Допомога на поховання з ФТВП

Редакція ПБО
Стаття

Допомога на поховання з ФТВП

У тематичному номері «Декретні та лікарняні» (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 73) ми з вами розглядали питання призначення, розрахунку, виплати та відображення в бухгалтерському і податковому обліку допомог по тимчасовій непрацездатності та по вагітності та пологах. Нагадаємо, що ці виплати здійснюються за рахунок коштів ФТВП*. На продовження порушеної теми поговоримо сьогодні про ще один вид матеріального забезпечення, що надається за рахунок коштів ФТВП, — про допомогу на поховання. Хто має право на отримання такої допомоги? У яких випадках та в якому розмірі вона надається? Відповіді на ці та інші запитання, пов’язані з порядком надання та відображення в обліку допомоги на поховання, ви знайдете в цій статті.

Лілія Ушакова, експерт з питань оплати праці

 

* Тут і далі — Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Коли надається?

ФТВП надає допомогу на поховання в разі смерті застрахованої особи або членів її сім’ї, які перебували на її утриманні (крім пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли внаслідок нещасного випадку на виробництві). До членів сім’ї застрахованої особи ст. 45 Закону № 2240 віднесено її:

1) дружину (чоловіка);

2) дітей, братів, сестер та онуків, які:

— не досягли 18 років або старших цього віку, якщо вони стали інвалідами до 18 років (братів, сестер та онуків — за умови, що вони не мають працездатних батьків);

— є студентами та учнями середніх професійно-технічних училищ та вищих навчальних закладів з денною формою навчання і не досягли 23 років;

3) батька, матір;

4) діда та бабу за прямою лінією спорідненості.

Хто може отримати?

Отримати допомогу на поховання в разі смерті:

застрахованої особи можуть члени її сім’ї або інші юридичні чи фізичні особи, які здійснили поховання;

члена сім’ї, який перебував на утриманні в застрахованої особи, має право така застрахована особа за умови, що вона фактично здійснила поховання.

Важливо! Не вважається таким, що перебував на утриманні, член сім’ї застрахованої особи, який мав самостійне джерело доходу (наприклад отримував заробітну плату) (ч. 2 ст. 45 Закону № 2240). У такому разі за допомогою на поховання застрахована особа, яка поховала члена сім’ї, повинна звернутися не до свого роботодавця, а до роботодавця члена сім’ї, який помер.

Ким призначається та де її можна отримати?

Допомога на поховання виплачується за основним місцем роботи застрахованої особи.

Рішення про призначення (відмову у призначенні) допомоги на поховання приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування не пізніше дня, наступного за днем звернення

У день прийняття рішення оформляється протоколом, який потім передається до бухгалтерії підприємства для здійснення виплат.

Зверніть увагу: якщо підприємство, на якому була працевлаштована застрахована особа, ліквідоване (реорганізоване), то допомога на поховання за страховим випадком, що настав до його ліквідації (реорганізації), виплачує правонаступник. Якщо правонаступник відсутній — допомогу виплачує виконавча дирекція відділення ФТВП за місцем узяття на облік ліквідованого підприємства. Порядок надання матеріального забезпечення за рахунок коштів ФТВП застрахованим особам у разі ліквідації (реорганізації) підприємства, установи, організації, припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, що має найманих працівників, затверджено постановою правління ФТВП від 03.04.2012 р. № 16.

На підставі яких документів призначається?

Допомога на поховання застрахованої особи призначається комісією (уповноваженим) із соціального страхування на підставі:

1) копії свідоцтва про смерть застрахованої особи;

2) оригіналу витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, що видається відділом РАЦС (оригіналу довідки для отримання допомоги на поховання — якщо держреєстрація смерті здійснювалася виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) ради). Майте на увазі: у витягу, що видається РАЦС, зазначаються прізвище, ім’я та по батькові особи, на запит якої видано цей витяг. Саме цій особі страхувальник повинен виплатити допомогу на поховання. А от у довідці для отримання допомоги на поховання прізвище, ім’я та по батькові особи, яка звернулася за її отриманням, не проставляється. Тому в цьому випадку страхувальник виплачує допомогу на поховання тій особі, яка надала всі необхідні документи для її отримання.

У разі смерті члена сім’ї застрахованої особи разом із переліченими вище документами необхідно надати довідку з місця проживання про те, що померлий член сім’ї перебував на утриманні застрахованої особи. Для отримання такої довідки необхідно звернутися до житлово-комунального підприємства (ЖЕК, ЖЕУ, ВЖРЕП) за місцем проживання або до відповідного управління житлово-комунального господарства, виконавчого органу райради (міськради) (див. лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 09.11.2007 р. № 04-06/Н-213з-322).

У якому розмірі надається та в які строки виплачується?

Допомога на поховання надається в розмірі, визначеному ФТВП, але не менше розміру прожиткового мінімуму, установленого законом (ст. 46 Закону 2240).

У 2013 році розмір допомоги на поховання, що виплачується за рахунок коштів ФТВП, становить 2200,00 грн.

Такий розмір допомоги визначено постановою ФТВП від 16.11.2011 р. № 55.

Для отримання фінансування від ФТВП страхувальник заповнює заяву-розрахунок за формою, наведеною в додатку до Порядку № 26, та подає її на розгляд до робочого органу ФТВП. Сума допомоги на поховання зазначається на лицьовому боці бланка заяви-розрахунку*.

* Однак деякі відділення ФТВП просять у заяві-розрахунку на її зворотному боці вказувати у стовпці 2 «П. І. Б.» — прізвище, ім’я та по батькові одержувача допомоги на поховання, у стовпці 4 «№ листка непрацездатності» — серію і номер свідоцтва про смерть, а в стовпці 6 «Період непрацездатності» — дату смерті.

Після того як страхові кошти з ФТВП буде отримано, але не пізніше наступного робочого дня після їх отримання, слід здійснити виплату допомоги на поховання (ст. 52 Закону № 2240).

Як відображається в податковому та бухгалтерському обліку?

Допомога на поховання — неоподатковувана виплата. Аргументуємо це.

Оскільки допомога на поховання не включається до фонду оплати праці згідно з п. 3.2 Інструкції № 5 і не зазначена окремо як база для нарахування та утримання Єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — ЄСВ) у ст. 7 Закону № 2464, то з її суми ЄСВ не справляється.

Допомога на поховання не обкладається податком на доходи фізичних осіб на підставі п.п. 165.1.22 ПКУ.

До складу витрат підприємства видані фізособам суми соцстрахівських допомог на поховання не включаються, оскільки повністю виплачуються за рахунок коштів ФТВП.

У бухгалтерському обліку нарахування допомоги на поховання, що виплачується за рахунок коштів ФТВП, відображається за дебетом субрахунку 378 «Розрахунки з державними цільовими фондами» та кредитом субрахунку 685 «Розрахунки з іншими кредиторами». Наприклад, нарахування та виплату допомоги на поховання за страховими випадками, що настали у 2013 році, страхувальник відобразить так:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн.

дебет

кредит

1

Нараховано допомогу на поховання

378

685

2200,00

2

Виплачено допомогу на поховання

685

301

2200,00

 

У яких звітах необхідно відобразити?

Суму допомоги на поховання, виплаченої за рахунок коштів ФТВП, страхувальник повинен відобразити у двох звітах:

1) у Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з реєстраційним (ідентифікаційним) номером одержувача та ознакою доходу «146»;

2) у звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП. Тут сума допомоги на поховання відображається в рядку 21 розділу I «Розрахунки по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування» у загальній сумі витрат з початку року, а також у рядку 4 розділу II «Розшифровка витрат за рахунок страхових коштів Фонду» (у колонці 3 проставляється кількість виплат, а в колонці 4 — їх загальна сума).

Приклад. У вересні 2013 року підприємство отримало від ФТВП та виплатило працівнику Курченку О. П. (ідентифікаційний номер 2545894523) допомогу на поховання в сумі 2200 грн. .

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ за 3-й квартал 2013 року підприємство відобразить виплату так:

 

Фрагмент Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 3-й квартал 2013 року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<…>

5

2545894523

2200

00

2200

00

146

<…>

 

Припустимо, що у 2013 році підприємство не виплачувало матеріальне забезпечення за рахунок коштів ФТВП. Тоді отримання коштів на виплату допомоги на поховання від ФТВП та виплату його працівнику у звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП за 9 місяців 2013 року буде відображено так (див. с. 36).

img 1

На завершення статті хотілося б побажати нашим читачам та їх близьким міцного здоров’я та довгих років життя.

 

висновки


img 2
 
 
  • Рішення про призначення допомоги на поховання приймає комісія (уповноважений) із соціального страхування за основним місцем роботи застрахованої особи на підставі документів, необхідних для її призначення.

  • Виплата допомоги на поховання здійснюється після отримання страхових коштів від ФТВП на спецрахунок, але не пізніше наступного робочого дня після їх отримання.

  • Допомога на поховання від ФТВП не обкладається ПДФО та ЄСВ.

  • Суму допомоги на поховання слід відобразити в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ та у звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП.

 

Документи статті

  1. ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

  2. Закон № 2240 — Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III.

  3. Закон2464 — Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI.

  4. Порядок № 26 — Порядок фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затверджений постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 22.12.2010 р. № 26.

  5. Інструкція № 5 — Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. № 5.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі