Теми статей
Обрати теми

Якщо помилилися в додатку

Редакція ПБО
Стаття

Якщо помилилися в додатку

Помилилися в додатку? Нічого страшного! Цю помилку також можна виправити! І тут порядок такого виправлення узагальнено лише одним — поданням його «уточнюючого» варіанта. Але як уточнюючий варіант кожного з додатків заповнюється всередині — чи шляхом заповнення повністю оновленого документа з урахуванням виправлень, чи відображенням виключно суми уточнення — залежатиме від того, який із додатків уточнюється. Переконаймося в цьому разом.

Наталія Дзюба, податковий експерт

Коли уточнюємо додатки?

Як передбачено п. 3 розд. IV і п. 8 розд. VІ Порядку № 1492, у разі виправлення помилок у рядках поданої раніше декларації, до яких мають подаватися додатки, до УР має бути подано відповідні додатки з уточненими показниками.

Із загальними принципами заповнення УР ви вже мали можливість ознайомитися з попереднього матеріалу. Тут тільки нагадаємо, що вони викладені в пп. 1 — 3 розд. VI Порядку № 1492 і порядок заповнення основної частини УР такий:

— у графі 4 мають відображатися показники декларації, що виправляється;

— у графі 5 відображаються показники з урахуванням виправлення;

у графі 6 відображається сума помилки (зі знаком «плюс» або «мінус»).

Так от, якщо графа 6 УР містить суму помилки у рядку декларації, до якої подається додаток, то до такого УР має бути подано відповідний уточнюючий додаток.

Додатки слід подати й у тому випадку, якщо після виправлення помилки в УР виявляться заповненими рядки, що вимагають їх подання. Призначенням таких уточнюючих додатків якраз і буде розшифрування відображеної в УР помилки.

Як правило, якщо колонка 6 УР у відповідних рядках, до яких мають подаватися додатки, містить прокреслення (паперовий варіант) або не заповнена (електронний варіант), то до них уточнюючі додатки не подаються.

Проте винятком, на жаль, не прописаним у Порядку № 1492, є помилки, допущені в самих додатках, що не вплинули на показники декларації.

Виправляти помилки додатків, що не вплинули на показники декларації, податківці вимагають в загальному порядку: подавши УР до декларації з помилковим додатком і додавши до нього відповідний уточнюючий додаток

Консультації з таким висновком див. у підкатегорії 101.230110 ЄБПЗ. При заповненні УР у такому разі:

до графи 4 переносяться показники декларації з ПДВ, додаток до якої уточнюється;

до графи 5 переноситься значення графи 4 УР;

у графі 6 відображається прокреслення або вона не заповнюється (якщо подається в електрон­ному вигляді).

Саме ж виправлення помилки додатка, яка не вплинула на показники декларації, відображається виключно в уточнюючому додатку.

У службовому полі 013 «Уточнюючий» для виправлення додатка потрібно поставити відмітку (Х). У полі 03 зазначається період, за який відбувається виправлення помилок.

А як же має бути заповнена основна частина уточнюючого додатка: містити всі показники додатка (нібито помилки не було) чи виключно рядки, що виправляються? Як пояснюють податківці (див. підкатегорію 101.230110 ЄБПЗ), уточнюючі додатки, що подаються разом з УР, у загальному випадку мають містити вартісні показники, відображені на суму уточнення (збільшення або зменшення) з відповідним знаком («плюс» або «мінус» і відповідати даним з колонки 6 УР.

Проте разом із цією консультацією підкатегорія 101.230110 містить і приватні консультації, що враховують особливості конкретного додатка. Тому приділимо увагу заповненню кожного з них.

Виправляємо додатки Д1, Д2, Д5, Д6

img 1Додаток Д1. У цьому додатку (у розрізі сум і конт­рагентів) розшифровуються випадки коригувань податкових зобов’язань і податкового кредиту. За роз’ясненням податківців:

1) якщо помилка вплинула на показники декларації (рядки 8.1, 8.1.1 або 16.1, 16.1.1, 16.1.2, 16.1.3), то в уточнюючому додатку Д1 показники відображаються на суму уточнення (зменшення або збільшення) з потрібним знаком і відповідають даним графи 6 УР;

2) якщо помилка не вплинула на вартісні показники декларації (припустимо, помилка була допущена в індивідуальному податковому номері (ІПН) продавця/покупця), дані в уточнюючому додатку Д1 наводяться так:

повторюється помилковий запис — рядок із помилковим ІПН — при цьому вартісні показники за ним відображаються зі знаком «мінус» (тобто сторнуються);

уноситься правильний запис за операцією з контрагентом з виправленими показниками (уключаючи вартісні дані). Тобто виправлення проводиться способом коригування. При цьому в підсумковому рядку уточнюючого додатка проставляється прокреслення або він не заповнюється (якщо подається електронний варіант).

Додаток Д2. У цьому додатку розшифровується відображена в рядку 22 від’ємна сума за періодами виникнення складових такого від’ємного значення. Якщо помилка вплинула на показники декларації (рядок 22), то в уточнюючому додатку Д2 наводиться сума уточнення (зменшення або збільшення) з потрібним знаком, яка відповідає даним графи 6 УР;

Якщо помилка не вплинула на показник рядка 22 декларації (наприклад, коли помилки допущені в колонках 2 і 3 додатка Д2, тоді як підсумковий рядок «Усьго» заповнено правильно), то виправлення проводиться способом коригування (див. підкатегорію 101.230110 ЄБПЗ). У цьому випадку в уточнюючому додатку Д2 помилковий запис вказується зі знаком «мінус» (тобто сторнується) і робиться правильний запис. У підсумковому рядку «Усього» ставиться прокреслення (у паперовій звітності) або він не заповнюється (в електронній звітності).

Додаток Д5. Цей додаток так само належить до тих додатків, у яких в уточнюючому варіанті наводиться лише сума уточнення (зменшення або збільшення) з потрібним знаком. Порядок заповнення уточнюючого додатка Д5 було викладено податківцями в листі від 09.09.2011 р. № 14/7/15-3417-04 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2011, № 85, с. 5). Застосовують такий порядок і зараз (див. підкатегорію 101.230110 ЄБПЗ).

При цьому в уточнюючому додатку Д5 виправлення помилок, які допущені в записах контрагентів, що не вплинули на правильність показників самої декларації, здійснюється шляхом відповідного коригування. Розглянемо порядок такого виправлення докладніше.

Як виправляються помилки додатка Д5, які не вплинули на показники декларації

Що виправляється

Як виправлення відображається в «уточнюючому» додатку Д5

1

2

ІПН контрагента (покупця або постачальника)

1) повторюється помилковий запис індивідуального податкового номера, при цьому вартісні показники вказуються зі знаком «мінус» (тобто сторнуються); 2) зазначається правильний запис за операціями з контрагентом за звітний період, за який виправляються помилки, повністю (уключаючи вартісні показники); 3) у підсумковому рядку «Усього за місяць» відображається прокреслення (при поданні звітності на паперових носіях) або вона не заповнюється (при поданні звітності в електронному вигляді)

Помилки у вартісних показниках (обсяг постачання, сума ПДВ)

1) відображаються суми уточнення в розрізі контрагентів (зі знаком плюс відображаються не повною мірою задекларовані суми за операціями з контрагентом, зі знаком мінус — надміру задекларовані суми за операціями з контрагентом); 2) у підсумковому рядку «Усього за місяць» відображається прокреслення (при поданні звітності на паперових носіях) або вона не заповнюється (при поданні звітності в електронному вигляді)

Обсяг постачання та сума ПДВ з рядка «Інші» переноситься до загальної частини новим записом за певним платником податку — покупцем

1) операції з платником податку — покупцем за звітний період записуються повністю (уключаючи вартісні показники); 2) у рядку «Інші» обсяг постачання та сума ПДВ зменшуються, сума уточнення вказується зі знаком мінус (сторнуєтсья); 3) у підсумковому рядку «Усього за місяць» відображається прокреслення (при поданні звітності на паперових носіях) або вона не заповнюється (при поданні звітності в електронному вигляді)

Коригування обсягу постачання та суми ПДВ за рядком «Інші» і доповнення не повною мірою відображених (надмірно зазначених) сум за операціями за певним платником податку — покупцем

1) вказується сума уточнення (збільшення або зменшення) обсягу постачання та суми ПДВ за операціями з платником податку — покупцем зі знаком плюс або мінус відповідно;
2) у рядку «Інші» обсяг постачання та сума ПДВ уточнюються (збільшуються або зменшуються) зі знаком плюс або мінус; 3) у підсумковому рядку «Усього за місяць» відображається прокреслення (при поданні звітності на паперових носіях) або вона не заповнюється (при поданні звітності в електронному вигляді)

 

Додаток Д6. Цей додаток розшифровує показники рядків 3, 4 і 5 декларації, в яких наводяться обсяги операцій, при яких ПДВ не нараховується. І при виправленні помилок, допущених у додатку Д6, працює така ж схема, що і при виправленні поданих вище «розшифрувальних» додатків. Уточнюючий додаток Д6 заповнюється на суму уточнення. Якщо помилка не вплинула на підсумкові рядки і показники ПДВ-декларації (наприклад, платником податків був неправильно зазначений пункт ПКУ), помилковий запис у складеному уточнюючому додатку Д6 відображається зі знаком «-» (сторнується), після чого наводиться правильний запис (у підсумковому рядку «Усього» проставляється прочерк/не заповнюється).

Виправляємо додатки Д3, Д4, Д7

У додатках Д3 і Д4 наводиться розрахунок бюджетного відшкодування і, відповідно, сума повернення бюджетного відшкодування на рахунок у банку. У додатку Д7 наводиться розрахунок (перерахунок) частки використання (ЧВ) товарів/послуг і необоротних активів в оподатковуваних операціях. При виправленні помилок, допущених у цих додатках, в уточнюючих варіантах наново наводять повністю всі показники, але вже заповнені правильно (тобто заповнюють ці уточнюючі додатки правильно, нібито в них не було помилки). Причому незалежно від того, вплинуло їх виправлення на показники декларацій з ПДВ чи ні.

Зумовлено це тим, що додатки Д3, Д4 і Д7 (на відміну від розглянутих вище додатків Д1, Д2, Д5 і Д6) містять уже не розшифрування, а розрахунки показників, що, у свою чергу, під час виправлення вимагає їх наведення повністю.

І ще не забувайте, що виправлення помилок у додатку Д7, які вплинули на частку використання (ЧВ) товарів, послуг, необоротних активів в оподатковуваних і неоподатковуваних операціях, тягне за собою необхідність перегляду (перерахунку) показників рядка 15 податкових декларацій з ПДВ за звітні періоди з початку року. Зробити це слід шляхом подання УР за відповідні звітні періоди.

Чи виправляється додаток Д8?

Додаток Д8 заповнений з помилками не дає право на включення сум ПДВ до складу податкового кредиту.

Важливо! Виправити самостійно виявлені помилки при заповненні додатка Д8 платник може виключно до закінчення строку подання декларації з ПДВ, до якої такий додаток складено

Зробити це можна подавши «Звітну нову» декларацію з ПДВ, до якої, зокрема, буде подано «Звітний новий» додаток Д8 з виправленими показниками (див. підкатегорію 101.230110 ЄБПЗ).

Якщо ж граничний строк подання декларації настав, то, як наполягають податківці, виправити дані в додатку Д8 вже не вдасться, оскільки подання такої заяви разом з уточнюючим розрахунком (УР) законодавчо не передбачено (див. підкатегорію 101.230110 ЄБПЗ). Така можливість не передбачена ні в Порядку № 1492, ні в самій формі додатка Д8 (на відміну від інших додатків до декларації з ПДВ, у шапці додатку Д8 немає поля 013 «Уточнюючий»). Отже, при його заповненні потрібно бути особливо уважним.

Чи виправляється Розрахунок неплатника ПДВ?

У читачів так само може виникнути запитання, чи можна уточнити Розрахунок податкових зобов’язань з послуг від нерезидента, отриманих неплатником ПДВ (у народі — Розрахунок неплатника ПДВ)? Нагадаємо, що його подають резидентинеплатники ПДВ, які отримали послуги від:

1) нерезидента;

2) постійного представництва нерезидента, не зареєстрованого платником ПДВ, на митній території України;

і згідно з п. 180.2 ПКУ є відповідальними за нарахування та сплату ПДВ до бюджету. Особи, зареєстровані платниками ПДВ, такий розрахунок не подають. Вони фіксують податкові зобов’язання з таких послуг у рядку 7 декларації з ПДВ (докладніше про це див. «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 77, с. 47).

Так от, згідно з п. 10 розд. I Порядку № 1492 цей Розрахунок, долучений до звітності з ПДВ, і є самостійною формою ПДВ-звітності.

Докладніше про його подання див. «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 77, с. 47. А ми лише нагадаємо, що у графі 7 Розрахунку наводиться обсяг отриманих робіт/послуг без ПДВ. Визначається він за правилами п. 190.2 ПКУ. У загальному випадку — це договірна ціна з урахуванням податків і зборів (крім ПДВ), які включаються до такої ціни згідно із законодавством, перерахована у гривні за офіційним курсом НБУ на день виникнення податкових зобов’язань (передоплати або отримання).

У графі 8 Розрахунку наводиться нарахований ПДВ на такі обсяги («зверху») за ставкою 20 % (з 2014 р. — 17 %).

Припустившись помилки при заповненні Розрахунку неплатника ПДВ (у графах 7, 8), одержувачу послуг від нерезидента самовиправитися не вдасться

Форма такого Розрахунку не розрахована ні для уточнення його показників, ні для подання нового звітного Розрахунку: службові поля не містять виділених для цих цілей окремих рядків.

Тому в разі неправильного розрахунку ПДВ та його недоплати особі, яка подала такий неправильний розрахунок, загрожуватимуть штрафні санкції в загальному порядку (п. 123.1, п. 126.1 ПКУ). Докладно про штрафи, у тому числі вищезазначені, читайте в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 75. Відбутися зниженим «самоштрафом» не вдасться.

Немає можливості й повернути суму переплати в разі завищення нарахованої в Розрахунку суми ПДВ.

Тому цю форму звітності неплатникам ПДВ радимо спочатку заповнювати без помилок.

 

висновки


img 2
 
 
  • Виправляючи помилки в додатках Д1, Д2, Д5, Д6, в уточнюючому варіанті відображають лише виправлені показники з відповідним знаком «+» або «-», а якщо помилки не впливають на показники декларації, то виправлення показують способом коригування: помилковий запис вказується зі знаком «-» і вноситься правильний запис.

  • Виправляючи помилки в додатках Д3, Д4, Д7, в уточнюючому варіанті наново наводять повністю всі показники, але з урахуванням виправлень (тобто заповнюють ці додатки правильно, так нібито в них не було помилки).

  • Додаток Д8 і Розрахунок неплатника ПДВ уточненню не підлягають.
 
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі