Теми статей
Обрати теми

Як відображати лікарняні та декретні у звітності?

Редакція ПБО
Стаття

Як відображати лікарняні та декретні у звітності?

Суми лікарняних та допомоги по вагітності та пологах відображаються в декількох звітах. Що це за звіти і як вони заповнюються, наш шановний читач дізнається з цієї статті.

Катерина Скрипкіна, економіст-аналітик

Суми лікарняних та допомоги по вагітності та пологах відображаються в таких звітах:

— звіті з єдиного соціального внеску (далі — ЄСВ) (звіт за формою № Д4);

— Податковому розрахунку за формою № 1ДФ;

— звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП.

Крім того, суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності та суми нарахованого ЄСВ відображаються в Податковій декларації з податку на прибуток підприємства.

Тепер розглянемо детальніше особливості відображення лікарняних і декретних у кожному із зазначених вище звітів.

Заповнюємо звіт з ЄСВ

Відразу зауважимо: наразі ситуація зі звітом з ЄСВ не визначена. Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування затверджено постановою правління Пенсійного фонду України від 08.10.2010 р. № 22-2. Однак у зв’язку з проведенням адміністративної реформи адміністрування ЄСВ передане органам доходів і зборів. Відповідні зміни внесено законами України «Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи» від 04.07.2013 р. № 404-VII і «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи» від 04.07.2013 р. № 406-VII, що набрали чинності 11.08.2013 р., до низки законодавчих актів. Тому формально звіт з ЄСВ уже за серпень 2013 року повинен був би подаватися в порядку та за формою, що затверджені наказом Міндоходів. На сьогодні на офіційному сайті цього відомства (http://minrd.gov.ua) розміщено проект відповідного наказу (далі — проект)*. Водночас із роз’яснень, наведених у спільному листі Міндоходів та Пенсійного фонду України від 30.08.2013 р. № 11149/5/99-99-17-03-01-16, № 22777/03-01 («Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 72, с. 12), випливає, що звіт з ЄСВ за серпень 2013 року, як і раніше, прийматимуть робочі органи Пенсійного фонду, причому за старою формою, наведеною у Порядку № 22-2.

* Зауважимо: проект Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування практично аналогічний нині чинному Порядку № 22-2. Відмінності, які все ж є (зокрема, у кодах категорії застрахованих осіб), проаналізуємо на сторінках нашої газети після того, як документ буде затверджено.

У звіті з ЄСВ лікарняні та декретні потрібно відображати:

1) у таблиці 1 у відповідних рядках:

— лікарняні — у рядках 1 (сюди потрапить загальна сума лікарняних), 1.3 (зазначається вся сума оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності), 1.4 (зазначається вся сума допомоги по тимчасовій непрацездатності), 2, 2.3 (2.3.1 — 2.3.4), 4, 4.3 (сума лікарняних указується в межах максимальної бази нарахування ЄСВ). Нарахований на суми лікарняних ЄСВ відображаємо в рядках 3, 3.3 (3.3.1 — 3.3.4), 8, (8.4 — 8.6 і 8.8), утриманий ЄСВ — у рядках 5, 5.5, 8, 8.13.

— допомогу по вагітності та пологах — у рядках 1 і 1.5 (зазначається вся нарахована сума допомоги), 2, 2.4 (2.4.1 — 2.4.4), 4, 4.4 (відображаємо суму допомоги в межах максимальної бази нарахування ЄСВ). Нарахований ЄСВ показуємо в рядках 3, 3.4 (3.4.1 — 3.4.4) та враховуємо в рядках 8.4 — 8.6 і 8.8, а утриманий ЄСВ — у рядках 5, 5.6, 8, 8.13;

2) у таблиці 6 заповнюємо стільки рядків, на скільки місяців припадає період тимчасової непрацездатності або відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами. Зарплата, нарахована у звітному місяці, на який припадає хвороба (відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами), зазначається в окремому рядку. Виплати працівнику потрібно відображати в такій послідовності:

а) заробітна плата;

б) винагорода за цивільно-правовим договором;

в) лікарняні;

г) допомога по вагітності та пологах.

Допускається заповнення від’ємних значень при відображенні сторнованих сум лікарняних та допомоги по вагітності та пологах, нарахованих у попередніх звітних періодах.

Звертаємо увагу: у графі 9 необхідно вказати «Код категорії ЗО». Такі коди зазначені в додатку 2 до Порядку № 22-2. Наведемо їх у таблиці.

 

Категорії працівників

Код категорії застрахованих осіб для відображення:

лікарняних

декретних

Працівники підприємств, установ, організацій

29

42

Працівники-інваліди підприємств, установ, організацій

36

43

Працівники підприємств всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ і УТОС*

37

44

Працівники-інваліди, які працюють на підприємствах та в організаціях громадських організацій інвалидів*

39

45

* За умови, що кількість інвалідів становить не менше 50 % загальної чисельності працюючих і фонд оплати праці таких інвалідів — не менше 25 % суми витрат на оплату праці.

 

Зверніть увагу: у таблиці 6 не потрібно заповнювати порожні рядки на працівниць, яким допомогу по вагітності та пологах було нараховано до липня 2013 року.

Також у звіті з ЄСВ на працівниць, яким надана відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, потрібно заповнити таблицю 5:

у місяці виходу працівниці у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами: заповнюємо рядок, у якому вказуємо у графі 7 — «5» («особи, яким надано відпустку по вагітності і пологах»), у графі 10 — день початку відпустки;

у місяці закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами: заповнюємо рядок, у якому вказуємо у графі 7 — «5», у графі 10 — дату закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Заповнюємо Податковий розрахунок за формою № 1ДФ

Форму Податкового розрахунку за формою № 1ДФ та Порядок його заповнення і подання затверджено наказом ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1020. У Податковому розрахунку № 1ДФ виплати, що розглядаються, відображають так:

лікарняні — у складі заробітної плати з ознакою доходу «101»;

допомогу по вагітності та пологах з ознакою доходу «128» як виплату з Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Заповнюємо Податкову декларацію з податку на прибуток

У Податковій декларації з податку на прибуток підприємства (далі — декларація), форму якої затверджено наказом ДПАУ від 28.09.2011 р. № 1213, відображаються витрати на оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності та на ЄСВ у частині нарахувань. Суми допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги по вагітності та пологах у декларації не відображають, оскільки вони виплачуються за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Згідно з роз’ясненнями податківців суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності та суми ЄСВ, нарахованого на всю суму лікарняних і декретних, слід відображати в декларації у звітному податковому періоді, у якому вони були нараховані, як інші витрати в рядку 06.4.39 додатка ІВ (див. консультацію, розміщену в ЄБПЗ у підкатегорії 102.07.17).

На наш погляд, суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, а також суми ЄСВ, нараховані на всю суму лікарняних і декретних, можуть відображатися: у складі собівартості, адміністративних витрат, витрат на збут або інших витрат (тобто відповідно в рядках 05.1, 06.1, 06.2, 06.4 декларації) — залежно від того, яким працівникам вони належать.

Заповнюємо звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП

Порядок формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затверджено постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — Фонд) від 18.01.2011 р. № 4. Звіт подається за формою Ф4-ФСС з ТВП (додаток 1 до зазначеного Порядку) у разі нарахування соцстрахівських допомог, зокрема, допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги по вагітності та пологах, а також отримання від Фонду коштів на їх виплату.

Загальна сума нарахованих страхувальником у звітному періоді витрат за рахунок коштів Фонду, у тому числі і на виплату допомоги, відображається в рядку 21 «Витрати з початку року» таблиці I. Розшифровка даних цього рядка таблиці I за видами виплат наводиться в таблиці II звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП:

— у рядку 1 вказуємо допомогу по тимчасовій непрацездатності (безпосередньо працівника);

— у рядку 2 — допомогу по тимчасовій непрацездатності для догляду за хворою дитиною або хворим членом сім’ї;

— у рядку 3 — допомогу по вагітності та пологах.

При цьому показник рядка 21 таблиці I має дорівнювати показнику рядка 8 таблиці II звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП.

Отримані від Фонду кошти зазначаємо в рядках 6 і 9 таблиці I.

Не забувайте відображати лікарняні й декретні у звітності та подавати її своєчасно!

 

висновки


img 1
 
 
  • Суми лікарняних та декретних відображаємо у звіті з ЄСВ у таблицях 1 і 6. Крім того, на працівниць, яким надано відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, заповнюємо таблицю 5.

  • У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ лікарняні відображаємо у складі зарплати з ознакою доходу «101», а декретні — з окремою ознакою «128».

  • Нараховані «соцстрахівські» допомоги, а також отримані від Фонду кошти на їх виплату відображаємо у звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП.

 
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі