Теми статей
Обрати теми

Розрахунок лікарняних і декретних суміснику

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Вересень, 2013/№ 73
Друк
Стаття
img 1

алгоритм

img 2

Розрахунок лікарняних і декретних суміснику

Що робити, якщо зарплати, яка отримується за основним місцем роботи, не вистачає? Можна позичити гроші у друзів. Але це тільки на якийсь час вирішить проблему. А можна знайти собі ще одну регулярну оплачувану роботу, яка надасть такий необхідний додатковий заробіток. Працівників, для яких це місце роботи не є основним, називають сумісниками. Сумісництво може бути внутрішнім, якщо працівник працевлаштований за сумісництвом у того самого роботодавця, що і за основним місцем роботи, та зовнішнім — якщо роботодавці різні. Порядок розрахунку лікарняних та допомоги по вагітності та пологах зовнішнім та внутрішнім сумісникам має свої особливості. Які, запитаєте ви? Про них ми поговоримо в цій статті.

Лілія Ушакова, економіст-аналітик

Лікарняні та допомога по вагітності та пологах для зовнішнього сумісника

Зовнішнім сумісникам лікарняні та допомога по вагітності та пологах за місцем роботи за сумісництвом призначається на підставі:

1) копії листка непрацездатності, завіреної підписом керівника та печаткою за основним місцем роботи;

2) довідки про середню заробітну плату з основного місця роботи;

3) довідки про середню заробітну плату за місцями роботи за сумісництвом (якщо застрахована особа працює на декількох роботах за сумісництвом);

4) копії відповідних посвідчень чи інших документів, що підтверджують його право на пільгу за розміром допомоги по тимчасовій непрацездатності, установлену ст. 37 Закону № 2240, — у разі наявності такого права.

З положень п. 3 Порядку № 1266 випливає, що при розрахунку середньої зарплати для визначення суми лікарняних та допомоги по вагітності та пологах за місцем роботи за сумісництвом береться розрахунковий період за основним місцем роботи перед настанням хвороби (виходом у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами).

Тому в загальному випадку середньоденна (середньогодинна) заробітна плата для розрахунку лікарняних за місцем роботи за сумісництвом обчислюватиметься шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати за сумісництвом, з якої сплачувався ЄСВ, на кількість відпрацьованих робочих днів (годин), а для розрахунку допомоги по вагітності та пологах — на кількість календарних днів у відповідному періоді розрахункового періоду за основним місцем роботи (абзац третій п. 21 Порядку № 1266).

Зверніть увагу: загальна сума заробітної плати, нарахована в кожному з місяців розрахункового періоду за основним місцем роботи та за сумісництвом, не може перевищувати розміру максимальної величини бази справляння ЄСВ, що діє в такому місяці (абзац п’ятий п. 21 Порядку № 1266). Тому якщо в якомусь місяці розрахункового періоду загальна сума зарплати перевищить максимальну величину бази нарахування ЄСВ, до розрахунку середньої заробітної плати за місцем роботи за сумісництвом береться різниця між цією величиною та зарплатою за основним місцем роботи.

Загальна сума зарплати, нарахована в кожному з місяців розрахункового періоду за основним місцем роботи та за сумісництвом, не може перевищувати розміру максимальної величини бази справляння ЄСВ, що діє в такому місяці

Приклад 1. Працівниця, яка працює на підприємстві за сумісництвом (зовнішній сумісник), іде у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами з 2 вересня 2013 року на 126 календарних днів. Працівниця надала з основного місця роботи копію листка непрацездатності, завірену підписом керівника та печаткою, і довідку про середню заробітну плату, нараховану за основним місцем роботи в розрахунковому періоді. На обох підприємствах установлено 5-денний робочий графік роботи. Розрахунковий період за основним місцем роботи і за сумісництвом — березень — серпень 2013 року. Сума заробітної плати, нарахованої працівниці в розрахунковому періоді за основним місцем роботи, — 12000,00 грн., за сумісництвом — 6000,00 грн. Кількість календарних днів у розрахунковому періоді за основним місцем роботи і за сумісництвом збігається і становить 184.

Оскільки сумарна заробітна плата за місяцями розрахункового періоду за основним місцем роботи та за сумісництвом не перевищує максимального розміру бази нарахування ЄСВ, до розрахунку допомоги по вагітності та пологах уключається вся сума заробітної плати, нарахована за сумісництвом.

Розрахуємо суму середньоденної заробітної плати для оплати відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами на роботі за сумісництвом:

6000,00 : 184 = 32,61 (грн.).

Сума допомоги по вагітності та пологах за місцем роботи за сумісництвом становитиме:

32,61 х 126 = 4108,86 (грн.).

Також легко розрахувати суму лікарняних у разі, якщо кількість днів, відпрацьованих працівником у розрахунковому періоді за основним місцем роботи і за місцем роботи за сумісництвом, збігається. Але як бути роботодавцю, якщо в розрахунковому періоді за місцем роботи за сумісництвом працівник не працював декілька днів, що припадають на розрахунковий період за основним місцем роботи, або в розрахунковому періоді за основним місцем роботи працівник не мав відпрацьованих робочих днів, але працював за сумісництвом? У таких випадках середньоденна (середньогодинна) заробітна плата для оплати періоду хвороби обчислюється шляхом ділення нарахованої в розрахунковому періоді заробітної плати, з якої сплачувався ЄСВ, на кількість робочих днів (годин) за місцем роботи за сумісництвом, а для розрахунку допомоги по вагітності та пологах — на кількість календарних днів за місцем роботи за сумісництвом у розрахунковому періоді за основним місцем роботи (абзац четвертий п. 21 Порядку № 1266, лист Мінпраці від 15.08.2007 р. № 500/020/99-07 // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 75).

Зверніть увагу: у разі розрахунку середньоденної (середньогодинної) зарплати працівнику, який у розрахунковому періоді за основним місцем не мав відпрацьованих робочих днів, але працював за сумісництвом, слід ураховувати обмеження, установлене абзацом п’ятим п. 14 Порядку № 1266 (середньоденна заробітна плата не може перевищувати максимальний розмір бази нарахування ЄСВ, установлений в останньому місяці розрахункового періоду, з розрахунку на один день) (див. лист від 13.12.2007 р. № 686/020-99-06). Про це обмеження ми з вами говорили у статті «Розрахунок лікарняних основним працівникам» на с. 13.

Приклад 2. Працівниця працює за основним місцем роботи з 21.01.2008 р., а за сумісництвом — з 15.04.2013 р. Із 3 вересня 2013 року вона йде у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, що підтверджується копією листка непрацездатності, завіреною підписом керівника та печаткою за основним місцем роботи. Разом із копією листка непрацездатності вона надала довідку про середню заробітну плату, нараховану за основним місцем роботи в розрахунковому періоді (березень — серпень 2013 року).

Сума заробітної плати, нарахованої працівниці в розрахунковому періоді за основним місцем роботи, — 24000,00 грн., за місцем роботи за сумісництвом — 4300,00 грн. Кількість календарних днів у розрахунковому періоді (березень — серпень 2013 року) за основним місцем роботи — 184, а на роботі за сумісництвом з дати прийняття на роботу (з 15.04.2013 р. по 31.08.2013 р.) — 139.

Розрахуємо суму середньоденної заробітної плати для оплати періоду відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами на роботі за сумісництвом:

4300,00 : 139 = 30,94 (грн.).

Зверніть увагу: незважаючи на те що квітень 2013 року було відпрацьовано працівницею не повністю, сума квітневої заробітної плати бере участь у розрахунку середньоденної заробітної плати за місцем роботи за сумісництвом.

Сума допомоги по вагітності та пологах становитиме:

30,94 х 126 = 3898,44 (грн.).

Приклад 3. За основним місцем роботи працівниця перебуває у відпустці для догляду за дитиною з 01.02.2012 р. дотепер. 04.02.2013 р. працівницю прийнято на роботу за сумісництвом на інше підприємство. З 9 по 13 вересня 2013 року вона хворіла. Згідно з довідкою, наданою з основного місця роботи, у цієї працівниці в розрахунковому періоді (березень — серпень 2013 року) за основним місцем роботи немає ані відпрацьованих робочих днів, ані нарахованої заробітної плати. Страховий стаж працівниці — 8 років 5 місяців.

У цьому випадку середньоденна зарплата повинна розраховуватися виходячи з кількості відпрацьованих робочих днів (годин) за місцем роботи за сумісництвом у розрахунковому періоді, визначеному за основним місцем роботи (у березні — серпні 2013 року).

Припустимо, що в цьому періоді працівниці на роботі за сумісництвом була нарахована зарплата в сумі 13200,00 грн. Кількість відпрацьованих днів — 123 робочі дні.

Середньоденна заробітна плата для оплати періоду тимчасової непрацездатності за сумісництвом становитиме:

13200,00 : 123 = 107,32 (грн.).

Розрахуємо суму лікарняних, що оплачуються за рахунок коштів підприємства:

107,32 х 5 = 536,60 (грн.).

А тепер розглянемо порядок розрахунку сум лікарняних, якщо працівник за місцем роботи за сумісництвом у розрахунковому періоді, визначеному за основним місцем роботи, не відпрацював жодного дня, але в нього є відпрацьовані робочі дні перед настанням тимчасової непрацездатності за основним місцем роботи. У цьому випадку середньоденну (середньогодинну) заробітну плату слід розраховувати виходячи із заробітної плати, нарахованої за фактично відпрацьований час за сумісництвом, та кількості робочих днів, відпрацьованих за основним місцем роботи у місяці настання страхового випадку (див. п. 2 прикладу до п. 21 у додатку 1 до Порядку № 1266, лист Мінпраці від 23.11.2007 р. № 653/020/99-07 // «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 80).

Приклад 4. Працівник працює за основним місцем роботи з 02.02.2009 р., а за місцем роботи за сумісництвом — з 02.09.2013 р. З 10 по 13 вересня 2013 року працівник хворів, що підтверджується копією листка непрацездатності, завіреною підписом керівника та печаткою за основним місцем роботи. Страховий стаж працівника становить 30 років.

Розрахунковий період за основним місцем роботи — березень — серпень 2013 року. У цьому періоді у нашого працівника немає жодного відпрацьованого дня за місцем роботи за сумісництвом, але є відпрацьовані дні з 2 по 9 вересня 2013 року, за які йому буде нараховано зарплату. Тому середньоденну зарплату за місцем роботи за сумісництвом розраховуватимемо виходячи з виплат, нарахованих у розрахунковому періоді за сумісництвом (з 2 по 9 вересня 2013 року), та кількості днів, відпрацьованих працівником за основним місцем роботи у вересні 2013 року до початку хвороби.

Внутрішньому суміснику лікарняні за обома місцями роботи призначаються на підставі оригіналу листка непрацездатності, виданого в установленому порядку

Припустимо, що працівник надав довідку з основного місця роботи про те, що він з 2 по 9 вересня 2013 року відпрацював за основним місцем роботи 6 днів, за які йому буде нарахована зарплата в сумі 857,14 грн. Заробітна плата, нарахована працівнику за період з 2 по 9 вересня 2013 року за сумісництвом, — 285,71 грн.

Визначимо середньоденну зарплату за місцем роботи за сумісництвом:

285,71 : 6 = 47,62 (грн.).

Сума оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства становитиме:

47,62 х 5 = 238,10 (грн.).

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності складе 47,62 грн.

Загальна сума виплат за листком непрацездатності дорівнює 285,72 грн. (238,10 грн. + 47,62 грн.).

Далі розглянемо, як нарахувати лікарняні та допомогу по вагітності та пологах внутрішньому суміснику.

Лікарняні та допомога по вагітності та пологах внутрішньому суміснику

Для працівника — внутрішнього сумісника підставою для призначення виплат у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю та допомоги по вагітності та пологах за обома місцями роботи буде оригінал листка непрацездатності, виданого в установленому порядку.

Причому в цьому випадку окремі розрахунки для оплати листка непрацездатності за різними місцями роботи здійснювати не потрібно. Розрахунок середньоденної (середньогодинної) заробітної плати для оплати періоду хвороби (відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами) внутрішнього сумісника проводиться виходячи із загальної нарахованої заробітної плати в розрахунковому періоді за основним місцем роботи та за сумісництвом і кількості відпрацьованих у ньому робочих днів за основним місцем роботи (див. лист Мінпраці від 11.09.2006 р. № 912/020/153-06 // «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 79).

Сума виплат у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю таким працівникам розраховується шляхом множення суми денної (годинної) виплати, розмір якої встановлюється у відсотках середньоденної (середньогодинної) зарплати залежно від страхового стажу, на кількість днів (годин), що припадають на період хвороби за основним місцем роботи.

Зверніть увагу: якщо працівник оформив сумісництво на тому самому підприємстві, де і його основне місце роботи (внутрішній сумісник), але при цьому заробітна плата за основним місцем роботи та за сумісництвом виплачується з різних джерел фінансування (наприклад, за основним місцем роботи — з бюджету, а за сумісництвом — за рахунок спецфонду), то розрахунок виплат у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю слід проводити окремо за основним місцем роботи та за сумісництвом, аналогічно розрахунку лікарняних (декретних) зовнішнім сумісникам.

Ми з вами з’ясували, що порядок розрахунку виплат у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю працівника, у тому числі у зв’язку з вагітністю та пологами, має свої особливості, про які потрібно пам’ятати при нарахуванні таких виплат. Не забути про них вам допоможе матеріал цієї статті.

 

висновки


img 3
 
 
  • Середня зарплата для розрахунку суми лікарняних та декретних за місцем роботи за сумісництвом обчислюється за розрахунковий період за основним місцем роботи перед настанням страхового випадку.

  • Зовнішнім сумісникам лікарняні та допомога по вагітності та пологах розраховуються та нараховуються окремо за основним місцем роботи і за місцем роботи за сумісництвом.

  • Внутрішнім сумісникам середньоденна заробітна плата для оплати періоду хвороби (відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами) розраховується за основним місцем роботи виходячи із загальної суми заробітної плати, нарахованої за основним місцем роботи та за сумісництвом у розрахунковому періоді. Окремі розрахунки для оплати листка непрацездатності здійснювати не потрібно.

 
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі