Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо податкового обліку поворотної фінансової допомоги

Міністерство доходів і зборів України
Податки & бухоблік Липень, 2014/№ 56
В обраному У обране
Друк
Наказ Міністерства доходів і зборів України від 01.07.2014 р. № 367

Керуючись статтею 52 Податкового кодексу України, з метою забезпечення однакового підходу до практичного застосування норм податкового законодавства наказую:

1. Затвердити Узагальнюючу податкову консультацію щодо податкового обліку поворотної фінансової допомоги (далі — Узагальнююча консультація) (додається).

3. Податкові консультації щодо податкового обліку поворотної фінансової допомоги застосовувати у частині, що не суперечить Узагальнюючій консультації.

Перший заступник Міністра І. О. Білоус

 

 

Затверджено наказом Міндоходів
 01.07.2014 р. № 367

Узагальнююча податкова консультація щодо податкового обліку поворотної фінансової допомоги

 

У зазначеній консультації вживаються такі скорочення:

Податковий кодекс України — Податковий кодекс.

Поворотна фінансова допомога — сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов’язковою до повернення (п.п. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

img 1Податкові зобов’язання особи, яка надає поворотну фінансову допомогу, не змінюються як при її наданні, так і при поверненні.

Враховуючи вимоги пп. 135.5.4 та 135.5.5 п. 135.5 ст. 135 Податкового кодексу сума, частка суми поворотної фінансової допомоги, яка не повернута платником податку на кінець звітного періоду особі, що надала таку допомогу, оподатковується наступним чином.

Платник податку, який отримав таку допомогу від особи, що є платником податку на прибуток підприємств та сплачує податок на загальних підставах і не має пільг із сплати цього податку, включає до складу доходів звітного періоду суму процентів, умовно нарахованих на суму поворотної фінансової допомоги, що залишається неповерненою на кінець такого звітного періоду, у розмірі облікової ставки Національного банку України, розрахованої за кожний день фактичного використання такої поворотної фінансової допомоги.

Такі умовні проценти відповідно до п.п. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу вважаються безповоротною фінансовою допомогою та включаються при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток до складу інших доходів.

Платник податку, який отримав поворотну фінансову допомогу від осіб, які не є платниками цього податку (в тому числі нерезидентів), або осіб, які згідно із Податковим кодексом мають пільги з цього податку, в тому числі право застосовувати ставки податку нижчі, ніж установлені п. 151.1 ст. 151 Податкового кодексу, включає до складу інших доходів звітного податкового періоду суми поворотної фінансової допомоги, що залишаються неповерненими на кінець такого звітного періоду.

До осіб, які не є платниками податку на прибуток, належать фізичні особи, в тому числі суб’єкти підприємницької діяльності, платники єдиного податку, фіксованого сільськогосподарського податку, інші особи, що не є платниками податку на прибуток підприємств.

Зазначений порядок оподаткування не застосовується до суми поворотної фінансової допомоги, отриманої від засновника/учасника (в тому числі нерезидента) платника податку, у випадку повернення такої допомоги не пізніше 365 календарних днів з дня її отримання.

Тобто, якщо поворотна фінансова допомога, внесена засновником/учасником (в тому числі нерезидентом), залишилась не поверненою після спливу 365 календарних днів з дня її отримання, така допомога підлягає оподаткуванню за загальновстановленими правилами оподаткування такої операції, в залежності від статусу її надавача.

Базовим податковим (звітним) періодом для цілей розділу III «Податок на прибуток підприємств» Податкового кодексу є календарний квартал або календарний рік для платників податків, визначених у п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу.

Для платників податку на прибуток, для яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік, сума отриманої від неплатників податку на прибуток поворотної фінансової допомоги, що залишається неповерненою на кінець звітного року, включається до складу доходів у річній декларації.

У разі якщо в майбутніх звітних податкових періодах платник повертає таку фінансову допомогу, він збільшує суму витрат на суму поверненої фінансової допомоги за наслідками того звітного податкового періоду, в якому відбулося таке повернення.

При цьому доходи такого платника податку не збільшуються на суму умовно нарахованих процентів, а податкові зобов’язання особи, яка надала поворотну фінансову допомогу, не змінюються як при видачі, так і при її зворотному отриманні.

Якщо для платника податку базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал, то до складу доходу за звітний квартал включається сума неповерненої фінансової допомоги на кінець такого кварталу, та у звітному періоді, коли здійснено її повернення, включається до складу витрат платника сума такого повернення. Умовні проценти в такому випадку не нараховуються.

Слід зазначити, що операції з отримання/надання фінансової допомоги між платником податку та його відокремленими підрозділами, що не мають статусу юридичної особи, не приводять до зміни їх витрат або доходів.

Якщо поворотну фінансову допомогу було отримано та повернено у одному й тому ж базовому податковому (звітному) періоді, то для платника податку — отримувача такої допомоги дана операція не тягне за собою податкових наслідків (незалежно від того, хто є надавачем допомоги).

Для платників податку на прибуток, для яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік, відображення (нарахування) в податковому обліку з податку на прибуток сум поворотної фінансової допомоги (якщо вона отримана від не платника податку на прибуток за базовою ставкою) або умовних відсотків, нарахованих на такі суми (якщо така допомога отримана від платника податку на прибуток на загальних правилах), здійснюється за підсумками звітного (податкового) року і поквартально не відображається (не нараховується) в податковому обліку.

коментар редакції

Поворотна фіндопомога: облікових проблем стало менше

 

УПК, що коментується, присвячена мегапопулярній у всі часи темі — обліку поворотної фінансової допомоги (ПФД). Перш ніж розібрати кожне питання окремо, виділимо в цілому, що в ній корисного, що приємного, а що сумного.

Корисно, що як мінімум озвучена офіційна позиція контролерів в УПК, дотримуючись якої платникам не потрібно побоюватися штрафів. Так, наприклад, якщо платник податків не повернув засновнику — платникові податку на прибуток ПФД протягом 365 днів, то розрахунок умовних процентів слід починати з дати отримання позики (запитання № 4).

Приємно, що податківці відійшли від низки фіскальних позицій: від річників не вимагають озиратися на квартал з метою обліку ПФД (запитання № 1 і № 2); після переходу на загальну систему оподаткування не потрібно нараховувати умовні проценти на ПФД, отриману від неплатника під час роботи на єдиному податку (запитання № 5).

Сумно, що податківці не завжди дотримуються важливої умови оподаткування ПФД: забувають про прив’язку до закінчення податкового періоду (запитання № 2 і № 4).

А тепер прокоментуємо кожне запитання-відповідь. Почнемо!

 

 

Запитання 1: Як платник податку, для якого базовим (звітним) податковим періодом є календарний рік, повинен відобразити у податковій декларації з податку на прибуток за 2013 рік суму поворотної фінансової допомоги, отриману 10.03.2013 р. від неплатника податку на прибуток, який не є засновником або учасником такого платника, та яка повернута 20.12.2013 р. Як у податковій декларації відображатиметься ця операція, якщо поворотна допомога повернена 16.01.2014 р.?

Відповідь: Сума поворотної фінансової допомоги, отримана таким платником та повернена протягом 2013 року, не відображається у декларації з податку на прибуток за базовий звітний (податковий) період — 2013 рік.

Якщо повернення фінансової допомоги відбулось 16.01.2014 р., платник податку включає до складу доходів у декларації за 2013 рік суму поворотної фінансової допомоги, що залишилась неповерненою станом на 01.01.2014.

При цьому у декларації за I квартал 2014 року або 2014 рік в залежності від того, який базовий (звітний) період використовуватиме платник у  2014 році, сума повернутої допомоги включатиметься до складу витрат.

коментар редакції

Фіндопомога річнику від НЕплатника (не засновника)

 

Тут податківці справедливо розсудили: якщо річник отримав і повернув допомогу позикодавцю-неплатнику (не засновнику) протягом одного року, то в податковому обліку — жодних наслідків, декларацію навіть не бруднити не варто щодо цієї операції.

Інша справа, якщо така допомога повернена після закінчення року. Тоді будуть і податкові доходи (того року, коли допомога була отримана), і податкові витрати (у тому році/кварталі, коли допомога була повернена — залежить від статусу річника/квартальника в році повернення допомоги).

Позицію податківців наведемо в таблиці.

 

Періоди отримання/повернення ПФД

Податковий облік/податок на прибуток

Сума ПФД

2013 рік

2014 рік

2013 рік

2014 рік

Отримано й повернено

Не відображається

Отримано

Повернено

Дохід
ряд. 03.12 ІД

Витрати
ряд. 06.4.36 ІВ

 

Нагадаємо, що податківці не одразу дійшли розуміння того, що річники не повинні озиратися на квартал із метою обліку ПФД. Із фіскальними висновками були консультація із БЗ у підкатегорії 106.02.03 (зараз у статусі нечинної) та лист Головного управління Міндоходів у м. Києві від 19.06.2013 р. № 1179/10/06-4-06 («Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 62, с. 42, с. 14).

Приємно, що нарешті з’явилася УПК із правильними висновками, та й у БЗ (підкатегорія 106.02.03) тепер текст змінено.

 

 

Запитання 2: Як операція з поворотною фінансовою допомогою, яка отримана 10.03.2013 р. та повернута 20.12.2013 р., відображається у податковій декларації за 2013 рік платником податку на прибуток, для якого базовим звітним (податковим) періодом є календарний рік, якщо таку допомогу він отримав від платника, що сплачує податок на прибуток на загальних умовах та не є учасником (засновником) отримувача допомоги? Як у податковій декларації відображається ця операція, якщо вся сума поворотної допомоги повернена 16.01.2014 р.?

Відповідь: З урахуванням того, що допомогу отримано та повернуто протягом одного звітного періоду (2013 року), умовні відсотки не нараховуються. Якщо повернення поворотної допомоги здійснено у наступному звітному періоді (році) (16.01.2014 р.), то платник податку — отримувач допомоги умовні відсотки нараховує на суму поворотної фінансової допомоги, що залишилась неповерненою на кінець звітного 2013 року, які включає до складу доходів у податковій декларації за 2013 рік. У 2014 році умовні відсотки нараховуються за період з 01.01.2014 р. по 16.01.2014 р.

коментар редакції

Фіндопомога річнику від платника (не засновника)

 

У цій ситуації ми згодні з висновками податківців, крім останнього речення. Для наочності версію контролерів наведемо у вигляді таблиці:

 

Періоди отримання/повернення ПФД

Податковий облік/податок на прибуток

Умовні проценти

2013 рік

2014 рік

2013 рік

2014 рік

Отримано й повернено

Не відображається

Отримано

Повернено 16.01.2014 р.

дохід
ряд. 03.10.1 ІД

дохід
ряд. 03.10.1 ІД (за період 01.01.2014 р. — 16.01.2014 р.)

 

Отже, ми повністю згодні з тим, що якщо річник отримав і повернув допомогу протягом одного року — у податковому обліку жодного руху. Також ми згодні з висновком про нарахування умовних процентів у річній декларації на суму не поверненої на кінець року ПФД. Від себе лише додамо, що вони розраховуються за період з 10.03.2013 р. по 31.12.2013 р.

АЛЕ! Не можемо погодитися з умовними процентами за період 01.01.2014 р. — 16.01.2014 р. Адже 16 січня — це не кінець звітного періоду (незалежно від того, ким є у 2014 році платник — квартальником чи річником), а п.п. 14.1.257 ПКУ вимагає нараховувати умовні проценти на суму неповерненої ПФД саме на кінець періоду.

Таку прив’язку не до кінця періоду, а «до спливу строку повернення за договором» , що не відповідає закону, ми зустрічаємо також у відповіді на запитання № 4. Крім того, податківці вже озвучували її у своєму відомчому виданні «Вісник податкової служби України», 2013, № 10, с. 7. Про що ми вас попереджали (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 35, с. 10).

Насправді, якщо платник повернув фіндопомогу, отриману від платника податку на прибуток (не засновника), до закінчення періоду, то за цей період умовні проценти нараховувати не потрібно.

 

 

Запитання 3: Платник податку 20.12.2012 р. отримав поворотну фінансову допомогу від засновника — нерезидента, яку на дату переходу на спрощену систему оподаткування не повернув. Як у податковому обліку відображається ця операція, якщо на дату переходу на спрощену систему оподаткування 365-денний строк не сплинув (перейшов на спрощену систему оподаткування з 01.10.2013 р.) або сплинув (перейшов на спрощену систему оподаткування з 01.01.2014 р.)?

Відповідь: У разі переходу на спрощену систему оподаткування з 01.10.2013 р. (коли 365-денний строк для повернення фінансової допомоги ще не сплинув) у декларації з податку на прибуток за три квартали 2013 року, яку отримувач фінансової допомоги подає до податкового органу, незалежно від того, яким для такого платника був базовий звітний (податковий) період, сума неповерненої фінансової допомоги не відображається.

Якщо платник — отримувач фінансової допомоги переходить на спрощену систему оподаткування з 01.01.2014 р. (коли 365-денний строк вже сплинув), то такий платник податку включає до складу доходів у декларації за 2013 рік суму поворотної фінансової допомоги, що залишилась неповерненою станом на 01.01.2014 р.

коментар редакції

Фіндопомога від НЕплатника (засновника) при переході на ЄП

 

Із цього питання ми згодні з податківцями, але хотілося б додати від себе декілька зауважень щодо першої ситуації: коли строк 365 днів не спливає до переходу на ЄП (до 01.10.2013 р.). Дійсно, у прибутковому обліку — нічого, але ж за такою допомогою строк (12 місяців) закінчиться в 4 кварталі 2013 року, а це означає, що суб’єкту господарювання вже як єдиноподатнику потрібно оподаткувати цю суму ЄП (п.п. 3 п. 292.11 ПКУ). При цьому якщо відбудеться повернення ПФД, то це ніяк не вплине на зменшення єдиного податку. Тому рекомендуємо вам потурбуватися про те, щоб строк 12 місяців/365 днів не закінчився: краще повернути допомогу заздалегідь, а за необхідності узяти її повторно.

Позицію податківців з урахуванням нашого зауваження відобразимо в таблиці.

 

Періоди отримання ПФД/спливання 365 дн./переходу на ЄП

Податковий облік/податок на прибуток/ЄП

2012 рік

2013 рік

2014 рік

Дохід/витрати в розмірі ПФД

2012 рік

2013 рік

2014 рік

Отримано ПФД

Перехід на ЄП з 01.10.2013 р. Період до 01.10.2013 р. (не закінчився строк 365 днів)

Не відображається

Період після 01.10.2013 р. (закінчився строк 365 днів/12 місяців)

Не відображається

Дохід для ЄП ряд.1

Не відображається

Отримано ПФД

Закінчився строк 365 днів

Перехід на ЄП з 01.01.2014 р.

Не відображається

Дохід
ряд. 03.12 ІД

Не відображається

 

Цікаво було б дізнатися позицію податківців щодо другої ситуації, коли дохід було відображено в розмірі фіндопомоги на загальній системі, потім відбувся перехід на ЄП, після чого — зворотний перехід на загальну й повернення такої фіндопомоги. Чи дозволять податківці відобразити витрати? На нашу думку, перешкод для цього у ПКУ немає.

 

 

Запитання 4: Платник податку 20.07.2012 р. отримав від засновника поворотну фінансову допомогу (365-денний термін спливає 19.07.2013 р.) та повернув 12.12.2013 р. Який порядок відображення у податковому обліку поворотної фінансової допомоги, якщо засновник є платником податку на прибуток на загальних умовах (не користується пільгами з оподаткування податком на прибуток та не застосовує відмінні від базової ставки податку), якщо для отримувача такої допомоги звітним податковим періодом є календарний квартал? Який порядок відображення таких операцій в декларації з податку на прибуток, якщо базовим звітним періодом для платника є календарний рік?

Відповідь: Платник податку — отримувач такої допомоги, що звітує щокварталу, — до складу доходів у податковій декларації за 9 місяців 2013 року включає суму процентів, умовно нарахованих на суму поворотної фінансової допомоги, що залишається неповерненою на кінець такого звітного податкового періоду, розрахованої за кожний день її фактичного використання — з 20.07.2012 р. по 30.09.2013 р. У декларації за 2013 рік такий платник включає в доходи умовні проценти, нараховані за період з 20.07.2012 р. по 12.12.2013 р.

Якщо для платника податку базовим звітним періодом є календарний рік, такий платник умовні проценти, нараховані за період з 20.07.2012 р. по 12.12.2013 р., включає в доходи у декларації за 2013 рік.

коментар редакції

Фіндопомога річнику/квартальнику від платника (засновника)

 

Тут ми згодні з податківцями приблизно на одну третину. Підтримуємо їх висновок про те, що якщо порушено строк у 365 днів, то умовні проценти доведеться нарахувати за весь період користування допомогою (тобто з першого дня, а не з дня перевищення зазначеного строку). Але, на нашу думку, для відображення доходу у вигляді умовних процентів одного факту закінчення строку у 365 днів не достатньо — допомога повинна «висіти» у позичальника на кінець періоду. Такий висновок випливає з п.п. 14.1.257 ПКУ (див. також коментар до запитання № 2).

Тому ми не підтримуємо версію податківців про нарахування умовних процентів:

квартальником у 4 кварталі 2013 року, оскільки на кінець цього кварталу допомога була повернена. До декларації за 2013 рік повинна лише переходити сума умовних процентів із попередньої декларації (тобто за 3 квартали), без нарахування їх у 4 кварталі 2013 року;

річником за період користування допомогою з 01.01.2013 р. по 12.12.2013 р., оскільки не виконувалася умова визнання доходів: у 2013 році — допомога на кінець року була повернена. Тобто в цьому випадку умовні проценти мають бути нараховані тільки за 2012 рік (з 20.07.2012 р. по 31.12.2012 р.), але відображені в декларації за 2013 рік.

Позиція податківців наведена в таблиці.

 

Періоди отримання-повернення ПФД/спливу 365 днів

Податковий облік (сума умовних процентів)

квартальник у декларації

річник у декларації

2012 рік

2013 рік

за три кв. 2013 року

за 2013 рік

за 2013 рік

20.07.2012 р. — отримано ПФД

19.07.2013 р. — закінчився строк 365 днів 12.12.2013 р. — повернено ПФД

дохід за період 20.07.2012 р. — 30.09.2013 р.
ряд. 03.10.1 ІД

дохід за період 20.07.2012 р. — 12.12.2013 р.
ряд. 03.10.1 ІД

дохід за період 20.07.2012 р. — 12.12.2013 р.
ряд. 03.10.1 ІД

 

Звісно, найменших непорозумінь вдасться уникнути, якщо вчасно повернути допомогу (до закінчення строку 365 днів), а потім отримати її знову. Як розрахувати строк у 365 днів, читайте «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 35, с. 10.

 

 

Запитання 5: Чи включається до доходу платника податку на прибуток сума неповерненої поворотної фінансової допомоги, що була отримана ним під час перебування на спеціальному режимі оподаткування (сплаті єдиного податку або фіксованого сільськогосподарського податку)?

Відповідь: При обчисленні об’єкта оподаткування податком на прибуток умовою для включення до складу доходів поворотної фінансової допомоги є те, що така допомога отримана безпосередньо платником податку на прибуток у звітному періо­ді та залишається неповерненою до кінця цього періоду.

Отже, поворотна фінансова допомога, що отри­мана під час перебування на спеціальному режимі оподаткування (сплаті єдиного податку або фіксованого сільськогосподарського податку) від неплатника податку на прибуток та залишилась неповерненою на дату переходу платника податку на загальну систему оподаткування, не включається до складу доходів платника, а також не включається до складу витрат при її поверненні.

Разом з цим, якщо поворотна фінансова допомога, отримана під час перебування на спеціальному режимі оподаткування від платника, що сплачує податок на прибуток на загальних умовах та на кінець звітного періоду з податку на прибуток така поворотна фінансова допомога залишається неповерненою, то доходи платника податку на прибуток збільшуються на суму умовно нарахованих процентів у розмірі облікової ставки Національного банку України, розрахованої за кожен день фактичного використання такої допомоги у такому звітному періоді.

 

Директор Департаменту координації нормотворчої
 та методологічної роботи з питань оподаткування
 Н. Є. Привалова

коментар редакції

Фіндопомогу отримано на ЄП і не повернено до переходу на загальну систему

 

Схоже, податківці змінили свою фіскальну позицію щодо допомоги, отриманої колишнім спрощенцем від неплатника податку на прибуток. Якщо раніше у БЗ (див. детальніше «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 35, с. 10; наразі ця консультація розміщена в підкатегорії 106.02.03) вони роз’яснювали, що за такою фіндопомогою в доходах визнаються умовні проценти після переходу на загальну систему оподаткування, то в УПК, що коментується, про такі доходи — ані слова. Ми підтримуємо таку позицію.

Дійсно, за задумом законодавця, «обкладатися» умовними процентами повинна тільки допомога від платника податку, і якщо позичальник змінює систему оподаткування зі спрощеної на загальну та не повертає таку допомогу на кінець періоду, то йому доведеться відображати дохід у вигляді умовних процентів. А от допомога, отримана в періоді роботи на єдиному податку/фіксованому сільгоспподатку від неплатника, не повинна вплинути на податковий облік загальносистемника, навіть якщо вона не повернена на кінець періоду після переходу на загальну систему.

Позицію податківців наведемо у вигляді таблиці.

 

Періоди отримання/повернення ПФД

Податковий облік (податок на прибуток)

спрощена система

загальна система

ПФД не повернена на кінець періоду і була отримана

від неплатника

від платника

отримана

повернена

не відображається

дохід (умовні проценти)
ряд. 03.10.1 ІД

 

Як бачите, проблеми обліку фіндопомоги поступово вирішуються, і, що радує, на користь платників. Щоправда, залишилися ще спірні моменти, але їх досить легко уникнути шляхом оформлення повернення і нового отримання грошей. Приємно, що є місце для маневру, а це означає, що платник — сам господар ситуації.

 

Наталія Яновська, податковий експерт

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць