Теми статей
Обрати теми

Ви нам писали. Комісійна торгівля: якщо комітент — фізособа

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Жовтень, 2013/№ 86
Друк
Стаття

Комісійна торгівля: якщо комітент — фізособа

Ви колись замислювалися над тим, що робити з річчю, яка вже набридла, але ще не втратила функціональних характеристик? Вирішують це питання по-різному. Дехто передає вживані речі нужденним… Інші підходять до нього з комерційною жилкою та здають такі речі на реалізацію до комісійних магазинів. До редакції нашої газети надійшов лист від комісіонера — платника ПДВ, який продає через свій магазин за готівку вживані речі, прийняті на комісію від громадян. У цьому листі наш читач просив відповісти на два запитання. Перше — чи потрібно комісіонеру при виплаті доходу фізособам, які здали на реалізацію вживані речі, утримувати податок на доходи фізичних осіб? Друге — як у такому разі нараховувати ПДВ? Відповіді на ці запитання ви знайдете у запропонованій статті.

Лілія Калашникова, Людмила Солошенко,

податкові експерти

Чи потрібно комісіонеру при виплаті доходу комітенту утримувати ПДФО?

За договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов’язується за дорученням іншої сторони (комітента) за плату вчинити один або декілька правочинів. Такі правочини комісіонер вчинює від свого імені, але за рахунок комітента (ч. 1 ст. 1011 ЦКУ).

Право власності на товар, прийнятий на комісію, зберігається за комітентом до моменту продажу товару споживачу. Після його продажу комісіонер нараховує комитенту-фізособі дохід.

Важливо! Датою виникнення доходу в комітента буде дата продажу комісіонером речей, переданих на комісію.

Що стосується розміру такого доходу, то він дорівнює вартості проданого товару (з урахуванням суми комісійної винагороди). А якщо у фізособи виник дохід, то, звісно, слідом виникає питання про його обкладення податком на доходи фізичних осіб (далі — ПДФО).

Для цілей оподаткування нарахований комісіонером фізособі-комітенту дохід, на наш погляд, слід класифікувати як дохід від продажу об’єктів рухомого майна. У зв’язку з цим обкладатися ПДФО такий дохід має за ставкою, встановленою п. 167.2 ПКУ, а саме — 5 %.

Майте на увазі: ПДФО із суми доходу комітент сплачує не самостійно, а з вашою «комісіонерською допомогою». Тобто саме юридична особа — комісіонер є податковим агентом фізособи-комітента (див. лист ДПАУ від 19.04.2011 р. № 7435/6/17-0715). У зв’язку з цим вам (комісіонеру) необхідно буде:

1) від імені та за рахунок фізособи-комітента утримати і сплатити до бюджету ПДФО з доходу, виплаченого такій фізособі. Нагадаємо: сплата ПДФО здійснюється протягом банківського дня, наступного за днем нарахування (виплати, надання) доходу, — якщо оподатковуваний дохід виплачується готівкою з каси податкового агента (п.п. 168.1.4 ПКУ). А виплатити гроші за проданий товар саме готівкою зобов’язує комісіонера п. 5.8 Правил комісійної торгівлі непродовольчими товарами. Якщо дохід комітенту нараховано, але не виплачено, сплата податку здійснюється протягом 30 календарних днів, наступних за останнім днем місяця, в якому нараховано, але не виплачено дохід (п.п. 49.18.1, п. 57.1 і п.п. 168.1.5 ПКУ);

2) відобразити в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ суму нарахованого (виплаченого) доходу та утриманого (перерахованого) податку із зазначенням ознаки доходу «105».

Продаж уживаних товарів та ПДВ

ПДВ-облік цих операцій має свої особливості. Ситуацію регулює окремий п. 189.3 ПКУ, де встановлено, що при здійсненні комісійної торгівлі, тобто продажу вживаних товарів, придбаних в осіб, не зареєстрованих платниками ПДВ, базою оподаткування у посередника-комісіонера є сума комісійної винагороди. При цьому ПДВ-зобов’язання комісіонер-посередник нараховує, керуючись загальними нормами п. 187.1 ПКУ, тобто за правилом першої події (абзац третій п. 189.3 ПКУ).

Зверніть увагу: для такого порядку нарахування ПДВ комісіонером необхідно, щоб одночасно виконувалися такі 2 умови:

— товари, що приймаються на комісію, є вживаними. У зв’язку з цим варто зауважити, що «вживаними» товарами для цілей застосування п. 189.3 (як у ньому зазначається) вважаються товари, які перебували в користуванні не менше 1 року. Гадаємо, захистити комісіонера в цьому випадку від усіляких запитань допоможе, наприклад, позначка про більш ніж «однорічне» використання товарів, отриманих на комісію, проставлена у квитанції під час приймання товарів на комісію (за формами № 1-ВТ, № 2-ВТ, див. додатки 1 і 2 до Інструкції № 343). До речі, зразки заповнення цих документів ви можете знайти в розділі 7 «Порядок заповнення первинних документів у комісійній торгівлі» спецвипуску «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 2, с. 93, присвяченого заповненню первинної документації;

— комісійні товари приймаються від неплатників ПДВ.

Якщо зазначені умови дотримуються, то комісіонер при продажу вживаних товарів нараховує ПДВ тільки виходячи із суми своєї комісійної винагороди

Розмір комісійної винагороди, нагадаємо, при комісійних операціях визначається за домовленістю сторін (п. 1.3 Правил комісійної торгівлі непродовольчими товарами).

Оскільки комісійні товари зазвичай реалізуються покупцям за готівку, зазначені особливості слід ураховувати при програмуванні РРО, де вартість вживаних комісійних товарів слід запрограмувати (як неоподатковувану операцію) «без ПДВ». Тоді, відповідно, в чеку РРО, що видається покупцю, вартість комісійного товару відображатиметься без ПДВ (із літерним позначенням ставки «Б» (не обкладається ПДВ)).

Зауважимо: якщо комісійний товар захоче для себе придбати, наприклад, підприємство — платник ПДВ, то податкову накладну йому комісіонер (зважаючи на необкладення самого товару ПДВ) не виписує. У такому разі в підприємства-покупця (платника ПДВ) таке придбання відобразиться як купівля «без ПДВ».

До речі, на те, що при продажу вживаних товарів податкову накладну комісіонер покупцю не виписує (внаслідок чого податковий кредит у покупця, відповідно, не формується), звертали увагу в минулому і податківці в листі від 14.06.2008 р. № 5977/6/16-1515-20. Адже базою оподаткування в «комісійному» випадку, як пояснювалося в листі, є комісійна винагорода, тобто плата за послуги, які комісіонер надав власнику товару — комітенту (що покупця товару жодним чином не зачіпає).

Опосередковано цей висновок надалі підтверджувався і консультацією в підкатегорії 101.19 Бази знань на сайті Міндоходів (строк дії якої обмежено датою «до 16.12.2011 р.», проте роз’яснення з якої, як і раніше, зберігають свою актуальність). У ній, відповідаючи на «загальне» запитання про порядок заповнення податкової накладної при продажу вживаних товарів, податківці пояснювали, як комісіонеру-посереднику в такому разі оформити податкову накладну виключно на суму своєї комісійної винагороди.

img 1Як правило, одночасно (на дату «готівкової» реалізації комісійного товару покупцям) у комісіонера-посередника виникатимуть і податкові зобов’язання з ПДВ. Це пов’язано з тим, що зазвичай за згодою сторін (домовленістю з комітентом) посередник-комісіонер утримує суму своєї винагороди з виручки, яка надійшла від покупців. А отже, виникає перша подія для нарахування ПДВ-зобов’язань (п. 187.1 ПКУ), й отримана комісійна винагорода на цю дату стає об’єктом обкладення ПДВ. Водночас, ураховуючи, що комітент-фізособа, який здав речі на комісію, не є платником ПДВ, комісіонер на підтвердження ПДВ-зобов’язань, що нараховуються, у цьому випадку випише самому собі податкову накладну у двох примірниках із типом причини «02» — постачання неплатнику ПДВ, обидва з яких залишить у себе. Тому примірник податкової накладної фізособі-комитенту (неплатнику ПДВ) у цьому випадку не передаватиметься.

І ще один момент, який стосується відображення цих операцій у посередника-комісіонера в ПДВ-декларації. При комісійній торгівлі, зважаючи на зазначені облікові особливості (обкладення ПДВ тільки суми винагороди), оподатковувану комісійну винагороду посередник-комісіонер відображає в «оподатковуваному» рядку 1 декларації з ПДВ. При цьому обсяги товарів, прийнятих на комісію, посередник-комісіонер також відображає в рядку 11.1 декларації з ПДВ.

А тепер наведемо приклад, який остаточно допоможе закріпити все викладене.

Приклад. Комісійний магазин прийняв на реалізацію від громадянина-фізособи вживаний товар (телевізор). Ціну його реалізації за згодою сторін встановлено в розмірі 2000 грн. Із доходу фізособи-комітента утримано ПДФО в сумі 100 грн. (2000 грн. х 5 %). Крім того, із суми, вирученої за товар, комісіонер-посередник утримав свою винагороду (за домовленістю сторін у розмірі 12 %, тобто 240 грн. (у тому числі ПДВ — 40 грн.)). Після чого на руки фізособі-комитенту виплачено суму в розмірі 1660 грн. (2000 грн. - 100 грн. - 240 грн.).

В обліку комісіонера-посередника продаж вживаного товару відобразиться таким чином:

Продаж вживаних товарів (облік у комісіонера)

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Податковий облік

Дт

Кт

доходи

витрати

1

2

3

4

5

6

7

1

Прийнято товар на комісію

024

2000

2

Реалізовано комісійний товар кінцевому покупцю

301

702

2000

3

Списано реалізований комісійний товар

024

2000

4

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ (виходячи із суми комісійної винагороди)

643

641

40

5

Відображено дохід, отриманий на користь фізособи-комітента

704

685

2000

6

Із доходу фізособи-комітента утримано ПДФО (за ставкою 5 %)

685

641/ПДФО

100

7

Відображено належну комісіонеру суму комісійної винагороди (підписано акт комісійних послуг)

685

703

240

200*

8

Відображено раніше нараховані податкові зобов’язання з ПДВ (виходячи із суми комісійної винагороди)

703

643

40

9

Списано собівартість наданих посередницьких послуг

903

23

собівартість

собівартість

10

Здійснено розрахунки з комітентом

685

301

1660

* У податковому обліку комісіонер визнає доходи виходячи із суми комісійної винагороди за датою підписання акта комісійних (посередницьких) послуг (п. 137.1 ПКУ).

 

Комісійна торгівля антикваріатом

Окремо скажемо про торгівлю антикваріатом. Адже замість положень «комісійного» п. 189.3 ПКУ в цьому випадку працюють норми спеціальної «антикварної» ст. 210 ПКУ.

Нагадаємо, що за правилами цієї статті базою обкладення ПДВ (за ставкою 20 %) для операцій з постачання дилером виробів мистецтва, предметів колекціонування або антикваріату (тобто культурних цінностей) є його маржинальний прибуток (без урахування податку). При цьому (п. 210.2 ПКУ):

— дилером вважається платник податків, який придбаває (набуває за іншими цивільно-правовими договорами), у тому числі шляхом ввезення на митну територію України, культурні цінності, незалежно від мети їх ввезення, з метою їх подальшого перепродажу, незалежно від того, діє така особа від свого імені чи від імені іншої особи за винагороду;

— маржинальний прибуток (без урахування податку) — це сума, отримана у вигляді різниці між ціною продажу товарів та ціною їх придбання, розрахованих за звичайними цінами.

Таким чином, при комісійній торгівлі антикваріатом діє схожий принцип оподаткування, коли лише сума маржинального прибутку в дилера виявляється об’єктом обкладення ПДВ.

 

висновки


img 2
 
 
  • Із доходу фізособи-комітента від продажу вживаних товарів утримується ПДФО за ставкою 5 %.

  • При продажу вживаних товарів комісіонер виписує податкову накладну тільки на суму своєї комісійної винагороди.

  • У чеку РРО, що видається покупцю, «неоподатковувана» вартість вживаного товару відображається без ПДВ. При цьому податкова накладна покупцю товару не виписується.

  • При комісійній торгівлі антикваріатом ПДВ у дилера виникає лише із суми маржинального прибутку.

 

Документи статті

  1. ЦКУ — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV.

  2. ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

  3. Інструкція № 343 Інструкція про порядок оформлення суб’єктами господарювання операцій при здійсненні комісійної торгівлі непродовольчими товарами, затверджена наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 08.07.97 р. № 343.

  4. Правила комісійної торгівлі непродовольчими товарами — Правила комісійної торгівлі непродовольчими товарами, затверджені наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків України від 13.03.95 р. № 37.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі