Теми статей
Обрати теми

Розрахунок лікарняних та декретних, якщо в розрахунковому періоді було коригування

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Жовтень, 2013/№ 80
Друк
Лист від 22.07.2013 р. № 380/18/99-13
img 1

розрахунок лікарняних

img 2

Розрахунок лікарняних та декретних, якщо в розрахунковому періоді було коригування

Лист Міністерства соціальної політики України від 22.07.2013 р. № 380/18/99-13

 

Департамент соціального страхування та партнерства разом з виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності розглянули <…> звернення щодо обчислення середньої заробітної плати для роз­рахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності та повідомляють.

Обчислення середньої заробітної плати для розрахунку страхових виплат здійснюється відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. № 1266 (зі змінами) (далі — Порядок).

Відповідно до пп. 7, 9 Порядку середня заробітна плата застрахованої особи обчислюється виходячи з нарахованої заробітної плати за видами виплат, що включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати (у тому числі в натуральній формі), які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України «Про оплату праці», та підлягають обкладанню податком на доходи фізичних осіб у межах граничної суми місячної заробітної плати, на яку нараховуються страхові внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням. Усі виплати, з яких сплачено страхові внески під час обчислення середньої заробітної плати, для розрахунку страхових виплат включаються в тому місяці, в якому їх було нараховано.

Пунктом 4.3.3 Інструкції про порядок на­рахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої постановою Пенсійного фонду України від 27.09.2010 р. № 21-5, передбачено: якщо нарахування заробітної плати здійснюються за попередній період, зокрема у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, вони включаються до заробітної плати того місяця, у якому були здійснені нарахування.

Згідно з п. 5 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996 (зі змінами) господарські операції повинні бути відображені в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені.

Особливості обліку та відображення фонду опла­ти праці визначені в Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. № 5 (далі — Інструкція). Згідно з п.п. 1.6.2 Інструкції, якщо нарахування фонду оплати праці здійснюються за попередній період, зокрема у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, вони відображаються у фонді оплати праці того місяця, у якому були здійснені нарахування.

Таким чином, законодавчо визначено період відображення фонду оплати праці у первинному документі бухгалтерського обліку, який містить відомості про господарську операцію і підтверджує її здійснення.

Відповідно до абзацу другого п. 14 Порядку середньоденна заробітна плата для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески, на кількість відпрацьованих робочих днів у розрахунковому періоді.

Отже, у розрахунковому періоді при обчисленні середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності враховується заробітна плата у розмірі, в якому вона була нарахована, та на яку було нараховано єдиний внесок, а також ураховуються фактично відпрацьовані дні у цих місяцях. Сума донарахованої заробітної плати включається в базу для нарахування єдиного внеску в місяці, у якому здійснено донарахування, і не впливає на розрахунок допомоги по тимчасовій непрацездатності, що виплачена за попередній період.

Оскільки середньоденна заробітна плата для розрахунку допомоги по вагітності та пологах відповідно до абзацу третього п. 14 Порядку обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески, на кількість календарних днів за розрахунковий період (без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин — тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком), то у разі коригування заробітної плати застрахованій особі застосовується аналогічний підхід обчислення середньої заробітної плати, що і при обчисленні середньої заробітної плати для роз­рахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Відповідно до пп. 3, 4 Порядку розрахунковим періодом, за який обчислюється середня заробітна плата для розрахунку страхових виплат, є період роботи за останнім основним місцем роботи перед настанням страхового випадку, протягом якого застрахована особа працювала та сплачувала страхові внески або за неї сплачувалися страхові внески. Таким періодом є останні шість календарних місяців (з першого до першого числа), що передують місяцю, у якому настав страховий випадок.

Місяці розрахункового періоду (з першого до першого числа), в яких застрахована особа не працювала з поважних причин (тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком), виключаються з розрахункового періоду.

Отже, якщо застрахована особа після закінчення у неї відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку приступила до роботи 20 січня 2013 року, то при обчисленні середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по страховому випадку, який настав у неї у квітні 2013 року, січень 2013 року не виключається з розрахункового періоду і до розрахунку береться його частина та повні місяці — лютий та березень.

 

Директор Департаменту О. Постоюк

коментар редакції


img 3

Мінсоцполітики про особливості розрахунку лікарняних та декретних

 

Нещодавно вийшов у світ тематичний номер «Декретні та лікарняні» (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 73), де ми розглянули всі питання, пов’язані з призначенням та виплатою соцстрахівських допомог. Там ми згадували про лист, що коментується. Тепер у вас є можливість ознайомитися з повним його текстом.

У цьому листі Мінсоцполітики акцентує увагу на порядок розрахунку лікарняних та декретних у випадках, коли:

— у місяцях розрахункового періоду проводилися коригування виплат, що беруть участь у розрахунку допомоги, та за місяці розрахункового періоду — коригування кількості відпрацьованих днів (днів, що не відпрацьовані з поважних причин*, — для розрахунку допомоги по вагітності та пологах);

— частина розрахункового періоду не відпрацьована працівником з поважних причин.

Припустимо, що при розрахунку середньої зарплати працівника ви бачите, що в розрахунковому періоді йому коригували зарплату. Виникає запитання: як урахувати такі коригування?

Мінсоцполітики відповідає: суми донарахованої (сторнованої) зарплати для розрахунку лікарняних та декретних ураховуються в тому місяці, в якому вони нараховані. При цьому коригування зарплати не впливають на розмір лікарняних та декретних, виплачених за попередні періоди. Пояснюється це тим, що в розрахунку беруть участь виплати, які входять до фонду оплати праці та з яких сплачено єдиний соціальний внесок (далі — ЄСВ). Тому до розрахунку середньої зарплати включаємо ту суму зарплати (у тому числі відкориговану), з якої було сплачено ЄСВ.

Розраховуючи загальну кількість фактично відпрацьованих днів, для обчислення середньої зарплати при визначенні суми лікарняних слід урахувати коригування відпрацьованих днів за розрахунковий період. Такі коригування можуть проводитися у зв’язку з виправленням помилок відділу кадрів або у зв’язку з нововиявленими обставинами (наприклад, працівник хворів, а йому в табелі обліку робочого часу проставили робочі дні).

При розрахунку допомоги по вагітності та пологах ураховуються коригування днів, не відпрацьованих з поважних причин, що припадають на місяці розрахункового періоду.

Тепер змоделюємо таку ситуацію: у розрахунковому періоді (наприклад, березень — серпень 2013 року) працівниця відпрацювала один неповний і лише два повні місяці (з 13 по 28 червня, липень та серпень). Решту розрахункового періоду вона перебувала у відпустці для догляду за дитиною до 3 років. Згідно з роз’ясненнями Мінсоцполітики в розрахунку середньої зарплати в цьому випадку братимуть участь частина червня, липень та серпень. Березень, квітень і травень виключаються з розрахункового періоду як не відпрацьовані повністю з поважної причини.

Зауважимо: на початку цього року аналогічні роз’яснення надав Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в листі від 24.01.2013 р. № 04-29-143 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 44, с. 17). Детальніше про розрахунок лікарняних та декретних читайте в нашому тематичному номері.

 

Катерина Скрипкіна

 

* До поважних причин належать: тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі