Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

«Усім сестрам по сережках» (донараховуємо зарплату)

ЗМІЄНКО ВІКТОРІЯ
Податки & бухоблік Липень, 2014/№ 55
Друк
У разі якщо ви помилково не нарахували працівнику належну йому виплату, необхідно це виправити. Зробити це не становитиме особливих труднощів. На конкретній ситуації з’ясуємо, які кроки потрібно зробити.

Ситуація 1. Економіст із зарплати в первинних документах на нарахування зарплати за червень 2014 року допустив описку. У результаті працівнику з відрядною оплатою праці за червень 2014 року помилково нараховано основної зарплати 2200 грн., тоді як мало бути нараховано 2300 грн. Ціна помилки — працівнику помилково недонараховано 100 грн. зарплати. Помилку виявили 15.07.2014 р. За липень працівнику нарахована зарплата в сумі 2450 грн.

Рішення. Помилку виправляємо в такій послідовності.

Крок 1. 15 липня виявлено помилку. Залежно від того, хто виявив помилку, складається докладна а за необхідності пояснювальная записка про факт та її причину.

Крок 2. На підставі цього керівник підприємства видає наказ про донарахування 100 грн. у липні.

Згода працівника на донарахування виплати не потрібна

Працівник має право на оплату своєї праці згідно з нормами законодавства та колективного договору на підставі укладеного трудового договору (ст. 21 Закону про оплату праці). Та й навряд чи працівник буде проти зайвих грошей. Більше того, у подібних ситуаціях здебільшого саме працівник виявляє факт того, що йому не доплатили належні виплати (звертається усно чи письмово).

Крок 3. На підставі наказу (розпорядження) бухгалтерія включає суму донарахованих 100 грн. до фонду оплати праці (ФОП) липня 2014 року (місяця, у якому виявлено і задокументовано помилку). Підстава — п.п. 1.6.2 Інструкції № 5, который гласит: «Якщо нарахування фонду оплати праці здійснюються за попередній період, зокрема у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, вони відображаються у фонді оплати праці того місяця, у якому були здійснені на­рахування».

На підставі наказу бухгалтерія здійснює бухгалтерські записи щодо донарахування суми зарплати (100 грн.), ПДФО та ЄСВ. Проводки ті самі, що і при нарахуванні зарплати за поточний місяць такому працівнику.

Оскільки донараховані 100 грн. — це ФОП поточного місяця, у якому виявили помилку, суму донарахування оподатковуєте разом із нарахуваннями поточного місяця (липня). Тому жодних коригувань у звітності, до якої вже «потрапила» зарплата працівника за червень, здійснювати не потрібно (ані у формі № Д4, ані у формі № 1ДФ, ані у декларації з прибутку).

ЄСВ на донараховану зарплату нараховуєте з урахуванням такого:

— донарахований заробіток включається до зарплати того місяця, у якому було здійснено нарахування (виправлення помилки) (п.п. 3 п. 4.3 Інструкції № 455; п. 4.9 Порядку № 454);

— застосовуєте розмір внеску, який діяв на день нарахування виплат (який застосовуєте в липні);

максимальну величину бази нарахування ЄСВ* застосовуєте сукупно до загального нарахованого доходу за місяць, у якому було донараховано дохід. В описаній ситуації слід контролювати, чи не перевищить зарплата за липень разом із донарахованою зарплатою за червень 17 ПМПО. Оскільки 20706 грн. > 2550 грн. [2450 + 100], то сплачуємо ЄСВ з усієї суми. Про це йдеться в листах ПФУ від 29.06.2011 р. № 13191/03-20 та від 26.01.2011 р. № 1405/03-36.

* Максимальна величина бази нарахування ЄСВ дорівнює 17 розмірам прожиткового мінімуму для працездатної особи (ПМПО). Протягом 2014 року ця величина становить 20706 грн. (1218 х 17).

При заповненні форми № 1ДФ також слід виходити з того, що 100 грн. донарахованої зарплати за червень — це ФОП липня. Коригувати дані поданої форми № 1ДФ за II квартал 2014 року не потрібно. Але при розрахунку суми податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) необхідно користуватися роз’ясненнями, наведеними в листі ДПСУ від 19.02.2013 р. № 2972/0/51-12/17-1115. Податківці зазначили, що при проведенні пере­рахунку донарахування доходів такі донарахування потрібно відносити до місяців, за які вони донараховуються. Зверніть увагу, що ПКУ дозволяє роботодавцю проводити перерахунок у будь-який час (п.п. 169.4.3). Якщо цього не зробити одразу, то необхідно врахувати при проведенні обов’язкового річного перерахунку.

Отже, при розрахунку ПДФО після проведення донарахування зарплати необхідно перевірити ще раз, чи не вплинуть донараховані 100 грн. на можливість застосування податкової соціальної пільги (ПСП) у червні 2014 року. Якщо вплине, то потрібно розрахувати нову суму ПДФО за червень з урахуванням донарахованої суми. У нашому випадку з граничним доходом для ПСП порівнюємо:

— у червні — 2300 грн. (2200 + 100);

— у липні — 2450 грн.

Таким чином, якщо працівник має право на застосування ПСП, 100 грн. слід вважати нарахуванням за червень.

Порядок оподаткування нарахувань працівнику за червень і липень див. у таблиці.

Оподаткування нарахувань працівнику за червень і липень (донараховано зарплату в липні)

Податок/звітність

Правила оподаткування у

червні

липні

1

2

3

Сума зарплати

2200,00

2450,00 + 100,00 = 2550,00

ЄСВ:

— нарахування (умовно 36,76 %)

808,72

937,38

— утримання (3,6 %)

79,20

91,80

ПДФО

318,12

368,73*

Виплачено працівнику

1802,68

2089,47

Форма № Д4 (таблиця 1):

— рядки 1, 1.1, 2, 2.1, 2.1.1, 4, 4.1, 4.1.1

2200,00

2550,00

— рядки 3, 3.1, 3.1.1

808,72

937,38

— рядки 5, 5.1

79,20

91,80

Форма № 1ДФ:

— графи 3 і 3а

2200,00

2550,00

— графи 4 і 4а

318,12

368,73

Податкові витрати (ПВ)

До ПВ червня включаєте: 2200 грн. зарплати і 808,72 грн. нарахованого ЄСВ

У ПВ липня включаєте: 2550 грн. зарплати (у тому числі донараховану за червень) і 937,38 грн. нарахованого ЄСВ, у тому числі й на 100 грн. донарахованої зарплати (36,76 грн.)

* Для цілей застосування ПСП та ставок ПДФО суми донарахувань включаємо до місяця, за який вони проводяться. У нашому випадку донарахована сума ні на що не вплинула, оскільки працівник не користується ПСП.

 

Як впливає донарахування на розрахунок лікарняних та відпускних? Це закономірне запитання для коригування, здійсненого в місяці або за місяць, який припав на розрахунковий період.

У розрахунку відпускних беруть участь виплати, перелічені в п. 3 Порядку № 100. У листі від 09.12.2011 р. № 1105/13/81-11 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2013, спецвипуск № 4, с. 17) Мінсоцполітики звертає увагу на таке: «…лише премії включаються в заробітну плату того місяця, на який вони припадають згідно з розрахунковою відомістю, всі інші виплати мають враховуватись в ті місяці, за які їх здійснено».

Таким чином, інші виплати, які нараховуються за період, наприклад такі, як відпускні, допомога по тимчасовій непрацездатності, допомога по вагітності та пологах тощо, для розрахунку відпускних мають бути віднесені до заробітку того місяця, за який вони нараховані. Це саме стосується коригувань. Тобто суми донарахованої зарплати мають бути віднесені до того місяця, за який вони донараховані.

У розрахунку лікарняних та декретних беруть участь виплати, які включаються до фонду оплати праці та з яких справляється ЄСВ. Крім того, майте на увазі, що виплати за невідпрацьований час у розрахунку лікарняних участі не беруть, а от при розрахунку декретних їх потрібно враховувати. Зарплата враховується в тому розмірі, у якому її було нараховано і з якого справлявся ЄСВ.

Суми донарахованої зарплати для розрахунку лікарняних і декретних ураховуються в тому місяці, у якому вони нараховані. При цьому коригування зарплати не впливають на розмір лікарняних і декретних, виплачених за попередні періоди. Аналогічні роз’яснення надало Мінсоцполітики в листі від 22.07.2013 р. № 380/18/99-13.

Ситуація 2. Використовуючи вихідні дані ситуації 1, припустимо, що в липні працівнику нараховують лікарняні.

Розрахунковим періодом у нашому випадку є січень — червень 2014 року. До розрахунку середньої зарплати виплати за червень включаєте в сумі 2200 грн. А от 100 грн., які донараховано в липні за червень, до розрахунку середньої зарплати для оплати лікарняних не потраплять.

Відповідальність особи, яка допустила помилку. Роботодавець може притягнути економіста до дисциплінарної відповідальності. Причина — неналежне виконання трудових обов’язків, результатом чого стала помилка в нарахуванні зарплати працівнику.

Інші помилки, які виправляються за таким же сценарієм. Так само, як показано у ситуації 1, відображаєте донарахування помилково не нарахованих інших виплат, які включаються до ФОП. Наприклад, забули нарахувати працівнику премію. Або нарахували, але в меншому розмірі, ніж має бути. У такому ж порядку відображаєте виправлення донарахованих відпускних.

Причинами подібних помилок можуть бути як неуважність працівників, так і збої в бухгалтерській програмі. Будьте уважні!

висновки

  • Якщо ви помилково нарахували працівнику меншу суму, ніж належить, обов’язково донарахуйте її.

  • Для правильного утримання ПДФО донараховану суму слід розподілити між місяцями, за які така виплата донараховується. Для справляння ЄСВ донарахована сума потрапляє до доходу місяця, у якому її нараховано.

  • При заповненні звітності донарахована сума вважається нарахуванням за місяць, у якому виправлено помилку.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі