Теми статей
Обрати теми

Додаток 1 (Д1)

Редакція ПБО
Стаття

Додаток 1 (Д1)

У додатку 1 (у розрізі сум та контрагентів) розшифровують випадки коригування податкових зобов’язань та податкового кредиту, що здійснюються відповідно до ст. 192 ПКУ (для яких спеціально відведені рядки 8.1, 8.1.1 рядка 8 і 16.1, 16.1.1, 16.1.2, 16.1.3 рядка 16 декларації). Нагадаємо, що це коригування, які здійс­нюються в разі:

— зміни суми компенсації вартості товарів (уключаючи наступний за постачанням перегляд цін);

— повернення товарів;

— повернення покупцю попередньої оплати (авансу) за товар.

Додаток 1 містить два розділи: розділ I (таблиця 1) — для коригування податкових зобов’язань та розділ II (таблиці 2 і 3) — для коригування податкового кредиту.

Нагадаємо: ПДВ-коригування згідно зі ст. 192 ПКУ супроводжуються виписуванням розрахунку коригування (РК), додатка 2 до податкової накладної (п. 18 Порядку № 1379). Складається РК і якщо постачання та повернення товару/передоплати здійснюються в одному звітному періоді (див. консультацію з підкатегорії 101.07 ЄБПЗ). Тому підставою для заповнення розділу I (таблиці 1) додатка 1 є виписані, а розділу II (таблиць 2 і 3) додатка 1 — отримані платником податків розрахунки коригування.

А тепер на заповненні кожної з цих таблиць зупинимося докладніше.

Розділ I. Коригування податкових зобов’язань

Таблиця 1. Коригування податкових зобов’язань згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу

Назва графи

Номер графи

Коментар

1

2

3

У таблицю 1 платник податків порядково вносить дані про кожний виписаний РК, розшифровуючи в такий спосіб складові значень «коригувальних» рядків 8.1 і 8.1.1 декларації. При цьому нагадаємо, що згідно з п. 3.9 розд. V Порядку № 1492:
— до рядка 8.1 потрапляють коригування за оподатковуваними операціями (за ставками 20 % або 0 %); — до рядка 8.1.1 — коригування за неоподатковуваними операціями. Зокрема — коригування за пільговими операціями (тобто тими, щодо яких виписувалася «пільгова» податкова накладна з проставлянням у розділі III у графі 11 відмітки «Без ПДВ», п. 10 Порядку № 1379), а також коригування за необ’єктними постачаннями (за якими податкова накладна не виписується і розрахунки коригування не оформляються). У другому випадку підставою для коригування обсягів та внесення записів до таблиці 1 додатка 1 є документ бухгалтерського обліку (див. консультацію з підкатегорії 101.07 ЄБПЗ зі строком дії «до 10.01.2012 р.», роз’яснення якої, проте, як і раніше зберігають свою актуальність)

Отримувач (покупець)

найменування (прізвище, ім’я, по батькові — для фізичних осіб)

2

До цієї графи продавець переносить найменування покупця з РК до податкової накладної, де, у свою чергу, відображається повна або скорочена назва згідно зі статутними документами юридичної особи. Узагалі-то, П. І. Б. фізособи-підприємця має зазначатися повністю, проте раніше податківці були не проти, якщо у графі 2 наводились її прізвище та ініціали («Вісник податкової служби України», 2008, № 22). Також відзначимо «свою» специфіку роздрібних повернень: при поверненнях у роздробі РК до підсумкової податкової накладної продавцем не складається, а в таких випадках роздрібний продавець просто зменшує виручку за день на суму повернень, здійснених покупцями, виписуючи вже на суму такої зменшеної виручки в день повернення підсумкову податкову накладну. Тому роздрібні повернення зважаючи на таке відображення та відсутність РК до додатка 1 просто не потраплять (Узагальнююче податкове роз’яснення, затверджене наказом ДПАУ від 17.06.2010 р. № 442 // «Податки та бухгалтерський облік», 2010, № 52; консультація з підкатегорії 101.07 ЄБПЗ)

індивідуальний податковий номер

3

До цієї графи переносять ІПН покупця з РК. Якщо товар повертає покупець — неплатник ПДВ (не у роздробі), то заповнюючи в такому разі на підставі виписаного розрахунку коригування додаток 1 продавець до його графи 2 внесе запис про покупця «Неплатник податку», проставивши при цьому у графі 3 — «0» (нуль) (консультації з підкатегорій 101.07, 101.19 ЄБПЗ). При поверненні «необ’єктних» товарів/послуг (на підставі документів бухгалтерського обліку) у графі 3 проставляють — «0» (нуль) (консультація з підкатегорії 101.21 ЄБПЗ)

Податкова накладна, за якою проводиться коригування

дата

4

У графах 4 і 5 відображаються реквізити (відповідно дата і порядковий номер) податкової накладної, до якої складено розрахунок коригування. При коригуваннях за необ’єктними постачаннями у графах 4 і 5 указуються реквізити відповідного документа бухгалтерського обліку

номер

5

Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної

номер

6

Найбільш проблемні графи. Дуже часто покупці зволікають з підписанням РК або взагалі відмовляються його підписувати (у такому разі податківці забороняють коригувати податкові зобов’язання, консультація з підкатегорії 101.07 ЄБПЗ). Проте це не означає, що постачальнику в такому разі не можна коригувати ПДВ. Адже ПКУ жодного зв’язку між коригуванням ПДВ та датою отримання (підписання) розрахунку коригування отримувачем товару (послуги) не встановлює, головне для продавця — направити РК покупцю. Тому, на наш погляд, якщо в поточному періоді постачальник виписав розрахунок коригування, а покупець його або не підписав, або відмовився від підпису, або збирається повернути РК з підписом тільки в наступному періоді, то вже в поточному періоді постачальнику слід відкоригувати податкові зобов’язання (залежно від ситуації — або у бік збільшення, або у бік зменшення). У такому разі у графі 6 зазначається номер розрахунку коригування, а у графі 7 — проставляється прокреслення. Більше того, у деяких випадках графа 7 не може бути заповнена у принципі. Наприклад, якщо товар повертає неплатник ПДВ, то обидва примірники розрахунку коригування (як і податкова накладна, що коригується) залишаться у продавця і на підпис покупцю взагалі не передаються (див. Узагальнююче податкове роз’яснення, затверджене наказом ДПАУ від 17.06.2010 р. № 442 // «Податки та бухгалтерський облік», 2010, № 52, а також консультації з підкатегорії 101.07 ЄБПЗ). Тому, заповнюючи таблицю 1 додатка 1, у такому разі продавець в її графі 7 поставить прокреслення, а в графі 3 — «0» (нуль), що вказує на те, що товар повертає неплатник (про підпис покупця в розрахунку коригування детальніше читайте в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2011, № 100, с. 26 і 2012, № 8, с. 30)

дата отримання отримувачем (покупцем) розрахунку

7

Підстава для коригування податкових зобов’язань з податку на додану вартість

8

У графі 8 вказується причина коригування, наприклад, «повернення товару покупцем», «повернення передоплати (авансу) покупцю», «зміна товарної номенклатури», «перегляд (збільшення/зменшення) цін» тощо

Обсяг постачання (без податку на додану вартість) (+ чи -)

9

Відображаються відповідно суми коригування обсягів та ПДВ-зобов’язань у більший чи менший бік. Рядки в розрізі операцій (за аналогією з веденням Реєстру виданих та отриманих податкових накладних) заповнюють у гривнях з копійками, а от уже підсумковий рядок «Усього: рядки 8.1 та 8.1.1 (+ чи -)», з урахуванням п. 6 розд. III Порядку № 1492 округлюють до цілих гривень (без копійок) за загальними правилами. У такому разі розбіжності з декларацією будуть мінімальними (консультація з підкатегорії 101.23 ЄБПЗ). Якщо коригування здійснюються, але суми не змінюються (наприклад, при зміні тільки товарної номенклатури), у графах 9 і 10 додатка 1 проставляють «0». Якщо коригування здійснюються щодо неоподатковуваних (пільгових або необ’єктних) операцій, у графі 10 доцільніше проставити відмітку («Х»), яка допоможе відстежити такі «неоподатковувані» коригування і надалі заповнити рядок 8.1.1 декларації. Якщо РК виписується на операції, оподатковувані ПДВ за ставкою 0 %, то, як роз’яснюють податківці (запитання 4 розд. II листа ДПАУ від 04.12.2009 р. № 27084/7/16-1517 // «Податки та бухгалтерський облік», 2010, № 21), коригування обсягів відображають за графою 9, заповнюючи при цьому графу 10 з прокресленням, додаючи до декларації довідку довільної форми, що пояснює причини коригування

Сума податку на додану вартість (+ чи -)

10

 

Розділ II. Коригування податкового кредиту

Таблиця 2. Коригування податкового кредиту згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу за обсягами придбання товарів/послуг, необоротних активів, включених у рядок 10 декларації*

Назва графи

Номер графи

Коментар

1

2

3

До таблиці 2 порядково вносяться дані про кожний отриманий РК (у деяких випадках його замінником будуть інші документи), розшифровуючи в такий спосіб значення «коригувальних» рядків 16.1 і 16.1.1 декларації. При цьому нагадаємо, що згідно з п. 4.5 розд. V Порядку № 1492:
— до рядка 16.1 потрапляють коригування податкового кредиту за оподатковуваними операціями «з ПДВ» (тобто раніше включеними до рядка 10.1 декларації); — до рядка 16.1.1 — коригування за неоподатковуваними (пільговими та необ’єктними) операціями, обсяги щодо яких за наявності підстав зі ст. 192 ПКУ (повернення товарів/передоплати, перегляд цін) також підлягають коригуванню

Постачальник (продавець)

найменування (прізвище, ім’я, по батькові — для фізичних осіб)

2

До граф 2 і 3 покупець переносить відомості про продавця з отриманого розрахунку коригування (найменування та індивідуальний податковий номер продавця). У разі повернення товару продавцю — неплатнику ПДВ (ІПН відсутній) у графі 3 проставляють умовний ІПН «400000000000» (п. 2.6 розд. IV Порядку № 1340, консультація з підкатегорії 101.21 ЄБПЗ)

індивідуальний податковий номер

3

Податкова накладна, за якою проводиться коригування

дата

4

У графах 4 і 5 відображаються реквізити (дата та порядковий номер) податкової накладної, до якої покупець отримав розрахунок коригування (у тому числі, якщо на момент повернення товарів/передоплати продавець став неплатником ПДВ, консультації з підкатегорій 101.23, 101.07 ЄБПЗ). При поверненні товару, придбаного за готівку без податкової накладної за касовим чеком (з фіскальним та податковим номерами продавця на суму не більше (без урахування ПДВ) 200 грн., та сумою ПДВ — до 40 грн. на день; п.п. «б» п.п. 201.11 ПКУ), у графи 4 і 5 покупець заносить реквізити такого касового чека (як замінника податкової накладної в цьому випадку) При поверненні товару продавцю — неплатнику ПДВ або поверненнях за необ’єктними постачаннями у графах 4 і 5 проставляються реквізити (дата і номер) первинного документа, за яким здійснюється коригування (консультація з підкатегорії 101.07 ЄБПЗ)

номер

5

Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної

номер

6

Наводяться реквізити (дата отримання та номер) розрахунку коригування, що надійшов покупцю. У разі повернення товарів продавцю — неплатнику ПДВ (повернення передоплати) у графах 6, 7 покупець проставляє дату і номер первинного документа, що підтверджує повернення товарів/передоплати (відповідно реквізити касового чека, за яким повернено товар, — у разі повернення товару, придбаного за готівку за касовим чеком (із фіскальним та податковим номером продавця на суму не більше (без урахування ПДВ) 200 грн. та сумою ПДВ — до 40 грн. на день; п.п. «б» п.п. 201.11 ПКУ).
Відкоригувати податковий кредит (на підставі складеної бухгалтерської довідки) покупець повинен і в разі повернення передоплати продавцем, який став на момент повернення неплатником ПДВ (консультація з підкатегорії 101.07 ЄБПЗ)

дата отримання отримувачем (покупцем) розрахунку

7

Підстава для коригування податкового кредиту з податку на додану вартість

8

Зазначається причина коригування податкового кредиту, наприклад, «повернення товару постачальнику», «повернення передоплати (авансу) постачальником», «зміна товарної номенклатури», «перегляд (збільшення/зменшення) цін» тощо

Обсяг постачання (без податку на додану вартість) (+ чи -)

9

Відображаються відповідно суми коригування обсягів та податкового кредиту у більший чи менший бік. Рядки в розрізі операцій (за аналогією з веденням Реєстру) заповнюють у гривнях з копійками, а вже підсумковий рядок «Усього: рядки 16.1 та 16.1.1 (+ чи -)» з урахуванням п. 6 розд. III Порядку № 1492 округлюють до цілих гривень (без копійок) за загальними правилами. У такому разі розбіжності з декларацією будуть мінімальними (консультація з підкатегорії 101.23 ЄБПЗ). Якщо коригування здійснюються, але суми не змінюються (наприклад, при зміні тільки товарної номенклатури), то у графах 9 і 10 додатка 1 проставляють «0». Якщо коригування здійснюються за неоподатковуваними (пільговими або необ’єктними) операціями, у графі 10 доцільніше проставити відмітку («Х»), яка допоможе відстежити такі «неоподатковувані» коригування і надалі заповнити рядок 16.1.1 декларації

Сума податку на додану вартість (+ чи -)

10

 

Таблиця 3 додатка 1 розшифровує ПДВ-коригування згідно зі ст. 192 ПКУ за товарами (роботами, послугами, необоротними активами), при придбанні яких раніше розподілявся «вхідний» ПДВ відповідно до ст. 199 ПКУ (тобто що раніше потрапив до рядка 15 декларації). Загалом порядок заповнення таблиці 3 аналогічний порядку заповнення таблиці 2. Різниця полягає лише в тому, що отриманий від постачальника розрахунок коригування покупець відображає в таблиці 3 також «з розподілом», тобто двома рядками, розбиваючи його суму на частини, що включається (тобто що раніше потрапила до рядка 15.1) до податкового кредиту, і ту, що до нього не включається (тобто що раніше увійшла до рядка 15.2). У результаті в такий спосіб у таблиці 3 розшифровуватимуться показники рядків 16.1.2 і 16.1.3 декларації з ПДВ (пп. 4.5.1.2 — 4.5.1.3 розд. V Порядку № 1492).

Так, за умови, що платник податків у вересні 2013 року повертає постачальнику (ТОВ «Старт», ІПН — 123456789011) товар вартістю 6000 грн. (у тому числі ПДВ — 1000 грн.), раніше отриманий за податковою накладною від 10.07.2013 р. № 154, вхідний ПДВ за якою в липні було розподілено так (частка використання (ЧВ) — 70 %):

15.1

 

частина*, що включається до складу податкового кредиту

ЧВ — значення колонки 6 (ряд. 1 або ряд. 2) таблиці 1 Д7

70

3500

700

15.2

 

частина*, що не включається до складу податкового кредиту

1500

х

* Визначається виходячи з частки, розрахованої у таблиці 1 додатка 7 до декларації, і застосовується протягом поточного року.

 

Таблиця 3 додатка 1 до декларації за вересень на підставі отриманого при поверненні товару від постачальника розрахунку коригування (наприклад, від 16.09.2013 р. № 68) буде заповнена платником податків так:

Таблиця 3. Коригування податкового кредиту згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу за обсягами придбання товарів/послуг, необоротних активів, включених у рядок 15 декларації

№ з/п

Постачальник (продавець)

Податкова накладна, за якою проводиться коригування

Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної

Підстава для коригування податкового кредиту з податку на додану вартість

Обсяг постачання (без податку на додану вартість)
(+ чи -)

Сума податку на додану вартість*
(+ чи -)

найменування (прізвище, ім’я, по батькові — для фізичних осіб)

індивідуальний податковий номер

дата

номер

номер

дата отримання отримувачем (покупцем) розрахунку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

ТОВ «Старт»

123456789011

10.07.2013

№ 154

№ 68

16.09.2013

повернення товару

-3500

-700

2

ТОВ «Старт»

123456789011

10.07.2013

№ 154

№ 68

16.09.2013

повернення товару

-1500

Х

Усього: рядок 16.1.2 та 16.1.3 (+ чи -)

-5000

-700

* З урахуванням частки використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами/послугами та необоротними активами між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями.

 

 

висновки


img 1
 
 
  • Додаток Д1 заповнюють у розрізі контрагентів та розрахунків коригування до податкових накладних.

  • До таблиці 1 додатка Д1 заносять виписані, а до таблиць 2 і 3 — отримані розрахунки коригування.

  • Суми в додатку Д1 зазначають у гривнях з копійками, а вже підсумкові рядки таблиць 1, 2 і 3 округлюють до цілих гривень.

 
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі