Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства

Кабінет Міністрів України
Податки & бухоблік Вересень, 2014/№ 72
Друк
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2014 р. № 358

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що:

1) оціночною вартістю для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства (далі — оподаткування), є ринкова вартість, розрахована відповідно до національних стандартів та інших нормативно-правових актів з питань оцінки майна і майнових прав;

2) інформація із звіту про оцінку майна, звіту про експертну грошову оцінку земельних ділянок (далі — звіт про оцінку), що складений для цілей оподаткування, вноситься безперешкодно та безоплатно до єдиної бази даних звітів про оцінку. Зазначена інформація складається за встановленою Фондом державного майна формою та є додатком до звіту. Строк дії звіту про оцінку, що становить не більш як шість місяців з дати оцінки, зазначається в такому звіті;

3) документи про визначення оціночної вартості об’єкта оцінки зберігаються в архіві суб’єкта оціночної діяльності у паперовій або електронній формі протягом строку, встановленого законодавством з питань оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, але не менш як один рік;

4) оцінка об’єкта для цілей оподаткування здійснюється:

img 1суб’єктами оціночної діяльності, які відповідають вимогам, установленим Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», у складі яких працює хоча б один оцінювач, який отримав кваліфікаційне свідоцтво оцінювача відповідно до вимог Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» хоча б за однією з таких спеціалізацій у межах напряму 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» і напряму 2 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності»:

— 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них»;

— 1.2 «Оцінка машин і обладнання»;

— 1.3 «Оцінка колісних транспортних засобів»;

— 1.4 «Оцінка літальних апаратів»;

— 1.5 «Оцінка судноплавних засобів»;

— 1.6 «Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність»;

— 1.7 «Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність»;

— 2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)»;

— 2.2 «Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності»;

суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки землі, які відповідають вимогам, установленим Законом України «Про оцінку земель»;

5) за письмовим зверненням суб’єкта оціночної діяльності про намір провести оцінку для цілей оподаткування Фонд державного майна у строк, що не перевищує 10 робочих днів з дати надходження такого звернення, забезпечує надання суб’єктові доступу до єдиної бази даних звітів про оцінку з метою внесення ним інформації, яка міститься у звіті про оцінку, до такої бази;

6) акти Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади діють в частині, що не суперечить цій постанові.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 р. № 231 «Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства»

і від 1 серпня 2013 р. № 501 «Про внесення змін до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 р. № 231».

3. Скасувати накази Фонду державного майна:

від 10 червня 2013 р. № 793 «Про затвердження форми свідоцтва керівника суб’єкта оціночної діяльності»;

від 10 червня 2013 р. № 794 «Про затвердження Порядку роботи атестаційно-реєстраційної комісії»;

від 10 червня 2013 р. № 797 «Про затвердження Правил організації системи зовнішнього контролю якості»;

від 10 червня 2013 р. № 798 «Про затвердження Програми іспитів керівників суб’єктів оціночної діяльності»;

від 10 червня 2013 р. № 799 «Про внесення змін до деяких наказів Фонду державного майна України».

4. Фонду державного майна:

1) невідкладно забезпечити надання безперешкодного та безоплатного доступу до інформації, що міститься в єдиній базі даних звітів про оцінку:

суб’єктам оціночної діяльності, нотаріусам і контролюючим органам;

іншим особам — за умови дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

2) у десятиденний строк:

вжити заходів до приведення діяльності суб’єктів оціночної діяльності, включених згідно з вимогами Порядку проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 р. № 231, до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, у відповідність з вимогами Законів України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» і «Про оцінку земель»;

подати проект акта Кабінету Міністрів України щодо приведення його актів у відповідність із цією постановою, а також пропозиції стосовно удос­коналення законодавства у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

5. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

 

Прем’єр-міністр України А. Яценюк

коментар редакції

Оцінка майна для цілей оподаткування: зруйновано корупційні схеми*

 

Без оцінки майна не обійтися в разі продажу (обміну) об’єктів нерухомого (рухомого) майна, якщо дохід підлягає оподаткуванню відповідно до розд. IV Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Виняток — продаж фізособою легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда, коли оціночну вартість можна замінити середньоринковою вартістю відповідного транспортного засобу (якщо платнику податків це вигідно). Окрім зазначених вище випадків, оцінити майно доведеться в разі нотаріального посвідчення договору дарування майна та при оформленні спадщини через нотаріуса.

Перш ніж перейти до аналізу змін, які відбудуться із набранням чинності документом, що коментується, трохи історії. Ви, звісно, пам’ятаєте (для тих, хто забув, — див. «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 42, с. 5; № 92, с. 35) торішню постанову КМУ від 04.03.2013 р. № 231 (далі — постанова № 231), якою були «винайдені» спецнапрями та спецпорядок для оцінки майна з метою оподаткування. Незважаючи на критику з боку громадськості, у тому числі самих оцінювачів, нові правила оцінки, установлені цією постановою, запрацювали з 1 листопада 2013 року.

Із цієї дати проводити оцінку для цілей оподаткування могли тільки суб’єкти оціночної діяльності, у складі яких працює хоча б один оцінювач за новими спеціалізаціями 1.8 та/або 2.3 або новим напрямом 3. Інакше кажучи, невиправдано було звужене коло оцінювачів, які мають право займатися таким спеціальним видом оціночної діяльності, як оцінка нерухомого та рухомого майна для цілей оподаткування.

Майно оцінювали відповідно до Порядку, затвердженого постановою № 231. За старими правилами, тобто без застосування цього Порядку, оцінювали майно тільки в разі дарування та спадкування. До речі, Міндоходів було вельми задоволене результатами дії постанови № 231 та опиралося її скасуванню (див. лист Міндоходів від 25.06.2014 р. № 12109/5/99-99-17-03-02-16).

Однак незважаючи на позитивну динаміку збільшення надходжень ПДФО (зі слів Міндоходів), законодавці разом з урядом вирішили, що настав час демонополізувати ринок оціночних послуг та зруйнувати корупційні схеми. З цією метою ВРУ було прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питань оціночної діяльності» від 29.05.2014 р. № 1284-VII (набрав чинності 23.08.2014 р.). Необхідні зміни внесені, зокрема, до Закону України «Про Фонд державного майна Украї­ни» від 09.12.2011 р. № 4107-VI.

А Кабмін, у свою чергу, затвердив постанову (далі — постанова № 358) що коментується. Нею скасовано постанову № 231 та прийняті на її підставі накази Фонду держмайна (ФДМ).

Тепер проводити оцінку можуть суб’єкти оціночної діяльності, у складі яких працює хоча б один оцінювач, який отримав кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за однією зі спеціалізацій 1.1 — 1.7 у межах напряму 1, спеціалізацій 2.1, 2.2 у межах напряму 2. Тобто спецоцінювачів для цілей оподаткування вже не буде.

Оцінку майна для цілей оподаткування здійснюватимуть у загальному порядку, встановленому у відповідних нормативно-правових актах: положеннях (національних стандартах) оцінки майна, затверджених КМУ, методиках та інших нормативно-правових актах, розроблених з урахуванням вимог положень (національних стандартів) та затверджених КМУ або ФДМ.

У загальному випадку порядок взаємодії між ФДМ і оцінювачем буде таким. Суб’єкт оціночної діяльності письмово повідомляє Фонд про намір провести оцінку для цілей оподаткування. У строк, що не перевищує 10 робочих днів із дати надходження звернення, ФДМ надає суб’єкту доступ до єдиної бази даних звітів про оцінку. Оцінювач вносить до бази інформацію, що міститься в його звіті про оцінку, безперешкодно й безоплатно. Така інформація відображається в установленій ФДМ формі та є додатком до звіту.

Строк дії звіту про оцінку зазначається в ньому. Він не повинен перевищувати шість місяців.

Постанова, що коментується, набрала чинності з 23.08.2014 р. (опублікована в газеті «Урядовий кур’єр», 2014, № 154 від 23.08.2014 р.).

 

Катерина Скрипкіна, податковий експерт

* Хотілося б вірити…

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць