(066) 87-010-10 Передзвоніть менi
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
Перейти до номеру
 • № 95
 • № 94
 • № 92
 • № 91
 • № 90
 • № 89
 • № 88
? За допомогою цієї функції ви зможете швидко перейти до номеру, що вас цікавить
 • У обране
 • Друк
 • Шрифт
 • Колір фону
 • Коментарі 0
 • В розробці
4/11
Податки та бухгалтерський облік
Податки та бухгалтерський облік
Листопад , 2014/№ 93

Річна інвентаризація. 3. Інвентаризуємо нематеріальні активи

http://tinyurl.com/y5x5foq6

3.1. Проводимо інвентаризацію нематеріальних активів

Перш ніж ми з вами, любі друзі, перейдемо до порядку інвентаризації НМА, пригадаймо, що це таке. Для цього звернемося до п. 5 П(С)БО 8. Він відносить до НМА:

— права користування природними ресурсами (право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище тощо);

— права користування майном (право користування земельною ділянкою відповідно до земельного законодавства, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо);

— права на комерційні позначення (права на торговельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційні (фірмові) найменування тощо), окрім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті;

— права на об’єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, комерційні таємниці, у тому числі ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо), окрім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті;

— авторське право та суміжні з ним права (право на літературні, художні, музичні твори, комп’ютерні програми, програми для електрон­но-обчислювальних машин, компіляції даних (бази даних), виконання, фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо), окрім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті;

— інші нематеріальні активи (право на здійснення діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо).

За загальним правилом, щоб той чи інший об’єкт у бухобліку вважався активом, повинні дотримуватися дві стандартні умови: від викорис­тання об’єкта очікується отримати економічну вигоду та його вартість можна достовірно визначити.

А щоб об’єкт можна було визнати НМА, до цих двох стандартних умов п. 4 П(С)БО 8 додає ще дві. Так, НМА визнають немонетарний актив, який:

не має матеріальної форми;

— може бути ідентифікований.

Якщо зазначені критерії не дотримано, то об’єкт як НМА не визнають. Замість цього в бухобліку відображають витрати звітного періоду (п. 8 П(С)БО 8).

Інформацію про наявність і рух НМА фіксують на рахунку 12 «Нематеріальні активи».

Про те, як слід інвентаризувати НМА, розповідає розд. VII Методрекомендацій № 1327. Тут жодних сюрпризів — інвентаризацію НМА проводять та оформляють її результати в загальному порядку, установленому Інструкцією № 69.

Отже, з урахуванням п. 7 Інструкції № 69 при інвентаризації НМА:

— установлюють фактичну наявність НМА;

— виявляють розбіжності між фактичною та бухобліковою наявністю НМА (установлюють інвентаризаційні різниці — надлишки чи нестачі);

— виявляють НМА, що не використовуються;

— визначають реальну вартість НМА і за необхідності здійснюють їх переоцінку.

Однак унаслідок того, що НМА мають нематеріальну форму, їх інвентаризація все-таки має свої особливості

Так, наявність об’єктів НМА інвентаризаційна комісія встановлює:

— за документами, що стали підставою для їх оприбуткування,

— або додатково за документами, якими оформлені (тобто підтверджуються) відповідні права.

Наприклад, щоб ідентифікувати об’єкти НМА, перевіряють наявність і дійсність документів, які засвідчують правомірність отримання прав власності, прав використання об’єктів інтелектуальної власності, — патентів, свідоцтв, дипломів, ліцензій, договорів тощо (п. 7.1 Методрекомендацій № 1327).

Окрім цього, під час інвентаризації з’ясовують, чи відповідають наявні активи критеріям віднесення до НМА, установленим П(С)БО 8. Об’єкти, що відповідають ознакам НМА, але не відображені в бухобліку чи значаться на іншому рахунку, зараховують до НМА. Якщо критерії не дотримуються, то «клан» НМА від зайвих об’єктів «очищують».

А ще у процесі інвентаризації комісія оцінює фактичний стан об’єктів, що інвентаризуються, — чи придатні вони до подальшого використання. НМА, які не придатні до подальшого викорис­тання в господарському обороті, підлягають списанню з балансу.

 

3.2. Документальне оформлення

Інформацію про виявлені під час інвентаризації об’єкти, у тому числі й необліковані, інвентаризаційна комісія вносить до Інвентаризаційного опису об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів типової форми № НА-4. Цю форму затверджено наказом № 732.

Вас бентежить назва цієї форми? Адже, судячи з неї, її призначено тільки для об’єктів права інтелектуальної власності у складі НМА. Не турбуйтеся, все гаразд. За допомогою цієї форми сміливо оформляйте результати інвентаризації всіх НМА, наявних на підприємстві. Діяти так рекомендує сам Мінфін у п. 7.2 Методрекомендацій № 1327.

Хоча за бажання ви можете доповнити типову форму № НА-4 новими реквізитами (якщо в цьому є потреба). Головне, щоб вона відповідала вимогам ст. 9 Закону про бухоблік. Погоджується на це й Держкомстат (див. лист від 15.07.2010 р. № 14/2-18/72).

Інвентаризаційний опис складають в одному примірнику окремо щодо кожного місцезнаходження об’єктів НМА і стосовно кожної особи, відповідальної за використання об’єктів НМА. До опису включають кожен окремий об’єкт НМА. У ньому наводять найменування та характеристику об’єктів, їх первісну вартість і суму нарахованої амортизації, дату придбання і строк корисного використання.

Зразок заповнення Інвентаризаційного опису типової форми № НА-4 ми навели на с. 28.

Об’єкти НМА, які з будь-яких причин не були відображені в обліку, теж заносять до інвентаризаційного опису. Для взяття їх на облік відразу складають Акт введення в господарський оборот об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів типової форми № НА-1 (п. 7.3 Методрекомендацій № 1327).

А от об’єкти, що не придатні до подальшого використання в господарському обороті або не відповідають критеріям визнання НМА, списують з балансу на підставі Акта вибуття (ліквідації) об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів типової форми № НА-3.

Після того як інвентаризаційний опис типової форми № НА-4 оформлено, робоча інвентаризаційна комісія передає його до бухгалтерії, щоб та заповнила відомості про кількість, вартість об’єктів НМА та суму накопиченої амортизації за даними бухгалтерського обліку (графи 8 — 10 опису).

За підсумками інвентаризації комісія оформляє протокол, у якому відображає висновки та пропозиції щодо врегулювання інвентаризаційних різниць.

На виявлені під час інвентаризації розбіжності (нестачі, надлишки) бухгалтерія складає звіряльну відомість. У комплекті з нею йдуть письмові пояснення осіб, відповідальних за збереження та використання НМА.

висновки

 • Наявність об’єктів НМА інвентаризаційна комісія встановлює за документами, які стали підставою для їх оприбуткування або якими оформлені (тобто підтверджуються) відповідні права.

 • Під час інвентаризації з’ясовують, чи відповідають наявні активи критеріям віднесення до НМА, установленим П(С)БО 8.

 • Проінвентаризовані НМА заносять до Інвентаризаційного опису об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів типової форми № НА-4.

 • Інвентаризаційний опис складають в одному примірнику окремо щодо кожного місцезнаходження об’єктів НМА та стосовно кожної особи, відповідальної за використання об’єктів НМА.

 

Зацікавив журнал?
Отримуйте більше статей та спеціальних пропозицій за підпискою
інвентаризація, нематеріальні активи додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
 • Добре
 • Нормально
 • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті