Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Додаток 2 (Д2)

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Вересень, 2013/№ 77
Друк
Стаття

Додаток 2 (Д2)

Додаток 2 заповнюють і подають всі платники податків, у яких у загальній декларації 0110 з ПДВ заповнено рядок 22 (п.п. 4.6.4 розд. V Порядку № 1492), у тому числі й ті, які не мають згідно з п. 200.5 ПКУ права на бюджетне відшкодування (що підтверджує виноска (*) з цього додатка). До декларацій 0121 — 0123/0130/0140 у разі заповнення рядка 22 додаток Д2 не подається.

При заповненні цього додатка орієнтуються на методику, викладену в листі ДПАУ від 06.08.2008 р. № 15844/7/16-1117 (консультація з підкатегорії 101.23 ЄБПЗ).

Майте на увазі: для розрахунку бюджетного відшкодування додаток 2 має ключове значення, оскільки в ньому фактично формується сума, у межах якої платник податків може заявляти бюджетне відшкодування (потім така сума потрапить до додатка 3, де вже остаточно виводитиметься розмір відшкодування, що декларується).

При заповненні додатка 2 в його:

— графах 2 —3 розшифровується від’ємне значення, що утворилося (яке відображається в рядку 22 ПДВ-декларації), у розрізі періодів його виникнення;

— у графі 4 відстежується його частина, фактично сплачена в поточному та попередньому періоді (нагадаємо, що включати до розрахунку бюджетного відшкодування оплати поточного періоду з 01.07.2012 р. дозволив Закон України від 24.05.2012 р. № 4834-VI, який підкоригував п. 200.4 ПКУ; детальний коментар до цього закону ви можете знайти в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 55), після чого

— у графі 5 виводиться показник рядка 24 декларації (тобто неоплачений «мінус», що переходить на наступний період та не взяв участі в розрахунку бюджетного відшкодування).

Таким чином, за своєю структурою додаток 2 є розшифровкою від’ємної суми, що відображається в рядку 22, за періодами виникнення складових такого від’ємного значення.

Додаток 2

Назва граф

Номер графи

Порядок заповнення

1

2

3

4

Залишок від’ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду, за вирахуванням суми податку, яка підлягає сплаті до бюджету за підсумками поточного звітного періоду (рядок 22 декларації звітного (податкового) періоду)

звітний (податковий) період, у якому виникла сума

2

Для заповнення колонок 2 і 3 додатка 2 платнику податків потрібно провести своєрідну інвентаризацію залишку від’ємного значення (далі скорочено — ЗВЗ), що відображається за рядком 22 декларації (у зв’язку з чим значення рядка 22 декларації переноситься до колонки 3 додатка 2 за рядком «Усього» та підлягає подальшій розшифровці). При заповненні додатка 2 можливі такі ситуації. Ситуація 1. Якщо рядок 22 з’явився вперше в поточній декларації (тобто до цього в деклараціях минулих періодів він був порожнім), це означає, що відображений у ньому ЗВЗ сформовано виключно через «мінус» попереднього періоду. У такому разі в додатку 2:

звітний (податковий) період, у якому виникла сума

сума

2

3

У колонці 2 вказують попередній період (тобто період, у якому було заповнено рядок 20.1)

До колонки 3 переносять усю суму з рядка 22 поточної декларації

Наприклад, якщо вперше рядок 22 (припустимо, на суму 7500 грн.) виявився заповненим у декларації за серпень 2013 року (а отже, ця сума утворилася за рахунок «мінуса» попереднього періоду — липня 2013 року), то в додатку 2 до серпневої декларації: — у колонці 2 проставляють період «07.2013», — до колонки 3 заносять суму з рядка 22 декларації — «7500».

07.2013

7500

 

 

сума

3

Ситуація 2. Якщо рядок 22 заповнюється вже кілька періодів поспіль (тобто його формували від’ємні значення декількох попередніх періодів), то в додатку 2 в колонках 2 і 3, відповідно, розписують складники такого від’ємного значення за періодами їх виникнення (зазначаючи, відповідно, у колонці 2 — період, а в колонці 3 — суму, яка йому відповідає). Зауважимо: порядок заповнення цих граф також описувався в листі ДПАУ від 06.08.2008 р. № 15844/7/16-1117.
У цьому випадку фактично кожний попередній додаток 2 є підставою для заповнення наступного (наприклад, лютневий є базою для березневого, березневий — для квітневого, квітневий — для травневого тощо). Адже колонка 5 додатка 2 саме і розкриває інформацію про ЗВЗ, що залишився неоплаченим (у розрізі періодів), які при здійсненні оплат можуть стати відшкодуванням у платника податків у майбутньому. А отже, такі суми мають узяти участь у розрахунку відшкодування наступного періоду. Тому в цьому разі при заповненні додатка 2 за поточний звітний період до його колонок 2 і 3 переносять, відповідно, значення з колонок 2 і 5 додатка 2 за попередній звітний період, коригуючи їх при цьому (з урахуванням можливого заповнення в поточній декларації) на показники рядків 18, 21.1, 21.3, тобто: — зменшуючи ЗВЗ (у хронологічній послідовності його виникнення) на показники рядків 18 і 21.3 (з «-») (якщо такі, звісно, задекларовані в поточній декларації) та/або — збільшуючи ЗВЗ (шляхом приєднання (додавання) до нього «мінуса», що виник в попередньому звітному періоді), якщо в поточній декларації, наприклад, з’явилися заповнені рядки 21.1, 21.3 (з «+»)

звітний (податковий) період, у якому виникла сума

сума

2

3

До колонки 2 додатка 2 за поточний звітний період переносяться дані (про періоди) з колонки 2 додатка 2 за попередній звітний період, напроти яких при цьому проставлені суми в колонці 5

До колонки 3 додатка 2 за поточний звітний період переносяться дані з колонки 5 додатка 2 за попередній звітний період, з урахуванням проведення можливого коригування на показники рядків 18, 21.1, 21.3

 

Частина залишку від’ємного значення, фактично сплачена отримувачем товарів/послуг постачальникам товарів/послуг або до Державного бюджету України, а в разі отримання від нерезидента послуг на митній території України — включена до податкових зобов’язань у декларації у попередніх звітних (податкових) періодах та не погашена податковими зобов’язаннями попередніх звітних (податкових) періодів або не брала участі у розрахунках бюджетного відшкодування (переноситься до рядка 2 розрахунку бюджетного відшкодування)

сума

4

Призначення колонки 4 — відстежити фактично оплачену частину ЗВЗ, що накопичився, на відшкодування якої, по суті, й має право розраховувати платник податків. Для цього слід провести своєрідну інвентаризацію розрахунків з постачальниками станом на останнє (30 (31)) число поточного звітного періоду (тобто на кінець періоду, за який складається декларація), щоб з’ясувати, яку частину «вхідного» ПДВ (що спричинив згодом утворення такого ЗВЗ) було фактично оплачено. У зв’язку з цим зазначимо таке: — податківці, як і раніше, під «фактичною оплатою» мають на увазі оплату «вхідного» ПДВ виключно грошовими коштами (а отже, до колонки 4 потраплятимуть тільки грошові оплати ПДВ, а от, приміром, бартерні розрахунки або розрахунки векселем до «оплаченої частини», тобто до колонки 4, уключати не можна; консультація з підкатегорії 101.18.01 ЄБПЗ). При цьому до «оплаченої частини» у разі придбання імпортних товарів платник податків також має право включити суму ввізного імпортного ПДВ, сплаченого на митниці грошовими коштами, а при отриманні послуг від нерезидента суму ПДВ, відображену у складі ПДВ-зобов’язань у декларації за попередній період (лист ДПАУ від 06.08.2008 р. № 15844/7/16-1117, п.п. «а» п. 200.4 ПКУ). Хоча іноді відстояти негрошову оплату заліком зустрічних вимог платникам податків — відшкодуванцям допомагали судові органи (див., наприклад, постанову ВСУ від 02.04.2013 р. № 21-68а13 та ухвалу ВАСУ від 17.01.2008 р. № К-24630/06 // «Податки та бухгалтерський облік», 2010, № 4, с. 6);
— сплачений у попередньому/поточному періоді ЗВЗ платнику податків — відшкодуванцю потрібно включати до розрахунку бюджетного відшкодування поточного періоду. Інакше при перевірці платник податків може розцінюватися як такий, що відмовився від отримання бюджетного відшкодування та занизив суму відшкодування в такому періоді. Інакше кажучи, за наявності оплат незаповнення рядка 23 декларації та перенесення від’ємного значення з рядка 22 до рядка 24 розцінюється як відмова платника податків — відшкодуванця від отримання бюджетного відшкодування з наслідками, обумовленими п.п. «а» п. 200.14 ПКУ (консультації з підкатегорії 101.18.01 ЄБПЗ). У результаті, вивчивши стан розрахунків (тобто фактичну оплату «вхідного» ПДВ), при заповненні колонки 4 додатка 2 потрібно виходити з такого:

Стан розрахунків за ЗВЗ

Заповнення колонки 4 додатка 2

сума

4

Якщо грошові розрахунки з постачальниками за сумами, уключеними до податкового кредиту періоду виникнення ЗВЗ:

— здійснені в повному обсязі

увесь ЗВЗ вважається фактично оплаченим і до колонки 4 переноситься значення з колонки 3:

колонка 4 додатка 2 = колонка 3 додатка 2

— здійснені частково

ЗВЗ вважається частково оплаченим і до колонки 4 додатка 2 при цьому потрапляє сума такої часткової оплати (у межах, звісно, значення, відображеного в колонці 3):

колонка 4 додатка 2 = сума часткової оплати (але не > колонки 3 додатка 2)

не здійснені (тобто грошових оплат не було)

ЗВЗ вважається не оплаченим і в колонці 4 додатка 2 проставляється прокреслення:

колонка 4 додатка 2 = «—» (прокреслення)

 

Значення рядка 24 декларації звітного податкового періоду

сума

5

У цій колонці відображається залишок від’ємного значення, який не взяв участі в розрахунку бюджетного відшкодування в поточному звітному періоді, тому підлягає включенню до складу податкового кредиту (ЗВЗ) наступного звітного періоду (може стати відшкодуванням у майбутньому), тобто це — показник рядка 24 декларації поточного періоду. При цьому в додатку 2 значення колонки 5 визначається розрахунково як різниця:

колонка 5 = колонка 3 - колонка 4

 

Заповнення додатка 2 платниками, які не мають права на бюджетне відшкодування. Нагадаємо: коло таких платників податків обумовлене в п. 200.5 ПКУ (детальніше про них ви можете дізнатися зі статті «Бюджетне відшкодування ПДВ за Податковим кодексом» // «Податки та бухгалтерський облік», 2011, № 21). Такі платники податків значення рядка 22 переносять до рядка 24 декларації (проставляючи в рядку 23 при цьому прокреслення). Із цієї причини додаток 2 до декларації з ПДВ платники податків — невідшкодуванці заповнюють аналогічно: тобто заповнюють в ньому колонки 2 і 3 у загальновстановленому порядку, переносячи потім розшифровані суми з колонки 3 до колонки 5 (тобто дублюючи у цих графах однакові значення) та проставляючи в колонці 4 додатка 2 при цьому прокреслення. Такий порядок заповнення дозволяє дотримати рівність рядків 22 (відповідно, колонка 3 додатка 2) і 24 (відповідно, колонка 5 додатка 2) декларації. До того ж на нього вказує і виноска (*) до графи 4 додатка 2, яка передбачає, що цю графу платники податків — невідшкодуванці не заповнюють (заповнюють із прокресленнями), переносячи значення з графи 3 до графи 5 додатка 2. Зауважимо: у подальшому, при отриманні права на бюджетне відшкодування, такі платники податків уже заповнюватимуть графу 4 додатка 2, розписуючи в ній оплати поточного та попередніх періодів за всіма правилами в загальновстановленому порядку.

 

висновки


img 1
 
 
  • Додаток Д2 складають, якщо в загальній декларації 0110 заповнено рядок 22 (до декларацій 0121 — 0123/0130/0140 додаток Д2 не подається).

  • У додатку Д2 за періодами виникнення розшифровуються суми, що сформували ЗВЗ та його частину, фактично сплачену у поточному та попередньому періоді.

  • На підставі додатка Д2 визначається сума бюджетного відшкодування.

 
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі