Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

«Токар Вася — молодець! Дайте йому путівку», або Путівка до відпустки від роботодавця

УШАКОВА ЛІЛІЯ
Податки & бухоблік Липень, 2014/№ 58
Друк
Роботодавець має право надавати працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов’язки, путівки до санаторіїв та будинків відпочинку. Це закріплено на законодавчому рівні. Про можливі податкові наслідки такої щедрості як для працівника, так і для його роботодавця поговоримо далі.

Уявимо, що колективний договір вашого підприємства передбачає можливість надавати путівки на оздоровлення працівників. Один із цінних співробітників підприємства заслужив на право оздоровитися за ваш рахунок. Чи виникне у нього в такому разі дохід? Давайте розбиратися.

Податкові наслідки для працівника

ПДФО. Вартість путівки (її частина), оплаченої за рахунок коштів роботодавця, для працівника — оподатковуваний дохід, отриманий у негрошовій формі. Що з цього випливає? А те, що базу його оподаткування необхідно визначати з урахуванням положень п. 164.5 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі — ПКУ) як вартість такої путівки (її частини), оплаченої за рахунок коштів роботодавця, визначену за звичайними цінами та помножену на «натуральний» коефіцієнт. Величина «натурального» коефіцієнта залежить від ставки оподаткування. При ставці 15 % вона становить 1,176471, при ставці 17 % — 1,204819.

Тепер поговоримо про вид доходу. Адже від цього залежить порядок його оподаткування.

На нашу думку, путівка (її частина), оплачена за рахунок коштів роботодавця, — це зарплата, якщо одержувач є працівником підприємства

Річ у тім, що для цілей оподаткування заробітна плата — це основна і додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податків у зв’язку з відносинами трудового найму (п.п. 14.1.48 ПКУ). Розширеного переліку складових заробітної плати ПКУ не містить, проте його наведено в Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженій наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5* (далі — Інструкція № 5) та розробленій відповідно до Закону України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР. Тож п.п. 2.3.4 Інструкції № 5 відносить до інших заохочувальних та компенсаційних виплат вартість путівок працівникам і членам їх сімей на лікування та відпочинок, екскурсії або суми компенсацій, видані замість путівок за рахунок коштів підприємства.

* Зверніть увагу: податківці погодилися з тим, що для визначення переліку виплат, які входять до складу заробітної плати, платники податків можуть використовувати Інструкцію № 5 у частині, що не суперечить ПКУ (див. консультацію в розділі «Думка офіційних органів» // «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 52, с. 40).

Водночас бажано, щоб можливість надання працівникам путівок була передбачена в колективному договорі підприємства або в індивідуальних трудових договорах, укладених із працівниками, у розділі «Оплата праці». У цьому разі можна стверджувати, що таке надання дійсно проводиться у зв’язку з відносинами трудового найму і, по суті, є для працівника отриманням заробітної плати в негрошовій формі. Це дуже важливий момент для податково-прибуткового обліку (див. далі).

Якщо дохід у вигляді вартості виданої працівнику путівки (її частини), оплаченої роботодавцем, — це заробітна плата, то його суму (з урахуванням натурального коефіцієнта) слід:

— ураховувати при визначенні граничного розміру доходу, що дає право працівнику на отримання податкової соціальної пільги (далі — ПСП);

— при визначенні бази оподаткування зменшувати на суму утриманого ЄСВ і ПСП (за її наявності).

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ вартість путівки (її частину), оплачену роботодавцем, відображаєте у складі заробітної плати з ознакою доходу «101»

ЄСВ. Вище ми з’ясували, що дохід працівника у вигляді вартості путівки (її частини), оплаченої за рахунок коштів роботодавця, — це зарплата (див. п.п. 2.3.4 Інструкції № 5). А отже, його сума має потрапити до бази справляння ЄСВ. Причому, на нашу думку, потрапити збільшеною на «натуральний» коефіцієнт. Адже саме в такій сумі цей дохід буде нараховано в бухобліку.

Разом із тим Пенсійний фонд, який раніше адміністрував ЄСВ, у своїх листах дотримувався іншої думки. Він наполягав на тому, що «натуральний» коефіцієнт при визначенні бази справляння ЄСВ в разі виплати доходу в натуральній формі не застосовується (див. листи Пенсійного фонду від 20.03.2012 р. № 6288/03-30, від 16.09.2011 р. № 19693/03-30 // «Податки та бухгалтерський облік», 2011, № 98). Міндоходів поки що із цього приводу не висловлювалося. Чекаємо відповідних роз’яснень.

Зверніть увагу: ЄСВ із доходу працівника справляється в межах максимальної величини бази нарахування ЄСВ. У 2014 році ця величина дорівнює 20706 грн. Тому якщо, припустимо, нарахована заробітна плата за липень 2014 року (з урахуванням нарахованої частини вартості путівки, оплаченої роботодавцем) перевищить максимальну величину (20706 грн.), то ЄСВ потрібно справляти тільки з частини зарплати, яка дорівнює цій величині.

У звіті з ЄСВ дохід працівника у вигляді вартості путівки (її частини), оплаченої роботодавцем, відоб­ражаєте у складі заробітної плати.

Податкові наслідки для роботодавця

Податок на прибуток. Надання працівнику путівки є нічим іншим, як перепродажем йому такої путівки, раніше придбаної у сторонньої організації (п.п. 14.1.202 ПКУ). За путівку (у частині, оплаченій підприємством) працівник розплачується своєю сумлінною працею. Отже, для цілей обкладення податком на прибуток цю операцію слід розглядати як бартерну (п.п. 14.1.10 ПКУ).

Важливо! Величину доходів і витрат від здійснення такої операції необхідно визначати з урахуванням вимог п. 153.10 ПКУ, тобто виходячи з договірних цін, але не нижче (вище) від звичайних цін.

Доходи від проведення бартерної операції в підприємства виникають на підставі п.п. 135.4.1 ПКУ. Витрати на придбання путівки підприємство має право віднести до витрат операційної діяльності за статтею «собівартість реалізованих товарів» (п.п. 138.1.1 ПКУ). Причому такі витрати, що сформували собівартість реалізованої путівки, визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від її реалізації, тобто в періоді передання працівнику (п. 138.4 ПКУ).

Крім того, ураховуючи, що дохід працівника у вигляді вартості путівки, оплаченої роботодавцем, уключається до фонду оплати праці, його суму (з урахуванням ПДВ та «натурального» коефіцієнта) можна віднести до складу витрат підприємства на підставі пп. 138.8.2, 138.8.5, 138.10.2 — 138.10.4 і п. 142.1 ПКУ — як витрати на оплату праці. Проте для правомірності такого віднесення необхідно, щоб можливість цієї виплати була передбачена трудовим або колективним договором у розділі «Оплата праці».

Наявність у колективному або індивідуальному трудовому договорі такої умови також дає можливість віднести до податкових витрат підприємства і суму ЄСВ, нарахованого на суму цього доходу (п.п. 138.10.4, п. 143.1 ПКУ).

Якщо умова про зарплатність путівки у трудовому або колективному договорі не зафіксована, розраховувати на податкововитратність виплати працівнику у формі вартості путівки, оплаченої підприємством, та сум нарахованого на неї ЄСВ не доводиться. У такій ситуації операцію з надання путівки варто навести як операцію купівлі-продажу без застосування «трудового» п. 142.1 ПКУ. Тут уже заборон на відображення податкових витрат не буде, якщо тільки підприємство не забуде відобразити податковий дохід від такого продажу (п. 138.4 ПКУ).

Утім, деякі фахівці вважають, що видача путівки працівнику, якщо вона передбачена трудовим або колективним договором, не має ознак бартерної операції. А отже, її не слід розглядати як продаж, оскільки тут мають місце виключно трудові відносини, а путівка — це заохочувальна виплата, яка включається до фонду оплати праці. А якщо так, то податковий дохід на вартість такої виданої путівки роботодавець відображати не повинен. Відповідно, і податкові витрати в цій ситуації будуть тільки одні — на підставі «трудового» п. 142.1 ПКУ. Проте, на наш погляд, у цих умовах все ж коректніше і безпечніше виходити з бартерності цієї операції.

ПДВ. Для цілей обкладення ПДВ передання працівнику путівки слід розцінювати як постачання товару з відповідним нарахуванням податкових зобов’язань із ПДВ виходячи з договірних цін (див. п. 188.1 ПКУ, а також лист Міндоходів від 26.05.2014 р. № 9358/6/99-99-19-03-02-15 на с. 18 сьогоднішнього номера).

Єдиний виняток із цього правила встановлено п.п. 197.1.6 ПКУ. Ця норма Кодексу звільняє від обкладення ПДВ операції з постачання путівок на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок на території України фізичних осіб віком до 18 років, інвалідів, дітей-інвалідів. Однак майте на увазі: придбаваючи путівки для таких осіб, вам потрібно буде подати до податкового органу Звіт про суми податкових пільг за формою додатка до Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2010 р. № 1233.

Операція з купівлі путівки для працівника має господарську спрямованість.

Тож за наявності податкової накладної «вхідний» ПДВ за нею може бути включено до податкового кредиту на підставі п.п. 14.1.36 і ст. 198 ПКУ

Природно, при придбанні «пільгових» путівок (що не обкладаються ПДВ відповідно до п.п. 197.1.6 ПКУ) права на податковий кредит у підприємства не буде.

Якщо ж підприємство придбаває путівку через турагента, то її передання працівнику спричинює виникнення податкових зобов’язань із ПДВ у загальному порядку, а от із податковим кредитом будуть проблеми, зважаючи на спеціальні норми ст. 207 ПКУ (подробиці читайте у статті «Облік турдіяльності у запитаннях і відповідях» // «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 42, с. 18).

Бухгалтерський облік

У бухгалтерському обліку вартість оплачених підприємством путівок відображаєте на субрахунку 331 «Грошові документи в національній валюті». За дебетом цього субрахунку — придбання путівок, а за кредитом — їх видачу працівникам підприємства.

Приклад. Підприємство в червні 2014 року для працівника апарату управління придбало у санаторію путівку вартістю 15000 грн. (у тому числі ПДВ 20 % 2500,00 грн.). Звичайна ціна цієї путівки відповідає договірній ціні.

Можливість надання працівникам путівок на оздоровлення і відпочинок за рахунок коштів підприємства передбачена в колективному договорі в розділі «Оплата праці». Працівник оплачує 10 % вартості путівки, тобто 1500,00 грн. шляхом унесення коштів до каси підприємства. Оклад працівника в місяці надання путівки (липень 2014 року) — 4000 грн.

Ставка ЄСВ, установлена підприємству згідно із класом професійного ризику виробництва, становить 37,26 %.

Визначимо суму оподатковуваного доходу працівника, нарахованого за липень 2014 року. Він складатиметься з винагороди за фактично відпрацьовані дні та заохочувальної виплати, наданої в негрошовій формі (частини вартості путівки, оплаченої підприємством) і збільшеної на «натуральний» коефіцієнт.

У 2014 році ставка ПДФО у розмірі 15 % застосовується до бази оподаткування, що не перевищує 12180 грн., а в розмірі 17 % — до суми перевищення.

Вище ми вже зазначали, що база оподаткування при нарахуванні доходів у формі заробітної плати визначається як нарахована заробітна плата, зменшена на суми ЄСВ і ПСП (п. 164.6 ПКУ). Оскільки наш працівник не має права на пільгу, то до бази оподаткування його винагорода за виконану роботу потрапить у сумі 3856 грн. (4000,00 грн.- 4000,00 грн. х 3,6 % : 100 %)

Отже, крім цього доходу, ставка 15 % може бути застосована до бази оподаткування, що дорівнює 8324,00 грн. (12180,00 грн. - 3856,00 грн.).

Визначимо «чисту» суму негрошового доходу, який відповідає базі оподаткування (8324,00 грн.) і може оподатковуватися за ставкою 15 %:

8324,00 : (1,176471 х (1 - 3,6 : 100)) = 7339,62 (грн.)

Навіщо ми це робимо? Такі розрахунки необхідно провести для того, щоб порівняти отриману «чисту» розрахункову величину, яка обкладатиметься ПДФО за ставкою 15 % (7339,62 грн.), із «чистим» доходом працівника у вигляді вартості частини путівки, оплаченої роботодавцем (13500,00 грн. (15000,00 грн. - 1500,00 грн.)).

Оскільки «чистий» дохід працівника у вигляді зарплатної частини путівки (13500,00 грн.) більше розрахункової величини (7339,62 грн.), для приведення цього доходу (13500,00 грн.) до нарахованого підприємству слід застосувати два коефіцієнти:

— коефіцієнт 1,176471 до зарплатної частини вартості путівки, яка дорівнює 7339,62 грн.;

— коефіцієнт 1,204819 до суми перевищення, що дорівнює 6160,38 грн. (13500,00 грн. - 7339,62 грн.).

Таким чином, нарахована сума доходу у вигляді зарплатної частини вартості путівки, до якої застосовуватиметься:

— ставка 15 %, становитиме 8634,85 грн. (7339,62 грн. х 1,176471);

— ставка 17 %, — 7422,14 грн. (6160,38 грн. х 1,204819).

Місячний дохід працівника у вигляді заробітної плати:

4000,00 + 8634,85 + 7422,14 = 20056,99 (грн.).

Загальна сума липневого доходу (20056,99 грн.) не перевищила максимальної величини бази справляння ЄСВ (20706,00 грн.). Отже, ЄСВ справлятимемо з усієї суми доходу.

Сума нарахованого ЄСВ дорівнює:

20056,99 х 37,26 : 100 = 7473,23 (грн.).

Сума утриманого ЄСВ:

20056,99 х 3,6 : 100 = 722,05 (грн.).

Визначимо базу оподаткування липневого доходу працівника:

20056,99 - 722,05 = 19334,94 (грн.).

Сума ПДФО дорівнює:

12180,00 х 15 : 100 + (19334,94 - 12180,00) х 17 : 100 = 3043,34 (грн.).

У податковому та бухгалтерському обліку підприємства операції з придбання та надання путівки працівнику відображають такими записами:

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Податковий облік

Дт

Кт

доходи

витрати

1

2

3

4

5

6

7

1

Перераховано санаторію передоплату за путівку

371

311

15000,00

2

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ на підставі отриманої накладної

641/ПДВ

644

2500,00

3

Отримано путівку від санаторію

331

631

12500,00

4

Списано раніше відображену суму податкового кредиту з ПДВ

644

631

2500,00

5

Здійснено залік заборгованостей

631

371

15000,00

6

Внесено до каси підприємства кошти в оплату частини вартості путівки

301

377

1500,00

7

Сплачено ЄСВ, нарахований на зарплатну частину вартості путівки ((8634,85 + 7422,14) х 37,26 : 100)

651

311

5982,83

8

Сплачено ПДФО із зарплатної частини вартості путівки ((8634,85 + 7422,14) х 15 : 100)

641/ПДФО

311

2408,55

9

Видано путівку працівнику

377

331

12500,00

12500,00

12500,00

10

Нараховано зобов’язання з ПДВ при видачі путівки працівнику

377

641/ПДВ

2500,00

11

Нараховано заробітну плату за липень 2014 року*

92

661

20056,99

20056,99

* Ми знаємо, що заробітна плата повинна виплачуватися не рідше ніж два рази на місяць (ст. 115 КЗпП). Проте для спрощення прикладу бухгалтерські записи з виплати авансу не наводитимемо.

12

Нараховано ЄСВ

92

651

7473,23

7473,23

13

Утримано ЄСВ

661

651

722,05

14

Утримано ПДФО

661

641/ПДФО

3043,34

15

Сплачено ЄСВ (7473,23 + 722,05 - 5982,83)

651

311

2212,45

16

Сплачено ПДФО (3043,34 - 2408,55)

641/ПДФО

311

634,79

17

Здійснено залік заборгованості

661

377

13500,00

18

Виплачено заробітну плату (20056,99 - 722,05 - 3043,34 - 13500,00)

661

311

2791,60

 

Ця стаття була останньою в серії статей, присвячених особливостям оподаткування путівок, виданих із різних джерел. Якщо ви пропустили якусь зі статей, тоді про путівки до дитячих закладів оздоровлення, що фінансуються за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової непрацездатності (далі — ФТВП), читайте «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 48, с. 14, про путівки від ФТВП на санаторно-курортне лікування — «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 48, с. 14, про путівки, оплачені за рахунок профспілки, — «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 56, с. 22. А на завершення хочемо побажати вам гарного відпочинку за доступними цінами!

висновки

  • Вартість путівки (її частини), оплаченої за рахунок коштів підприємства, обкладається ПДФО та ЄСВ у складі заробітної плати.

  • Дохід працівника у вигляді вартості путівки можна віднести до складу витрат підприємства на підставі пп. 138.8.2, 138.8.5, 138.10.2 — 138.10.4 і п. 142.1 ПКУ як витрати на оплату праці.

  • Передання працівнику путівки слід розцінювати як постачання товару з відповідним нарахуванням податкових зобов’язань із ПДВ виходячи з договірних цін.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць