Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Трудові відносини на підприємстві. 5. Трудові книжки: ведемо та заповнюємо правильно

редактор Вороная Наталія, експерти з питань оплати праці Скрипкіна Катерина, Ушакова Лілія, Бєлєвцова Людмила та Гуль Тетяна
Податки & бухоблік Вересень, 2014/№ 77
В обраному У обране
Друк
Трудова книжка — основний документ працівника про його трудову діяльність (ст. 48 КЗпП). Для уникнення подальших непорозумінь бажано від самого початку оформити такий «трудовий документ» грамотно та правильно. Проте й у подальшому «розслаблятися» при веденні трудової книжки не слід, оскільки законодавство містить вимоги до порядку внесення записів до неї. Із цього розділу спецвипуску ви зможете почерпнути багато корисної інформації щодо правил заповнення трудових книжок та порядку ведення їх обліку на підприємстві.

5.1. Основні правила заповнення трудових книжок

Форма. Форма бланка трудової книжки затверджена постановою № 301. До вас працевлаштовується або у вас уже працює особа, яка має трудову книжку раніше установленого (до набуття чинності згаданою постановою) зразка? Майте на увазі, що такі трудові книжки обміну не підлягають.

А ось ведуть усі трудові книжки (незалежно від року видачі) за правилами, сформульованими в Інструкції № 58.

Особа, уповноважена заповнювати трудову книжку. У більшості випадків на підприємствах заповнює трудові книжки та веде їх облік спеціаліст відділу кадрів. Подекуди цю функцію може виконувати безпосередньо керівник підприємства або інша уповноважена ним особа.

Відбиток печатки у трудовий книжці. Як зазначено в п. 2.12 Інструкції № 58, на титульному аркуші ставлять відбиток печатки підприємства або (за наявності) печатки відділу кадрів. Підкреслимо, що печаткою завіряють і записи про звільнення, нагородження та заохочення. А ось при заповненні відомостей про прийняття працівника на роботу та його переведення печатка не знадобиться.

Зверніть увагу, що відповідно до змін законодавства з листопада 2014 року мати печатку не обов’язково (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 40, с. 16). Однак далеко не вся нормативна база підготовлена до такої новації, зокрема й Інструкція № 58. Сподіваємося, що до вказаної дати ситуація вирішиться.

Корисна інформація із заповнення трудової книжки. Трудові книжки заповнюють і ведуть українською та російською мовами. Для цього у формі трудової книжки передбачено відповідні розділи (п. 2.1 Інструкції № 58).

Записи у трудовій книжці здійснюють виключно ручкою: кульковою або з пером. Який колір ручки обрати? На ваш розсуд представлені: синій, чорний та фіолетовий. Такі вимоги ви побачите у п. 2.4 Інструкції № 58.

Також згаданий пункт висуває вимоги до формату цифр при заповненні графи 2 «Дата» розділів трудової книжки. Заповнюйте таку графу арабськими цифрами, число та місяць — двозначними, рік — чотиризначними. Наприклад, працівник прийнятий на роботу 8 вересня 2014 року, тоді у відповідних колонках графи 2 це записують так: 08 09 2014.

Що ще слід пам’ятати? Докладіть усіх зусиль для того, щоб зробити записи у трудовій книжці акуратно!

Трудову книжку зберігає роботодавець — юридична особа за основним місцем роботи

Книжку видають «на руки» працівнику лише при його звільненні.

Трудова книжка зберігається безпосередньо у працівника, якщо його роботодавцем є фізична особа (підприємець або особа, що забезпечує себе роботою самостійно). Докладно про оформлення трудових відносин у фізичних осіб — підприємців див. у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 6, с. 25.

На кого ведуть трудові книжки. Трудові книжки ведуть на всіх працівників, які працюють на підприємствах будь-якої форми власності або у фізичної особи понад 5 днів. Остання новація — підприємства також ведуть трудові книжки на осіб, які проходять на ньому стажування. Однак не плутайте стажування із практикою студентів. Це зовсім різні речі!

Якщо ж укладено трудовий договір із працівником, для якого ваше підприємство є першим місцем роботи, то необхідно завести трудову книжку на нього*. На це роботодавцю відведено 5 днів (ст. 48 КЗпП). У випадку, коли на підприємство завітав стажист і в нього немає трудової книжки, трудову книжку заводять і на нього.

* Із заведенням на таких працівників трудових книжок існують проблеми у фізичних осіб — підприємців (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 6, с. 25).

На практиці працівник самостійно купує бланк книжки та передає його роботодавцю для належного оформлення. Якщо ж у вас є бланк трудової книжки, заповніть його. А згодом зможете стягнути вартість бланка із працівника-новачка (п. 6.1 Інструкції № 58).

Взяли на роботу працівника, який працюватиме на умовах сумісництва? Пам’ятайте, що трудова книжка сумісника зберігається за його основним місцем роботи (п. 1.1 Інструкції № 58). Тобто роботодавець сумісника записи до його трудової книжки не вносить. Але ви повинні видати довідку про таку роботу за вимогою працівника-сумісника.

Запис про роботу за сумісництвом виконують за основним місцем роботи на підставі вищезазначеної довідки за бажанням працівника

Підкреслимо, що про виконання роботи або надання послуг за цивільно-правовим договором запис до трудової книжки не заносять. Підстава: характер таких відносин не є трудовим.

Відомості у трудовій книжці. Про основні види відомостей, які вносять до трудової книжки працівника, дізнайтеся зі схеми (див. рис. 5.1).

 

img 1

Рис. 5.1. Відомості, що вносять до трудової книжки

 

Зверніть увагу, що, на щастя для працівника, інформацію про стягнення не відображають у трудовій книжці. Про все це йдеться у п. 2.2 Інструкції № 58.

Крім того, не вносять до трудової книжки записи про:

— участь працівника у бойових діях (див. лист Мінпраці від 19.01.2007 р. № 09-43);

— премії, передбачені системою оплати праці, або виплати, що носять регулярний характер (п. 2.24 Інструкції № 58);

— характер трудового договору, за яким приймається працівник, — строковий або безстроковий (див. лист Мінпраці від 29.05.2007 р. № 126/13/133-07).

Працівник прийнятий на роботу з випробуванням? Такі подробиці також не вказують у трудовій книжці.

Запис до трудової книжки повинен точно відповідати тексту відповідного наказу (розпорядження). З кожним подібним записом працівника ознайомлюють під підпис у особовій картці (типова форма № П-2 затверджена наказом Держкомстату та Міноборони від 25.12.2009 р. № 495/656).

Важливо! Запис про назву роботи, професії чи посади виконують відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010

Якщо працівник має право на пенсію за віком на пільгових умовах, запис у трудовій книжці повинен також відповідати найменуванню Списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення.

Строки заповнення. Роботодавець вносить записи до трудової книжки після видання відповідного наказу (розпорядження) у такі строки:

— про прийом на роботу або переведення на іншу роботу, а також про заохочення та нагородження — не пізніше тижневого строку;

— про звільнення — у день звільнення.

Вкладиш до трудової книжки. Працівник так «завзято» працював, що в нього закінчилися сторінки відповідних розділів? Не біда. Розділом 3 Інструкції № 58 така ситуація передбачена! У тому разі, коли у трудовій книжці заповнені усі сторінки відповідних розділів, вона доповнюється вкладишем. Його вшивають у трудову книжку.

Зауважимо, що вкладиш без трудової книжки є недійсним. Про кожний виданий вкладиш на першій сторінці (титульному аркуші) трудової книжки зверху ставте штамп розміром 10 х 25 мм з надписом «Виданий вкладиш» і тут же зазначайте серію і номер вкладиша.

Вкладиш заповнює і веде власник або уповноважений ним орган за місцем роботи працівника у такому ж порядку, що і трудову книжку.

При занесенні відомостей до відповідного розділу вкладиша продовжується порядкова нумерація записів трудової книжки. Наприклад, якщо в розділі «Відомості про роботу» трудової книжки останній порядковий номер 33, то в цей же розділ вкладиша перший запис вноситься за номером 34.

5.2. Вносимо записи про прийняття на роботу

Якщо вам випала місія із заведення трудової книжки на працівника, то ви спочатку повинні заповнити титульний аркуш (першу сторінку). Що містить перша сторінка трудової книжки? Відповідь надають пп. 2.11 та 2.12 Інструкції № 58:

— прізвище, ім’я та по батькові працівника (повністю, без скорочення або заміни імені та по батькові ініціалами);

— дату народження;

— дату заповнення трудової книжки;

— підпис працівника — власника книжки, який засвідчує достовірність унесених відомостей.

Запам’ятайте: записи про особисті дані працівника здійснюють на підставі його паспорта або свідоцтва про народження.

Завершальним етапом заповнення титульного аркуша є підпис особи, відповідальної за видачу трудових книжок, і проставляння печатки підприємства (або кадрової служби), на якому вперше заповнюється трудова книжка.

Наведемо приклад заповнення титульного аркуша трудової книжки на с. 88.

 

img 2 

 

На цей час фізична особа як роботодавець не може заводити трудові книжки на працівників, які працевлаштовуються вперше

Далі розглянемо внесення записів до розділу «Відомості про роботу» трудової книжки при прийомі працівників на роботу. Для цього нам знадобиться п. 2.14 Інструкції № 58.

Здійснення запису про прийом на роботу починають з того, що у графі 3 як заголовок зазначають повне найменування підприємства. Порядковий номер такому запису не присвоюється.

Під цим заголовком у:

графі 1 — проставляють порядковий номер запису про роботу. При цьому використовується наскрізна нумерація записів з початку ведення трудової книжки;

графі 2 — вказують дату прийняття на роботу;

графі 3 — зазначають формулювання запису;

графі 4 — прописують номер і дату наказу або розпорядження, на підставі якого унесено запис.

 

img 3 

 

Існують певні особливості заповнення розділу «Відомості про роботу» щодо працівників, які працевлаштовуються вперше. До внесення запису про прийняття на роботу до цього розділу окремим рядком з посиланням на дату, номер і найменування відповідних документів роботодавець має внести дані про (п. 2.19 Інструкції № 58):

— час служби у складі Збройних Сил України та інших військах, де на осіб, які проходять службу, не поширюється законодавство про працю та державне соціальне страхування, із зазначенням дати призову (зарахування) і дати звільнення зі служби;

— час навчання у професійних навчально-виховних закладах та інших закладах у навчально-курсових комбінатах (центрі, пункті тощо);

— час навчання у вищих навчальних закладах (включаючи й час роботи у студентських таборах, на виробничій практиці та при виконанні науково-дослідної госпдоговірної тематики) і про час перебування в аспірантурі та клінічній ординатурі*;

— час догляду за інвалідом I групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років, а також за пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду.

* Для студентів, слухачів курсів, учнів, аспірантів та клінічних ординаторів, які мали трудові книжки до вступу до навчального закладу, запис про час навчання на денних відділеннях (у тому числі підготовчих) уносять такі навчальні заклади (п. 2.16 Інструкції № 58). Для цього трудова книжка повинна знаходитися на «руках» у особи, тобто вона на цей момент не працює.

Безробітним особам відомості про період отримання допомоги по безробіттю вносять до трудової книжки органи державної служби зайнятості населення.

Уже з оголошеного переліку ви здогадалися, що найчастіше перед внесенням запису про роботу вносять запис про закінчення вищого навчального закладу. Як це зробити? Ознайомтеся з нашим прикладом.

 

img 4

 

Відзначимо, що у розділі «Відомості про роботу» вказують не тільки записи про прийом, але й про подальші події у трудовому житті працівника. Наприклад, вносять запис про переведення, присвоєння нового розряду тощо.

Проте заверніть увагу: запис про тимчасові переведення на іншу роботу у випадках простою, виробничої необхідності або в інших випадках, передбачених законодавством, до трудової книжки не заносять.

Запис про переведення на іншу постійну роботу на тому самому підприємстві оформляється так само, як і прийняття на роботу. Проілюструємо це наочно на с. 90.

 

img 5

5.3. Запис про зміну особистих даних працівника або найменування підприємства

Деякі події у «приватному» житті працівника також відображають у його трудовій книжці. Наприклад, працівниця вийшла заміж та змінила прізвище, хтось змінив ім’я на більш милозвучне — причин може бути безліч. А що ж робити кадровику? Братися за «перо» та вносити корективи до титульного аркуша трудової книжки працівника про зміну його прізвища, ім’я, по батькові або дати народження (п. 2.13 Інструкції № 58).

Проте не кваптеся це роботи — спочатку отримайте документи, що підтверджують зміну особистих даних працівника:

— паспорт;

— свідоцтво про народження;

— свідоцтво про шлюб;

— свідоцтво про розірвання шлюбу;

— документ про зміну прізвища, ім’я або по батькові тощо.

Документи, які повинен надати працівник, різняться залежно від типу змінених даних.

Як змінити дані на титульному аркуші трудової книжки?

Однією рискою закресліть, наприклад, колишнє прізвище або ім’я, по батькові, дату народження та запишіть нові дані

На внутрішньому боці обкладинки зробіть посилання на відповідні документи, яке завірте підписом керівника або спеціально уповноваженої особи та печаткою підприємства або печаткою відділу кадрів.

Проілюструємо внесення змін до особистих даних працівника на титульному аркуші трудової книжки.

 

img 6

 

Не виключено, що змінити назву може й підприємство. Це також фіксують у трудових книжках усіх працівників, з якими укладені трудові договори на момент перейменування підприємства. Про таку ситуацію йдеться у п. 2.15 Інструкції № 58. Так, якщо за час роботи працівника назва підприємства змінилася, таку зміну оформлюють таким чином:

у графі 3 вказують: «(старе найменування підприємства) з (дата перейменування) перейменоване на (нове найменування підприємства)». Наприклад, це може звучати так: «Товариство з обмеженою відповідальністю «Ромашка» з 01.09.2014 р. перейменоване на Товариство з обмеженою відповідальністю «Блиск»;

у графі 4 указують документ, що є підставою для перейменування, його дату і номер.

5.4. Як виправити неправильний запис у трудовій книжці

Знайшли помилку після внесення запису до трудової книжки? Неприємно, але поправно! Розглянемо, як виправити неправильний або неточний запис про роботу, переведення, а також нагородження та заохочення.

По-перше, відзначимо, що помилки у таких записах може здійснити лише роботодавець, який зробив такий неточний запис (п. 2.6 Інструкції № 58).

По-друге, виправлені відомості мають повністю відповідати оригіналу наказу або розпорядження.

Втратили наказ (розпорядження)? Шукайте інші документи, що підтвердять виконання робіт, не зазначених у трудовій книжці. Зауважте: показання свідків не можуть бути підставою для виправлення раніше внесених записів (п. 2.9 Інструкції № 58).

Забороняється закреслювати раніше внесені неточні або неправильні записи у розділах «Відомості про роботу», «Відомості про нагородження» та «Відомості про заохочення»

Тобто спосіб із закреслюванням прийнятний при внесенні змін до відомостей титульного аркуша (див. с. 90), але недопустимий при виправленні записів у внутрішньому блоці трудової книжки.

Для виправлення раніше внесеного запису про прийом на роботу вказують:

у графі 1 — порядковий номер запису;

у графі 2 — дату внесення змін;

у графі 3 — номер запису, який є недійсним, та текст необхідного запису;

у графі 4 — дату та номер наказу (розпорядження) роботодавця, запис з якого неправильно внесений до трудової книжки, тобто реквізити наказу повторюють.

Наведемо приклад.

 

img 7

 

У такому ж порядку визнають недійсним запис про звільнення і переведення на іншу постійну роботу у разі незаконного звільнення або переведення після поновлення на роботі. Наприклад, у графі 3 пишуть: «Запис за № (номер) є недійсним, поновлений на попередній роботі». При зміні формулювання причин звільнення у графі 3 вказують: «Запис за № (номер) є недійсним, звільнений (нове формулювання причини звільнення)».

У графі 4 у такому випадку роблять посилання на наказ про поновлення на роботі або зміну формулювання причини звільнення.

За наявності у трудовій книжці запису про звільнення або переведення на іншу роботу, надалі визнаного недійсним, на прохання працівника видається дублікат трудової книжки без внесення до неї запису, визнаного недійсним.

5.5. Заповнюємо відомості про нагородження та заохочення

Розділ «Відомості про нагородження» заповнюється відповідно до вимог пп. 2.24 та 2.25 Інструкції № 58.

Спочатку у графі 3 вказують повне найменування підприємства-роботодавця.

Далі порядок заповнення такий:

у графі 1 проставляють порядковий номер запису про нагородження. Зверніть увагу: нумерацію у цьому розділі ведуть наростаючим підсумком за весь період трудової діяльності працівника і вона не пов’язана з нумерацією у розділі «Відомості про роботу»;

у графі 2 вказують дату нагородження;

у графу 3 заносять дані про нагородження державними нагородами України та відзнаками України. При цьому вказують, ким нагороджений працівник, за які досягнення і якою нагородою;

у графі 4 вказують документ-підставу для внесення запису (із посиланням на дату, номер і найменування документа).

У розділ «Відомості про заохочення» вносять інформацію про:

— заохочення за успіхи у роботі (відповідно до колективного договору або Правил внутрішнього трудового розпорядку);

— відкриття, на які видані дипломи;

— винаходи і раціоналізаторські пропозиції, виплачені у зв’язку з цим винагороди.

Премії, передбачені системою оплати праці, та виплати, що мають регулярний характер, тут не відображають.

Цей розділ заповнюють аналогічно розділу «Відомості про нагородження».

Записи про нагородження та заохочення завіряють печаткою підприємства.

Наведемо приклад занесення запису у розділ «Відомості про заохочення» трудової книжки.

 

img 8

5.6. Унесення запису про звільнення працівника

Якщо трудові відносини із працівником припиняються, то це також вказують у його трудовій книжці. Надійними помічниками у такому процесі стануть пп. 2.26 — 2.29 Інструкції № 58.

При здійсненні запису про звільнення вказують причину звільнення із точним її формулюванням за КЗпП, а також із посиланням на відповідну його статтю та пункт

Наприклад, запис про звільнення може виглядати так: «Звільнений у зв’язку зі скороченням штату працівників, п. 1 ст. 40 КЗпП України».

Розірвання трудового договору з ініціативи працівника без відпрацювання двотижневого строку через поважні причини впливає на здійснення запису про звільнення. У такому випадку обов’язково зазначають причину звільнення. Наприклад: «Звільнений за власним бажанням у зв’язку із зарахуванням до вищого навчального закладу, ст. 38 КЗпП України».

Тепер наведемо загальний алгоритм внесення запису про звільнення до трудової книжки працівника:

— у графі 1 вказують порядковий номер запису;

— у графі 2 — дату звільнення;

— у графі 3 — причину звільнення;

— у графі 4 — документ, на підставі якого внесено запис (наказ (розпорядження) керівника підприємства, його дата та номер).

Якщо звільнення відбувається у зв’язку зі смертю працівника, то у розділі «Відомості про роботу» трудової книжки (п. 4.3 Інструкції № 58):

— у графі 3  роблять запис: «Робота припинена у зв’язку зі смертю»;

— у графі 4 — вказують дату і номер наказу (розпорядження).

Зауважимо: як правило, дата наказу про припинення трудового договору не збігається з датою смерті. У той же час, на думку Мінпраці (див. лист від 31.12.2010 р. № 284/06/186-10), датою припинення трудового договору, яку слід вказати у графі 2 трудової книжки, повинна бути дата смерті працівника, незалежно від того, працював померлий працівник у цей день чи ні.

Усі записи про роботу, винагороди, унесені до трудової книжки за час роботи на цьому підприємстві, засвідчуються підписом керівника підприємства чи спеціально уповноваженої ним особи та печаткою підприємства або відділу кадрів (п. 4.1 Інструкції № 58).

При цьому для звільнених осіб працездатного віку необхідно вказати час, тривалість та місце проходження підвищення кваліфікації, яке пройшов працівник за останні 2 роки перед звільненням.

Наведемо приклад унесення до трудової книжки запису про звільнення.

 

img 9

 

Роботодавець зобов’язаний видати працівнику трудову книжку в день звільнення з унесеним до неї відповідним записом. При затримці видачі трудової книжки з вини власника або уповноваженого ним органу працівникові сплачується середній заробіток за весь час вимушеного прогулу.

У такому разі днем звільнення вважатиметься день видачі трудової книжки (п. 4.1 Інструкції № 58). Причому про новий день звільнення слід видати новий наказ і на його основі зробити новий запис про звільнення в особовій картці працівника і трудовій книжці. Попередній запис визнається недійсним.

5.7. Дублікат трудової книжки

Трудова книжка є цінною для працівника, але не завжди її належно зберігають та дбають про неї. Винним у цьому може бути як працівник, так і роботодавець. Не виключено, що трудову книжку загублять або «забруднять». Що ж роботи у такому разі? Відповідь міститься у пп. 5.1 — 5.5 Інструкції № 58.

Перш за все ініціатива повинна йти від працівника або іншої особи, яка виявила факт втрати трудової книжки (вкладиша до неї). Він повинен подати заяву про втрату трудової книжки роботодавцю за останнім місцем роботи. Які дії роботодавця? Не пізніше 15 днів із дня отримання такої заяви він:

заводить на працівника іншу трудову книжку (вкладиш до неї), на титульному аркуші якої у правому верхньому кутку ставить напис: «Дублікат»

Якщо трудова книжка (вкладиш до неї) стала непридатною для подальшого використання (обгоріла, розірвана, забруднена), то роботодавець за останнім місцем роботи також видає дублікат. При цьому на титульному аркуші непридатної трудової книжки (вкладишу до неї) роботодавець робить напис: «Замість видано дублікат» та повертає її на збереження працівнику. При працевлаштуванні на нове місце роботи працівник пред’являє саме дублікат трудової книжки (вкладиша до неї).

Тепер поговоримо про заповнення внутрішнього блоку дубліката трудової книжки (вкладиша до неї). Почнемо із ситуації, коли працівник уже працював до оформлення на останнє місце роботи. Спочатку останній для працівника роботодавець вносить запис про загальний стаж роботи до працевлаштування на це підприємство у графу 3 розділу «Відомості про роботу» дубліката. Увага! Вказують тільки ті дані, які підтверджені документами. Підкреслимо: загальний стаж роботи записують сумарно, тобто зазначають загальну кількість років, місяців, днів роботи без уточнення, на якому підприємстві, в які періоди часу і на яких посадах працював у минулому власник трудової книжки.

Після цього загальний стаж, підтверджений належно оформленими документами, записують за окремими періодами роботи. Тобто у графі 2 зазначають дату прийняття на роботу, у гра­фі 3 — найменування підприємства, де працював працівник, а також цех (відділ) і посаду (роботу), на яку було прийнято працівника. Далі у графі 2 записують дату звільнення, а в графі 3  причину звільнення, якщо у поданому працівником документі є такі дані. У графі 4 зазначаються найменування, дата і номер документа, на підставі якого здійснено відповідні записи у дублікаті. Документи, що підтверджують стаж роботи, повертають працівнику.

Не підтверджені документально дані не вносять до дубліката трудової книжки (вкладиша до неї)

А вже далі у дублікаті зазначають інформацію про роботу працівника за останнім місцем роботи. Тобто у розділи «Відомості про роботу», «Відомості про нагородження» та «Відомості про заохочення» дубліката трудової книжки вносять відповідні записи на підставі раніше виданих наказів (розпоряджень).

5.8. Облік трудових книжок на підприємстві

До недавнього часу трудові книжки вважалися бланками суворої звітності. Проте на цей час можна зітхнути з полегшенням, оскільки «суворість» бланка трудової книжки скасована. Де це прописано? Придивіться уважно до п. 3 постанови № 301 — з січня 2014 року в його нормі вже відсутні слова, які раніше вказували на особливий облік бланків трудових книжок. Тому Книгу обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них за типовою формою № П-9 вести не потрібно. Доречно відзначити, що уповноважені органи не квапляться внести зміни до Інструкції № 58, де трудова книжка й досі розглядається як бланк суворої звітності.

А ось Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них за формою № П-10, затвердженою наказом Мінстату від 27.10.95 р. № 277, є актуальною й нині. Зверніть увагу: ця Книга повинна бути пронумерована, прошнурована та скріплена підписом керівника підприємства та печаткою. У більшості випадків ведуть такі Книги спеціалісти кадрової служби або іншого підрозділу, відповідального за оформлення та звільнення працівників.

У Книзі обліку руху трудових книжок і вкладишів до них реєструють усі трудові книжки, прийняті від працівників при працевлаштуванні, а також заведені трудові книжки та вкладиші до них із записом серії та номера. Якщо працівник звільняється, то йому в день звільнення видають трудову книжку, про що він розписується у згаданій Книзі.

У разі якщо працівник у день звільнення відсутній на роботі, власник або уповноважений ним орган у цей день надсилає йому поштове повідомлення із вказівкою про необхідність отримання трудової книжки. Зверніть увагу: пересилання трудової книжки поштою з доставкою на зазначену адресу допускається тільки за письмовою згодою працівника.

Трудові книжки, які працівники не забрали при звільненні (незатребувані), зберігають протягом 2 років на підприємстві окремо від трудових книжок інших працівників.

Після закінчення цього строку незатребувані трудові книжки передають до архіву підприємства, де їх зберігають не менше 50 років, а згодом знищують.

висновки

  • Трудові книжки працівників, що працевлаштовані у юридичних осіб, зберігають у роботодавця.

  • Трудові книжки ведуть на всіх працівників, які працюють на підприємствах будь-якої форми власності або у фізичної особи понад 5 днів.

  • Трудова книжка сумісника зберігається за його основним місцем роботи.

  • Запис про назву роботи, професії чи посади здійснюють відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010.

  • Інформацію про стягнення не відображають у трудовій книжці.

  • Роботодавець зобов’язаний видати працівнику трудову книжку в день звільнення з унесеним до неї відповідним записом. При цьому працівник розписується у Книзі обліку руху трудових книжок і вкладишів до них.
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць