Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Помилки в декларації з ПДВ: загальні правила самовиправлення

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Жовтень, 2013/№ 81
Друк
Стаття
img 1

методологія

img 2

Помилки в декларації з ПДВ: загальні правила самовиправлення

Звітність із ПДВ є досить громіздкою і вимагає багато уваги при заповненні, у чому ви могли переконатися в тематичному номері «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 77. Тому допущені в ній помилки — не надумана закономірність. Але й не лихо! Чинне законодавство дозволяє «самовиправлятися». І сьогодні наше завдання — допомогти вам у цьому. А почнемо, звичайно ж, із загальних правил виправлення помилок.

Наталія Дзюба, податковий експерт

Базові правила виправлення

Для того щоб унести зміни до ПДВ-звітності при самостійному виправленні помилок, треба орієнтуватися на суровий порядок, визначений п. 50 ПКУ (п. 2 розд. IV Порядку № 1492). Виходячи з положень ст. 50 ПКУ, в якій встановлені загальні правила внесення змін до податкової звітності, можна виділити такі основні умови для виправлення помилок:

1) помилки можна виправити тільки:

у раніше поданій декларації, строк подання якої минув. Якщо ж помилку виявили в уже поданій декларації, але до закінчення граничних строків її подання, то можемо виправити ситуацію, подавши нову звітну декларацію з правильними показниками;

у межах строків давності (у загальному випадку — 1095 днів, які настають за останнім днем граничного строку подання декларації). Про строк давності ми окремо поговоримо на с. 9 цього номера).

до початку перевірки контролюючим органом;

2) для виправлення помилки платник зобов’язаний:

— або надіслати уточнюючий розрахунок (далі — УР) за формою, що діє на момент його подання;

— або вказати виправлені показники у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені;

3) якщо в результаті помилки було занижено податкове зобов’язання, то платник повинен:

— якщо помилка виправляється в УР, сплатити суму недоплати та штраф у розмірі 3 % від такої суми до подання такого УР;

— якщо помилка виправляється в поточній декларації, збільшити загальну суму грошових зобов’язань із такої декларації на суму недоплати та штрафу в розмірі 5 % від такої недоплати.

Крім того, у ст. 129 ПКУ передбачене нарахування пені в разі виявлення заниження податкового зобов’язання за весь період заниження. Про її сплату докладніше див. на с. 29 цього номера.

Далі, спираючись на базові правила, перераховані вище, а також вимоги Порядку № 1492, розглянемо способи самостійного виправлення помилок безпосередньо у ПДВ-звітності.

img 3Способи виправлення для ПДВ

Почнемо з найбільш простого і «безболісного» способу виправлення помилок.

Перший спосіб подати податкову декларацію зі статусом «Звітна нова». Зверніть увагу: цей спосіб не завжди застосовується. Скористатися ним можна, тільки якщо помилка виявлена в уже поданій поточній декларації з ПДВ і виправляється до закінчення граничного строку подання такої декларації (абз. 6 п. 50.1 ПКУ, п. 25 розд. III Порядку № 1492).

У цьому випадку (див. консультацію в підкатегорії 135.02 ЄБПЗ) податкова декларація зі статусом «Звітна нова» заноситься до бази даних адресата звітності, а подана раніше (помилкова декларація) отримує статус «До відома». Характерними особливостями такого способу виправлення є такі:

— зобов’язання з такої нової декларації сплачуються у звичайні строки, передбачені для ПДВ-звітності (протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання декларації);

— подаються й нові копії Реєстру (див. підкатегорію 101.21 ЄБПЗ);

штрафні санкції не нараховуються.

Якщо ж строки подання декларації з помилкою вже пропущено або знайдено помилки минулих періодів, то платнику доведеться надіслати УР

Так наказує чинити п. 1 розд. IV Порядку № 1492, відповідно до якого, якщо в майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності), платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться в раніше поданій ним декларації, він зобов’язаний направити УР до такої декларації за формою, встановленою на дату подання УР. Подати УР можна двома способами.

Другий спосіб — надіслати УР як додаток до декларації з ПДВ. Такий спосіб, по суті, відповідає базовій вимозі виправлення у складі поточної декларації. У цьому випадку в самому УР у спеціальному полі 1 «додаток до декларації», ставиться відповідна відмітка (Х). У самій податковій декларації з ПДВ у полі 03 зазначається звітний період, за який виправляється помилка, а в полі «Відмітка про одночасне подання до декларації» ставиться (Х) навпроти «уточнюючого розрахунку».

Третій спосіб — надіслати УР як самостійний документ (тобто окремо від декларації з ПДВ).

Що спільне при поданні УР як додатка/самостійного документа?

В обох випадках дані УР відображаються в обліку податковим органом як за окремим документом (див. лист ДПАУ від 16.03.2011 р. № 7273/7/16-1117 // «Податки та бухгалтерський облік», 2011, № 25). УР має статус податкової звітності, його показники з моменту подання до податкового органу вважаються узгодженими (п. 54.1 ПКУ) і заносяться до картки особового рахунка платника податків.

Відповідно до п. 4.3 Інструкції № 276 нарахування узгоджених податкових зобов’язань у картках особових рахунків платників здійснюється в разі подання УР:

— як додатка до декларації з ПДВ за датою граничного строку сплати таких податкових зобов’язань, тобто одночасно з даними декларації, до якої подається цей УР;

— як самостійного документа за датою його фактичного подання.

При цьому значення графи 6 за рядками 20.1, 23.1, 23.2, 25 (25.1 і 25.2) і 26 УР заноситься до особової картки платника незалежно від результатів розрахунків з бюджетом, визначених у декларації за звітний (податковий) період*.

* На це звертали увагу податківці в листі від 16.03.2011 р. № 7273/7/16-1117 («Податки та бухгалтерський облік», 2011, № 25), роз’яснюючи порядок заповнення звітності з ПДВ, затвердженої наказом ДПАУ від 25.01.11 р. № 41. Проте, оскільки чинні форми звітності з ПДВ майже не відрізняються від форм, затверджених таким старим наказом, то ці роз’яснення залишаються актуальними.

Зверніть увагу: якщо в декларації з ПДВ за звітний період задекларовано від’ємне значення, то при поданні платником УР у вигляді додатка до такої декларації з додатним значенням платник має сплатити до бюджету суму податкових зобов’язань, задекларованих в УР, і суму нарахованого штрафу (див. підкатегорію 101.230110 ЄБПЗ). Винятком хіба що може бути випадок, коли в будь-якій з декларацій із ПДВ за минулі звітні періоди платник задекларував суму бюджетного відшкодування у зменшення податкових зобов’язань наступних звітних періодів (заповнив рядок 23.2). У такому разі сплачувати ПДВ не доведеться, якщо суми бюджетного відшкодування буде достатньо для заліку із сумами, задекларованими в УР.

Наведемо як загальні, так і характерні особливості кожного зі способів виправлення ПДВ (див. табл. 1 на с. 6).

Якщо заниження і «самоштраф» не сплачені

Можливо, читача зацікавить запитання: що буде, якщо помилка, пов’язана із заниженням податкового зобов’язання, буде виправлена і штраф нарахований, але сума заниження й сума штрафу не сплачена? Така ситуація можлива, якщо платник самостійно виявив факт заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів, відкоригував ці суми та нарахував штраф. Але от невдача! Подавши правильно заповнений УР, платник або знову-таки помилково, або свідомо не сплатив суму недоплати та «самоштраф». Податківці пояснюють, що в цьому випадку при виявленні такого казусу платнику буде нараховано штрафну санкцію в розмірі 5 % від суми самостійно донарахованих податкових зобов’язань, передбачену п. 120.2 ПКУ (див. підкатегорію 138.01 ЄБПЗ). Докладніше про порядок нарахування та сплати податкових штрафів див. у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 75.

І ще з приводу самоштрафу. Як роз’яснюють податківці (див. підкатегорію 101.31 ЄБПЗ), якщо при виправленні сума самоштрафу становить:

менше 50 копійок, то, використовуючи загальні правила округлення, така сума округляється до нуля. У цьому випадку рядок 26 графи 6 УР не заповнюється;

— становить 50 копійок, то така сума округляється до 1 гривні та відображається в рядку 26 графи 6 УР.

Скільки періодів можна виправити одним УР

Важливо враховувати також ще одне правило виправлення помилок: одним УР — додатком/самостійним документом — можна виправити помилки тільки одного звітного періоду, тобто тільки однієї раніше поданої декларації з ПДВ за відповідний звітний (податковий) період. У спеціальному полі 03 «Звітний (податковий) період, за який виправляються помилки» декларації з ПДВ є місце, щоб вказати тільки один звітний період, за який необхідно виправити помилки. На це звертають увагу і податківці (див. підкатегорію 101.230110 ЄБПЗ).

Дві та більше помилки, допущені в одній раніше поданій податковій декларації з ПДВ, можна виправити в одному УР — додатку/самостійному документі.

Щоб виправити помилки, допущені в декількох деклараціях із ПДВ, платнику доведеться подати УР як додаток/самостійний документ до кожної окремої декларації.

Таблиця 1. Характерні та загальні особливості способів виправлення

Спосіб виправлення

Коли застосовується

Строк подання

Розмір штрафу

Сума до сплати

Строк сплати недоплати, штрафу та пені

Дата відображення помилки в особовому рахунку

Порядок виправлення під час перевірки

Порядок виправлення перевіреного періоду

Кількість виправлень в одному періоді

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подаємо декларацію з ПДВ зі статусом «Звітна нова» (поле 012)

Помилка виявлена в поданій декларації до закінчення граничного строку її подання

Для місячних платників — протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного місяця. Для квартальних — протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу.

Податкове зобов’язання періоду

У строки сплати поточного податкового зобов’язання — протягом 10 календарних днів після граничного строку подання декларації, у якій відображені виправлені показники

Дата граничного строку сплати узгоджених податкових зобов’язань

Подаємо УР як додаток до декларації з ПДВ

Помилка виявлена після граничного строку подання помилкової декларації (з урахуванням строку давності — 1095 днів)

5 % від суми недоплати*

Податкові зобов’язання періоду Сума недоплати**, «самоштраф» і пеня Показники УР і декларації не згортаються

Дата граничного строку сплати узгоджених податкових зобов’язань. Але суми УР за особовим рахунком відображаються окремо***

Платник податків не має права подавати УР до податкової декларації, поданої за період, який на дату подання УР перевіряється податковим органом (п. 50.2 ПКУ)

Подання УР до декларації з ПДВ за перевірений період загрожує платнику позаплановою перевіркою періоду, що виправляється (п. 50.3, п.п. 78.1.3 ПКУ)

Одночасно з декларацією можна подати тільки один УР. У полі 03 декларації зазначається тільки один період****

Подаємо УР як самостійний документ

У будь-який день після закінчення граничного строку подання декларації

3 % від суми недоплати*

Сума недоплати**, «самоштраф» і пеня

До подання УР. Інакше податківці накладуть штраф у розмірі 5 % за п. 120.2 ПКУ

Дата подання УР (п. 4.3 Інструкції № 276)

Не обмежено

* За період з 01.01.2011 р. по 30.06.2011 р. сума штрафу становить 1 грн. Докладніше див. на с. 34 цього номера. ** За умови, що до цього у платника не було додатної суми за рядком 23.2 декларації з ПДВ. *** Виняток: коли виправлення помилки впливає на залишок від’ємного значення (рядок 24). Тоді значення графи 6 рядка 24 УР зі знаком «+» ураховується в рядку 24, а зі знаком «-» — у рядку 21.2 декларації за звітний період, у якому подано такий УР (п. 4 розд. VI Порядку № 1492). **** У разі виправлення значення рядка 24 декларації, що потім у наступних звітних періодах вплинуло на значення рядка 25 або 23, УР подається за кожен звітний період такого впливу на ці рядки. Зверніть увагу: такі УР можуть бути подані тільки як самостійні документи (п. 5 розд. VI Порядку № 1492).

 

Уточнення уточненого

Якщо ви вирішили уточнити помилку перевіреного періоду, то тут важливо пам’ятати таке. Подання УР як додатка/самостійного документа за період, який перевірявся контролюючим органом, є однією з підстав для проведення нової документальної позапланової виїзної перевірки (п. 50.3 і п.п. 78.1.3 ПКУ).

Якщо ж ви виявили помилку в уже виправленому періоді, то для її виправлення потрібно подати новий УР як додаток/самостійний документ, з урахуванням показників попереднього УР. Тобто за основу беруть дані «останнього» УР, а не самої помилкової декларації. Саме так радять чинити податківці в ситуації, що склалася (див. підкатегорію 101.230110 ЄБПЗ).

Який спосіб краще?

Якщо говорити про вплив способу виправлення на розрахунки з бюджетом, то принципової різниці немає. Але є деякі випадки, у яких краще подати УР як самостійний документ.

Якщо завищили податкові зобов’язання. У ситуації, коли за допомогою УР підприємство зменшує відображені в помилковій декларації податкові зобов’язання, доцільніше подати його як самостійний документ.

Якщо такий УР буде поданий до настання граничного строку сплати податкових зобов’язань із помилкової ПДВ-декларації, то платник ПДВ має право перерахувати до бюджету податкові зобов’язання з урахуванням показників УР (тобто зменшені на суму помилки). Погоджуються з цим і податківці в консультації, розміщеній у підкатегорії 135.04 ЄБПЗ.

А от якщо цей строк буде пропущений, то податкові зобов’язання, зазначені в помилковій декларації, потрібно буде сплатити до бюджету. А от урахувати виправлення за УР, пов’язані зі зменшенням податкових зобов’язань, можливо буде лише при сплаті наступного платежу до бюджету.

УР до помилкової декларації з ПДВ не можна подавати під час проведення документальних планових і позапланових перевірок, під час яких перевіряється нарахування та сплата ПДВ

Це прямо випливає з п. 50.2 ПКУ.

Діє ця заборона безпосередньо під час проведення документальних перевірок. А от якщо перевірку ще не розпочато, хоча платник вже повідомлений про її неминучість — отримав повідомлення про проведення перевірки, то він має повне право виправитися, подавши УР як самостійний документ до початку її проведення. Визнають це й податківці (див. підкатегорію 135.02 ЄБПЗ) із застереженням, що зробити це слід до дати початку проведення перевірки, зазначеної в копії наказу про проведення документальної планової перевірки і письмовому повідомленні про проведення перевірки.

Якщо податківці повідомили про помилку в Реєстрі. Контролюючі органи за даними Реєстрів, поданих платниками в електронному вигляді, повідомляють платника податку про наявність у такому Реєстрі розбіжностей із даними контрагентів (п. 201.6 ПКУ). У цьому випадку, як роз’яснюють податківці (див. підкатегорію 101.31 ЄБПЗ), платник податку протягом 10 днів після отримання повідомлення має право уточнити податкові зобов’язання без застосування штрафних санкцій, передбачених розд. II ПКУ. Ураховуючи терміновість такого виправлення, краще зробити це через УР, що подається як самостійний документ.

У такому разі дії платника при виправленні мають бути такими:

1) заповнити УР (самостійний документ), розрахувавши в ньому суму помилки. Зверніть увагу: у консультації податківців ідеться про незастосування штрафів, передбачених розд. II ПКУ. А цей розділ, візьміть до уваги, регулює сплату не лише застосування штрафів, визначених ст. 117 — 128 ПКУ, але й застосування штрафів у разі самовиправлення (абз. 3 п. 50.1 ПКУ). Тобто формально при заниженні податкових зобов’язань у цьому випадку розраховувати суму штрафу 3 % в УР не потрібно;

2) сплатити суму недоплати (за її наявності);

3) подати УР як самостійний документ до закінчення 10-го дня, що настає після отримання повідомлення.

Пропонуємо до Вашої уваги переваги й недоліки основних способів виправлення, подання УР як додатка до декларації та подання УР як самостійного документа (див. табл. 2).

Таблиця 2. Переваги та недоліки способів виправлення

Спосіб виправлення

Переваги

Недоліки

1

2

3

УР — самостійний документ

1) помилку можна виправити в будь-який момент (у тому числі й до початку перевірки, якщо повідомлення про її проведення вже надійшло платнику податків); 2) якщо був занижений податковий кредит або завищені податкові зобов’язання з ПДВ, то виправитися більш вигідно, подавши УР як самостійний документ (так сума помилки одразу пройде за особовим рахунком); 3) розмір «самоштрафу» нижчий, ніж при поданні УР як додатка

1) якщо помилки були допущені в різних звітних податкових періодах, УР подається за кожен період окремо;
2) сплатити суму недоплати та 3%-й «самоштраф» потрібно до подання УР;

УР — додаток до декларації

1) немає необхідності в попередній сплаті недоплати та 5 % «самоштрафу», які можуть виникнути при виправленні помилки, пов’язаної із заниженням податкового зобов’язання. Така сплата здійснюється у звичайні строки у складі загальних податкових зобов’язань із поточної декларації, до якої додається УР

1) необхідно очікувати строки подання поточної декларації, у зв’язку з чим платник податків ризикує бути перевіреним до уточнення, що може загрожувати штрафами за ст. 123 ПКУ;
2) розмір «самоштрафу» вищий, ніж при поданні УР як самостійного документа; 3) сплатити суму недоплати та самоштраф у розмірі 5 % у разі заниження податкового зобов’язання доведеться, навіть незважаючи на наявність від’ємного значення в поточній декларації. Проте цей недолік характерний і для УР як самостійного документа

 

Тепер ви знаєте способи виправлення, їх особ­ливості, а також переваги та недоліки. Тому не сумніваємося, що вибір, зроблений вами, буде найраціональнішим.

 

висновки


img 4
 
 
  • Для виправлення помилки з ПДВ найбільш штрафонебезпечний спосіб — уточнитися в декларації з ПДВ зі статусом «звітна нова».

  • Якщо строк для «звітної нової» декларації пропущено або знайдено помилки минулих періодів, то радимо виправляти їх, надіславши УР як самостійний документ (при заниженні податкових зобов’язань менший розмір штрафу (3 %), і його ми можемо подати в будь-який момент).

  • Подавати УР як самостійний документ вигідно і при виявленні завищення податкових зобов’язань (заниження податкового кредиту). Тоді, подавши його до настання граничних строків сплати податкових зобов’язань із поточної декларації, фактично сплатити до бюджету можна буде з урахуванням поданого УР.
 
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі