Теми статей
Обрати теми

Електронний транспортний квиток: відображаємо в обліку

Редакція ПБО
Стаття

Електронний транспортний квиток: відображаємо в обліку

У газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 76, с. 27 ми розповіли про найзагальніші, переважно організаційні, моменти щодо використання електронних авіа- та залізничних квитків. Там же читачі ознайомилися з основними термінами, що допомагають у вивченні «електронно-квиткових» подробиць. Настав час поговорити і про облік електронних квитків.

Олександр Ключник, податковий експерт

 

Оскільки ми хочемо розглянути відображення в податковому обліку не взагалі транспортних квитків, а такого їх різновиду, як електронні квитки, то зосередимо увагу на властивих їм відмінностях від паперових побратимів. А відмінності ці полягають, в основному, у способі документального підтвердження понесених витрат.

Податок на прибуток і компенсація витрат

До податкових витрат підприємство, крім усього іншого, може включити витрати на відрядження працівників*. Зокрема, це можуть бути витрати на проїзд до місця відрядження і назад, по місцю відрядження, у тому числі на перевезення багажу та бронювання транспортних квитків (див. п.п. 140.1.7 ПКУ). Витрати на проїзд, як і інші витрати, мають бути документально підтверджені (див. п. 138.2 ПКУ). Підтвердними документами в абзаці другому п.п. 140.1.7 ПКУ названо транспортні квитки або транспортні рахунки (багажні квитанції), у тому числі електронні квитки «за наявності посадкового талона та документа про оплату», незалежно від видів транспорту.

* Основні нюанси, пов’язані з відрядженнями як по Україні, так і за кордон, ми розглядали в спецвипуску «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 5.

Інструкція про відрядження (обов’язкова до виконання для тих, хто фінансується за рахунок бюджетних коштів, і довідково-орієнтовна для всіх інших) також передбачає певне документальне підтвердження здійснених на придбання електронних квитків витрат для їх компенсації особі, яка понесла витрати. Отже, документальне підтвердження при використанні електронних квитків вимагає особливої уваги.

Для авіаквитків таким підтвердженням є:

— оригінал розрахункового або платіжного документа;

— паперова роздруківка маршрут/квитанції**;

— оригінал відривної частини посадкового талона.

** На те, що сама по собі паперова роздруківка маршруту не є розрахунковим документом звернено увагу, наприклад, у листі Мінфіну від 10.01.2008 р. № 31-18030-07-21/147 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 28, с. 16).

Для залізничних квитків:

— роздрукований на папері посадочний документ або роздрукований на папері перевізний документ, документ на послуги, а також документ на повернення (що означає кожний із зазначених термінів, ми розглядали в попередній статті на цю тему — її реквізити див. у преамбулі).

Згідно з п. 8.6 Порядку № 331 у разі придбання електронного квитка відповідні дані заносяться до спеціалізованого РРО. Після запису даних до фіскальної пам’яті для покупця формується електронний проїзний та/або перевізний документ. Покупець (пасажир) отримує його візуальну форму у вигляді відповідного посадочного документа та/або перевізного документа (на перевезення багажу). Отримати таку (візуальну) форму без оплати неможливо. При цьому сформований документ одночасно є і транспортним квитком, і розрахунковим документом.

Наявності роздрукованого на папері посадочного документа (інших можливих документів у відповідних випадках) має вистачити як для компенсації витрат фізособі, якщо вона самостійно придбавала такий залізничний квиток для виконання відрядження, так і для підтвердження податкових витрат

У пресі трапляються рекомендації для звітності додавати до роздрукованого на папері посадочного (перевізного) документа ще й виписку з банківського картрахунка, з якого здійснювалася оплата. У тому сенсі, що така виписка буде документом про оплату, згадану в абзаці другому п.п. 140.1.7 ПКУ. На наш погляд, зазначена вимога (що висувається як обов’язкова) є зайвою — з урахуванням того, що роздрукований на папері посадочний (перевізний) документ є не лише транспортним квитком, але й розрахунковим документом (на що прямо вказує п. 5.6 Порядку № 331). Адже розрахунковий документ якраз і підтверджує оплату!

Зазначимо, що саме статус розрахункового документа, властивий роздрукованим посадочному або перевізному документу на залізниці, принципово відрізняє їх від тих «паперових носіїв» електронних документів, що застосовуються при авіа­перевезеннях. Звідси й відсутність необхідності при використанні електронного залізничного квитка наявності чека РРО, платіжного доручення, виписки з розрахункового рахунку тощо (див. консультацію з ЄБПЗ у підкатегорії 109.02 на с. 45).

 

ПДВ

Документи, які є підставою для нарахування сум ПДВ, що включаються до податкового кредиту без отримання податкової накладної, перераховано в п.п. «а» п. 201.11 ПКУ. До таких документів віднесено і транспортний квиток (без конкретизації — паперовий чи електронний). Важливо тільки, щоб такий транспортний квиток містив:

— загальну суму платежу;

— суму ПДВ;

— податковий номер продавця.

Це однаковою мірою стосується й авіаквитків, і квитків залізничних. І, на щастя, наявне в паперових носіях, що підтверджують факт придбання електронних квитків на літак і на поїзд (зовнішній вигляд роздрукованого залізничного проїзного документа див. на рис. у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 76 на с. 30).

Загалом податківці не заперечують можливість формування податкового кредиту з авіаквитка без податкової накладної — відповідно до підпункту «а» п. 201.11 ПКУ, але, як заведено, роблять це, висуваючи певні умови.

У листі ДПАУ від 29.04.2011 р. № 8248/6/16-1515-26 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 65, с. 19), зокрема, наголошено, що строк зберігання електронних документів на електрон­них носіях інформації має бути не меншим, ніж строк, установлений законодавством для відповідних документів на папері. У разі неможливості збереження електронних документів на електрон­них носіях вони мають зберігатися у вигляді копії документа на папері. Аргументом на користь такої позиції є посилання на ст. 13 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22.05.2003 р. № 851-IV.

І хоча такої ж конкретної думки податківців про електронні залізничні квитки нам виявити поки що не вдалося, загальна логіка міркувань дозволяє стверджувати, що й у цьому випадку вони займуть аналогічну позицію. Таким чином, наявність візуального зображення електронного квитка на папері, що відповідає вимогам п.п. «а» п. 201.11 ПКУ, набуває додаткового значення і для цілей підтвердження сум ПДВ, що потрапляють до податкового кредиту платника податків.

Міжнародні перевезення пасажирів і багажу залізничним, автомобільним, морським, річковим та авіаційним транспортом, а також перевезення пасажирів швидкісними поїздами «Інтерсіті+» обкладаються за нульовою ставкою ПДВ (див. п.п. 195.1.3 ПКУ)

Як відобразити транспортні квитки, до яких належать і квитки електронні, у Реєстрі виданих та отриманих податкових накладних? Певну своєрідність у цей процес уносить той факт, що до загальної вартості квитка входить, крім усього іншого, і збір на обов’язкове страхування від нещасних випадків на транспорті (страхзбір), який не включається до бази обкладання ПДВ.

Як випливає з консультації, розміщеної в підкатегорії 101.21 ЄБПЗ, страхзбір у Реєстрі не відображається. У решті випадків усе відбувається досить просто з дотриманням таких «квиткових» особливостей :

у графі 5 — ставлять відмітку «ТК» — «транспортний квиток»;

у графі 8 — відображають вартість придбаних транспортних послуг, зазначених у квитку з урахуванням ПДВ;

у графах 9, 11, 13 і 15 — відображають частину вартості транспортного квитка (без страхзбору і без ПДВ), що підлягає обкладанню ПДВ;

у графах 10, 12, 14 і 16 — показують суму ПДВ, нараховану на частину вартості транспортного квитка (без страхзбору).

Отже, загальна сума коштів, витрачена на придбання транспортного квитка, не відповідатиме відомостям, відображеним у Реєстрі. У зв’язку з цим для нас ближчою є попередня позиція податківців, про яку йшлося в консультації з ЄБПЗ (усе та ж підкатегорія 101.21), яка нині діє. У ній пропонувалося загальну вартість транспортного квитка в розділі II Реєстру розносити за двома рядками:

перший рядок заповнювати у звичайному порядку виходячи з оподатковуваної частини квитка, при цьому у графі 5 ставити відмітку «ТК», у графі 9 зазначати частину вартості транспортного квитка (без суми страхового збору), що підлягає обкладенню ПДВ, у графі 10 — ПДВ від цієї частини;

— у другому рядку у графі 5 ставити відмітку нуль, у графі 9 — суму страхування, у графі 10 — також вказувати нуль. При цьому, на наш погляд, у графах 2 — 7 зазначати ті ж реквізити, що й у попередньому (першому) рядку відображення в Реєстрі квитка, в графі 8 — суму страхування.

Підводячи «податково-документальний» підсумок, відзначимо: щодо електронних квитків на літак і поїзд ті документи, що є підставою для віднесення витрат з їх придбання до складу податкових витрат, для компенсації витрат відрядженому, є й підставою для включення ПДВ (за його наявності) до складу податкового кредиту.

Для ілюстрації всього вищезазначеного розглянемо умовний приклад.

Приклад. Співробітник відділу збуту перебував в одноденному відрядженні 12 серпня 2013 року. Аванс на відрядження було перераховано йому на особисту платіжну картку (ПК) 06.08.2013 р. у сумі 800,00 грн.

З використанням особистої ПК співробітником було придбано електронні залізничні квитки до місця відрядження і назад на суму 720 грн. (у тому числі ПДВ — 120,00 грн.). Крім того, було знято готівкою суму добових у розмірі 70 грн.

Після повернення з відрядження працівником складено Звіт, затверджений 14.08.2013 р. у сумі 790,00 грн., у тому числі ПДВ — 120,00 грн. До Звіту було додано роздруковані працівником на папері посадкові талони на поїзд.

 

№ з/п

Дата

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

сума, грн.

витрати, грн.

1

06.08.2013 р.

Перераховано кошти на особисту ПК співробітника

372

311

800,00

2

14.08.2013 р.

На підставі затвердженого Звіту витрати на відрядження включено до витрат на збут

93

372

670,00

670,00

3

14.08.2013 р.

На підставі доданих до Звіту посадкових талонів на поїзд відображено податковий кредит з ПДВ

641/ПДВ

372

120,00

4

19.08.2013 р.

Повернено до каси залишок невикористаних грошових коштів (800,00 грн. - 790,00 грн.)

301

372

10,00

 

Наостанок стисло поговоримо про майбутнє електронних транспортних квитків.

Перспективи «електронізації» транспортних квитків

У статті ми порушили окремі питання відображення в обліку електронних квитків на авіаційному та залізничному транспорті.

Можна упевнено стверджувати, що найближчим часом нас очікує як розширення сфери застосування електронних квитків у зазначених галузях транспорту (наприклад, можливість для пасажирів залізниці використовувати всі переваги електрон­ного квитка не лише на поїздах «Інтерсіті+»), так і залучення до електронного документообігу перевезень іншими видами транспорту — річковим, морським, автобусним.

До речі, щодо останнього, то вже зараз існує можливість придбання електронних квитків на автобус. Працюють із ними ще не всі автобусні перевіз­ники, а ті, які працюють, надають різні можливості (різний ступінь зручності) для пасажира.

Так, наприклад, один з сайтів, який надає сервіс з продажу електронних транспортних квитків, попереджає своїх клієнтів: ваучер, що надсилається покупцю електронного автобусного квитка після успішної оплати, може бути одного з трьох типів (передусім залежно від конкретного перевізника):

1) для обміну на квиток у касі;

2) для обміну на квиток при посадці в автобус;

3) проїзний документ (що не вимагає обміну).

Загалом, можна не сумніватися, що електронні квитки в «неавіа» і «незалізничних» перевезеннях посядуть те важливе місце, яке вже сьогодні займають у перевезеннях літаками і поїздами. Можемо припустити, що свій шлях від боязкого старту до повсюдного застосування вони пройдуть швидше, оскільки «першопрохідцями» вже накопичено певний досвід.

Звичайно ж, з точки зору підприємств, в обліку яких такі електронні квитки відображатимуться, необхідними є не лише зручність придбання і використання таких квитків, але і прояснення питання щодо документального підтвердження понесених витрат (наприклад, шляхом унесення чергових змін до Інструкції про відрядження).

 

висновки


img 1
 
 
  • Електронні транспортні квитки все впевненіше посідають своє місце в податковому обліку підприємств, співробітники яких здійснюють службові поїздки. Електронні квитки з сфери авіа- та залізничних перевезень стають уже просто буденним явищем.

  • Документальне підтвердження придбання та використання електронних авіа і залізничних квитків має загальні риси, але є й відмінності. Головна з них — статус розрахункового документа, що є в електронного залізничного квитка і якого немає в електронного авіаквитка.

  • Відображення в обліку інших електронних квитків, наприклад, автобусних, можливе на сьогодні за аналогією з авіа та залізничними. Проте прорив станеться тільки тоді, коли на законодавчому рівні буде чітко врегульовано низку питань. Таких, як загальноприйнята форма паперового носія, що підтверджує придбання і використання автобусного електронного квитка, наявність або відсутність у нього статусу розрахункового документа тощо.

 

Документи статті

  1. ПКУ Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

  2. Порядок № 331 Порядок оформлення розрахункових і звітних документів при здійсненні продажу проїзних і перевізних документів на залізничному транспорті, затверджений наказом Мінінфраструктури і Міндоходів від 30.05.2013 р. № 331/137.

  3. Інструкція про відрядження — Інструкція про службові відрядження в межах України і за кордон, затверджена наказом МФУ від 31.03.98 р. № 59 у редакції наказу МФУ від 17.03.2011 р. № 362.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі