Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Як анулювати ПДВ-реєстрацію?

Податки & бухоблік Липень, 2014/№ 61
Друк

Анулювання реєстрації платника ПДВ є виключенням його з Реєстру платників податку на додану вартість (далі — Реєстр). На це вказують п. 184.1 ПКУ і пп. 5.1, 5.2 Положення № 26.

Процедура анулювання ПДВ-реєстрації може бути ініційована:

— самим платником, тобто здійснена добровільно;

— податковим органом, тобто здійснена у примусовому порядку.

При цьому «розреєстрація» платника ПДВ на підставі, визначеній у п.п. «а» п. 184.1 ПКУ, здійснюється за заявою платника, а на підставах, перелічених у пп. «б» — «з» п. 184.1 ПКУ, — або за заявою платника, або за самостійним рішенням відповідного контролюючого органу (п. 184.2 ПКУ, п. 5.5 Положення № 26).

Інформацію про облікові наслідки анулювання ПДВ-реєстрації див. у «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 17, с. 21.

Наведемо підстави та порядок анулювання ПДВ-реєстрації в таблиці.

Порядок анулювання пдв-реєстрації

№ з/п

Підстава

Умови для анулювання

Дата подання заяви за формою № 3-ПДВ

Дата анулювання ПДВ-реєстрації

1

2

3

4

5

1

Зниження обсягів постачання (п.п. «а» п. 184.1 ПКУ, п.п. «а» п. 5.1 Положення № 26)

Особа, яка побажала знятися з ПДВ-реєстрації, повинна відповідати таким критеріям:
1)
бути платником ПДВ не менше 12 місяців;
2) обсяг оподатковуваних постачань у неї за останні 12 місяців становить менше 300 тис. грн. (визначається за даними податкових декларацій, поданих до податкового органу за останні 12 календарних місяців);
3)
у неї завершені розрахунки з бюджетом та сплачено ПДВ за останній звітний період

Після сплати до бюджету податкових зобов’язань, які відображені в декларації з ПДВ за останній звітний (податковий) період

Дата подання платником податків заяви за формою № 3-ПДВ (п. 5.11 Положення № 26)

2

Ліквідація та реорганізація платника податків (п.п. «б» п. 184.1 ПКУ, п.п. «б» п. 5.1 Положення № 26)

Анулювання реєстрації на цій підставі може бути ініційоване платником податків — юридичною особою після:
1)
складання комісією з припинення (комісією з реорганізації, ліквідаційною комісією) або ліквідатором ліквідаційного балансу, передавального акта або розподільчого балансу в разі реорганізації платника податків відповідно до законодавства шляхом приєднання, злиття, поділу чи перетворення (якщо датою державної реєстрації юридичної особи, створеної в результаті перетворення, є дата завершення перетворення);
2)
завершення розрахунків з бюджетом та сплати ПДВ за останній звітний період

Після сплати до бюджету податкових зобов’язань, відображених у декларації з ПДВ за останній звітний (податковий) період

Дата подання платником податків заяви за формою № 3-ПДВ або дата прийняття контролюючим органом рішення про анулювання ПДВ-реєстрації платника (п. 5.11 Положення № 26)

3

Реєстрація платником ЄП (п.п. «в» п. 184.1 ПКУ, п.п. «в» п. 5.1 Положення № 26)

ПДВ-реєстрація анулюється, якщо суб’єкт:
1)
переходить зі спрощеної системи оподаткування, що передбачає сплату ПДВ, на ЄП без ПДВ (наприклад, платник ЄП групи 3 чи 4 за ставкою 3 % переходить на ставку 5 % або платник ЄП групи 5 чи 6 за ставкою 5 % переходить на ставку 7 % тощо);
2)
переходить із загальної системи оподаткування на ЄП без ПДВ (наприклад, у разі переходу юросіб і фізосіб, зареєстрованих платниками ПДВ, із загальної системи оподаткування до складу єдиноподатників груп і 2, груп 3 і 4 за ставкою 5 %, груп 5 і 6 за ставкою 7 %)

Суб’єкт господарювання може не подавати заяву за формою № 3-ПДВ, якщо в заяві про перехід на ЄП він проставив відповідну «безПДВшну» відмітку. У цьому випадку податківці і так виключать його з Реєстру (п. 5.4 Положення № 26)*

Останній день звітного періоду, що передує переходу платника податків на ЄП без ПДВ (п. 5.11 Положення № 26)

* Див. також консультацію контролерів у підкатегорії 101.01.05 БЗ.

4

Неподання ПДВ-звітності (подання її з прокресленнями) (п.п. «г» п. 184.1 ПКУ, п.п. «г» п. 5.1 Положення № 26)

«Розреєстрація» на цій підставі можлива за умови, що платник податків:
1) не подає ПДВ-звітність
або подає її з прокресленнями. Зауважимо, що скасувати ПДВ-реєстрацію осіб, які декларують тільки податковий кредит (без відображення в декларації податкових зобов’язань), контролери не можуть;

2) ПДВ-звітність не подається або подається з прокресленнями протягом останніх 12 місяців. При цьому не враховується місяць, у якому проведена реєстрація особи платником ПДВ, якщо особа зареєстрована платником ПДВ не з першого дня календарного місяця

Заяву платник не подає — анулювання його ПДВ-реєстрації відбувається за рішенням контролюючого органу

Дата прийняття контролюючим органом рішення про анулювання ПДВ-реєстрації платника (п. 5.11 Положення № 26). Це можливо після закінчення повних 12 податкових (звітних) місяців

5

За рішенням суду (пп. «ґ» — «е» п. 184.1 ПКУ, пп. «г» — «е» п. 5.1 Положення № 26)

«Розреєстрація» платника ПДВ може відбутися, якщо:
1)
його установчі документи рішенням суду визнано недійсними*;
2) господарським судом винесено ухвалу про ліквідацію юрособи-банкрута;
3) платник ПДВ ліквідується за рішенням суду (фізична особа позбавляється статусу суб’єкта господарювання) або особа звільнена від сплати податку або її податкова реєстрація анульована (скасована, визнана недійсною) за рішенням суду

Заяву платник не подає — контролюючий орган анулює його ПДВ-реєстрацію за власним рішенням на підставі рішення суду

Дата, зазначена в судовому рішенні (п. 5.11 Положення № 26)

* Зверніть увагу: визнання недійсними установчих документів юрособи саме по собі не тягне за собою недійсність усіх угод, укладених нею з моменту державної реєстрації, а отже, і виданих за такими господарськими операціями первинних документів (зокрема, податкових накладних). Детальніше див. «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 17, с. 13.

6

Відсутність платника податків за його місцезнаходженням або відсутність підтвердження відомостей про нього (п.п. «ж» п. 184.1 ПКУ, п.п. «ж» п. 5.1 Положення № 26)

«Розреєстрація» платника ПДВ відбувається, якщо в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (ЄДР) існує запис:
1) про відсутність юридичної особи або фізичної особи за її місцезнаходженням (місцем проживання);
2)
про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу.
Такі записи держреєстратор вносить:  
— з власної ініціативи в разі неподання юрособами реєстраційної картки за формою № 6 (ч. 11 ст. 19 Закону № 755)*;
 — з ініціативи податкового органу, якщо при виконанні службових обов’язків виявлено факт відсутності платника податків за його місцезнаходженням (місцем проживання)

Заяву платник не подає — його ПДВ-реєстрація анулюється за рішенням контролюючого органу на підставі повідомлення держреєстратора, відомостей з ЄДР про скасування державної реєстрації суб’єкта господарювання — платника ПДВ

Дата прийняття контролюючим органом рішення про анулювання ПДВ-реєстрації платника (п. 5.11 Положення № 26)

* Юрособа зобов’язана подавати (надсилати) щороку протягом місяця, наступного за датою державної реєстрації, реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юрособу за формою № 6, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 14.10.2011 р. № 3178/5. Якщо після анулювання ПДВ-реєстрації будуть усунені підстави для виключення платника з Реєстру (особа підтвердить своє місцезнаходження), така особа має право повторно подати реєстраційну заяву за формою № 1-ПДВ із розшифровкою підстави для реєстрації платником ПДВ відповідно до ст. 183 ПКУ (обов’язкова або за добровільним рішенням) (див. лист ДПСУ від 11.03.2013 р. № 2863/5/15-33-16).

7

Закінчення строку дії договору про спільну діяльність, договору управління майном, угоди про розподіл продукції або закінчення строку, на який утворено платника ПДВ (п.п. «з» п. 184.1 ПКУ, п.п. «з» п. 5.1 Положення № 26)

Рішення про «розреєстрацію» приймається на підставі документа, який підтверджує:
1)
припинення дії договору про спільну діяльність, договору управління майном, угоди про розподіл продукції*;
2)
закінчення строку, на який утворено платника ПДВ

Заяву платник не подає — його ПДВ-реєстрація анулюється за рішенням контролюючого органу на підставі підтвердних документів (пп. 12, 13 п. 5.5, п. 5.6 Положення № 26)

Дата закінчення:
 — строку дії договору про спільну діяльність, договору управління майном, угоди про розподіл продукції;

 — строку, на який утворено платника ПДВ (п. 5.11 Положення № 26)

* Якщо інвестор — платник ПДВ за договором про розподіл продукції подає податківцям декларацію з ПДВ, яка свідчить про відсутність оподатковуваних постачань/придбань протягом останніх 12 податкових місяців, ПДВ-реєстрація не анулюється (п. 5.13 Положення № 26).

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць