Щодо подачі звітності та відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальними та державними унітарними підприємствами

Редакція ПБО
Лист від 27.09.2013 р. № 19559/7/99-99-19-03-02-17
img 1

«держдивіденди»

img 2

Щодо подачі звітності та відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальними та державними унітарними підприємствами

Лист Міністерства доходів і зборів України від 27.09.2013 р. № 19559/7/99-99-19-03-02-17

 

Міністерство доходів і зборів України у зв’язку з численними запитами платників стосовно подачі звітності та відрахування до державного та місцевих бюджетів частини чистого прибутку (доходу) комунальними та державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями повідомляє.

Відповідно до ст. 111 Закону України від 21.09.06 р. № 185-V «Про управління об’єктами державної власності» державні унітарні підприємства (крім державного підприємства обслуговування повітряного руху України «Украерорух» відповідно до Закону України «Про приєднання України до Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів», державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами, а також державних підприємств «Міжнародний дитячий центр «Артек» і «Український дитячий центр «Молода гвардія») та їх об’єднання зобов’язані спрямувати частину чистого прибутку (доходу) до Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

у розмірі 30 відсотків — державні унітарні підприємства, що є суб’єктами природних монополій, та державні унітарні підприємства, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень;

у розмірі 15 відсотків — інші державні унітарні підприємства.

Державними підприємствами енергетичної галузі чистий прибуток, з якого розраховується та сплачується частина чистого прибутку (доходу), зменшується на суму цільових коштів (обсяг інвестиційної складової), що надійшли у складі тарифу і спрямовуються на реалізацію інвестиційних проектів, рішення щодо яких приймаються Кабінетом Міністрів України, та на обсяг повернення кредитних коштів (у складі тарифу), що були запозичені для фінансування капітальних вкладень на будівництво (реконструкцію, модернізацію) об’єктів згідно з відповідними рішеннями Кабінету Міністрів України.

Державними підприємствами електроенергетичної галузі, фінансування яких здійснюється в межах кошторису, що затверджується НКРЕ, відрахування частини чистого прибутку (доходу) провадяться із суми перевищення фактично отриманих кошторисних доходів над фактично здійсненими кошторисними видатками у звітному періоді.

Відповідно до статті 29 Бюджетного кодексу України постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.11 р. № 138 затверджено Порядок відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями (далі — Порядок).

Частина чистого прибутку (доходу) сплачується державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до державного бюджету наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності за відповідний період у строк, встановлений для сплати податку на прибуток підприємств (п. 2 Порядку).

Згідно з п. 3 Порядку частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету, визначається державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями відповідно до форми розрахунку, встановленої Державною податковою службою, та зазначається у декларації з податку на прибуток підприємства.

Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подається державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до органів державної податкової служби у строк, передбачений для подання декларації з податку на прибуток підприємств.

Отже, розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету, є обов’язковим документом, на підставі якого здійснюється нарахування та сплата зазначеного платежу.

Норми п. 49.18 ст. 49 Кодексу передбачають різні базові звітні (податкові) періоди, зокрема календарний місяць, календарний квартал (півріччя), календарний рік.

Наказом ДПА України від 16.05.11 р. № 285 «Про затвердження форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.05.11 р. за № 643/19381, визначено, що звітним періодом, за який подається розрахунок, є: перший квартал, перше півріччя, три квартали, рік.

Згідно з унесеними Законом України від 04.07.2013 р. № 403-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо обєктів нерухомості» змінами до п. 152.9 ст. 152 Кодексу для цілей цього розділу використовуються такі податкові періоди: календарні квартал, півріччя, три квартали, рік. Базовим податковим (звітним) періодом для цілей цього розділу є календарний квартал або календарний рік у разі сплати щомісячних авансових внесків, у порядку, визначеному пунктом 57.1 статті 57 цього Кодексу.

Ураховуючи те, що частина чистого прибутку (доходу) сплачується наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності, то базовим податковим (звітним) періодом для нарахування та сплати цього платежу є календарний квартал. Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подається державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до органів державної податкової служби за підсумками кварталу, півріччя, трьох кварталів та року у терміни, передбачені для квартальної звітності — протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

Керівникам Головних управлінь Міністерства доходів і зборів та міжрегіональному головному управлінню Міндоходів — центральному офісу з обслуговування великих платників довести зазначений лист до відома підпорядкованих територіальних органів та структурних підрозділів для врахування при проведенні контрольно-перевірочної роботи.

 

Заступник Міністра А. Ігнатов


коментар редакції


img 3

Сплачуємо «держдивіденди» — звітуємо щоквартально

 

Лист адресований підприємствам — платникам «держдивідендів» і роз’яснює, коли потрібно звітувати перед податківцями за такими платежами.

Нагадаємо: «держдивіденди» (у розмірі 30 (15) % чистого прибутку) сплачують до держбюджету державні унітарні підприємства та їх об’єднання (далі — ДП). Такий обов’язок закріплено за ними статтею 111 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» від 21.09.2006 р. № 185-V (на що звертається увага в першій половині листа).

При виплаті «держдивідендів» державні унітарні підприємства також керуються Порядком відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, затвердженим постановою КМУ від 23.02.2011 р. № 138. Він, у свою чергу, встановлює, що:

— «держдивіденди» ДП сплачують до держ­бюджету наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності за відповідний період у строк, установлений для сплати податку на прибуток;

— виплачуючи «держдивіденди», ДП складають спеціальну форму звітності — умовно назвемо її «держдивідендний» Розрахунок (за формою, затвердженою наказом ДПАУ від 16.05.2011 р. № 285), який разом із фінзвітністю подають податковим органам у строк, передбачений для подання декларації з податку на прибуток.

І якщо до 01.01.2013 р. щодо сплати та звітності за «держдивідендами» не виникало запитань (оскільки зважаючи на «щоквартальні» строки сплати/подання декларації з податку на прибуток платники податку — ДП сплачували та звітували за «держдивідендами» також щоквартально), то після цієї дати тут з’явилися певні сумніви. Адже з 2013 року більшість платників податків перейшли на річний звітний період із поданням декларації з податку на прибуток лише за підсумками року (п. 57.1 ПКУ). А тому виникло запитання: в які строки тепер державним унітарним підприємствам слід сплачувати «держдивіденди» та звітувати перед податковими органами за такими платежами?

Відповідаючи на нього, податківці роз’яснили: для «держдивідендів» звітним періодом, як і раніше, залишається квартал. Тому:

«держдивідендний» Розрахунок (разом із фінансовою звітністю) ДП подають податковим органам щокварталу — за підсумками кварталу, півріччя, трьох кварталів та року у строки, встановлені для подання квартальної звітності (тобто протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу; п.п. 49.18.2 ПКУ). Зауважимо, що саме квартальний звітний період також передбачений і шапкою самого Розрахунку;

сплачують суму «держдивідендів» також щокварталу (у відведені для цього після подання Розрахунку 10 календарних днів; абзац перший п. 57.1 ПКУ).

Таким чином, жодних кардинальних змін тут не сталося: відраховують «держдивіденди» та звітують щодо них держпідприємства, як і раніше, щокварталу.

Утім, нашим читачам це не в новину — про необхідність дотримуватися саме такого підходу вони свого часу дізналися з газети «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 30, с. 45.

 

Людмила Солошенко

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі