Теми статей
Обрати теми

Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами: скільки триває та як надається

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Вересень, 2013/№ 73
Друк
Стаття
img 1

соціальна відпустка

img 2

Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами: скільки триває та як надається

Допомога по вагітності та пологах покликана компенсувати працівниці втрату заробітної плати за весь період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. Вона виплачується за рахунок коштів ФТВП з першого до останнього дня такої відпустки. Тобто розмір допомоги по вагітності та пологах безпосередньо залежить від тривалості відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. А тому, перш ніж розглянути порядок розрахунку допомоги по вагітності та пологах, поговоримо про те, якою може бути тривалість відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Лілія Калашникова, економіст-аналітик

Тривалість відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами

Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами є одним із видів соціальних відпусток (ст. 17 Закону про відпустки). Вона надається на підставі належно оформленого листка непрацездатності, виданого у зв’язку з вагітністю та пологами.

Тривалість цієї відпустки залежить від обставин народження (усиновлення) дитини та визначається відповідно до ст. 17 Закону про відпустки, ч. 1, 2 ст. 38 Закону № 2240, пп. 6.1 — 6.5, 6.11 Інструкції № 455.

 

Обставини народження (усиновлення) дитини

Тривалість відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами

1

2

Вагітність та пологи на загальних підставах

126 календарних днів (70 календарних днів до передбачуваного дня пологів і 56 — після)

Листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами видається за місцем спостереження за вагітною з 30 тижнів вагітності одноразово на весь період.

Передчасні або багатоплідні пологи, ускладнення під час пологів та в післяпологовому періоді (крім жінок, які належать до I — IV категорій осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС)

140 календарних днів (70 календарних днів до пологів і 70 — після пологів)

Додатково до листка непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами, виданого на загальних підставах, видається листок непрацездатності на 14 календарних днів.

Вагітність та пологи жінки, віднесеної до I — IV категорій осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС

180 календарних днів (90 днів на період допологової відпустки і 90 — на період післяпологової відпустки)

Листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами видається з 27 тижнів вагітності. Зверніть увагу: до IV категорії осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, належать особи, які постійно проживають або постійно працюють, або постійно навчаються на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що вони станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали, або постійно навчалися в цій зоні не менше чотирьох років. Жінки, які отримали посвідчення IV категорії за умови проживання на території зони посиленого радіоекологічного контролю та які постійно проживають на території, не віднесеній до зазначеної зони, не мають права на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами тривалістю 180 календарних днів (лист Мінпраці від 12.11.2010 р. № 495/20/112-10 і лист Фонду від 20.07.2010 р. № 04-06/О-294з-372 // «Податки та бухгалтерський облік», 2010, № 81).

Вагітність та пологи у жінки, яка не спостерігалася у лікаря з приводу вагітності до дня пологів

Відповідає тривалості післяпологової відпустки (залежно від обставин пологів 56, 70, 90 календарних днів для випадків, наведених вище)

Листок непрацездатності видається лікувально-профілактичним закладом, у якому відбулися пологи, із дня пологів.

Передчасні пологи (до 30 тижнів вагітності), у разі народження живої дитини

140 календарних днів

Листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами видається лікувально-профілактичним закладом, у якому відбулися пологи.

Передчасні пологи (до 30 тижнів вагітності), у разі народження мертвого плоду

70 календарних днів

Листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами видається лікувально-профілактичним закладом, у якому відбулися пологи.

Усиновлення новонародженої дитини безпосередньо з пологового будинку

Період із дня всиновлення до дня закінчення післяпологової відпустки тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів у разі одночасного всиновлення двох і більше дітей, 90 календарних днів — для жінок, віднесених до I — IV категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), що відлічуються з дня народження дитини, зазначеного у свідоцтві про народження та рішенні суду про її всиновлення

Листок непрацездатності видається лікарем жіночої консультації на підставі свідоцтва про народження дитини та рішення суду про її всиновлення з дня всиновлення до дня закінчення післяпологової відпустки, що відлічується з дня народження дитини, зазначеного у свідоцтві про народження та у рішенні суду про її всиновлення.

 

Цікаво, що п. 6.11 Інструкції № 455 передбачена видача листка непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами особам, які взяли дитину під опіку з пологового будинку. Проте Законом про відпустки не передбачено надання опікунам оплачуваної відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. Не згадуються вони й у ст. 38 Закону № 2240 серед осіб, які мають право на допомогу по вагітності та пологах.

Щодо осіб, які всиновили дитину, зазначимо таке. Умови надання їм допомоги по вагітності та пологах установлені ч. 2 ст. 38 Закону № 2240. Згідно з цією нормою Закону № 2240 допомога по вагітності та пологах виплачується працівнику, який усиновив дитину, протягом двох місяців із дня її народження, зазначеного у свідоцтві про народження, за період із дня всиновлення і до спливання 56 календарних днів (70 календарних днів у разі одночасного всиновлення двох і більше дітей, 90 календарних днів — для жінок, віднесених до I — IV категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи). Відлік 56 (70, 90) календарних днів починається з дня народження дитини, зазначеного у свідоцтві про народження та рішенні суду про її всиновлення (п. 6.11 Інструкції № 455). Тому, якщо сім’я всиновила одну дитину, якій виповнилося 30 днів, лікар жіночої консультації повинен видати листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами на 26 календарних днів (56 к. дн. - 30 к. дн.) (див. лист ФТВП від 08.12.2008 р. № 07-35-2409). Причому якщо дитина всиновлена обома батьками, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами надається одному з них на їх розсуд.

Майте на увазі: тривалість відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами вказується в листку непрацездатності.

Особливості надання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами

Як ми вже з’ясували, відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами надається на підставі листка непрацездатності, виданого в установленому порядку. За весь період відпустки працівниці виплачується допомога по вагітності та пологах.

img 3Якщо право на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами виникає:

— у період тимчасової непрацездатності працівниці, то листок непрацездатності у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю закривається і з дня настання такої відпустки видається листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами;

— у період перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, то листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами видається в загальному порядку і допомога по вагітності та пологах виплачується незалежно від факту отримання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

— у період відпустки (щорічної, відпустки без збереження заробітної плати, додаткової відпустки у зв’язку з навчанням, творчої відпустки), простою не з вини працівника, допомога по вагітності та пологах виплачується з дня виникнення права на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами. Причому в цьому випадку слід мати на увазі, що чинним законодавством не передбачена можливість одночасного перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами та будь-якій іншій із перелічених вище оплачуваних відпусток. Тому якщо право на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами виникло в період оплачуваної відпустки, необхідно здійснити перерахунок відпускних. Оплаті підлягає тільки частина відпустки, що передує початку відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Якщо у працівниці виникло право на відпустку, а вона продовжує працювати, то роботодавець повинен виплатити допомогу по вагітності та пологах тільки за дні її фактичного перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами. Одночасно виплачувати і зарплату, і допомогу по вагітності та пологах підприємство не має права.

Розмір допомоги по вагітності та пологах обчислюється сумарно та надається працівниці в повному обсязі незалежно від кількості днів відпустки, фактично використаних до пологів. Про те, як розрахувати суму допомоги по вагітності та пологах, ми з вами поговоримо в наступній статті.

 

висновки


img 4
 
 
  • Тривалість відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами залежить від обставин наро-дження (усиновлення) дитини та вказується фахівцем закладу охорони здоров’я в листку непрацездатності.

  • Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами є оплачуваною відпусткою. За час перебування в такій відпустці працівниці надається допомога по вагітності та пологах

 
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі