Виплачуємо заробіток практикантам

В обраному У обране
Друк
редактор Вороная Наталія, податковий експерт Чернишова Наталія
Податки та бухгалтерський облік Серпень, 2015/№ 67
Чи зобов’язане підприємство, що нараховує заробітну плату студентам (учням) ПТУ при працевлаштуванні під час проходження виробничої практики, нараховувати та перераховувати до бюджету ПДФО, за умови, що заробітна плата студентам згідно зі ст. 53 Закону України «Про освіту» перераховується навчальному закладу, який у свою чергу виплачував 50 % з нарахованих сум на користь студентів?

Згідно з вимогами Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI, із змінами та доповненнями (далі — ПКУ), оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб підлягає будь-який дохід, нарахований (виплачений) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду.

При цьому згідно з п.п. 14.1.180 п. 14.1 ст. 14 ПКУ податковий агент щодо податку на доходи фізичних осіб — юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ), самозайнята особа, представництво нерезидента — юридичної особи, інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції, які незалежно від організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками та/або форми нарахування (виплати, надання) доходу (у грошовій або негрошовій формі) зобов’язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений розд. IV ПКУ, до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність контролюючим органам та нести відповідальність за порушення його норм в порядку, передбаченому ст. 18 та розд. IV ПКУ.

Відповідно до ч. 4 ст. 53 Закону України від 23 травня 1991 року № 1060-XII «Про освіту», із змінами та доповненнями, на час виробничого навчання, практики учням і студентам забезпечуються робочі місця, безпечні та нешкідливі умови праці.

П’ятдесят відсотків заробітної плати за виробниче навчання і виробничу практику учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів направляється на рахунок навчального закладу для здійснення його статутної діяльності, зміцнення навчально-матеріальної бази, на соціальний захист учнів, слухачів, проведення культурно-масової і фізкультурно-спортивної роботи.

Таким чином, при нарахуванні заробітної плати студентам, які проходять практику на підприємстві згідно з договором, підприємство, як податковий агент, зобов’язане утримати із суми такого доходу податок на доходи фізичних осіб за ставкою 15 % (та/або 17 %*) та сплатити його до бюджету у порядку, встановленому ст. 168 ПКУ.

* Нагадаємо, що з 2015 року замість ставки 17 % застосовується ставка 20 %.

За матеріалами категорії 103.02 БЗ

коментар редакції

Практиканти на підприємстві: чи є трудові відносини?

Кожен учень професійно-технічного училища (далі — ПТУ), перш ніж зануритися у вир серйозної трудової діяльності, повинен пройти бойове хрещення на виробничій практиці. Причому підприємства, установи та організації незалежно від форми власності зобов’язані надавати таким учням, слухачам ПТУ робочі місця або навчально-виробничі ділянки для проходження виробничої практики (ст. 29 Закону про профосвіту, п. 2 Порядку № 992). При цьому допускається два варіанти виплати таким учням доходу за виконану ними роботу:

1) підприємство — база практики повністю переказує ПТУ кошти як оплату за виконану учнями, слухачами роботу. ПТУ, у свою чергу, здійснює виплату учням, слухачам 50 % такої суми, а решту 50 % — використовує для здійснення своєї статутної діяльності, зміцнення навчально-матеріальної бази, на соціальний захист учнів, проведення культурно-масової та фізкультурно-спортивної роботи (п. 17 Порядку № 992, п. 3.10 Положення № 419);

2) підприємство перераховує ПТУ 50 % грошових коштів, зароблених учнями ПТУ за період виробничої практики, а решту 50 % виплачує безпосередньо таким учням* (ч. 9 ст. 50 Закону про профосвіту, п. 18 Порядку № 992).

* Зазначений спосіб розподілу зароблених учнями, слухачами ПТУ коштів погоджується між підприємством і ПТУ та обумовлюється в договорі про надання робочих місць як додаткове зобов’язання підприємства.

У роз’ясненні, що коментується, розглянуто перший варіант. Згідно з думкою податківців, у такому разі підприємство — база практики виступає податковим агентом для учнів-практикантів і повинне утримати із суми їх доходів ПДФО за ставкою 15 (20) %. Давайте розберемося, чи можна таку позицію вважати правильною?

Почнемо з того, що визначимося, чим є такий дохід практиканта і з якою ознакою доходу відображати його в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ? З одного боку, в п. 17 Порядку № 992 зазначено, що за фактично виконаний обсяг робіт учням (слухачам) за період виробничої практики підприємство нараховує заробітну плату відповідно до встановлених систем оплати праці за нормами, розцінками, ставками (окладами) з урахуванням коефіцієнтів, доплат і надбавок.

Але! З іншого боку, проходження виробничої практики не передбачає укладення трудового договору. Про те, що необхідності в укладенні строкових трудових договорів на період проходження виробничої практики немає, зазначалося і в листі Мінсоцполітики від 20.08.2012 р. № 107/021/150-12 (ср. 025069200). Водночас ПТУ і підприємство укладають між собою договір про навчально-виробничу практику за типовою формою, наведеною в додатку до Порядку № 992 (абзац перший п. 8 Порядку № 992). До того ж на час проходження виробничої практики учні ПТУ не включаються до складу (списку) і штатного розпису працівників підприємства (абзац перший п. 7 Порядку № 992). Усе це — аргументи на користь того, що відносини між підприємством і учнем ПТУ, який проходить виробничу практику, не є трудовими. Тому, дотримуючись цієї позиції, розцінювати оплату праці практиканта як заробітну плату в цілях обкладення ПДФО не можна.

Тобто, з одного боку, виплату учню-практиканту варто розглядати як заробітну плату (ознака доходу — «101»), а з іншого боку — як інший дохід (ознака доходу — «127»). Як же бути? На нашу думку, більш переконливими є аргументи на користь того, що відносини між практикантом (слухачем) і підприємством — базою практики не є трудовими. А назва виплати за роботу, виконану під час проходження виробничої практики, «заробітна плата» вжита в Порядку № 992 некоректно.

Про правильність таких думок побічно свідчить і роз’яснення з категорії 301.03 БЗ. У ньому податківці доходять висновку, що оскільки учні, які проходять виробничу практику, не є штатними працівниками підприємства, вони не перебувають з ним у трудових відносинах і виплачувана їм сума не є базою нарахування та утримання ЄСВ. Звідси випливає, що в такому разі оплату праці практиканта податківці, ймовірно, не вважатимуть зарплатою і в цілях обкладення ПДФО. Тоді таку оплату слід розглядати як інші доходи фізособи (п.п. 164.2.20 ПКУ).

Суму грошових коштів за виконану такими учнями роботу при проходженні виробничої практики виплачують на підставі цивільно-правового договору, укладеного підприємством з ПТУ. І вже ПТУ розподіляє переказані підприємством — базою практики грошові кошти. Підприємство не здійснює нарахування та виплату доходу практикантам — учням ПТУ, а отже, об’єкта обкладення ПДФО не виникає*. Тобто позиція податківців, наведена в роз’ясненні, що коментується, є помилковою.

* Зауважте, що в цьому випадку не потрібно утримувати з оплати праці практиканта і ВЗ. Раніше податківці стверджували зворотне, проте це роз’яснення (категорія 132.02 БЗ) наразі значиться як нечинне.

Вона може мати право на життя лише в тому випадку, якщо з практикантом укладено строковий трудовий договір (хоча, як ми вже зазначали, Мінсоцполітики вважає, що робити цього не потрібно). Так от якщо такий договір укладено, то на практиканта, як на звичайного працівника, повною мірою поширюватиметься дія законодавства про працю, законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування тощо. Наприклад, такий практикант-працівник матиме право на оплачувану відпустку (компенсацію за невикористану відпустку при звільненні), виплату лікарняних у разі настання тимчасової непрацездатності в період роботи.

Причому у трудовому договорі, укладеному з працівником-практикантом, на нашу думку, слід обумовити особливий порядок проведення виплати винагороди за виконану ним роботу (про те, що 50 % суми нарахованої винагороди отримує ПТУ). Якщо такий порядок не визначено, то, на наш погляд, переказувати 50 % нарахованої заробітної плати практиканта на рахунок ПТУ можна за заявою працівника-практиканта. У цьому випадку винагорода за виконану роботу буде для його отримувача заробітною платою і в повному обсязі (з урахуванням суми, яку перераховують ПТУ) включатиметься до оподатковуваного доходу працівника-практиканта.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити