Теми статей
Обрати теми

Заповнюємо уточнюючий розрахунок: швидко і без клопоту

Редакція ПБО
Стаття
img 1

методологія

img 2

Заповнюємо уточнюючий розрахунок: швидко і без клопоту

А тепер докладно зупинимося на порядку заповнення уточнюючого розрахунку з ПДВ. Як його скласти, щоб виправити помилки, і на що звернути увагу, ви дізнаєтесь у цій статті. І спершу розглянемо загальний випадок, коли сума податку в «помилкових» деклараціях додатна (тоді як на виправленні помилок у від’ємних рядках 20 і 24 ми зосередимося окремо в наступній статті).

Людмила Солошенко, податковий експерт

 

Ви, напевно, пам’ятаєте, що для всіх платників ПДВ установлено єдину (загальну) форму уточнюючого розрахунку, яким виправляються помилки (і яка одночасно із «загальною» (єдиною для всіх) декларацією була введена з 01.03.2013 р. наказом Мінфіну України від 17.12.2012 р. № 1342, що оновив ПДВ-звітність).

Уточнюючий розрахунок (УР) за виглядом нагадує декларацію — також містить 25 рядків і «штрафний» рядок 26 (для відображення 3 % (5 %) самоштрафу в разі виправлення недоплати).

Заповнення вступної частини УР

При заповненні вступної частини УР зверніть увагу на такий момент:

якщо УР подається як додаток до декларації (у полі 01 навпроти рядка 1 — «додаток до декларації» — стоїть відмітка Х), то в полі 02 «Звітний (податковий) період» УР наводять той звітний період, за який подається декларація, з якою додається УР (тобто, по суті, період із поля 02 «Звітний (податковий) період» декларації з ПДВ). Так, наприклад, якщо при виправленні помилки липня УР подаватиметься разом із декларацією за вересень (тобто як додаток до вересневої декларації), то в полі 02 такого УР (як і в полі 02 самої декларації) проставлятиметься один і той самий поточний звітний період — «вересень» (тобто «2013.09»);

якщо УР подається як самостійний документ (у полі 01 навпроти рядка 2 — «самостійний документ» — стоїть відмітка Х), то в полі 02 «Звітний (податковий) період» УР вказують період подання УР, тобто той звітний період, у якому фактично подається такий «самостійний» уточнюючий розрахунок, що виправляє помилки. Тому якщо, наприклад, та ж липнева помилка виправлятиметься УР — самостійним документом, що подається в жовтні, то в полі 02 такого УР потрібно зазначити звітний період, у якому фактично подається такий УР до податкового органу, — «жовтень» (тобто «2013.10»).

А от порядок заповнення поля 03 УР «Звітний (податковий) період, за який виправляються помилки» і в першому, і в другому випадку однаковий, і при будь-якому способі виправлення в ньому проставляють «помилковий» період — тобто той період, помилки якого виправляються (за нашим прикладом, відповідно, помилковий «липень» — «2013.07»).

До речі, дані про період, що виправляється, з поля 03 УР також слід перенести й до аналогічного поля 03 самої декларації (якщо УР подається як додаток до неї). Крім того, у заключній частині декларації в такому разі проставляють відмітку Х — про те, що одночасно з нею подається уточнюючий розрахунок. І навпаки: якщо УР подається сам по собі (як самостійний документ), то поле 03 (про помилковий період) в поточній декларації в такому разі не заповнюється і відмітку про подання з нею УР в її заключній частині проставляти не потрібно. Підтверджують усе сказане вище й консультації податківців у підкатегорії 101.23 ЄБПЗ.

Заповнення граф УР

У цілому, сам порядок заповнення УР не викликає особливих складнощів і є таким:

Заповнення УР

Графа УР:

Показник, який уточнюється

Уточнений показник

Різниця

 

графа 4

графа 5

графа 6

Порядок заповнення граф УР (пп. 1 — 3 розд. VI Порядку № 1492)

по рядках переносяться дані з «помилкової» декларації
(тобто всі показники, що були заповнені в «помилковій» декларації, — як «правильні», так і ті, у яких були допущені помилки)

якщо в рядку декларації була допущена помилка:

у графі 5 УР відображають «правильне» (виправлене) значення (тобто вже з урахуванням виправлення)

у графі 6 УР виводиться сума помилки з відповідним знаком «+» або «-», при цьому: гр. 6 = гр. 5 - гр.4

якщо в рядку декларації не було допущено помилки:

до графи 5 переносять значення з графи 4 УР, тобто гр. 5 = гр. 4

у графі 6 проставляють «—» («прокреслення»)

 

У результаті, заповнивши таким чином УР, у його графі 4 буде подана «помилкова» декларація, у графі 5 — правильна декларація, а в графі 6 можна буде побачити суму допущених помилок.

Ну і перш ніж розглянути випадок з виправленням помилок на конкретному прикладі, окреслимо низку важливих моментів, які потрібно враховувати під час самовиправлень.

Коли разом з УР подавати додатки?

Візьміть до уваги: якщо виправляються помилки в рядках декларації, до яких передбачені додатки, то такі додатки (з уточненими даними) також мають подаватися разом з УР (п. 3 розд. IV, п. 8 розд. VI Порядку № 1492). Додатки також слід подати й у тому випадку, якщо, скажімо, після виправлення помилки в УР виявляться заповненими відповідні рядки, що вимагають подання додатків (наприклад, забувши відобразити ПДВ-коригування в декларації та відновлюючи його через УР із заповненим рядком 8.1, одночасно з таким УР подаємо «уточнюючий» додаток Д1, що розшифровує суму допущеної помилки). При цьому у службовому полі 013 «Уточнюючий» таких додатків проставляють відмітку Х, яка означає, що в цьому випадку відбувається виправлення помилок й уточнення показників, а в полі 03 (так само, як і в самому УР) вказують «помилковий» період, за який виправляються помилки. Поле 02 уточнюючих додатків заповнюють, як і поле 02 УР.

Це правило працює й у ситуації, коли УР подається разом із декларацією (тобто як додаток до декларації — спосіб виправлення «у поточній декларації»): у такому разі до декларації складають і подають свої додатки, а до УР — свої «уточнюючі» (див. консультацію у підкатегорії 101.23 ЄБПЗ).

Зазначимо: «уточнюючі» додатки разом з УР подаються тільки до «помилкових» рядків декларації — тобто тих рядків, у яких були допущені помилки.

Як правило, це рядки, за якими в УР виявилася заповнена графа 6 (адже якраз призначення таких додатків — розшифрувати відображену в ній суму помилки).

Якщо ж за рядком (до якого формою декларації передбачено додаток) не було допущено помилки (тобто в УР гр. 5 = гр. 4, унаслідок чого у гр. 6 стоїть «—» — прокреслення), то додаток до такого «непомилкового» рядка разом з УР подавати не потрібно (на що звертали увагу й податківці у підкатегорії 101.23 ЄБПЗ).

Винятком, щоправда, є випадок (!), коли виправляються помилки, що допущені в самих додатках і не вплинули при цьому на показники рядків декларації. Як відомо, виправляти такі помилки податківці також радять у загальному порядку — уточнюючим розрахунком разом із відповідним додатком, у якому, власне, і відбуватиметься виправлення помилки (консультації у підкатегорії 101.23 ЄБПЗ). Тому, хоча в цьому випадку в УР графа 6 за відповідним рядком виявиться заповненою «з прокресленням» (тобто в УР гр. 5 = гр. 4, оскільки помилка в додатку на показник рядка декларації не вплинула), у цьому випадку «уточнюючий» додаток (незважаючи на таке прокреслення в гр. 6) все одно подати доведеться, щоб безпосередньо в ньому провести виправлення помилки (докладніше про проведення самовиправлень у таких випадках читайте у статті на с. 24).

Чи подавати з УР «уточнюючий» Реєстр?

Звертаємо увагу: виправляючи помилки, подавати до помилкового періоду «виправлений» Реєстр виданих та отриманих податкових накладних разом з УР платникам податків не потрібно. Тобто виправлення помилок не викликає необхідності формувати нові («уточнюючі») реєстри (п. 1 розд. I Порядку № 1340). Зазначимо, що фактично випадки виправлення помилок уключаються до Реєстру поточного періоду (відображаються в Реєстрі з додаванням у графі 4 розд. I і графі 5 розд. II Реєстру до виду документа букви «У», п. 2.4 розд. III і п. 2.4 розд. III Порядку № 1340 і виділенням окремо підсумкових даних про самовиправлення, що увійшли до уточнюючих розрахунків, у заключних рядках розділів I та II Реєстру «З них включено до уточнюючих розрахунків за звітний (податковий) період»). Отже, повертатися до помилкового періоду і «переподавати» за нього виправлений Реєстр разом з УР платники податків не повинні (консультація у підкатегорії 101.21 ЄБПЗ) — щодо цього перейматися не потрібно.

Якщо «помилковий» період уже виправлявся раніше

Якщо помилки періоду вже виправлялися раніше, то при подальшому виправленні помилок такого періоду і складанні «нового» УР ураховують попередні виправлення й дані раніше поданого («останнього») уточнюючого розрахунку. У такому разі:

— у службовому полі 031 «відмітка про те, що помилки цього податкового періоду вже виправлялися раніше» УР, що складається, проставляють відмітку (Х) (а якщо УР подається разом із декларацією, то таку ж відмітку переносять і до аналогічного поля 031 самої декларації), а

до графи 4 УР переносять показники з графи 5 раніше поданого («останнього») УР (п. 1 розд. VI Порядку № 1492). Таким чином, за основу при заповненні графи 4 УР у цьому випадку беруть дані «останнього» УР, а не «помилкової» декларації (адже вона вже виявилася дещо «підкоригованою»).

Приклад виправлення помилки через УР

Ну а тепер — обіцяний приклад, який допоможе закріпити все сказане.

Приклад. У декларації за липень 2013 року допущена помилка: при виявленні нестачі ТМЦ (вартістю 2000 грн., при придбанні яких був відоб­ражений податковий кредит у розмірі 400 грн.) не нараховані податкові зобов’язання з ПДВ у сумі 400 грн. (п.п. «г» п. 198.5 ПКУ). Помилка виявлена у вересні 2013 року і виправляється через УР, що подається як самостійний документ.

Наведемо фрагмент УР, складеного до «помилкової» декларації за липень 2013 року (у якій, припустимо, декларувався ПДВ до сплати (рядок 18) у сумі 5000 грн.):

(грн.)

Заповнення УР

Код рядка

Рядки декларації

Показник, який уточнюється

Уточнений показник

Різниця

1

2

3

4

5

6

I. Податкові зобов’язання

1

Д5

Операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою, крім імпорту товарів

Колонка А

100000
(умовно)

102000

2000

Колонка Б

20000
(умовно)

20400

400

III. Розрахунки за звітний період

18

 

Позитивне значення різниці між сумою податкового зобов’язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 9 - рядок 17) (позитивне значення)

5000
(умовно)

5400

400

25

 

Сума податку на додану вартість, яка підлягає нарахуванню за підсумками поточного звітного (податкового) періоду з урахуванням залишку від’ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду та: (рядок 18 - рядок 21.1 - рядок 21.2 - - рядок 21.3)

5000

5400

400

25.1

 

сплачується до загального/спеціального фонду державного бюджету

5000

5400

400

25.2

 

залишається у розпорядженні сільськогосподарського підприємства та/або спрямовується на спеціальний рахунок

26

 

Сума штрафу, нарахована платником самостійно у зв’язку з виправленням помилки

12

 

У цьому випадку, виправляючи помилку, разом з УР також потрібно подати «уточнюючий» додаток Д5, оскільки помилка була допущена в рядку 1 декларації, що вимагає складання цього додатка.

Фрагмент «уточнюючого» додатка Д5 (на суму різниці — тобто допущеної помилки — яка в даному випадку, при нестачах, потрапляє в розділі I цього додатка до рядка «Інші»), що подається разом з УР, наведений нижче:

Заповнення додатка Д5

Розділ I. Податкові зобов’язання

(грн.)

№ з/п

Платник податку — покупець (індивідуальний податковий номер)

Обсяг постачання (без податку на додану вартість)

Сума податку на додану вартість

1

2

3

4

1

Інші

2000

400

Усього за місяць (рядок 1 декларації), у тому числі:

2000

400

Постачання необоротних активів

 

Допущена помилка призвела до недоплати податку за липень у сумі 400 грн. При виправленні помилки «самостійним» УР сума недоплати (400 грн.) і 3 % самоштрафу (12 грн.) мають бути сплачені платником податків до подання уточнюючого розрахунку (п.п. «а» п. 50.1 ПКУ). Також у цьому випадку потрібно самостійно розрахувати та сплатити пеню (для якої, щоправда, окремого рядка в УР з ПДВ не передбачено; докладніше про пеню див. статтю на с. 29).

У результаті виправлення помилки значення графи 6 з рядка 25.1 і «штрафного» рядка 26 УР будуть проведені за особовим рахунком платника за датою фактичного подання уточнюючого розрахунку — самостійного документа (див. лист ДПАУ від 16.03.2011 р. № 7273/7/16-1517 // «Податки та бухгалтерський облік», 2011, № 25, с. 6).

Виправлення ряд. 25 декларації за старою формою

І наостанок ще один «технічний» момент. Як уже наголошувалося, виправляти помилки за допомогою оновленої форми УР платники податків стали починаючи зі звітності за березень/I квартал 2013 р. — тобто після змін, унесених до Порядку № 1492 наказом Мінфіну України від 17.12.2012 р. № 1342 (лист ДПСУ від 15.02.2013 р. № 1849/5/15-3111 // «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 28, с. 6). Нагадаємо, що до цього звичайні («несільгосп») платники ПДВ декларували суму податку до сплати за рядком 25 загальної ПДВ-декларації. Тепер же оновлений УР (як і «універсальна» — єдина для всіх — декларація) передбачає виділення з рядка 25 двох підрядків: 25.1 і 25.2. У зв’язку з цим при виправленні давніших («доберезневих» — тобто допущених до 01.03.2013 р.) помилок, що вплинули на рядок 25 декларації, платникам податків, заповнюючи УР, очевидно, дотримуючись його форми, разом із рядком 25 також потрібно продублювати аналогічні значення й у рядку 25.1 УР. Адже саме показник цього рядка (з гр. 6) тепер проводиться за особовим рахунком.

Ну що ж, як бачимо, — нічого складного. Головне — не розгубитися в дрібницях і, як і раніше, у всьому залишатися уважним. Та все ж нехай помилки обходять вас стороною.

 

висновки


img 3
 
 
  • У полі 02 УР проставляється період подання УР (якщо він подається як самостійний документ) або звітний період, за який складається декларація (якщо УР подається як додаток до декларації).

  • Разом з УР потрібно подати «уточнюючі» додатки, якщо цього вимагають рядки декларації. А от «уточнюючий» Реєстр до помилкового періоду разом з УР подавати не потрібно.

  • Якщо «помилковий» період уже виправлявся раніше, то у графі 4 УР наводяться показники графи 5 раніше поданого УР.

 
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі