Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Виплати працівникам. 2. Інші виплати, що не входять до фонду оплати праці (п. 3 Інструкції № 5)

Ушакова Лілія, Соломіна Марія, експерти з питань оплати праці
Податки & бухоблік Жовтень, 2014/№ 87
Друк

Пункт Інструк-
ції № 5

Вид виплати

Розрахунок середньої за:

Індек-
сація

Компен-
сація

Вит-
рати

ВЗ

ПДФО
(ознака доходу)

ПСП

ЄСВ

Порядком № 1266

Порядком № 100

лікар-
няні

дек-
ретні

від-
пускні

інші виплати

нараху-
вання

утри-
мання

ІНШІ ВИПЛАТИ, ЩО НЕ ВХОДЯТЬ ДО ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ (П. 3 ІНСТРУКЦІЇ № 5)

3.1

Внески підприємств на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

-

-

-

-

-

-

+

-

-1
(Х)

-

-

-

1 У Додатку 1 до Порядку № 49 для суми ЄСВ у частині нарахувань передбачено окрему ознаку доходу «133». Водночас до набуття чинності законом про запровадження перерахування частини страхових внесків до Накопичувального фонду в Податковому розрахунку за ф. № 1ДФ зазначені суми відображати не потрібно (див. лист ДПАУ від 12.05.2011 р. № 8882/6/17-0215)

3.2

Допомоги та інші виплати, здійснювані за рахунок коштів фондів державного соціального страхування:

— допомога по тимчасовій непрацездатності*

-

-

+

-

-

+

-

+

+1
(101)

+

+

+

* Детально про порядок розрахунку, оподаткування та виплати лікарняних читайте в тематичному номері «Декретні та лікарняні» // «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 73, й у статті «Розраховуємо лікарняні суміснику» // «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 4, с. 44.

— допомога по вагітності та пологах*

-

-

+2

-

-

+

-

-

-
(128)

-

+3

+3

* Детально про порядок розрахунку, оподаткування та виплати декретних читайте в тематичному номері «Декретні та лікарняні» // «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 73.

— допомога на поховання*

-

-

-

-

-

-

-

-

-4
(146)

-

-

-

* Див. «Допомога на поховання від ФТВП» // «Податки та бухгалтерський облік». 2013, № 76, с. 33.

оплата путівок на санаторно-курортне лікування і оздоровлення*

-

-

-

-

-

-

-

-

-
(156)

-

-

-

* Про особливості надання та оподаткування вартості путівок, оплачених повністю або частково за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової непрацездатності, читайте в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 48, с. 14.

1 Для цілей оподаткування прирівнюється до зарплати. Лікарняні, що припадають на декілька місяців (так звані перехідні лікарняні), для цілей оподаткування розподіляєте за місяцями, за які їх нараховано (абз. 3 п.п. 169.4.1 ПКУ).
2 Допомогу по вагітності та пологах уключаєте до складу виплат, що враховуються при визначенні середньої заробітної плати для оплати часу відпусток (лист Мінпраці від 22.06.2006 р. № 4201/0/14-06/13).
3
З 01.07.2013 р. допомогу по вагітності та пологах уключено до бази для нарахування та утримання ЄСВ (ч. 1 ст. 7 Закону № 2464).
4
На сьогодні розмір допомоги на поховання від ФТВП дорівнює 2200 грн. (див. постанову ФТВП від 16.11.2011 р. № 55).

3.3

Оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства, установи, організації*

-

-

+

-

-

+

+

+

+1
(101)

+

+

+

* Про порядок оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється підприємством за рахунок власних коштів, читайте в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 73.

1 Для цілей оподаткування прирівнюється до зарплати.

3.4

Соціальні допомоги та виплати за рахунок коштів підприємства, установлені колективним договором (працівникам, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною, на народження дитини, сім’ям з неповнолітніми дітьми)

-

-

-

-

-

-

-

+1

+
(126)

-

-²

-²

1 У роз’ясненні в категорії 132.02 БЗ податківці зазначили, що така виплата буде об’єктом обкладення ВЗ, якщо вона має систематичний характер і належить до структури заробітної плати. Щоб підкреслити «зафондовий» характер виплати слід можливість її надання прописати в розділі «Соціальне обслуговування працівників» колдоговору, а не в розділі «Оплата праці». Це дасть можливість уникнути ВЗ. Водночас, якщо на вашому підприємстві такі виплати здійснюються, рекомендуємо отримати індивідуальну податкову консультацію з цього питання.
²Ця виплата зазначена в п. 1 розд. I Переліку № 1170 серед виплат, з яких не справляється ЄСВ.

3.5

Внески підприємства згідно з договорами добровільного медичного страхування працівників і членів їх сімей

-

-

-

-

-

-

-1

+2

+3
(126)

-

-4

-4

1 Не можна включати до складу витрат через пряму заборону, установлену п.п. 140.1.6 ПКУ.
2
ДФСУ в роз’ясненні в категорії 132.02 БЗ вказала, що доходи, отримані у вигляді додаткового блага не обкладають військовим збором, але тільки в тому разі, якщо їх надання не пов’язане з трудовими відносинами, не обумовлене умовами трудового договору (контракту) або не передбачено нормами колективного договору.

3 Сума страхових платежів, сплачених підприємством за медичне страхування, є для працівників доходом у вигляді додаткового блага і підлягає оподаткуванню за ставками 15 і 17 %. 4 Цю виплату зазначено в п. 2 розд. II Переліку № 1170 серед виплат, з яких не справляється ЄСВ.

3.5

Внески роботодавця на недержавне пенсійне страхування працівників

-

-

-

-

-

-

+/-1

+

+/-2
(124/125)

-

-3

-3

1 Згідно з абз. 2 п. 142.2 ПКУ дозволено включити до складу витрат внески на недержавне пенсійне забезпечення працівника в межах суми, що не перевищує 15 % заробітної плати, нарахованої такому працівнику впродовж податкового року. Причому сума таких платежів не повинна перевищувати граничної величини, установленої п.п. «в» п.п. 164.2.16 ПКУ (абз. 2 п. 142.2 ПКУ, п. 11 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ).

2 Не включають до оподатковуваного доходу працівника суму внесків роботодавця-резидента на недержавне пенсійне страхування, якщо вона не перевищує 15 % нарахованої цим роботодавцем суми заробітної плати працівнику протягом кожного звітного податкового місяця, за який вносять страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) або сплачують пенсійний внесок, але не більше 5 розмірів мінімальної заробітної плати, установленої законом про Державний бюджет України на відповідний рік, у розрахунку за місяць за сукупністю пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення відповідно до закону, страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), внесків на пенсійні вклади, внесків до фонду банківського управління (п.п. 164.2.16 ПКУ). Що стосується суми перевищення, то її з урахуванням «натурального» коефіцієнта включають до оподатковуваного доходу такого працівника. У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ неоподатковувану суму (її частину) пенсійних внесків (страхових внесків, пенсійних вкладів), що сплачуються в межах недержавного пенсійного забезпечення відображають з ознакою доходу «125», а оподатковувану ПДФО — з ознакою доходу «124».
3 Цю виплату зазначено в п. 2 розд. II Переліку № 1170 серед виплат, з яких не справляється ЄСВ.

3.6

Одноразова допомога працівникам, які виходять на пенсію згідно з чинним законодавством і колективним договором (уключаючи грошову допомогу державним службовцям і (науково-педагогічним) науковцям)

-

-

-

-

-

-

+1

+

+2
(127)

-

-3

-3

1 Якщо таку допомогу виплачують згідно з чинним законодавством і колективним договором працівникам, які виходять на пенсію, то її суму включають до складу витрат на підставі п. 142.2 ПКУ (див. роз’яснення в підкатегорії 102.07.17 БЗ).
2
Одноразову грошову допомогу, що виплачується згідно з чинним законодавством і колективним договором, працівнику, який виходить на пенсію, уключають до його оподатковуваного доходу у складі інших доходів (п.п. 164.2.20 ПКУ).
3
Цю виплату зазначено в п. 2 розд. I Переліку № 1170 у складі виплат, з яких не справляють ЄСВ.

3.8

Суми вихідної допомоги при припиненні трудового договору

-

-

-

-

-

-

+1/-

+

+2
(127)

-

-3

-3

1 Цю виплату в розмірі, передбаченому чинним законодавством, уключають до витрат на підставі п. 142.2 ПКУ.
2
Суму вихідної допомоги, що виплачується у випадках, передбачених КЗпП, уключають до загального місячного оподатковуваного доходу платника податку відповідно до п.п. 164.2.20 ПКУ у складі інших доходів (див. лист ДПАУ від 09.03.2011 р. № 4628/6/17-0715).
3
Цю виплату зазначено в п. 4 розд. I Переліку № 1170 у складі виплат, з яких не справляють ЄСВ.

3.9

Суми, нараховані працівникам за час затримки розрахунку при звільненні

-

-

-

-

-

-

-1

+

+2
(101)

-

-3

-3

1 На нашу думку, такі суми до витрат уключати не можна, оскільки вони є своєрідною штрафною санкцією, що накладається на роботодавця за несвоєчасний розрахунок зі звільненим працівником.
2
Незважаючи на те що на момент виплати такого доходу підприємство не буде роботодавцем платника податків, на думку податківців (див. консультацію в журналі «Вісник податкової служби України», 2011, № 9, с. 20), цю виплату слід відображати в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з ознакою «101».
3
Цю виплату зазначено в п. 5 розд. I Переліку № 1170 у складі виплат, з яких не справляють ЄСВ.

3.10

Витрати на платне навчання членів сімей працівників, не пов’язане з виробничою необхідністю, згідно з угодою між підприємством та навчальним закладом*

-

-

-

-

-

-

-

-

-/+1
(145/126)

-

-2

-2

* Про податковий та бухгалтерський облік витрат на навчання, читайте тематичний номер «Витрати на навчання» // «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 67.

1 Підпункт 165.1.21 ПКУ не містить вимоги, згідно з якою для необкладення ПДФО навчання фізичної особи має відбуватися за профілем діяльності або за загальними виробничими потребами роботодавця. Тому, на нашу думку, суму оплати за навчання фізичної особи — члена сім’ї працівника підприємства у вітчизняних вищих і професійно-технічних навчальних закладах, у розмірі, що не перевищує у 2014 році 1710 грн. з розрахунку на кожен повний або неповний місяць підготовки або перепідготовки і за умови, що з такою особою укладено письмовий договір (контракт) про взяті зобов’язання відпрацювати в роботодавця після закінчення навчального закладу та отримання спеціальності (кваліфікації) не менше 3 років, не слід обкладати ПДФО (п.п. 165.1.21 ПКУ). У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ таку неоподатковувану суму відображають з ознакою доходу «145». У разі невиконання умов, визначених п.п. 165.1.21 ПКУ, суму, сплачену за навчання, з урахуванням «натурального» коефіцієнта включають до оподатковуваного доходу платника податків як дохід у вигляді додаткового блага і відображають у Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з ознакою доходу «126». Водночас є ймовірність того, що податківці при перевірці наполягатимуть на тому, що уся сума оплати за навчання, не пов’язаное з виробничою необхідністю, є для особи, яка навчається, оподатковуваним доходом у вигляді додаткового блага. Якщо ви не готові сперечатися з ними, обкладайте такі суми ПДФО в повному обсязі та відображайте в Податковому розрахунку з ознакою доходу «126».
2 Цю виплату зазначено в п. 11 розд. II Переліку № 1170 серед виплат, з яких не справляють ЄСВ.

3.11

Витрати підприємств на покриття витрат Пенсійного фонду України на виплату та доставку пільгових пенсій

-

-

-

-

-

-

+1

-

Х

-

-

-

1 До складу витрат уключають на підставі п.п. «в» п.п. 138.10.4 ПКУ.

3.12

Виплати в установленому розмірі особам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи (крім зазначених у пп. 2.2.1, 2.2.12)

-

-

-

-

-

-

Х

-

-1
(130)

-

-2

-2

1 Суму відшкодування платнику податків розміру шкоди, заподіяної йому внаслідок Чорнобильської катастрофи в порядку та розмірі, визначених законом, не обкладають ПДФО на підставі п.п. 165.1.3 ПКУ. 2 Цю виплату зазначено в п. 7 розд. I Переліку № 1170 серед виплат, з яких не справляють ЄСВ.

3.13

Компенсація моральної шкоди працівникам за рахунок коштів підприємства, яка виплачується за рішенням суду

-

-

-

-

-

-

-

-1

-/+2
(127/120)

-

-3

-3

1 Незважаючи на те що виплата такої компенсації передбачена ст. 2371 КЗпП, податківці вважають, що з неї утримувати ВЗ не потрібно (див. роз’яснення в категорії 132.02 БЗ). У своєму роз’ясненні вони посилаються не на КЗпП, а на ЦКУ.
2
Не обкладають ПДФО суми, що виплачуються за рішенням суду на відшкодування матеріального збитку, а також шкоди життю та здоров’ю (п.п.
«а» п.п. 164.2.14 ПКУ). Компенсацію моральної шкоди, що не обкладається ПДФО, у формі № 1ДФ наводите з ознакою «127», оподатковувані — «120».
3
Цю виплату зазначено в п. 8 розд. I Переліку № 1170 серед виплат, з яких не справляють ЄСВ.

3.14

Авторська винагорода (роялті), крім гонорару штатним працівникам редакцій газет, журналів, інших засобів масової інформації, видавництв, установ мистецтва та (або) оплати їх праці, що розраховується за ставками (розцінками) авторської (постановочної) винагороди, нарахованої на цьому підприємстві

-

-

-

-

-

-

+/-1

-

+
(103)

-

-2

-2

1 Якщо роялті виплачують фізичній особі — резиденту, підприємство має право включити його суму до складу витрат, за умови, що вона пов’язана з основною діяльністю підприємства і документально підтверджена. Якщо роялті виплачують фізичній особі — нерезиденту, то підприємству необхідно враховувати обмеження, установлені п.п. 1 абз. 2 п.п. 140.1.2 ПКУ.
2
Не є базою для справляння ЄСВ (див. п. 9 розд. I і п. 14 розд. II Переліку № 1170). Таким чином, ЄСВ на роялті не нараховують (див. роз’яснення податківців в категорії 301.03 БЗ).

3.15

Витрати на відрядження:

— добові в межах норм, вартість проїзду, витрати на наймання житлового приміщення, а також компенсаційні виплати і добові, які виплачуються при переїзді на роботу в іншу місцевість згідно з чинним законодавством*

-

-

-

-

-

-

+1

-

-2
(Х)

-

-

— добові понад установлені норми

-

-

-

-

-

-

-1

+3

+4
(126)

-

-5

-5

— надмірно витрачені грошові кошти, видані на відрядження або під звіт

-

-

-

-

-

-

-1

+/-6

+4
(118)

-

-5

-5

* Про особливості відряджання працівників читайте у спецвипуску «Службові відрядження» // «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 5. Підзвітним питанням присвячено тематичний номер «Розрахунки з підзвітними особами» // «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 41.

1 Граничні норми добових для звичайних (небюджетних) підприємств з 1 січня 2014 року становлять у 2014 році 243,60 грн. на добу для внутрішньоукраїнських відряджень і 913,50 грн. — для закордонних відряджень. Ці норми діють і для податкових витрат підприємства, і для ПДФО.
2
В додатку до Порядку № 49 чітко зазначено, що з ознакою доходу «118» слід відображати тільки суму надмірно витрачених коштів, які були отримані фізособою на відрядження або під звіт та які не повернені в установлений строк, а не всю суму, видану на відрядження.
3
Податківці вважають, що суму перевищення добових витрат понад норми, установлені пп. 140.1.7 ПКУ, слід обкладати ВЗ. Підстава — їх виплата пов’язана з трудовими відносинами. Див. також виноску «2» до п. 3.5 цієї таблиці.
4
Сума перевищення добових витрат понад норми, установлені пп. 140.1.7 ПКУ, є доходом, отриманим платником податків від його роботодавця як додаткове благо (п.п. 164.2.17 ПКУ). Що стосується надмірно витрачених працівником підзвітних сум, не повернених своєчасно роботодавцеві, то такі суми з урахуванням
«натурального» коефіцієнта включають до оподатковуваного доходу працівника і відображають у ф. № 1ДФ з ознакою «118».
5
ЄСВ з цієї виплати не справляють, оскільки вона не входить до ФОП і зазначена в п. 6 розд. І Переліку № 1170.
6
На наш погляд, такі суми не слід обкладати ВЗ, якщо не були своєчасно здані надмірно витрачені грошові кошти видані під звіт працівнику, до чиїх посадових обов’язків не входить закупівля товарно-матеріальних цінностей для потреб підприємства. Причина — немає зв’язку з трудовими відносинами (відносини регулюються ЦКУ). У всіх інших ситуаціях питання про підзвітні суми завжди виникає в межах відносин роботодавця і працівника. А отже, є ймовірність того, що податківці визнають суми надмірно витрачених коштів, не повернених працівником у встановлені строки, доходом, що обкладається ВЗ.

3.16

Надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і посадових окладів працівників, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, і працівників, робота яких виконується вахтовим методом, постійно проводиться в дорозі або має роз’їзний (пересувний) характер, в розмірах, що не перевищують граничні норми добових, визначених чинним законодавством

-

-

-

-

-

-

+

+1

+2
(101)

+2

-3

-3

1 Виплата таких надбавок проводиться в межах трудових відносин. Тому ВЗ не уникнути.
2
На думку податківців ця виплата для цілей ПКУ підпадає під визначення додаткової заробітної плати, наведене в Законі про оплату праці. А отже її суму слід обкладати ПДФО у складі заробітної плати, ураховувати при визначенні права працівника на ПСП і відображати у формі № 1ДФ з ознакою доходу «101». Майте на увазі: при визначенні граничних розмірів надбавок (польового забезпечення) слід ураховувати обмеження, установлені постановою № 490. Згідно з положеннями цього документа граничні розміри надбавок (польового забезпечення) працівникам за день не можуть перевищувати граничні норми витрат, установлених КМУ для відряджень по Україні, а для закордонних відряджень не можуть перевищувати 80 % граничних норм добових витрат, установлених КМУ для відряджень за кордон. Ураховуючи, що для небюджетних підприємств граничні норми добових витрат установлені ПКУ, для отримання права на податкові витрати розмір надбавок (польового забезпечення) не повинен перевищувати граничного розміру добових, установлених ПКУ. Звертаємо увагу: якщо в колективному договорі (трудовому договорі працівника) роботи, які проходять у дорозі або мають роз’їзний (пересувний) характер, визначені як відрядження, то слід говорити не про надбавки (польове забезпеченні), а про добові (див. п. 3.15 цієї таблиці).
3
ЄСВ з цієї виплати не справляють, оскільки вона не входить до ФОП і зазначена в п. 10 розд. I Переліку № 1170.

3.17

Витрати на колективне харчування плавскладу річкового, морського і рибопромислового флотів, а також харчування льотного складу цивільної авіації при виконанні завдань польоту, які можуть бути прирівняні до добових витрат, що виплачуються в період відрядження

-

-

-

-

-

-

+

+/-1

-2
(127/Х)

-

-3

-3

1 Виплата таких сум пов’язана з трудовими відносинами. Тому є ймовірність того, що податківці захочуть віднести їх до тих, що обкладаються ВЗ. Проте якщо доходи не можна персоніфікувати, то про обкладення ВЗ не може йтися.
2
Про необкладення таких сум ПДФО зазначається і в листі ДПАУ від 16.12.2005 р. № 12717/6/17-3116. На наш погляд, у зв’язку з набуттям чинності ПКУ в цьому питанні нічого не змінилося. Їх не обкладають ПДФО як виняток з п.п. «а» п.п. 164.2.17 ПКУ. Якщо такі доходи не можна персоніфікувати, то у формі № 1ДФ вони не відображаються.
3
ЄСВ з цієї виплати не справляють, оскільки вона не входить до ФОП і зазначена в п. 3 розд. II Переліку № 1170.

3.19

Вартість виданих спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, миючих і знешкоджуючих засобів, молока і лікувально-профілактичного харчування або відшкодування витрат працівникам за придбання ними спецодягу та інших засобів індивідуального захисту в разі невидачі їх адміністрацією*:

— за переліком та в межах норм, установлених КМУ та галузевими нормами

-

-

-

-

-

-

+1

-2

-3
(136)

-

-4

-4

— понад установлені норми і поза переліком

-

-

-

-

-

-

-

+5

+6
(126)

-

-4

-4

* Див. спецвипуск «Охорона праці на підприємстві» // «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 6.

1 Уключають до складу витрат на підставі п.п. 140.1.1 ПКУ.
2
Не є доходом працівника. Тому, на наш погляд, ВЗ обкладати не потрібно.
3
Не включають до складу оподатковуваного доходу на підставі п.п. 165.1.9 ПКУ. Крім того, також не включають до оподатковуваного доходу працівника відшкодування вартості витрат працівника на придбання ним за рахунок власних коштів спеціального одягу та інших засобів індивідуального захисту, якщо необхідність такого придбання виникла у зв’язку з порушенням роботодавцем установленого нормами строку видачі спецодягу, а куплений спецодяг був оприбуткований підприємством
.
4 ЄСВ з цієї виплати не справляють, оскільки вона не входить до ФОП і зазначена в п. 5 розд. II Переліку № 1170.
5
Надається в межах трудових відносин. Тому є ймовірність того, що податківці захочуть віднести вартість наднормативних спецзасобів до тих, що обкладаються ВЗ. Див. також виноску «2» до п. 3.5 цієї таблиці. 6 Уключають до доходу з урахуванням «натурального» коефіцієнта.

3.21

Витрати на перевезення працівників до місця роботи як власним, так і орендованим транспортом (крім оплати праці водіїв)*

-

-

-

-

-

-

+/-1

-/+2

-/+3
(Х/126)

-

-4

-4

* Див. «Якщо «наліво» — на службовому авто» // «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 83, с. 31, «Доставка на роботу (з роботи) за рахунок коштів підприємства» // «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 64, с. 20.

1Можуть бути включені до складу витрат підприємства, якщо вони передбачені колективним, трудовим договором і за наявності документів, що підтверджують зв’язок перевезення працівників з господарською діяльністю підприємства (наприклад, наказу керівника, в якому зафіксовані факт організації перевезення працівників, її виробничої необхідності, категорії працівників, які перевозяться, часовий режим і порядок перевезення, її маршрут, автомобіль, а також подорожніх листів).
2
Якщо доставка персоніфікована, то ВЗ не уникнути. Адже проводиться вона в межах трудових відносин. Див. також виноску «2» до п. 3.5 цієї таблиці.
3
Якщо роботодавець організовує безоплатну доставку співробітників на роботу (з роботи), то формально в таких працівників виникає дохід у вигляді додаткового блага (п.п. «е» п.п. 164.2.17 ПКУ). Водночас, як правило, у більшості випадків така доставка не персоніфікована (тобто не ведеться особовий облік працівників, які перевозяться), а отже, про доходи конкретних працівників не може бути й мови.
4 ЄСВ з цієї виплати не справляється, оскільки вона не входить до ФОП і зазначена в п. 7 розд. II Переліку № 1170.

3.22

Компенсація працівникам використання для потреб виробництва їх власного інструменту та особистого транспорту *

-

-

-

-

-

-

-1/ +

+2

+3
(126)

-

-4

-4

* Детально питання «трудового» використання власного інструменту і особистого транспорту працівників були розглянуті у статтях «Особистий телефон у виробничих цілях» // «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 45, с. 22.

1 Ми вважаємо, що цю виплату в розмірі, що дорівнює зносу (амотризації) слід уключати до податкових витрат на підставі п. 142.2 ПКУ. Адже її передбачено ст. 125 КЗпП. Проте наразі у категорії 102.07.17 БЗ є роз’яснення, в якому зазначено, що витрати на виплату фізичній особі, яка перебуває з платником податків в трудових відносинах, компенсації за використання для потреб виробництва особистого легкового автомобіля (легкового автомобіля, яким фізична особа користується на підставі довіреності) не належать до фонду оплати праці та не враховуються при визначенні об’єкта оподаткування. Вважаємо, що в цій консультації податківці просто умовчали про право на витрати згідно з п. 142.2 ПКУ. Водночас їх висновок про неможливість відображення компенсації у складі витрат на оплату праці (п. 142.1 ПКУ) абсолютно справедливий. Таким чином, вважаємо, що за умови документального підтвердження та зв’язку з господарською діяльністю в підприємства є повне право відобразити такі витрати у складі податкових.
2
Виплату компенсації за використання автомобіля в госпдіяльності підприємства передбачено трудовим законодавством. А отже, є ймовірність того, що податківці захочуть бачити її суму серед виплат, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами і підлягають обкладенню військовим збором (далі — ВЗ). Такий висновок можна зробити, аналізуючи останні роз’яснення ДФСУ в категорії 132.02 БЗ. Див. також виноску «2» до п. 3.5 цієї таблиці.
3 Сума компенсації є для працівника додатковим благом (див. п.п. «г» п.п. 164.2.17 ПКУ) і підлягає відображенню в Податковому розрахунку з ознакою доходу «126».
4
ЄСВ з цієї виплати не справляють, оскільки вона не входить до ФОП і зазначена в п. 11 розд. I Переліку № 1170.

 

3.23

Вартість подарунків до свят і квитків на видовищні заходи для дітей працівників*

-

-

-

-

-

-

-

-

-/+1
(160/126)

-

-2

-2

*Із цього приводу читайте тематичний номер «Новорічний калейдоскоп» // «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 99.

1 Не обкладають ПДФО подарунки, що відповідають таким умовам: подарунок надано в негрошовій формі і його вартість не перевищує 50 % мінімальної заробітної плати, установленої на 1 січня звітного податкового року (у 2014 році — 609,00 грн.) з розрахунку на місяць (п.п. 165.1.39 ПКУ). Такі неоподатковувані подарунки відображаєте в Податковому розрахунку за ф. № 1 ДФ з ознакою доходу «160». Якщо вартість дитячого подарунка і квитків з розрахунку на місяць перевищує в 2014 році 609,00 грн., то неоподатковувану суму (609,00 грн.) відображаєте з кодом «160», а суму перевищення з урахуванням «натурального» коефіцієнта — з ознакою доходу «126».
2 ЄСВ з цієї виплати не справляють, оскільки вона не входить до ФОП і зазначена в п. 8 розд. II Переліку № 1170.

3.24

Витрати роботодавця на навчання фізичних осіб (крім витрат на заробітну плату, зазначених у п.п. 2.2.12)*:

— витрати на професійну підготовку, перепідготовку працівників робочих професій у вітчизняному навчальному закладі

-

-

-

-

-

-

+1/-

+2

-/+3
(145/126)

-

-4

-4

— витрати на професійну перепідготовку, підвищення кваліфікації працівників у вітчизняному навчальному закладі у зв’язку з вимогами законодавства

-

-

-

-

-

-

+5

-

-6
(158)

-

-4

-4

— витрати на професійну підготовку, перепідготовку працівників неробочих професій у вітчизняному навчальному закладі

-

-

-

-

-

-

+/-7

+2

-/+3
(145/126)

-

-4

-4

— витрати на підвищення кваліфікації у вітчизняному навчальному закладі, якщо таке підвищення не пов’язане з вимогами законодавства

-

-

-

-

-

-

+/-7

+2

+/-8
(126/127)

-

-4

-4

— витрати на підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації в закордонному навчальному закладі

-

-

-

-

-

-

+/-9

+2

+/-8
(126/127)

-

-4

-4

— стипендії слухачам підготовчих відділень, студентам, аспірантам, направленим на навчання з відривом від виробництва до вищих навчальних закладів

-

-

-

-

+

+

+10/-

+2

+
(126)

-

-4

-4

— оплата проїзду до місцезнаходження навчального закладу і назад

-

-

-

-

-

-

+10/-

+2

+
(126)

-

-4

-4

— витрати, пов’язані з організацією навчального процесу (придбання навчального матеріалу, оренда приміщень)

-

-

-

-

-

-

+10,11/-

+/-12

-/+13
(Х/126)

-

-3

-3

* Додатково читайте тематичний номер «Витрати на навчання» // «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 67.

1 Якщо навчається працівник підприємства, то витрати на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації можна враховувати у зменшення об’єкта податку на прибуток на підставі абзацу першого п.п. 140.1.3 ПКУ, за умови, що спрямованість навчання пов’язана з господарською діяльністю роботодавця.
2
Див. також виноску «2» до п. 3.5 цієї таблиці.
3
Сума, сплачена роботодавцем за підготовку і перепідготовку фізичної особи (як працівника, так і непрацівника підприємства) у вітчизняному навчальному закладі, не включається до оподатковуваного доходу фізособи і відображається в Податковому розрахунку за формою № 1 ДФ з ознакою доходу «145» при одночасному виконанні наступних двох умов (п.п. 165.1.21 ПКУ):
1) з фізичною особою укладено письмовий договір (контракт) про те, що така особа зобов’язалася відпрацювати у суб’єкта господарювання, який оплатив його навчання (підготовку, перепідготовку), після закінчення навчального закладу та отримання спеціальності (кваліфікації) не менше трьох років;
2) сума оплати за навчання з розрахунку на місяць не перевищує розміру, що визначається відповідно до положень абзацу першого п.п. 169.4.1 ПКУ (у 2014 році — 1710,00 грн.).
Вартість навчання фізичної особи підлягає оподаткуванню, якщо:
1) не виконується хоча б одна з наведених вище умов. Причому якщо не виконується перша умова, оподаткуванню підлягає вся сума оплати за навчання.
Якщо ж виконано першу умову, але при цьому сума оплати за навчання працівника перевищує встановлене обмеження (у 2014 році — 1710 грн. за кожен повний або неповний місяць навчання) ПКУ, ПДФО обкладається тільки сума перевищення;
2) фізична особа припиняє трудові відносини з роботодавцем упродовж свого навчання або до закінчення третього календарного року з року, в якому завершується таке навчання. Вартість навчання працівника, що підлягає оподаткуванню, є доходом у вигляді додаткового блага і з урахуванням «натурального» коефіцієнта підлягає відображенню в Податковому розрахунку з ознакою доходу «126». Важливо! За роз’ясненнями податківців (категорія 103.02 БЗ), це правило не працює (тобто у працівника не буде доходу), якщо трудові відносини розірвано з ініціативи роботодавця (наприклад, у зв’язку зі скороченням тощо).
4 ЄСВ з цієї виплати не справляють, оскільки вона не входить до ФОП і зазначена в п. 9 розд. II Переліку № 1170.
5
На нашу думку, в цьому випадку витрати, пов’язані з перепідготовкою, підвищенням кваліфікації, можна врахувати у зменшення об’єкта податку на прибуток без додаткових умов, передбачених абз. 2 п.п. 140.1.3 ПКУ, — про це свідчать положення абзацу першого п.п. 140.1.3 ПКУ і здоровий глузд (адже законодавство встановлює обов’язкове підвищення кваліфікації і для працівників, які не належать до робітників).
6
Якщо проведення перепідготовки працівника обумовлене вимогами законодавства, то вся сума витрат роботодавця на її проведення не включається до оподатковуваного доходу працівника на підставі п.п. 165.1.37 ПКУ. У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ сума витрат роботодавця у зв’язку з перепідготовкою фізичної особи згідно із законом відображається з ознакою доходу «158».
7
Уключаються до складу витрат, якщо:
1) спрямованість навчання пов’язана з господарською діяльністю роботодавця;
2) наявність сертифікату про освіту в таких закладах є обов’язковою для виконання певних умов ведення господарської діяльності;
3) є письмовий договір про відробіток у такого роботодавця після закінчення вищого і професійно-технічного навчального закладу та отримання спеціальності (кваліфікації) не менше 3 років.
8
Не є доходом працівника тільки в разі, якщо витрати на зазначені цілі включаються до собівартості реалізованої продукції (абз. 2 п.п. «б» п.п. 164.2.17).
9 Є витрати, якщо:
1) сертифікат обов’язковий для госпдіяльності;
2) є договір про відробіток 3 роки;
3) навчальний заклад визнається таким в Україні (абз. 2 п.п. 140.1.3 ПКУ).
10
Є витрати, якщо спрямованість навчання пов’язана з господарською діяльністю підприємства.
11
Необхідною умовою включення до складу витрат підприємства витрат на організацію навчально-виробничої практики є зв’язок з основною діяльністю підприємства (абз. 5 п.п. 140.1.3 ПКУ).
12
Якщо витрати не персоніфіковані, їх не обкладають ВЗ.
13
Якщо такі витрати є персоніфікованими, то вони з урахуванням «натурального» коефіцієнта обкладатимуться ПДФО і відображатимуться в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з ознакою «126».

3.28

Позики (поворотна фіндопомога), видані працівникам підприємств для поліпшення житлових умов, на індивідуальне будівництво, заведення домашнього господарства*

-

-

-

-

-

-

-

-

-1
(153)

-

-2

-2

* Див. також «Я тобі — ти мені. Повернення фіндопомоги в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ» // «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 37, с. 23.

1 Основна сума поворотної фінансової допомоги, що отримується платником податку, не включається до його оподатковуваного доходу на підставі п.п. 165.1.31 ПКУ. У разі неповернення фізичною особою суми позики і визнання її доходом податковий агент відображає суму позики з ознакою доходу «107» (якщо минув строк позовної давності і сума перевищує 50 % прожитмінімуму на працездатну особу, установленого на 1 січня звітного року) або з ознакою «126» (якщо борг анульовано за самостійним рішенням кредитора) без заповнення граф 4 і 4а (тобто проставляються 0). Сплату ПДФО з таких доходів фізична особа здійснює самостійно на підставі даних річної декларації про майновий стан і доходи (п.п. 164.2.7 ПКУ, п.п. «д» п.п. 164.2.17 ПКУ).
2
ЄСВ з цієї виплати не справляється, оскільки вона не входить до ФОП і зазначена в п. 13 розд. I Переліку № 1170.

3.29

Вартість житла, переданого у власність працівникам

-

-

-

-

-

-

-

+1

+/-2
(126)

-

-3

-3

1 Ураховуючи, що житло передає працівнику його роботодавець, є ймовірність того, що податківці наполягатимуть на його обкладенні ВЗ. Див. також виноску «2» до п. 3.5 цієї таблиці.
2
У загальному випадку вартість житла, переданого у власність працівникам, уключається до оподатковуваного доходу з урахуванням «натурального» коефіцієнта і відображається у ф. № 1ДФ з ознакою доходу «126». Урахуйте, якщо платник податків з числа держслужбовців і прирівняних до них осіб має право на отримання одноразової грошової компенсації витрат на створення належних житлових умов згідно із законодавством, то її сума обкладається ПДФО при виплаті як додаткове благо (ознака доходу «126»). Важливо: не обкладається ПДФО сума грошової компенсації, яка виплачується військовослужбовцям за належне їм до отримання житлове приміщення (п.п. »ж» п.п. 165.1.1 ПКУ). Ознака доходу у ф. № 1ДФ «128».
3
ЄСВ з цієї виплати не справляють, оскільки вона не входить до ФОП і зазначена в п. 12 розд. II Переліку № 1170.

3.30

Витрати підприємств на оплату послуг з лікування працівників, які були надані установам охорони здоров’я (крім виплат, зазначених в п.п. 2.3.3)*, а саме:

— цільова благодійна допомога на лікування

-

-

-

-

-

-

-

-

-/+1
(169/126)

-

-2

-2

цільова благодійна допомога на реабілітацію

-

-

-

-

-

-

-

-

-/+3
(169/126)

-

-2

-2

* Див. статтю «Матеріальна допомога: запитували? Відповідаємо!» // «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 18, с. 15.

1 Не оподатковують і відображають з ознакою доходу «169» цільову благодійну допомогу на лікування, яку надають платнику податків відповідно до вимог п.п. 170.7.4 ПКУ. Нагадаємо їх:
1) благодійник — фізична або юридична особа — резидент України;
2) допомога надається безпосередньо закладу охорони здоров’я для компенсації вартості платних послуг лікування, у тому числі для придбання ліків;
3) отримувач допомоги — платник податку або члени його сім’ї першого ступеня спорідненості (його батьки, дружина або чоловік, діти, у тому числі усиновлені (п.п. 14.1.263 ПКУ));
4) допомога надається в розмірах, що не перекриваються виплатами з фонду загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування (з моменту запровадження системи загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування);
5) допомога не надається на цілі, щодо яких установлено пряму заборону п.п. «а» п.п. 170.7.4 ПКУ;
6) отримувач допомоги документально підтвердив необхідність отримання платних медичних послуг. При невиконанні хоча б однієї із зазначених умов допомога, що надається, обкладається ПДФО і відображається з ознакою доходу «126».
2 ЄСВ з цієї виплати не справляють, оскільки вона не входить до ФОП і зазначена в п. 13 розд. II Переліку № 1170.
3
Цільову благодійну допомогу на реабілітацію, надану на підставі п.п. 170.7.4 ПКУ, не включають до оподатковуваного доходу отримувача і відображають з ознакою доходу «169», якщо щодо неї були виконані такі умови:
1) благодійник — резидент України;
2) допомога надається безпосередньо протезно-ортопедичним підприємствам, реабілітаційним установам для компенсації вартості платних реабілітаційних послуг, технічних та інших засобів реабілітації; 3) отримувач допомоги — інвалід або його дитина-інвалід;
4) допомога надається в розмірах, що не перекриваються виплатами з бюджетів і фонду загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування (з моменту запровадження системи загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування);
5) отримувач допомоги документально підтвердив необхідність отримання платних реабілітаційних послуг, технічних та інших засобів реабілітації. При невиконанні хоча б однієї із зазначених умов допомога, що надається, обкладається ПДФО і відображається з ознакою доходу «126».

3.31

Матеріальна допомога разового характеру, що надається підприємством окремим працівникам у зв’язку із сімейними обставинами, на оплату лікування, оздоровлення дітей, поховання*:

— нецільова благодійна допомога, у тому числі матеріальна

-

-

-

-

-

-

-

-

-1/+
(169/126)

-

-2

-2

— допомога на лікування та медичне обслуговування платника податків, що надається його роботодавцем

-

-

-

-

-

-

-

-

-3/+
(143/126)

-

-2

-2

— допомога на поховання померлого працівника, що надається його роботодавцем

-

-

-

-

-

-

-

-

-4/+
(146/126)

-

-2

-2

— допомога на поховання родича працівника, що надається роботодавцем такого працівника

-

-

-

-

-

-

-

-

+
(126)

-

-2

-2

* Див. статті «Матеріальна допомога: запитували? Відповідаємо!» // «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 18, с. 15, «Похорони співробітника: допомога від роботодавця» // «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 44, с. 40.

1 Така благодійна допомога не обкладається ПДФО, якщо вона надається юридичною або фізичною особою, яка є резидентом України, і її сума сукупно за 2014 рік не перевищує 1710 грн. (п.п. 170.7.3 ПКУ). Якщо розмір допомоги, що надається у 2014 році, перевищить 1710 грн., то сума перевищення включається до оподатковуваного доходу і відображається з ознакою доходу «126».
2
ЄСВ з цієї виплати не справляють, оскільки вона не входить до ФОП і зазначена в п. 14 розд. I Переліку № 1170.
3
Не включають до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку засоби або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на лікування і медичне обслуговування платника податку, у тому числі, але не виключно, для придбання ліків, донорських компонентів, протезно-ортопедичних виробів, виробів медичного призначення для індивідуального користування інвалідів, за рахунок коштів благодійної організації або його роботодавця, у тому числі в частині витрат роботодавця на обов’язковий профілактичний огляд працівника відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000 р. № 1645-III і на вакцинацію працівника, спрямовану на профілактику захворювань у період загрози епідемій згідно із Законом України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.94 р. № 4004-XII за наявності відповідних підтверджуючих документів, крім витрат, що компенсуються виплатами з фонду загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування (з моменту запровадження системи загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування). При виконанні цих умов така допомога на лікування, надана на підставі п.п. 165.1.19 ПКУ, незалежно від її суми не підлягає оподаткуванню і відображається у формі № 1ДФ з ознакою доходу «143».
4
Не включають до оподатковуваного доходу і відображають з ознакою доходу «146» кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на поховання померлого платника податку його роботодавцем за останнім місцем роботи (у тому числі перед виходом на пенсію) такого платника податків у розмірі, що не перевищує у 2014 році 3420 грн. (п.п. «б» п.п. 165.1.22 ПКУ). Якщо сума наданої допомоги на поховання перевищила зазначений розмір, то суму перевищення обкладають ПДФО і відображають з ознакою доходу «126».

3.35

Дивіденди*:

— у вигляді акцій (часток, паїв) що не змінюють участь у статутному фонді

-

-

-

-

-

-

-

-

-
(142)

-

-1

-1

— за акціями чи іншими корпоративними правами, що мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів або суми більше суми виплат, розрахованої на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану таким платником податку

-

-

-

-

-

-

+2

+

+2
(101)

-

-1

-1

— інші дивіденди

-

-

-

-

-

-

-

-

+
(109)

-

-1

-1

1 ЄСВ з цієї виплати не справляють, оскільки вона не входить до ФОП і зазначена в п. 14 розд. II Переліку № 1170. 2 Для цілей оподаткування прирівняні до заробітної плати (пп. 153.3.7, 170.5.3 ПКУ).

3.35

Дохід від надання майна в оренду:

— дохід від здавання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частини (паю)

-

-

-

-

-

-

+1

-

+2
(106)

-

-3

-3

1 Якщо є зв’язок з госпдіяльністю підприємства.
2
Об’єкт обкладення ПДФО визначається виходячи з договірної суми орендної плати, але не нижче мінімальної суми орендного платежу, установленого законодавством з питань оренди землі (п.п. 170.1.1 ПКУ). 3 ЄСВ з цієї виплати не справляється, оскільки вона не входить до ФОП і зазначена в п. 14 розд. II Переліку № 1170.

-

— дохід від надання нерухомості в оренду, житловий найм (піднайм)

-

-

-

-

-

-

+1

-

+2
(106)

-

-3

-3

1 Якщо об’єкт нерухомості належить до нежитлового фонду і використовується в господарській діяльності підприємства. Урахуйте! Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) строком на три роки і більше підлягає нотаріальному посвідченню (ч. 2 ст. 793 ЦКУ). При недотриманні цієї вимоги договір може бути визнаний нікчемним, слідством чого буде позбавлення орендаря права на податкові витрати.
2
Об’єкт обкладення визначається виходячи з договірної суми оренди, але не нижче мінімального орендного платежу, який розраховується виходячи з мінімальної вартості місячної оренди 1 м2 загальної площі нерухомості, що встановлюється місцевими органами влади. Якщо таку мінімальну вартість не встановлено до початку звітного року, то ПДФО справляється з договірної суми орендної плати (п.п. 170.1.2 ПКУ).
3
Сума орендної плати, що виплачується фізичній особі — орендодавцю, не включається до бази справляння ЄСВ, оскільки договір оренди не належить ні до договору про надання послуг, ні до договору про виконання робіт (див. консультацію в підкатегорії 301.03 БЗ)

-

— дохід від надання в оренду рухомого майна

-

-

-

-

-

-

+1

-

+2
(102)

-

-3

-3

1 Якщо є зв’язок з госпдіяльністю підприємства.
2
Оскільки окремого коду для відображення доходу від здавання в оренду рухомого майна (орендної плати) Порядком № 1020 не передбачено, то, на наш погляд, його слід відображати з ознакою доходу «102», як дохід, отриманий відповідно до умов цивільно-правового договору. Зауважте, при оренді транспортного засобу у фізособи (не підприємця) потрібно враховувати, що такий договір підлягає нотаріальному посвідченню незалежно від строку дії такого договору. Це передбачено ч. 2 ст. 799 ЦКУ.
3
Сума орендної плати, що виплачується фізичній особі — орендодавцю, не включається до бази справляння ЄСВ, оскільки договір оренди не належить ні до договору про надання послуг, ні до договору про виконання робіт (див. консультацію в підкатегорії 301.03 БЗ).

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць