Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

«Про введення додаткових механізмів для стабілізації грошово-кредитного та валютного ринків України»

Національний банк України
Податки & бухоблік Вересень, 2014/№ 74
В обраному У обране
Друк
Постанова Правління Національного банку України від 29.08.2014 р. № 540 (витяг)
інвалютні обмеження

<…> Правління Національного банку України постановляє:

1. Запровадити такі заходи щодо діяльності банків та фінансових установ:

1) дозволити резидентам здійснювати погашення кредитів, позик (у тому числі фінансової допомоги) в іноземній валюті за договорами з нерезидентами, у тому числі в разі укладання додаткових угод до кредитних договорів, не раніше строку, передбаченого договорами. Зазначена вимога поширюється на випадки дострокового виконання резидентом-позичальником зобов’язань як за основною сумою кредиту/позики, так і за іншими платежами, установленими договором кредитування (позики).

Національний банк України не здійснює реєстрацію змін до договорів про залучення резидентами-позичальниками кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів, які стосуються скорочення строків виконання резидентами-позичальниками зобов’язань за такими договорами або їх дострокового виконання;

2) уповноважені банки здійснюють операції з купівлі-продажу іноземної валюти за гривні на міжбанківському валютному ринку України відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України, що регулює порядок та умови торгівлі іноземною валютою. Операції без поставки валют забороняються;

3) дозволити здійснювати операції з продажу готівкової іноземної валюти одній особі в один операційний (робочий) день у сумі, що не перевищує в еквіваленті 15000 гривень у межах однієї банківської установи;

4) за дорученням фізичних осіб за межі України здійснюються перекази іноземної валюти за поточними валютними неторговельними операціями:

без підтвердних документів з поточного рахунку в іноземній валюті або без його відкриття — на суму, що в еквіваленті не перевищує 15000 гривень в один операційний (робочий) день. Фізичні особи — нерезиденти здійснюють такі перекази на підставі документів, що підтверджують джерела походження коштів;

з поточного рахунку в іноземній валюті — на суму, що в еквіваленті перевищує 15000 гривень, але не більше ніж 150000 гривень на місяць. Фізичні особи — резиденти здійснюють такі перекази виключно на підставі підтвердних документів.

Зазначені в абзаці третьому цього підпункту вимоги щодо обмеження суми переказу не поширюються на:

оплату витрат на лікування в медичних закладах іншої держави, а також на оплату витрат на транспортування хворих;

оплату витрат, пов’язаних зі смертю громадян за кордоном (транспортні витрати та витрати на поховання);

перекази, що здійснюються на підставі вироків, рішень, ухвал і постанов судових, слідчих та інших правоохоронних органів;

оплату витрат на навчання виключно для оплати навчального процесу;

перекази коштів, отриманих як оплата праці нерезидентами в Україні, пенсії, аліменти;

оплату витрат іноземним судовим, слідчим, нотаріальним та іншим повноважним органам (у тому числі сплата податків, зборів, інших обов’язкових платежів);

перекази, що здійснюються громадянами в разі виїзду за кордон на постійне місце проживання;

img 15) банки зобов’язані обмежити видачу готівкових коштів у національній валюті через каси та банкомати в межах до 150000 гривень на добу на одного клієнта. Вимоги цього підпункту не поширюються на видачу готівкових коштів:

на виплату заробітної плати, витрат на відрядження (у межах норм, установлених законодавством), пенсій, стипендій, інших соціальних та прирівняних до них виплат (крім матеріальної допомоги);

на виплати гарантованих сум відшкодування вкладникам за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

6) призупинити випуск банками ощадних (депозитних) сертифікатів. Погашення раніше випущених ощадних (депозитних) сертифікатів здійснюється виключно шляхом перерахування коштів на рахунок власника сертифіката або його пред’явника;

7) уповноважені банки мають право достроково повертати вклади, залучені в іноземній валюті за всіма типами договорів, та достроково погашати ощадні (депозитні) сертифікати, номіновані в іноземній валюті, у національній валюті за курсом купівлі іноземної валюти уповноваженого банку на день проведення операції;

8) установити для уповноважених банків ліміт загальної довгої відкритої валютної позиції банку (Л13-1) не більше 1 %;

9) уповноважені банки зобов’язані обмежити видачу (отримання) готівкових коштів в іноземній валюті з поточних та депозитних рахунків клієнтів через каси та банкомати в межах до 15000 гривень на добу на одного клієнта в еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України.

Зазначена вимога поширюється на видачу (отримання) готівкових коштів як у межах України, так і за її межами незалежно від кількості рахунків клієнта в одному банку.

Вимоги цього підпункту не поширюються на:

дипломатичні представництва, консульські установи іноземних держав в Україні, міжнародні фінансові організації, представництва міжнародних фінансових організацій та їх співробітників, якщо вони не є громадянами України або не проживають у ній постійно та акредитовані Міністерством закордонних справ України;

операції із забезпечення витрат на відрядження працівників за кордон резидентами — юридичними особами і фізичними особами — підприємцями та іноземними представництвами;

10) уповноважені банки зобов’язані включити суму балансової вартості придбаних облігацій внутрішніх державних позик з індексованою вартістю, зменшену на розмір нарахованого купонного доходу, до розрахунку загальної (довгої/короткої) відкритої валютної позиції;

<…>

12) зобов’язати уповноважені банки для здійснення купівлі іноземної валюти за дорученням клієнтів попередньо зараховувати кошти в гривнях на окремий аналітичний рахунок балансового рахунку 2900 «Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку» (далі — рахунок 2900). Із цього рахунку кошти можуть бути перераховані для купівлі іноземної валюти не раніше третього операційного дня з дня зарахування гривень на цей рахунок.

Уповноважений банк перераховує на рахунок 2900 такий обсяг коштів у гривнях, що достатній для здійснення операцій з купівлі зазначеного в заяві обсягу іноземної валюти, перерахованого за курсом гривні до іноземної валюти в день зарахування коштів у гривнях на рахунок 2900, але не нижче, ніж офіційний курс гривні до іноземної валюти, установлений Національним банком України на цей день.

У разі зміни курсу іноземної валюти в день здійснення операції з купівлі іноземної валюти уповноваженим банкам дозволяється додатково зараховувати кошти в гривнях на рахунок 2900 у сумі, що не вистачає для виконання заяви клієнта про купівлю іноземної валюти. Коли клієнт не має можливості перерахувати додаткову суму гривні на купівлю іноземної валюти та згоден на придбання меншої суми іноземної валюти, банк здійснює купівлю іноземної валюти, меншу ніж вказана в заяві про купівлю іноземної валюти.

З метою недопущення недобросовісної практики проведення валютних операцій, зокрема купівлі іноземної валюти за фіктивними угодами, які мають на меті використання коштів з протиправною метою, уповноважені банки формують реєстр з купівлі іноземної валюти, який подається до Національного банку України в деньотримання заяви клієнта про купівлю іноземної валюти, разом з документами, які є підставою для купівлі іноземної валюти.

Уповноважений банк має забезпечити неухильне дотримання вимог цього підпункту. У зв’язку з цим банки мають відмовляти клієнтам у кредитуванні (авансуванні) в іноземній валюті, якщо такі кошти залучаються для оплати зобов’язань клієнта в іноземній валюті з метою уникнення виконання вимоги цього підпункту;

13) видача готівкових коштів у межах України за електронними платіжними засобами, що емітовані як резидентами, так і нерезидентами, здійснюється виключно в гривнях;

14) іноземна валюта, переказана з-за кордону на користь фізичної особи — резидента і нерезидента для виплати готівкою без відкриття рахунку, виплачується одержувачу виключно в гривнях.

2. Установити, що на період дії цієї постанови операційний день банку триває до 18.00. Операції банку, що здійснюються після закінчення операційного дня, відображаються банком на наступний день.

3. Інші нормативно-правові акти Національного банку України діють у частині, що не суперечить вимогам цієї постанови.

4. Постанова набирає чинності з 02 вересня та діє до 02 грудня 2014 року включно.

5. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.

 

Голова В. Гонтарева

коментар редакції

Боротьба з валютною панікою: нові й старі рецепти від НБУ

 

Напевно, кожен із вас уже встиг «на власній шкурі» відчути наслідки проблем, що виникли на валютному ринку України. НБУ зі змінним успіхом намагається їх вирішити, зокрема, шляхом видання низки «тимчасових» нормативних актів. Сьогодні ми розглянемо черговий такий документ — постанову Правління НБУ від 29.08.2014 р. № 540* (далі — постанова № 540).

* Цей документ прийшов на зміну постанові Правління НБУ від 30.05.2014 р. № 328.

Він набрав чинності 2 вересня і діятиме до 2 грудня цього року включно (опубліковано цей документ 2 вересня на сайті НБУ). При цьому, на відміну від своїх попередників, його дія поширюється на всі банки та фінустанови (нагадаємо, раніше з цією метою НБУ наводив окремий перелік банків).

Головне, що вам потрібно мати на увазі: цей документ повернув часовий лаг до операції з придбання інвалюти. Він полягає в тому, що кошти, які ви перерахували на придбання інвалюти, банк зможе використати з цією метою не раніше 3-го операційного дня з дати їх зарахування таким банком на свій спецрахунок*. Нагадаємо: з подібним обмеженням (і навіть з ще тривалішим лагом) ви вже стикалися. Із зрозумілих причин це може призвести до порушення строків оплати. У зв’язку з цим виникає закономірне запитання: чи можна вважати це обмеження форс-мажором? У загальному випадку — так, та детальніше про це ви можете прочитати у «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 14, с. 11.

* При цьому банки зобов’язані надсилати до НБУ реєстри з купівлі інвалюти з додаванням документів, що були підставою для такого придбання.

Ще один момент, вартий уваги, — установлення тривалості операційного дня банку. Нагадуємо — це частина робочого дня банку, протягом якої він повинен приймати від клієнтів документи на переказ та відкликання, а також, за наявності технічної можливості, здійснювати їх опрацювання, передання та виконання. Тож поки діє постанова № 540 (тобто до 2 грудня включно), операційний день банку повинен тривати до 18:00.

Як це вплине на вас? В основному, тим, що у вас з’явилася додаткова година часу, протягом якого ви можете ініціювати безготівковий платіж (нагадаємо, у багатьох банках операційний день завершувався о 17:00).

Водночас, що цікаво, — НБУ зовсім не збентежило те, що, взагалі-то, у нього немає повноважень впливати на ці процеси. Річ у тім, що згідно із Законом України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05.04.2001 р. № 2346-III банки повинні самі вирішувати подібні питання.

Крім того, НБУ передбачив, що в період дії цієї постанови отримати готівку на території України за допомогою електронних платіжних засобів (зокрема, за платіжними картками через банкомат) ви можете виключно у гривнях**. Це стосується платіжних засобів, емітованих як резидентами, так і нерезидентами. У такому разі сума розраховується за курсом придбання інвалюти в уповноваженому банку на дату здійснення операції (див. лист НБУ від 04.09.2014 р. № 29-209/49334).

** Якщо ж вам потрібна саме інвалютна готівка, то отримати її зі свого рахунка ви можете в касі банку за заявою на видачу готівки.

Помітною новацією є також те, що в період дії постанови № 540 інвалюту, яка надходить фізособам (резидентам і нерезидентам) для виплати готівкою без відкриття рахунка, можна знімати виключно у гривнях.

Цей нормативний акт установив/повернув і низку інших обмежень, щоправда, більшість із них вам уже знайома. Це, зокрема, обмеження щодо:

1) перерахування фізособами інвалюти за поточними неторговельними операціями;

2) видачі гривневої готівки через банкомати/каси банків (не більше 150 тис. грн./добу на одного клієнта — крім декількох винятків, зокрема, при видачі коштів на зарплату, відрядження тощо);

3) видачі готівкової інвалюти з поточних/депозитних рахунків клієнтів через банкомати/каси банків (не більше 15 тис. грн./добу на одного клієнта в еквіваленті за курсом НБУ) тощо.

 

Віталій Смердов, податковий експерт

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць