Річна фінансова звітність. 7. Інформація за сегментами (форма № 6) (ч. 1)

В обраному У обране
Друк
редактор Вороная Наталія та податковий експерт Войтенко Тетяна
Податки та бухгалтерський облік Грудень, 2014/№ 101

Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» (форма № 6) затверджено П(С)БО 29. У цьому звіті розкривають інформацію про доходи, витрати, фінансові результати, активи та зобов’язання звітних сегментів.

Норми П(С)БО 29 поширюються на підприємства:

— які зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність;

— які займають монопольне (домінуюче) становище на ринку продукції (товарів, робіт, послуг);

— щодо продукції (товарів, робіт, послуг) яких до початку звітного року прийнято рішення про державне регулювання цін (включаючи підприємства, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги централізованого водопостачання і водовідведення).

Зазначені юридичні особи повинні заповнювати форму № 6 у складі річної фінансової звітності.

Форму № 6 не подають (п. 2 П(С)БО 29):

— суб’єкти малого підприємництва, які складають річну фінансову звітність за скороченою формою (див. с. 114);

— неприбуткові організації;

— бюджетні установи;

— банки;

— підприємства, що складають звітність за МСФЗ.

Додаток до приміток до річної фінансової звітності за формою № 6 складається з трьох розділів, у кожному з яких наводять визначену П(С)БО 29 інформацію про звітні сегменти.

У розділі I форми № 6 докладно розкривають інформацію щодо пріоритетних звітних сегментів підприємства. Пріоритетним звітним сегментом може бути вибрано:

господарський;

географічний виробничий;

географічний збутовий.

При визначенні виду пріоритетного звітного сегмента враховують організаційну структуру підприємства

Результат такого вибору відображають у наказі про облікову політику (п. 17 П(С)БО 29, п. 2.1 Методрекомендацій № 635).

Як обрати пріоритетний звітний сегмент, регламентує п. 15 П(С)БО 29. Так, якщо організаційну структуризацію виробничих та інших відокремлених підрозділів підприємства побудовано за видами продукції (товарів, робіт, послуг), що виробляється, то пріоритетним визнають господарський вид сегмента, а допоміжним — географічний. Якщо організаційна структуризація виробничих та інших відокремлених підрозділів підприємства здійснювалася за регіонами, в яких підприємство функціонує, то пріоритетним визнають географічний вид сегмента, а допоміжним — господарський. У разі відсутності чітких переваг залежності фінансових результатів та ризиків пріоритетним звітним сегментом визнають господарський сегмент, а допоміжним — географічний.

Щодо кожного пріоритетного звітного сегмента в розділі I форми № 6 наводять докладну інформацію про фінансові показники основної діяльності сегментів (доходи, витрати), а також нерозподілені доходи і витрати. Крім того, тут також наводять відомості про балансову вартість активів та зобов’язань пріоритетних звітних сегментів, а також про суму капітальних інвестицій та амортизаційних відрахувань таких сегментів.

Пам’ятайте: сукупні дані показників за звітними сегментами та нерозподіленими статтями повинні узгоджуватися з відповідними загальними показниками фінансової звітності підприємства.

У розділах II і III форми № 6 розкривають інформацію про допоміжні звітні сегменти. При цьому вибір допоміжних звітних сегментів, а також зміст інформації, яку має бути наведено в розділах II і III форми № 6, залежить від того, який сегмент вибрано пріоритетним (див. табл. 7.1, ср. 025069200).

Таблиця 7.1. Вибір допоміжних звітних сегментів

Розділ I

Розділ II

Розділ III

Вид пріоритетного звітного сегмента

Вид допоміжного звітного сегмента

Яку інформацію розкривають

Вид допоміжного звітного сегмента

Яку інформацію розкривають

1

2

3

4

5

Господарський

Географічний збутовий

Дохід (за мінусом ПДВ, акцизного податку, знижок та інших вирахувань з доходу) від продажу продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям (п.п. 22.1 П(С)БО 29)

Географічний виробничий

Балансова вартість активів та капітальних інвестицій (п.п. 31.1 П(С)БО 29)

Географічний виробничий

Господарський

Дохід (за мінусом ПДВ, акцизного податку, знижок та інших вирахувань з доходу) від продажу продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям, а також балансова вартість активів та капітальних інвестицій (пп. 22.2 і 31.2 П(С)БО 29)

Географічний збутовий*

Дохід (за мінусом ПДВ, акцизного податку, знижок та інших вирахувань з доходу) від продажу продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям (п.п. 22.3 П(С)БО 29)

Географічний збутовий

Географічний виробничий*

Балансова вартість активів та капітальних інвестицій (п.п. 31.3 П(С)БО 29)

* Якщо активи підприємства та покупці розташовані в різних регіонах.

 

Зауважимо також, що відповідно до п.п. 31.4 П(С)БО 29 підприємство може доповнити наведений вище перелік показників діяльності допоміжних звітних сегментів, що відображаються в розділах II і III форми № 6. Порядок заповнення форми № 6 ви знайдете в табл. 7.2.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити