Теми статей
Обрати теми

Послуги від нерезидента: відображаємо у Реєстрі і декларації

Нестеренко Максим
Приводом для цієї статті став дзвінок нашої читачки на «гарячу лінію». Суть запитання зводиться до такого. Підприємство одержало послуги від нерезидента. Яким чином відобразити ці операції у декларації з ПДВ та в Реєстрі виданих і отриманих податкових накладних?

ПДВ-облік послуг, отриманих від нерезидента, залежить від того, де знаходиться місце постачання цих послуг — на митній території України чи за її межами.

Місце постачання — на митній території України

У цьому випадку операція з постачання послуг нерезидентом є об’єктом обкладення ПДВ згідно з п.п. «б» п. 185.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі — ПКУ). Причому особою, відповідальною за нарахування та сплату податку до бюджету, у такому разі є отримувач послуг (п. 180.2 ПКУ).

Отже, саме отримувач послуг має складати податкову накладну (до речі, в одному примірнику), у нього вона й залишається (п. 208.2 ПКУ).

Відповідно до п. 11 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міндоходів України від 14.01.2014 р. № 10, у графі «Індивідуальний податковий номер продавця» відображається умовний ІПН:

— «300000000000» (якщо послуги придбані для госпдіяльності) чи

— «200000000000» (якщо послуги придбані для негосподарської діяльності або ж для постачання послуг за межами митної території України або послуг, місце постачання яких визначається відповідно до п. 186.3 ПКУ).

Щодо інших реквізитів, то у рядках «Особа (платник податку) — продавець», «Місцезнаходження (податкова адреса) продавця», «Номер телефону» вказуються відповідні дані продавця-нерезидента. При цьому у верхньому лівому кутку робиться відповідна помітка «Х» поряд з полем «Оригінал видається покупцю» та зазначається тип причини 14 — «Складена покупцем (отримувачем) послуг від нерезидента» (див. консультацію у БЗ, підкатегорія 101.19).

Проте особливість ситуації не лише в тому, що її складає покупець і складається вона в одному примірнику, а не у двох, як зазвичай. Специфіка полягає і у тому, що одна й та сама накладна є підставою, щоб вам відобразити як податкові зобов’язання, так і податковий кредит. А це означає, що вам доведеться одну і ту саму накладну заносити до Реєстру двічі — спочатку до розділу I, потім до розділу II.

Тож розглянемо, як відображається накладна у обох цих розділах.

У розділі І податкова накладна відображається у тому періоді, коли ви нараховуєте податкові зобов’язання. Якщо ви отримуєте від нерезидента послуги, місцем надання яких є митна територія України, то дата податкових зобов’язань визначається за правилами п. 187.8 ПКУ. Такою датою вважають:

— або дату списання коштів з банківського рахунка платника податку в оплату послуг;

— або дату оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг нерезидентом, залежно від того, яка з подій відбулася раніше.

Саме на цю дату й складається податкова накладна, і саме її вносять до графи 2 розділу I Реєстру, де зазначається дата складання накладної. А у графі 3 вказується порядковий номер цієї накладної у загальному переліку складених вами накладних. У графі 4 до коду документа («ПНП» або «ПНЕ») додається також тип причини «14», з якої накладна залишилась у того, хто її складав.

Дещо особливим є порядок заповнення граф 5 і 6 розділу I. Зазвичай у цих графах ви звикли вказувати своїх покупців. Але якщо ви отримуєте послуги від нерезидента і реєструєте складену власноручно податкову накладну, ситуація буде іншою. А саме: у графах вказується відповідно найменування та ІПН покупця (у нашому випадку — отримувача послуг) (див. консультацію у БЗ, підкатегорія 101.21). Тобто тут ви вказуєте найменування та ІПН вашого підприємства.

Решта граф не повинні викликати у вас жодних труднощів. У графі 7 вказуйте загальну вартість послуг, а у графах 8 і 9 — розбивайте її на обсяг постачання і суму ПДВ. Ну, а у всіх інших графах проставляйте нулі.

Тепер перейдемо до розділу ІІ. Тут ситуація дещо складніша. Для початку зауважте собі: у розділі II вашого Реєстру податкова накладна відображається у тому періоді, у якому виникло право на податковий кредит.

Правила формування податкового кредиту за такою операцією визначає абзац четвертий п. 198.2 ПКУ. Датою виникнення права на формування податкового кредиту у цьому випадку є дата сплати (нарахування) податку за податковими зобов’язаннями, що були включені отримувачем таких послуг до податкової декларації попереднього періоду.

Таким чином, податковий кредит за операцією з придбання послуг у нерезидента на митній території України має відображатися у звітному періоді (місяці чи кварталі), наступному за тим звітним періодом (місяцем чи кварталом), у якому нараховано податкові зобов’язання. Це випливає також і з абзацу сьомого п. 1 розд. IV Порядку ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 25.11.2013 р. № 708 (далі — Порядок № 708). Тобто загальне правило «365 днів» (див. п. 198.6 ПКУ) для податкового кредиту у цьому випадку не діє.

Отже, з періодом, у якому операція відображається у розділі II, розібралися. Тепер перейдемо безпосередньо до заповнення Реєстру. Найбільшу неоднозначність тут викликає графа 2 розділу II, у якій відображається дата отримання накладної. Якщо з графою 3 все більш-менш зрозуміло — там відображається дата, за якою ви складали накладну, то графа 2 викликає чимало запитань.

Наприклад, раніше, у «докодексні» часи можна було посилатися на лист ДПАУ від 17.10.2005 р. № 20667/7/16-1517-26 («Податки та бухгалтерський облік», 2005, № 97). Із нього випливало, що у графі 2 «Дата отримання» старого реєстру слід було відображати дату подання декларації, у якій задекларовано податкові зобов’язання за власноруч виписаною накладною. Адже саме з цієї дати виникало право на податковий кредит. Однак, у ті докодексні часи податкова накладна за отриманими від нерезидента послугами не складалась, тому у Реєстрі в періоді отримання права на податковий кредит відображали дату подання декларації.

Вже у «кодексні» часи з’явилася іще одна версія — відображати у графі 2 дату права на податковий кредит, визначену відповідно до п. 198.2 ПКУ. До цієї версії схиляються податківці у своїх усних консультаціях. Мотивується такий підхід тим, що у графі 2 має бути вказано дату того періоду, за який складається Реєстр*. Одначе ми схиляємось до того, що дата отримання накладної має у цьому випадку збігатися з датою її складання. Тобто у графах 2 і 3 у цьому випадку буде стояти одна і та сама дата.

* Позиція податківців засвідчує, що, за такий підхід вас не оштрафують. На практиці доволі часто таку податкову накладну фіксують у розділі II як отриману не датою її складання (до прикладу, у травні), а датою наступного періоду (скажімо, першим числом червня), коли виникло право на податковий кредит за нерезидентськими послугами. І контролери не вбачають у цьому крамоли. Адже, великою мірою, ця дата («дата отримання») на платежі до бюджету жодним чином не вплине.

Чому ми так вважаємо? По-перше, тому що у графі 2 розділу II вказується фактична дата отримання накладної незалежно від того, в якому звітному періоді вона буде відображена у складі податкового кредиту (п. 2 розд. IV Порядку № 708). По-друге, податківці у своїй консультації із БЗ (підкатегорія 101.21) нічого не говорять про особливий порядок заповнення цієї графи у розділі II. Вони просто зазначають, що у цю графу переносять відповідні реквізити податкової накладної.

У графі 4 наводять номер податкової накладної (той самий, який ви раніше вносили до графи 3 розділу I Реєстру). У графі 5 знову ж таки вказується код документа («ПНП14» або «ПНЕ14»).

У графі 6 розділу II вказується найменування нерезидента. Причому разом із найменуванням обов’язково вказується його країна. У графі 7 зазначається умовний ІПН «300000000000» або «200000000000», який був раніше вказаний у податковій накладній.

Якщо ви придбали послуги у нерезидента для використання в межах господарської діяльності, у графі 8 вказуйте ту ж саму загальну вартість послуг, а у графах 9 і 10 розбивайте її на обсяг постачання і суму ПДВ. Це якщо ви використовуєте послуги в операціях, що оподатковуються за основною ставкою. Якщо в «звільнених» чи необ’єктних операціях — тоді розбивайте вартість у графах 11 і 12. Якщо ви придбали послуги не для господарської діяльності — вартість послуг розбивається у графах 13 і 14. Якщо, нарешті, ви придбали послуги і будете їх постачати за межами митної території України або ж їх місце постачання визначено за межами митної території згідно з п. 186.3 ПКУ — тоді для вас графи 15 і 16 розділу II.

У будь-якому випадку серед граф 9—16 у вас будуть заповнені лише дві, у решті ви маєте проставити нулі.

Приклад. Підприємство ТОВ «Голеон» (ІПН — 534363738393) 15.05.2014 р. перерахувало нерезиденту кошти як попередню оплату за послуги. Місце постачання — на митній території України. За цим фактом складено паперову податкову накладну № 17. Вартість послуг у національній валюті (перерахунок за курсом НБУ на дату авансу) — 9600 грн. (у тому числі ПДВ — 1600 грн.).

Відобразимо вказану операцію в розділі I Реєстру за травень і в розділі II Реєстру за червень. Відповідні фрагменти розділів I і I Реєстру наведено на
рис. 1 і 2 (див. на с. 45).

Насамкінець зауважте собі ще й таке. З нового року правила ПДВ-обліку операцій з отримання послуг від нерезидента зміняться. Зокрема, щобвідобразити податковий кредит, не обов’язково буде чекати наступного податкового періоду. Якщо ви встигнете зареєструвати складену вами податкову накладну в ЄРПН протягом 15-денного строку, то податковий кредит можна буде показати у тому ж періоді, в якому ви відобразили податкові зобов’язання (інакше, тобто якщо ПН не пройде реєстрацію, втратите його зовсім). Більше того, податковий кредит потрібно відображати тією самою датою, тобто датою складання вами податкової накладної*. Зрозуміло, що у цьому випадку у графі 2 розділу II Реєстру вам однозначно треба буде вказувати дату складання накладної. Тобто у розділі II Реєстру графи 2 і 3 міститимуть одну і ту саму дату.

* Саме такий висновок випливає із нової редакції абзацу третього п. 198.2 ПКУ, викладеної так з 01.01.2015 р. Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України» від 31.07.2014 р. № 1621-VII (читайте про це докладніше на с. 9).

Місце постачання — за межами митної території України

Така операція не є об’єктом оподаткування. Більш того, їй не місце у декларації з ПДВ, отже, нелогічно буде її відображати й у Реєстрі, особливо з огляду на те, що за такою операцією не оформляють податкову накладну (п. 201.15 ПКУ).

Так само вважають і податківці. Вони дозволяють не відображати цю операцію ані в Реєстрі, ані в декларації з ПДВ (див. консультацію із БЗ, підкатегорія 101.21). Якщо ви все таки вирішили відображати цю операцію в Реєстрі (передусім це стосується розділу ІІ)— робіть це на підставі документів бухгалтерського обліку.

 

Розділ I. Видані податкові накладні (травень)

<...>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

15.05.2014

17

ПНП14

ТОВ «Голеон»

534363738393

9600,00

8000,00

1600,00

0

0

0

0

Рис. 1. Фрагмент розділу I Реєстру

 

Розділ ІI. Отримані податкові накладні (червень)

<...>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

15.05.2014

15.05.2014

17

ПНП14

Limited Ltd, Естонія

300000000000

9600,00

8000,00

1600,00

0

0

0

0

0

0

Рис. 2. Фрагмент розділу II Реєстру

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі