Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

«Безвозмездно, то есть даром...»-2: облік безоплатного отримання товарів і послуг

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Листопад, 2013/№ 93
Друк
Стаття
img 1

подарунки

img 2

«Безвозмездно, то есть даром…»-2: облік безоплатного отримання товарів і послуг

У минулому тематичному номері ми вже згадували крилатий вислів мудрої Сови з мультфільму про Вінні-Пуха. Зокрема, ми уявили собі, що б мала робити казкова дарувальниця, коли б їй раптом довелося виконувати вимоги українського Податкового кодексу.

Сьогодні настала черга облікової інструкції для обдарованого (у мультфільмі ним був віслючок Іа). Звісно, приємно, коли тобі на День народження щось дарують. Але що робити далі? Відображати дохід у сумі вартості шнурка? Але як це зробити, якщо операція між Совою та Іа є неконтрольованою? Як оприбуткувати подарунок на баланс і визначити його собівартість? Всі ці запитання звучать дуже весело, допоки мають дотичність до казкового персонажа, який так зрадів подарунку від Сови. А для тих бухгалтерів, перед якими ці питання стоять цілком серйозно, — вступна стаття сьогоднішнього тематичного номера.

Максим Нестеренко, податковий експерт

 

Почнемо з того, що знову окреслимо те коло випадків, у яких товари (роботи, послуги, які отримав суб’єкт господарювання, вважаються безоплатно наданими (п.п. 14.1.13 ПКУ):

а) товари, що надаються згідно з договорами дарування, іншими договорами, за якими не передбачається грошова або інша компенсація вартості таких товарів чи їх повернення, або без укладення таких договорів;

б) роботи (послуги), що виконуються (надаються) без висування вимоги щодо компенсації їх вартості;

в) товари, передані юридичній або фізичній особі на відповідальне зберігання і використані нею.

Отже, якщо ваше підприємство отримує товари (роботи, послуги) в одному із цих випадків, вони вважаються отриманими безоплатно. Які наслідки це тягне за собою в обліку, розглянемо просто зараз!

Звичайні ціни: швидше так, ніж ні!

Вже вкотре нагадуємо, що з 01.09.2013 р. набрали чинності чергові зміни до ПКУ, якими повністю змінено редакцію ст. 39 ПКУ і запроваджено механізм трансфертного ціноутворення. Практично з усіма особливостями цієї осінньої революції ви мали можливість ознайомитися у спеціальному тематичному номері (читайте «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 69).

Для теми, яку ми розглядаємо сьогодні, важливим є те, що оновлена редакція п. 153.2 і п. 188.1 ПКУ передбачає застосування звичайних цін виключно у контрольованих операціях (п.п. 39.1.2 ПКУ). Однак, незважаючи на загальний принцип ст. 39, у ПКУ збережено певний спектр непідконтрольних операцій, у яких законодавець також вимагає застосовувати звичайні ціни.

Враховуючи цю обставину, тут і надалі керуватимемося принципом, відповідно до якого звичайні ціни наразі застосовуються і в непідконтрольних операціях, але лише тоді, коли про них прямо згадують відповідні норми ПКУ.

Детально з нашою аргументацією щодо цього принципу ви можете ознайомитись у вже згаданому тематичному номері «Податки та бухгалтерський облік, 2013, № 69. У статті на с. 10 цього номера ми підготували для вас спеціальний перелік непідконтрольних операцій, при здійсненні яких у «прибутковому» і ПДВ-обліку застосовуються звичайні ціни. Що ж, перейдемо безпосередньо до обліку безоплатно отриманих товарів і послуг.

Податок на прибуток

У «прибутковому» обліку безоплатне отримання товарів чи послуг означає дохід, визначений з урахуванням звичайних цін (п.п. 135.5.4 ПКУ). Це правило застосовується безвідносно до того, чи є операція з безоплатного отримання підконтрольною. Адже згадку про звичайні ціни у п.п. 135.5.4 ПКУ після трансфертної революції збережено.

Тож дохід при безоплатному отриманні товарів у загальному випадку неодмінно виникатиме.

Виняток із цього правила становлять лише спеціально передбачені випадки (п.п. 136.1.16, 136.1.23, 136.1.25 ПКУ). Про них ми зараз не говоритимемо, а згадаємо деякі з них у наступній статті сьогоднішнього номера.

Момент, у який виникають такі доходи, прямо передбачено п. 137.10 ПКУ. Це дата фактичного отримання платником податку товарів (робіт, послуг).

Якщо надалі отримувач вирішив продати безоплатно отримані товари (або результат робіт), то дохід у нього виникає за загальним правилом, тобто за датою переходу до покупця права власності на товар (п. 137.1 ПКУ). А от витрат у вигляді собівартості реалізованих товарів у цьому випадку не буде. На цьому наполягають податківці у своїй консультації у розд. 102.07.03 БЗ (див. на с. 43 сьогоднішнього номера).

Логіка податкового органу виходить із того, що собівартість реалізованих товарів, формується за рахунок витрат, здійснюваних платником податку для провадження господарської діяльності. Оскільки отримувач не витрачався на придбання безоплатно отриманих товарів, то і їх вартість не враховується при формуванні собівартості.

Інакше кажучи, реалізуючи безоплатно отримані товари, отримувач у прибутковому обліку має двічі відобразити дохід (за фактом отримання і за фактом реалізації) та жодного разу не відображати витрати.

Проте, якщо, отримуючи безоплатні товари, підприємство несло витрати на їх розвантаження, транспортування, сплачувало ввізні мита і т. ін., то ці витрати можуть бути включені до складу «податкових» при реалізації товарів, для отримання яких вони понесені.

ПДВ

Із попереднього тематичного номера ви мали можливість дізнатися, що при безоплатному переданні надавач складає податкову накладну на нульову вартість, а його податкові зобов’язання дорівнюють нулю. Пунктом 198.3 ПКУ передбачено, що податковий кредит формують суми нарахованого і сплаченого ПДВ.

Тому зрозуміло, що на податковий кредит отримувач товарів (робіт, послуг) розраховувати не може.

img 3Винятком із цього правила, здавалося б, повинна бути ситуація, коли підприємство отримує безоплатні товари від нерезидента. Адже у цьому випадку одержувач сплачує «ввізний» ПДВ до бюджету. На наш погляд, виходячи з норм п.п. «а» п. 198.1 та п. 198.3 ПКУ, імпорт товару необхідно розглядати як одну із форм придбання. У зв’язку із цим сплачений при митному оформленні ПДВ можна включити до податкового кредиту одержувача. Головне, щоб безкоштовно отримані товари надалі використовувалися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності. Документом, що засвідчує право на податковий кредит, є митна декларація, оформлена відповідно до вимог законодавства (п. 201.12 ПКУ).

Аналогічної думки раніше дотримувалися і податківці (див. листи ДПСУ від 27.03.2012 р. № 5434/6/23-50.0114 і від 25.10.2011 р. № 4261/6/15-3415-04 // «Податки та бухгалтерський облік», 2011, № 93, с. 6). Однак нещодавно вони знову почали наполягати, що право на податковий кредит при безоплатному імпорті відсутнє, оскільки нібито відсутній факт придбання (див. БЗ, розд. 101.10). Наші аргументи проти цього висновку читайте у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 103, с. 22.

Натомість подальший продаж безоплатно отриманих товарів супроводжується нарахуванням податкових зобов’язань, як і належить (п. 187.1 ПКУ). База оподаткування визначається відповідно до договірної вартості, причому звичайні ціни застосовуються лише у разі, якщо операція є підконтрольною (п. 188.1 ПКУ). Нагадаємо, що тепер не потрібно орієнтуватися і на митну вартість товарів. Податкова накладна складається без будь-яких особливостей, як для будь-якої реалізації.

Бухгалтерський облік

Відповідно до п. 12 П(С)БО 9 первісною вартістю запасів, отриманих підприємством безоплатно, є їх справедлива вартість з урахуванням витрат, передбачених п. 9 П (С) БО 9. А справедлива вартість — це сума, за якою можна продати актив або оплатити зобов’язання за звичайних умов на певну дату. Визначення справедливої вартості окремих видів запасів наведені в додатку до П(С)БО 19.

Вартість безоплатно отриманих запасів відображається у складі іншого операційного доходу звітного періоду (субрахунок 718 «Дохід від безоплатно отриманих оборотних активів» рахунка 71 «Інший операційний дохід»).

При подальшій реалізації собівартість безоплатно отриманих товарів списується у дебет субрахунку 902 «Собівартість реалізованих товарів», а дохід відображається на субрахунку 702 «Дохід від реалізації продукції»

 

Приклад 1. Підприємство безоплатно отримало від резидента товари, справедлива вартість яких становить 2700 грн. (відповідає звичайній ціні). Витрати на транспортування і розвантаження товарів — 270 грн. (в тому числі ПДВ — 45 грн.). Надалі підприємство реалізувало безоплатно отримані товари за ціною 4200 грн. (в тому числі ПДВ — 700 грн.).

 

Відобразимо зазначені операції в бухгалтерському і податковому обліку

Таблиця 1. Безоплатне отримання товару від резидента

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Податковий облік

дебет

кредит

доходи

витрати

1

2

3

4

5

6

7

1

Оприбутковано безоплатно отриманий товар

281

718

2700

2700*

2

Включено до первісної вартості безоплатно отриманого товару витрати на його транспортування і розвантаження

281

631

225

3

Відображено податковий кредит у сумі вартості транспортних і вантажних послуг

641/ПДВ

631

45

4

Сплачено постачальнику за транспортні та вантажні послуги

631

311

270

5

Відвантажено покупцю безоплатно отримані товари

361

702

4200

3500

225**

6

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

702

641/ПДВ

700

7

Списано собівартість реалізованих товарів (2700 + 225)

902

281

2925

8

Сформовано фінансовий результат

702

791

3500

791

902

2925

* На рівні звичайних цін відповідно до п.п. 135.5.4 ПКУ. ** До складу «податкових» включаються лише додаткові витрати, понесені при безоплатному отриманні товарів.

 

Приклад 2. Підприємство безоплатно отримало від нерезидента товари, справедлива вартість яких становить 2100 грн. (відповідає звичайній ціні). Витрати на транспортування і розвантаження товарів — 840 грн. (в тому числі ПДВ 140 грн.). Надалі підприємство реалізувало безоплатно отримані товари за ціною 5700 грн. (в тому числі ПДВ — 950 грн.).

Відобразимо зазначені операції в бухгалтерському і податковому обліку

Таблиця 2. Безоплатне отримання товару від нерезидента

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Податковий облік

дебет

кредит

доходи

витрати

1

2

3

4

5

6

7

1

Сплачене митному органу ввізне мито

377

311

210

2

Сплачений митному органу «імпортний» ПДВ

377

311

462

3

Оприбутковано безоплатно отриманий товар

281

718

2100

2100*

4

Включено до первісної вартості безоплатно отриманого товару витрати на його транспортування і розвантаження

281

631

700

5

Відображено податковий кредит у сумі вартості транспортних і вантажних послуг

641/ПДВ

631

140

6

Включено до складу первісної вартості товару суму ввізного мита

281

377

210

7

Віднесено суму «імпортного» ПДВ до податкового кредиту**

641/ПДВ

377

462

8

Сплачено постачальнику за транспортні та вантажні послуги

631

311

840

9

Відвантажено покупцю безоплатно отримані товари

361

702

5700

4750

910***

10

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

702

641/ПДВ

950

11

Списано собівартість реалізованих товарів

902

281

3010

12

Сформовано фінансовий результат

702

791

4750

791

902

3010

* На рівні звичайних цін відповідно до п.п. 135.5.4 ПКУ. ** Податківці заперечують проти цього податкового кредиту. *** До складу «податкових» включаються лише додаткові витрати, понесені при безоплатному отриманні товарів.

 

На цьому завершуємо вступну статтю сьогоднішнього номера. Але розгляд безоплатних отримань лише починається!

 

висновки


img 4
 
 
  • Безоплатне отримання товарів супроводжується відображенням доходу на рівні звичайних цін навіть у неконтрольованих операціях.

  • При подальшій реалізації безоплатно отриманих товарів дохід відображається за загальним правилом, а витрати не виникають (за винятком додаткових витрат, понесених у зв’язку з безоплатним отриманням товарів).

  • Податковий кредит при безоплатному отриманні товарів не виникає, а при реалізації нараховуються податкові зобов’язання.

  • В бухгалтерському обліку безоплатне отримання товарів супроводжується нарахуванням іншого операційного доходу, а реалізація цих товарів — доходом від реалізації. На відміну від податкового обліку в бухобліку до складу собівартості реалізованих товарів потрапляє також справедлива вартість, за якою ці безоплатно отримані товари раніше прибуткувалися на баланс.
 
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі