Новини законодавства. Нова звітність з ЄСВ

Редакція ПБО
Новини від 09.09.2013 р. № 450, 454, 455
img 1

з 1 жовтня
2013 року

img 2

Нова звітність з ЄСВ

Ще в серпні цього року в ході адміністративної реформи адміністрування єдиного соціального внеску (далі — ЄСВ) на законодавчому рівні було передане органам доходів і зборів (докладніше про це див. «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 70, с. 16). Проте за стислі строки органи доходів і зборів не змогли прийняти всі справи в органів Пенсійного фонду. Тому платники ЄСВ у вересні перераховували ЄСВ на старі рахунки органів Пенсійного фонду і звіт за серпень подавали до територіальних органів Пенсійного фонду.

У вересні Міндоходів попрацювало «на славу» і затвердило низку документів, що стосуються забезпечення збору та обліку ЄСВ, порядку його на­рахування та сплати. З 1 жовтня 2013 року всі накази Міндоходів, що мають відношення до ЄСВ, набули чинності (опубліковані в Офіційному віснику України, 2013, № 73 (01.10.2013 р.)). А це значить, що всі повноваження з адміністрування ЄСВ з жовтня фактично переходять до органів доходів і зборів.

Відзначимо, що основними документами з ЄСВ для роботодавця тепер є:

Інструкція про порядок нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування — затверджена наказом Міндоходів від 09.09.2013 р. № 455 (далі — Інструкція № 455);

Порядок формування і подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування — затверджений наказом від 09.09.2013 р. № 454.

Про появу цих документів ми заздалегідь повідомляли в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 79, с. 3.

Отже, порядок нарахування та сплати ЄСВ для роботодавців залишився тим самим. Як і раніше, ЄСВ у частині нарахувань сплачується при кожній виплаті зарплати. Утриманий ЄСВ сплачується не пізніше 20 числа наступного місяця, крім гірничих підприємств, які зобов’язані сплачувати ЄСВ не пізніше 28 числа наступного місяця. У такі ж строки потрібно сплатити ЄСВ, якщо виплати, що включаються до бази справляння внеску, нараховані, але не виплачені. У випадку, якщо останній день строків сплати ЄСВ припадає на вихідний або святковий день, останнім днем таких строків сплати ЄСВ вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем.

Бентежить нова норма щодо сплати ЄСВ із сум допомоги по вагітності та пологах. Так, у п.п. 1 п. 4.3 Інструкції № 455 зазначено, що сплата єдиного внеску за осіб, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, «здійснюється з усієї суми нарахованої допомоги в місяці, у якому були здійснені нарахування». Те, що сплата ЄСВ здійснюється одразу з усієї суми допомоги, цілком справедливо. Що ж до моменту сплати, то тут, на наш погляд, мають діяти загальні принципи. Тобто сплатити ЄСВ потрібно при виплаті всієї суми декретних працівниці. При цьому місяць нарахування допомоги може не збігтися з місяцем її виплати. Нагадаємо, що роботодавець виплачує декретні тільки після отри­мання коштів від Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. ЄСВ у частині нарахувань він сплачує за рахунок власних коштів, ЄСВ у частині утримань — за рахунок коштів Фонду.

Якщо до кінця граничного строку сплати ЄСВ кошти з Фонду не надійшли, щоб уникнути фінансових санкцій, роботодавець сплачує ЄСВ і в частині нарахувань, і в частині утримань самостійно зі свого основного поточного рахунку за рахунок власних коштів. Після здійснення фінансування Фондом ЄСВ у частині утримань сплачується повторно, але вже з окремого поточного рахунку, на який надійшло фінансування. Переплату, що виникла, можна зарахувати в рахунок сплати ЄСВ або повернути за процедурою, передбаченою Порядком зарахування в рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених засобів, затвердженим наказом Міндоходів від 09.09.2013 р. 450.

Починаючи з жовтня 2013 року, ЄСВ сплачується на нові рахунки органів доходів і зборів, відкриті в органах Державної казначейської служби. Перелік рахунків опубліковано на сайті Міндоходів (http://minrd.gov.ua/dovidniki—reestri—perelik/reestri/111543.html). З 1 жовтня 2013 року рахунки розблоковано.

Будьте уважні при заповненні банківських реквізитів при сплаті ЄСВ! Обов’язково у платіжних документах замініть одержувача грошових коштів з Пенсійного фонду на свій територіальний орган Міндоходів. При виборі номера розрахункового рахунку враховуйте, що він включає код символу категорії платника (ставки) ЄСВ. Код символу складається з трьох цифр, що відповідають цифрам із шостої по восьму номера рахунку для перерахування ЄСВ.

Крім того, Міндоходів рекомендує реквізит «призначення платежу» заповнювати як для звичайного бюджетного платежу з кодом виду сплати «101» — сплата суми єдиного внеску.

Звіт з ЄСВ за вересень 2013 року потрібно подавати вже до своєї ДПІ та за новою формою. Роботодавці подають звіт, як і раніше, протягом 20 календарних днів, що настають за звітним місяцем. Якщо останній день строку подання звіту припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, то останнім днем вважається перший після нього робочий день. Отже, граничний строк подання звіту за вересень — 21 жовтня 2013 року (20 жовтня — неділя). Зверніть увагу: як і раніше, юридичні особи, які не використовують працю фізичних осіб, звіт не подають.

Порядок формування звіту з ЄСВ для роботодавців, в основному, не змінився. Та й сама форма звіту зазнала незначних змін. Проте, оскільки окремі зміни і уточнення мають місце, позначимо їх, щоб ви з легкістю змогли скласти звіт за новою формою.

1. Уточнили, що таблиця 5 з відміткою «додаткова» подається не лише в разі, коли не показали особу, з якою був укладений та/або розірваний трудовий договір (цивільний-правовий договір), але й у випадках, коли роботодавець не зазначив застраховану особу:

— з якою був укладений або розірваний трудовий договір про працевлаштування на нове робоче місце;

— якій надано відпустку для догляду за дитиною з трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку;

— якій надано відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

— якій надано відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами.

2. Уточнили, що навпроти таблиць, які не подаються до органів доходів і зборів, у звітах в електронній формі поле залишається незаповненим. На паперових носіях, як і раніше, проставляємо прокреслення.

3. Додали два коди типу нарахування (КТН), що використовуються при заповненні таблиці 6, якщо внаслідок перевірки органами доходів і зборів донараховують (КТН 11) або зменшують (КТН 12) суму ЄСВ. Поява цих кодів пов’язана з передачею повноважень з адміністрування ЄСВ органам доходів і зборів.

4. У таблиці 5 з’явилася нова графа 8 «Договір ЦПХ за основним місцем роботи (1 — так, 0 — ні)». Відмітку «1» тут мають ставити роботодавці, які уклали цивільно-правовий договір на виконання робіт (надання послуг) з працівником, для якого це підприємство — основне місце роботи. Якщо такий договір укладено з сумісником або не працівником, ставимо відмітку «0».

5. У таблиці 6 з’явилася нова графа 16 «Кількість календарних днів відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами». Цю графу роботодавець заповнює на осіб, яким надана відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами. Візьміть до відома: допомога по вагітності та пологах відображається у звіті за місяць, коли вона нарахована з розбиттям за місяцями, на які припадає відпустка.

6. Звертаємо увагу роботодавців, у яких є робочі місця, робота на яких зараховується до спеціального стажу! При заповненні таблиці 7 врахуйте, що внесено зміни до додатка 3, де наведено коди підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства. Передусім ці зміни стосуються організацій, установ, підприємств, у яких є посади, що дають право на призначення пенсії відповідно до законів України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 13.12.91 р. № 1977-XII та «Про державну службу» від 16.12.93 р. 3723-XII. Зміни пов’язані з приведенням у відповідність до ст. 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV, а саме: мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється за наявності страхового стажу у чоловіків — 35 років, у жінок — 30 років.

Крім цього, додалися 3 коди для працівників, які постійно виконують роботи або службові обов’язки в зоні відчуження за періоди з 01.01.2000 р. по 01.01.2003 р.; з 01.01.2003 р. по 01.01.2006 р.; з 01.01.2006 р. по 01.01.2009 р. При цьому код підстави залишився незмінний — ЗЧК056Д1. Змінилося формулювання назви коду ЗПЗ017А1 щодо жінок, які народили 5 і більше дітей і виховали їх до шестирічного віку (раніше були зазначені жінки, які виховали 5 і більше дітей до восьмирічного віку).

Докладніше порядок заповнення звіту з ЄСВ за новою формою розглянемо в одному з наступних номерів нашої газети.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі