Річна інвентаризація. 3. Інвентаризуємо нематеріальні активи

В обраному У обране
Друк
редактор Вороная Наталія, податкові експерти Білова Наталя і Войтенко Тетяна
Податки та бухгалтерський облік Листопад, 2014/№ 93

3.1. Проводимо інвентаризацію нематеріальних активів

Перш ніж ми з вами, любі друзі, перейдемо до порядку інвентаризації НМА, пригадаймо, що це таке. Для цього звернемося до п. 5 П(С)БО 8. Він відносить до НМА:

— права користування природними ресурсами (право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище тощо);

— права користування майном (право користування земельною ділянкою відповідно до земельного законодавства, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо);

— права на комерційні позначення (права на торговельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційні (фірмові) найменування тощо), окрім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті;

— права на об’єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, комерційні таємниці, у тому числі ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо), окрім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті;

— авторське право та суміжні з ним права (право на літературні, художні, музичні твори, комп’ютерні програми, програми для електрон­но-обчислювальних машин, компіляції даних (бази даних), виконання, фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо), окрім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті;

— інші нематеріальні активи (право на здійснення діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо).

За загальним правилом, щоб той чи інший об’єкт у бухобліку вважався активом, повинні дотримуватися дві стандартні умови: від викорис­тання об’єкта очікується отримати економічну вигоду та його вартість можна достовірно визначити.

А щоб об’єкт можна було визнати НМА, до цих двох стандартних умов п. 4 П(С)БО 8 додає ще дві. Так, НМА визнають немонетарний актив, який:

не має матеріальної форми;

— може бути ідентифікований.

Якщо зазначені критерії не дотримано, то об’єкт як НМА не визнають. Замість цього в бухобліку відображають витрати звітного періоду (п. 8 П(С)БО 8).

Інформацію про наявність і рух НМА фіксують на рахунку 12 «Нематеріальні активи».

Про те, як слід інвентаризувати НМА, розповідає розд. VII Методрекомендацій № 1327. Тут жодних сюрпризів — інвентаризацію НМА проводять та оформляють її результати в загальному порядку, установленому Інструкцією № 69.

Отже, з урахуванням п. 7 Інструкції № 69 при інвентаризації НМА:

— установлюють фактичну наявність НМА;

— виявляють розбіжності між фактичною та бухобліковою наявністю НМА (установлюють інвентаризаційні різниці — надлишки чи нестачі);

— виявляють НМА, що не використовуються;

— визначають реальну вартість НМА і за необхідності здійснюють їх переоцінку.

Однак унаслідок того, що НМА мають нематеріальну форму, їх інвентаризація все-таки має свої особливості

Так, наявність об’єктів НМА інвентаризаційна комісія встановлює:

— за документами, що стали підставою для їх оприбуткування,

— або додатково за документами, якими оформлені (тобто підтверджуються) відповідні права.

Наприклад, щоб ідентифікувати об’єкти НМА, перевіряють наявність і дійсність документів, які засвідчують правомірність отримання прав власності, прав використання об’єктів інтелектуальної власності, — патентів, свідоцтв, дипломів, ліцензій, договорів тощо (п. 7.1 Методрекомендацій № 1327).

Окрім цього, під час інвентаризації з’ясовують, чи відповідають наявні активи критеріям віднесення до НМА, установленим П(С)БО 8. Об’єкти, що відповідають ознакам НМА, але не відображені в бухобліку чи значаться на іншому рахунку, зараховують до НМА. Якщо критерії не дотримуються, то «клан» НМА від зайвих об’єктів «очищують».

А ще у процесі інвентаризації комісія оцінює фактичний стан об’єктів, що інвентаризуються, — чи придатні вони до подальшого використання. НМА, які не придатні до подальшого викорис­тання в господарському обороті, підлягають списанню з балансу.

 

3.2. Документальне оформлення

Інформацію про виявлені під час інвентаризації об’єкти, у тому числі й необліковані, інвентаризаційна комісія вносить до Інвентаризаційного опису об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів типової форми № НА-4. Цю форму затверджено наказом № 732.

Вас бентежить назва цієї форми? Адже, судячи з неї, її призначено тільки для об’єктів права інтелектуальної власності у складі НМА. Не турбуйтеся, все гаразд. За допомогою цієї форми сміливо оформляйте результати інвентаризації всіх НМА, наявних на підприємстві. Діяти так рекомендує сам Мінфін у п. 7.2 Методрекомендацій № 1327.

Хоча за бажання ви можете доповнити типову форму № НА-4 новими реквізитами (якщо в цьому є потреба). Головне, щоб вона відповідала вимогам ст. 9 Закону про бухоблік. Погоджується на це й Держкомстат (див. лист від 15.07.2010 р. № 14/2-18/72).

Інвентаризаційний опис складають в одному примірнику окремо щодо кожного місцезнаходження об’єктів НМА і стосовно кожної особи, відповідальної за використання об’єктів НМА. До опису включають кожен окремий об’єкт НМА. У ньому наводять найменування та характеристику об’єктів, їх первісну вартість і суму нарахованої амортизації, дату придбання і строк корисного використання.

Зразок заповнення Інвентаризаційного опису типової форми № НА-4 ми навели на с. 28.

Об’єкти НМА, які з будь-яких причин не були відображені в обліку, теж заносять до інвентаризаційного опису. Для взяття їх на облік відразу складають Акт введення в господарський оборот об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів типової форми № НА-1 (п. 7.3 Методрекомендацій № 1327).

А от об’єкти, що не придатні до подальшого використання в господарському обороті або не відповідають критеріям визнання НМА, списують з балансу на підставі Акта вибуття (ліквідації) об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів типової форми № НА-3.

Після того як інвентаризаційний опис типової форми № НА-4 оформлено, робоча інвентаризаційна комісія передає його до бухгалтерії, щоб та заповнила відомості про кількість, вартість об’єктів НМА та суму накопиченої амортизації за даними бухгалтерського обліку (графи 8 — 10 опису).

За підсумками інвентаризації комісія оформляє протокол, у якому відображає висновки та пропозиції щодо врегулювання інвентаризаційних різниць.

На виявлені під час інвентаризації розбіжності (нестачі, надлишки) бухгалтерія складає звіряльну відомість. У комплекті з нею йдуть письмові пояснення осіб, відповідальних за збереження та використання НМА.

висновки

  • Наявність об’єктів НМА інвентаризаційна комісія встановлює за документами, які стали підставою для їх оприбуткування або якими оформлені (тобто підтверджуються) відповідні права.

  • Під час інвентаризації з’ясовують, чи відповідають наявні активи критеріям віднесення до НМА, установленим П(С)БО 8.

  • Проінвентаризовані НМА заносять до Інвентаризаційного опису об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів типової форми № НА-4.

  • Інвентаризаційний опис складають в одному примірнику окремо щодо кожного місцезнаходження об’єктів НМА та стосовно кожної особи, відповідальної за використання об’єктів НМА.

 

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити