Теми статей
Обрати теми

Подаємо оновлену ф. № 1ДФ

Гуль Тетяна, експерт з питань оплати праці
Усе тече, все змінюється… Ось і Податковий розрахунок за ф. № 1ДФ знову змінився. Люди, як правило, без ентузіазму зустрічають нововведення, особливо коли вони змінюють звичний устрій життя. Але цього оновленого звіту багато хто чекав. Які новини він приніс, а що залишив без змін? Відповіді на ці запитання дізнаєтеся із сьогоднішньої статті.

Нову форму Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (далі — Податковий розрахунок за ф. № 1ДФ) та Порядок її заповнення (далі — Порядок № 4) затверджено наказом Мінфіну від 13.01.2015 р. № 4, що набув чинності з 01.04.2015 р. Основне нововведення цієї форми — розділ II. У ньому відображають неперсоніфіковану інформацію про загальну суму утримання ВЗ, а також про ПДФО із процентів та виграшів (призів) у лотерею.

Податковий розрахунок за новою формою вперше подають за І квартал. Що залишилося без змін, які сталися кардинальні зміни, а що зазнало невеликих правок? Зараз з’ясуємо.

Визначаємося, хто і куди подає

Податковий розрахунок за ф. № 1ДФ подають особи, які мають статус податкових агентів. Це юр- особи (їх уповноважені відокремлені підрозділи), підприємці, незалежні професіонали, представництва нерезидента — юрособи, інвестори (оператори) за угодою про розподіл продукції.

В обов’язковому порядку Податковий розрахунок за ф. № 1ДФ подають, якщо протягом звітного кварталу мали місце нарахування та/або виплата доходів фізособам та/або сплата податку.

Увага! Якщо у звітному кварталі ви не нараховували/не виплачували доходи фізособам, не нараховували/не перераховували до бюджету ПДФО (ВЗ), то Податковий розрахунок за ф. № 1ДФ подавати не потрібно

Як і раніше, юридичні особи або їхні уповноважені відокремлені підрозділи Податковий розрахунок за ф. № 1ДФ подають до органу ДФСУ за своїм місцезнаходженням, фізичні особи — податкові агенти — до органу ДФСУ за своєю податковою адресою, тобто за місцем проживання.

Окремий порядок подання Податкового розрахунку за ф. № 1ДФ передбачено для неуповноважених відокремлених підрозділів юрособи. За них такий розрахунок у вигляді окремого витягу (порції) подає юрособа до податкового органу за своїм місцезнаходженням. А потім його копію надсилає до податкового органу за місцезнаходженням свого неуповноваженого відокремленого підрозділу в установленому порядку (п. 2.6 Порядку № 4).

Візьміть до уваги: у порції, яку подають за відокремлений підрозділ, зазначають відомості про працівників цього підрозділу. Відомості про інших фізосіб, виплата доходів яким не пов’язана з роботою відокремленого підрозділу, тут не відоб­ражають.

Обираємо спосіб і форму подання (якщо можна)

Податковий розрахунок подають в електронній або паперовій формі.

Тут сталися невеликі зміни. Подати Податковий розрахунок за ф. № 1ДФ на папері можна, тільки якщо в його табличній частині кількість заповнених рядків не більше десяти (п. 2.3 Порядку № 4 ). Раніше максимальна кількість рядків для подання звіту на папері дорівнювала п’яти.

Якщо кількість рядків у Податковому розрахунку одинадцять і більше, то подати його доведеться одним із таких способів:

— засобами електронного зв’язку в електронній формі з накладенням цифрового підпису;

— на папері разом з електронною формою на електронному носієві інформації.

Важливо! Виправлення, помарки, закреслення та уточнення в Податковому розрахунку за ф. № 1ДФ не допускаються. Незаповнені поля прокреслюють

Подаємо Податковий розрахунок своєчасно

У частині строків подання все без змін. Податковий агент формує та подає Податковий розрахунок за ф. № 1ДФ окремо за кожен квартал (податковий період) протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу (п.п. «б» п. 176.2 ПКУ*, п. 2.1 Порядку № 4).

* Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

Зверніть увагу! Якщо останній день строку подання Податкового розрахунку припаде на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважатиметься операційний (банківський) день, наступний за вихідним або святковим днем.

З урахуванням перенесень граничний строк подання Податкового розрахунку за ф. № 1ДФ за 1 квартал 2015 року — 12 травня 2015 року

Заповнюємо правильно: згадуємо старе, запам’ятовуємо нове

Основна частина Податкового розрахунку за ф. № 1ДФ залишилася без змін. Хіба що додали легкої «косметики» у вигляді інформування про період, за який подається звіт (тепер ця інформація проставляється у спеціально відведених для цього комірках). Також прибрали зі звіту податковий номер контролюючого органу (тепер достатньо тільки його найменування).

Тепер давайте коротко пригадаємо (а для тих, хто заповнюватиме цю форму вперше, стисло розповімо), як заповнити без помилок розділ І табличної частини Податкового розрахунку за ф. № 1ДФ (див. табл. 1).

Таблиця 1. Заповнюємо розділ І Податкового розрахунку за ф. № 1ДФ

Реквізит/графа

Що зазначаєте

1

2

«(податковий номер юридичної особи (податковий номер або серія та номер паспорта самозайнятої фізичної особи))»

Якщо податковий агент:  
— юрособа, то зазначаєте його податковий номер;  
— фізособа — реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта, якщо згідно з відміткою в паспорті така фізособа має право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.
Важливо! Заповнювати комірки необхідно зліва направо. Якщо податковий номер юрособи містить менше 8 значущих цифр, його необхідно доповнити зліва нулями до 8 цифр

«Звітний/Звітний новий/Уточнюючий»

— «Звітний» проставляєте, якщо формуєте документ за звітний період уперше;  
— «Звітний новий» — якщо виправляєте допущені помилки до закінчення граничного строку подання Податкового розрахунку;  
— «Уточнюючий» — якщо виправляєтеся після закінчення строку подання Податкового розрахунку

«Звітний період»

Зазначаєте арабськими цифрами порядковий номер звітного кварталу і рік. Наприклад:

«Працювало за трудовими договорами (контрактами)»

Тут проставляйте кількість працівників, з якими укладено трудовий договір і яким нараховано дохід у звітному періоді. У тому числі до цієї графи можна сміливо включати зовнішніх сумісників

«Працювало за цивільно-правовими договорами»

У цій графі зазначаєте кількість фізосіб, які у звітному кварталі виконували роботи (надавали послуги) за ЦПД і яким було нараховано дохід. При розрахунку показника орієнтуйтеся на п. 3.3 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 р. № 286. Заповнюєте тільки для першої порції Податкового розрахунку

Графа 1 «№ з/п»

Проставляєте порядковий номер заповнюваного рядка. У загальному випадку на кожну фізособу заповнюєте стільки рядків, скільки видів доходів з різними ознаками їй нараховували/виплачували у звітному кварталі. Перелік можливих ознак доходів наведено в додатку до Порядку № 4.
Наявність декількох рядків з однією ознакою доходів допускається тільки у двох випадках:  — якщо працівник у звітному кварталі неодноразово приймався на роботу і звільнявся з неї. На такого працівника заповнюєте стільки рядків з однією ознакою доходу, скільки разів інформація про зміну його місця роботи зустрічається у звітному кварталі;  — якщо до зарплати працівника в місяцях звітного кварталу застосовувалися ПСП, для яких передбачено різні ознаки пільг. У цьому випадку кількість рядків з ознакою доходу «101» (зарплата) дорівнюватиме кількості ПСП з різними ознаками

Графа 2 «Податковий номер або серія та номер паспорта»

Зазначаєте реєстраційний номер облікової картки платника податків — фізособи, про яку ви наводите інформацію в Податковому розрахунку. Якщо фізособа відмовилася від його отримання і має відмітку в паспорті про те, що має право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, у цій графі зазначаєте серію та номер його паспорта

Зверніть увагу: внести до Податкового розрахунку інформацію про фізособу, в якої немає ані реєстраційного номера, ані відповідної позначки в паспорті, неможливо!

Графа 3а «Сума нарахованого доходу (грн., коп.)»

Зазначаєте в розрізі ознак доходів (див. табл. 1 додатка до Порядку № 4) і ознак ПСП (див. табл. 2 додатка до Порядку № 4) усі доходи, що були нараховані конкретній фізособі у звітному кварталі

Нарахований у звітному кварталі дохід зазначаєте незалежно від того, був він виплачений фізособі чи ні. Суму доходу проставляєте без вирахування сум ПДФО, ЄСВ і ПСП (за наявності).

Графа 3 «Сума виплаченого доходу (грн., коп.)»

Зазначаєте в розрізі ознак доходів (див. п. 1 додатка до Порядку № 4) і ознак ПСП (див. п. 2 додатка до Порядку № 4) суми доходів, які були фактично виплачені конкретній фізособі у звітному кварталі. Особливе правило діє тільки для зарплати. У разі повної та своєчасної (в установлені строки) виплати зарплати значення граф 3а і 3 збігатимуться. Якщо зарплата виплачується несвоєчасно, інформацію про її нарахування (виплату) відображаєте за фактом

Графа 4а «Сума утриманого податку (грн., коп.) нарахованого»

У розрізі ознак доходів і ознак ПСП проставляєте суму ПДФО, утриманого з доходу фізособи

Графа 4 «Сума утриманого податку (грн., коп.) перерахованого»

Зазначаєте фактичну суму перерахованого до бюджету ПДФО з конкретного виду доходу. У разі повної та своєчасної (в установлені строки) виплати зарплати повинні збігатися значення граф 3а і 3 і значення граф 4а і 4 Податкового розрахунку за ф. № 1ДФ

Графа 5 «Ознака доходу»

Проставляєте ознаки доходів згідно з довідником, наведеним у п. 1 додатка до Порядку № 4. Для роботодавців усе, як і раніше

Графа 6 «Дата прийняття на роботу (дд/мм/рррр)»

Заповнюєте тільки на тих фізосіб, які були працевлаштовані на роботу у звітному періоді і при цьому їм було нараховано дохід у цьому звітному періоді. Якщо працівник не змінював місце роботи у звітному періоді, графу 6 на нього не заповнюєте

Графа 7 «Дата звільнення з роботи (дд/мм/рррр)»

Заповнюєте тільки на тих працівників, які:  — були звільнені у звітному періоді за місцем роботи, на якому вони отримували дохід у вигляді заробітної плати;
або  — звільнені до початку звітного періоду, але отримували зарплату у звітному періоді.
Якщо працівник не змінював місце роботи у звітному періоді, графу 7 на нього не заповнюєте

Графа 8 «Ознака подат. соц. пільги»

Зазначаєте ознаку ПСП згідно з довідником, наведеним у п. 2 додатка до Порядку № 4. Цю графу заповнюєте тільки за працівниками, до зарплати яких у звітному кварталі застосовувалася ПСП

Графа 9 «Ознака (0, 1)»

Цю графу заповнюєте, тільки якщо подаєте «Звітний новий» або «Уточнюючий» Податковий розрахунок. Для цього потрібно продублювати всі графи помилкового рядка і у графі 9 зазначити «1» — виключення рядка. Потім зазначити рядок з правильними або пропущеними даними і у графі 9 зазначити «0» — на введення рядка

 

Тепер розповімо, як заповнити рядки і графи нового розділу ІІ Податкового розрахунку за ф. № 1ДФ (див. табл. 2).

Таблиця 2. Заповнюємо розділ ІІ Податкового розрахунку за ф. № 1ДФ

Реквізит/графа, рядок

Що зазначаєте

1

2

«Оподаткування процентів»

Цей рядок заповнюють податкові агенти, зокрема банки, кредитні спілки, які у звітному кварталі нараховували доходи у вигляді процентів. Тут зазначають загальну суму доходів, нарахованих у звітному кварталі, і загальну суму утриманого (перерахованого) з них ПДФО. Графу «Загальна сума виплаченого доходу» не заповнюють

«Оподаткування процентів — виключення**»

Призначено для коригування раніше поданої звітності. У разі подання Податкового розрахунку за ф. № 1ДФ з відмітками «Звітний новий» або «Уточнюючий» потрібно в цьому рядку повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку «Оподаткування процентів» відобразити правильну інформацію

Оподаткування виграшів (призів) у лотерею

Цей рядок заповнюють податкові агенти — оператори лотереї. У графах «Загальна сума нарахованого доходу» і «Загальна сума виплаченого доходу» відображають нараховані (виплачені) у звітному кварталі доходи у вигляді виграшів (призів). Суму утриманого (сплаченого) ПДФО з таких доходів показують у графах «Загальна сума утриманого податку, збору нарахованого» і «Загальна сума утриманого податку, збору перерахованого» відповідно

«Оподаткування виграшів (призів) у лотерею — виключення***»

При формуванні нової звітної або уточнюючої ф. № 1ДФ повторіть у цьому рядку всі графи помилкового рядка. Потім у рядку «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею» відобразіть правильну інформацію

«Військовій збір»

Тут відображають тільки загальні суми оподатковуваного доходу, нарахованого фізособам, і утриманого з нього ВЗ без персоніфікації. Якщо фізособі нараховували неоподатковуваний дохід, який у розділі I відображають окремим рядком з відповідною ознакою доходу, то в розділі II його не показують. Зверніть увагу: з 13.03.2015 р. об’єкти оподаткування ПДФО і ВЗ не збігаються за низкою доходів, зокрема, з реінвестованих дивідендів; від операцій з валютними цінностями (крім ЦБ), пов’язаних з переходом права власності на такі валютні цінності; від здавання (продажу) вторсировини, побутових відходів, брухту кольорових металів тощо. З них не справляють ПДФО, але утримують ВЗ. Детальніше про це читайте в  «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 24, с. 20

У тому випадку, якщо працівнику нараховувався дохід у вигляді зарплати і зарплату було виплачено своєчасно, то графи «Загальна сума нарахованого доходу» і «Загальна сума виплаченого доходу», а також «Загальна сума утриманого податку, збору нарахованого» і «Загальна сума утриманого податку, збору перерахованого» дорівнюватимуть. Якщо працівнику нараховувалися доходи, відмінні від зарплати, то графи «Загальна сума виплаченого доходу» і «Загальна сума утриманого податку, збору перерахованого» заповнюйте за фактом виплати доходу (сплати ВЗ).

«Військовій збір — виключення****»

Призначено для коригування неправильно відображеної інформації. Тому при формуванні нової звітної або уточнюючої ф. № 1ДФ повторіть у цьому рядку всі дані помилкового рядка, а в рядку «Військовий збір» відобразіть правильну інформацію

 

Важливо! Уточнюючі Податкові розрахунки за ф. № 1ДФ за III і IV квартали 2014 року для відображення утриманого у 2014 році ВЗ подавати не потрібно.

Тепер поєднаємо теорію з практикою і розглянемо порядок заповнення Податкового розрахунку за ф. № 1ДФ на числовому прикладі. Дані для його заповнення наведемо в табл. 3.

Таблиця 3. Вихідні дані для заповнення Податкового розрахунку за ф. № 1ДФ

Податковий номер

Сума нарахованого доходу (зарплати) за 1 квартал 2015 року, грн.

Сума утриманого ПДФО, грн.

Сума утриманого ВЗ, грн.

Дата прийняття на роботу в 1 кварталі 2015 року

Ознака ПСП

Фесенко В. П. 2828366314

4500,00 (зарплата)

376,65

67,50

01

1000,00 (нецільова благодійна допомога)

0,00

0,00

Світличний Н. А. 2933445566

7500,00

1084,50

112,50

Ізотова А. Ю. 3345566777

6000,00

867,60

90,00

02.02.2015

Разом

19000,00

2328,75

270,00

 

Зразок заповнення розділів I і II Податкового розрахунку за ф. № 1ДФ подамо на рисунку на с. 10.

 

Розділ I. Суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і суми утриманого з них податку

№ з/п

Податковий номер або серія та номер паспорта*

Сума нарахованого доходу (грн, коп.)

Сума виплаченого доходу (грн, коп.)

Сума утриманого податку (грн, коп.)

Ознака доходу

Дата

Ознака подат. соц. пільги

Ознака (0, 1)

нарахованого

перерахованого

прийняття на роботу (дд/мм/рррр)

звільнення з роботи (дд/мм/рррр)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2828366314

4500

00

4500

00

376

65

376

65

101

01

2

2828366314

1000

00

1000

00

169

3

2933445566

7500

00

7500

00

1084

50

1084

50

101

4

3345566777

6000

00

6000

00

867

60

867

60

101

02.02.2015

Всього

х

19000

00

19000

00

2328

75

2328

75

х

х

х

х

х

Розділ II. Оподаткування процентів, виграшів (призів) у лотерею та військовий збір

х

х

Загальна сума нарахованого доходу (грн, коп.)

Загальна сума виплаченого доходу (грн, коп.)

Загальна сума утриманого податку, збору (грн, коп.)

х

нарахованого

перерахованого

<…>

х

Військовий збір

18000

00

18000

00

270

00

270

00

х

х

х

х

х

<…>

Фрагмент заповнення Податкового розрахунку за ф. № 1ДФ за 1 квартал 2015 року

 

Сподіваємося, ви знайшли відповіді на запитання, що цікавлять вас, щодо заповнення та подання Податкового розрахунку за ф. № 1ДФ. Легкого та швидкого вам заповнення!

висновки

  • Строки, форма, спосіб подання, порядок заповнення розділу I Податкового розрахунку в цілому залишилися без змін.

  • Кількість допустимих рядків для паперової форми Податкового розрахунку збільшили до 10.

  • Графу «Працювало у штаті» замінили графою «Працювало за трудовим договором», до якої можна включати зовнішніх сумісників.

  • До табличної частини ф. № 1ДФ додали новий розділ. У розділі II відображають загальні суми доходів у вигляді процентів, виграшів (призів) та утриманого з них ПДФО, а також загальні суми доходів фізосіб та утриманого з них ВЗ.

  • Головне підприємство в окремій порції Податкового розрахунку, яку воно подає за неуповноважений підрозділ, розділ II не заповнює. Всю суму нарахованого та перерахованого ВЗ, у тому числі за працівників відокремленого підрозділу, відображайте в основному Податковому розрахунку.

Теги 1ДФ
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі