Теми статей
Обрати теми

Довідник бухгалтера. Анулювання реєстрації платника ПДВ

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Вересень, 2013/№ 70
Друк
Стаття

Анулювання реєстрації платника ПДВ

Анулювання реєстрації платника ПДВ полягає у виключенні його з Реєстру платників податку на додану вартість і відповідно анулюванні Свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість. При цьому таке Свідоцтво вважається анульованим з дати анулювання реєстрації платника ПДВ. Відповідну норму прописано в п. 5.2 розд. V Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.11.2011 р. № 1394 (далі — Положення № 1394). Тобто реєстрація платника ПДВ припиняється з дати анулювання Свідоцтва та виключення платника з Реєстру.

Процедура анулювання ПДВ-реєстрації може бути ініційована як самим платником, тобто здійснена добровільно, так і податковим органом, тобто здійснена в примусовому порядку.

При цьому «розреєстрація» платника ПДВ на підставі, визначеній у п.п. «а» п. 184.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі — ПКУ), здійснюється за заявою платника, а на підставах, зазначених у пп. «б» — «з» п. 184.1 ПКУ, — або за заявою платника, або за самостійним рішенням відповідного контролюючого органу (п. 184.2 ПКУ, п. 5.5 Положення № 1394). Інформацію щодо облікових наслідків анулювання ПДВ-реєстрації див. у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 17, с. 21.

Наведемо підстави та порядок анулювання ПДВ-реєстрації в таблиці.

 

Анулювання ПДВ-реєстрації

Підстава

Умови для анулювання

Дата подання заяви за формою № 3-ПДВ

Дата анулювання ПДВ-реєстрації

1

2

3

4

1. Зниження обсягів постачань (п.п. «а» п. 184.1 ПКУ, п.п. «а» п. 5.1 розд. V Положення № 1394)

Особа, яка виявила бажання знятися з реєстрації платником ПДВ, має відповідати таким критеріям:
1)
бути платником ПДВ не менше 12 місяців;
2) обсяг оподатковуваних постачань за останніх 12 місяців у неї менше 300 тис. грн. (визначається за даними податкових декларацій, поданих до податкового органу за останні 12 календарних місяців*);
3)
завершити розрахунки з бюджетом та сплатити ПДВ за останній звітний період

Подається після сплати до бюджету податкових зобов’язань, відображених у декларації з ПДВ за останній звітний (податковий) період

Дата подання платником податків заяви за формою № 3-ПДВ

* Оскільки зниження обсягів постачання підтверджується даними декларацій з ПДВ за останні 12 календарних місяців, то для зняття з ПДВ-реєстрації необхідно разом із заявою за формою № 3-ПДВ подати до податкового органу декларацію з ПДВ за останній звітний (податковий) період (тобто період з дня, що настає за останнім днем попереднього податкового періоду, і до дня анулювання реєстрації (п. 184.6, п.п. «б» п. 202.1 ПКУ)). Без подання такої декларації податківці не зможуть перевірити дотримання 300-тисячного обмеження, а значить, не матимуть підстав для «розреєстрації» платника ПДВ.

2. Ліквідація та реорганізація платника податків (п.п. «б» п. 184.1 ПКУ, п.п. «б» п. 5.1 розд. V Положення № 1394)

Анулювання реєстрації на цій підставі може бути ініційоване платником податків — юридичною особою після: 1) складання комісією з припинення (комісією з реорганізації, ліквідаційною комісією) або ліквідатором ліквідаційного балансу, передавального акта або розподільчого балансу в разі реорганізації платника податків відповідно до законодавства шляхом приєднання, злиття, поділу або перетворення (якщо датою державної реєстрації юридичної особи, створеної в результаті перетворення, є дата завершення перетворення); 2) завершення розрахунків з бюджетом та сплати ПДВ за останній звітний період

Подається після сплати до бюджету податкових зобов’язань, відображених у декларації з ПДВ за останній звітний (податковий) період

Дата подання платником податків заяви за формою № 3-ПДВ або дата прийняття контролюючим органом рішення про анулювання реєстрації платника податків

3. Реєстрація платником ЄП (п.п. «в» п. 184.1 ПКУ, п.п. «в» п. 5.1 розд. V Положення № 1394)

Реєстрація платника ПДВ анулюється, якщо суб’єкт: 1) переходить зі спрощеної системи оподаткування, що передбачає сплату ПДВ, на ЄП, умова сплати якого не передбачає сплату ПДВ (наприклад, під час переходу єдиноподатників груп 3 і 4 зі ставки 3 % на ставку 5 % або єдиноподатників груп 5 і 6 зі ставки 5 % на ставку 7 % тощо); 2) переходить із загальної системи оподаткування на ЄП за ставками, що не передбачають сплату ПДВ (наприклад, під час переходу юросіб і фізосіб, зареєстрованих платниками ПДВ, із загальної системи оподаткування до складу єдиноподатників: груп 1 — 2, груп 3 і 4 за ставкою 5 %, груп 5 і 6 за ставкою 7 %)

Після закінчення строку дії Свідоцтва і не раніше дати видачі Свідоцтва платника єдиного податку*

Останній день звітного періоду, що передує переходу платника податків на єдиний податок або на ставку, що не передбачає сплати ПДВ

* Це випливає з роз’яснень податківців, наведених у консультації, розміщеній у розділі 101.01.05 ЄБПЗ. Нагадаємо, що Заява про перехід на єдиний податок із загальної системи оподаткування, а також у разі добровільного переходу з однієї групи єдиноподатників до іншої подається не пізніше ніж за 15 днів до початку обраного кварталу. У свою чергу, Свідоцтво платника єдиного податку видається протягом 10 календарних днів з дня подання відповідної заяви. Податковий орган, прийнявши рішення (на підставі заяви платника податків) про те, що суб’єкт господарювання переходить на ЄП без ПДВ, але цей звітний період ще не настав, на Свідоцтві платника ПДВ, корінці Свідоцтва і на всіх його засвідчених копіях робить запис (п. 5.4 розд. V Положення № 1394): «Свідоцтво дійсне до <дата останнього дня звітного періоду, що передує переходу платника на сплату єдиного податку (зміні групи)> запис зроблено <дата>». І лише після закінчення зазначеного в такій відмітці строку Свідоцтво і його засвідчені копії здаються до податкового органу разом із заявою за формою № 3-ПДВ.

4. Неподання ПДВ-звітності (подання її з прочерками) (п.п. «г» п. 184.1 ПКУ, п.п. «г» п. 5.1 розд. V Положення № 1394)

«Розреєстрація» на цій підставі можлива, якщо платник податків: 1) не подає ПДВ-звітність або подає її з прочерками (скасувати реєстрацію платників податків, які декларують податковий кредит (без відображення в декларації податкових зобов’язань), податківці не можуть); 2) ПДВ-звітність не подає (подає з прочерками) протягом останніх 12 місяців (не враховується місяць, у якому проведено реєстрацію особи платником ПДВ, якщо особу зареєстровано платником ПДВ не з першого дня календарного місяця)

Заява не подається — анулювання відбувається за рішенням контролюючого органу

Після закінчення повних 12 податкових (звітних) місяців

5. За рішенням суду (пп. «ґ» — «е» п. 184.1 ПКУ, пп. «ґ» — «е» п. 5.1 розд. V Положення № 1394)

До ситуацій, коли за рішенням суду може статися «розреєстрація» платника ПДВ, належать такі: 1) рішенням суду установчі документи платника ПДВ визнано недійсними*;
2) господарським судом винесено ухвалу про ліквідацію юрособи-банкрута;
3) платник ПДВ ліквідується за рішенням суду (фізична особа позбавляється статусу суб’єкта господарювання) або особу звільнено від сплати податку або його податкову реєстрацію анульовано (скасовано, визнано недійсною) за рішенням суду

Заява не подається — анулювання відбувається за рішенням контролюючого органу на підставі рішення суду

На дату, зазначену в судовому рішенні (п. 5.7 розд. V Положення № 1394)

* Зверніть увагу: визнання недійсними установчих документів юрособи само по собі не спричиняє недійсність всіх угод, укладених нею з моменту державної реєстрації, а отже, і виданих щодо таких господарських операцій первинних документів (зокрема, податкових накладних). Докладніше про це див. «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 17, с. 13.

6. Відсутність платника податків за його місцезнаходженням або відсутність підтвердження відомостей про нього (п.п. «ж» п. 184.1 ПКУ, п.п. «ж» п. 5.1 розд. V Положення № 1394)

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб — підприємців (ЄДР) наявний запис про: 1) відсутність юридичної особи або фізичної особи за її місцезнаходженням (місцем проживання); 2) відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу. Такі записи вносяться держреєстратором: — за власною ініціативою у випадку ненадання юрособами реєстраційної картки за формою № 6 (ч. 11 ст. 19 Закону України « Про державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб — підприємців» від 15.05.2003 р. № 755-IV)*;
— за ініціативою органу Міндоходів, якщо при виконанні службових обов’язків виявлено факт відсутності платника податків за його місцезнаходженням (місцем проживання)

Заява не подається — анулювання відбувається за рішенням контролюючого органу на підставі повідомлення держреєстратора, відомостей з ЄДР про скасування державної реєстрації суб’єкта господарювання — платника ПДВ

Дата ухвалення рішення про анулювання ПДВ-реєстрації

* Юрособа зобов’язана подавати (надсилати) щорічно протягом місяця, що настає за датою державної реєстрації, реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юрособу.
Якщо після анулювання ПДВ-реєстрації буде усунуто підстави для анулювання свідоцтва платника ПДВ (особа підтвердить своє місцезнаходження), така особа має право повторно подати реєстраційну заяву за формою № 1-ПДВ з розшифруванням підстави для реєстрації платником ПДВ відповідно до ст. 183 ПКУ (обов’язкова або за добровільним рішенням) (див. лист ДПСУ від 11.03.2013 р. № 2863/5/15-33-16).

7. Закінчення строку дії Свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ (п.п. «з» п. 184.1 ПКУ, п.п. «з» п. 5.1 розд. V Положення № 1394)

1) Свідоцтво платника ПДВ видано на певний строк; 2) строк закінчення Свідоцтва платника ПДВ не продовжується*

Подається до податкового органу в день здачі Свідоцтва і його засвідчених копій

Дата закінчення строку дії Свідоцтва платника ПДВ (п. 5.7 розд. V Положення № 1394)

* Тим, хто бажає бути серед платників ПДВ, щоб уникнути в подальшому анулювання ПДВ-реєстрації, слід продовжити строк дії Свідоцтва і замінити його в порядку, передбаченому розд. IV Положення № 1394 для перереєстрації.

 

Матеріал підготувала Наталія Дзюба, економіст-аналітик

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі