У бухгалтерському облік безоплатне передання основних засобів не є продажем і не впливає на величину доходів.
 
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі