Відповідальність за неутримання та несплату військового збору

В обраному У обране
Друк
редактор Вороная Наталія, податковий експерт Чернишова Наталія
Податки та бухгалтерський облік Серпень, 2015/№ 67
Яка передбачена відповідальність за ненарахування, неутримання та/або несплату (неперерахування) військового збору податковим агентом?

Відповідно до п.п. 1.6 п. 161 підрозд. 10 розд. XX Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI, зі змінами і доповненнями (далі — ПКУ), платники збору зобов’язані забезпечувати виконання податкових зобов’язань у формі та спосіб, визначені ст. 176 ПКУ для податку на доходи фізичних осіб.

Особи, які відповідно до ПКУ мають статус податкових агентів, зобов’язані нести відповідальність у випадках, визначених ПКУ (п.п. «ґ» п. 176.2 ст. 176 ПКУ).

Пунктом 127.1 ст. 127 ПКУ передбачено, що ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) податків платником податків, у тому числі податковим агентом, до або під час виплати доходу на користь іншого платника податків тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 25 відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом 1095 днів, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 50 відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.

Дії, передбачені абзацом першим п. 127.1 ст. 127 ПКУ, вчинені протягом 1095 днів втретє та більше, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 75 відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.

Передбачені п. 127.1 ст. 127 ПКУ штрафи не застосовуються, коли ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) податку на доходи фізичних осіб самостійно виявляється податковим агентом при проведенні перерахунку цього податку, передбаченого п. 169.4 ст. 169 ПКУ, та виправляється в наступних податкових періодах протягом податкового (звітного) року згідно з нормами ПКУ.

Крім того, відповідно до п.п. 129.1.3 п. 129.1 ст. 129 ПКУ у день настання строку погашення податкового зобов’язання, визначеного податковим агентом при виплаті (нарахуванні) доходів на користь платників податків — фізичних осіб та/або контролюючим органом під час перевірки такого податкового агента, нараховується пеня.

Зокрема, пеня, визначена п.п. 129.1.3 п. 129.1 ст. 129 ПКУ, нараховується із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виплати (нарахування) доходів на користь платників податків — фізичних осіб (абз. 3 п. 129.4 ст. 129 ПКУ).

Притягнення до фінансової відповідальності платників податків за порушення законів з питань оподаткування, іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, не звільняє їх посадових осіб за наявності відповідних підстав від притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності (п. 112.1 ст. 112 ПКУ).

Відповідно до ст. 1634 Кодексу про адміністративні правопорушення від 07 грудня 1984 року № 8073-Х, із змінами та доповненнями, неутримання або неперерахування до бюджету сум податку на доходи фізичних осіб при виплаті фізичній особі доходів, перерахування податку на доходи фізичних осіб за рахунок коштів підприємств, установ і організацій (крім випадків, коли таке перерахування дозволено законодавством), неповідомлення або несвоєчасне повідомлення державним податковим інспекціям за встановленою формою відомостей про доходи громадян — тягнуть за собою попередження або накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також на громадян — суб’єктів підприємницької діяльності у розмірі від двох до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Враховуючи вищевикладене, за ненарахування, неутримання та/або несплату (неперерахування) військового збору до податкових агентів застосовується фінансова відповідальність (у вигляді штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) та/або пені) та адміністративна відповідальність.

За матеріалами категорії 132.06 БЗ

коментар редакції

Несплата військового збору: злочин і покарання

У роз’ясненні, що коментується, податківці визначають масштаби відповідальності за ненарахування, неутримання та/або несплату (неперерахування) ВЗ до бюджету.

Як відомо, якоїсь спеціальної відповідальності за несплату ВЗ чинним законодавством не передбачено. Водночас згідно з п.п. 1.6 п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ платники ВЗ зобов’язані забезпечувати виконання податкових зобов’язань у формі та у спосіб, що визначені ст. 176 ПКУ. Зазначеною статтею, зокрема, регламентовано, що особи, які мають відповідно до цього Кодексу статус податкових агентів, несуть відповідальність у випадках, передбачених ПКУ. При цьому платниками ВЗ є у тому числі податкові агенти (п.п. 1.1 п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ, п.п. 162.1.3 ПКУ). Таким чином, за несплату ВЗ суб’єктам господарювання загрожують «стандартні» фінансові санкції, що застосовуються до податкових агентів згідно з ПКУ.

Відповідальність за ненарахування, неутримання та/або несплату (неперерахування) податків податковим агентом до бюджету передбачено п. 127.1 ПКУ. Причому не зрозуміло, навіщо в роз’ясненні, яке коментується, податківці згадали про те, що зазначений у цьому пункті штраф не застосовується, якщо передбачене ним порушення було виявлене при проведенні перерахунку ПДФО і виправлене в наступних податкових періодах протягом податкового (звітного) року. Адже до ВЗ перерахунок ПДФО не має жодного стосунку, а проведення перерахунку ВЗ п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ не передбачено. Тому така звільняюча норма з ВЗ не спрацює.

Узагальнимо масштаби відповідальності, що загрожує податковим агентам за ненарахування, неутримання та/або несплату (неперерахування) ВЗ до бюджету, у таблиці.

Відповідальність за ненарахування, неутримання та/або несплату ВЗ

№ з/п

Склад правопорушення

Відповідальність

Підстава

1

Ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) ВЗ податковим агентом до або під час виплати доходу на користь платника податків

Штраф у розмірі 25 % суми ВЗ, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету

Абзаци перший і другий п. 127.1 ПКУ

2

Дії, зазначені в п. 1 цієї таблиці, вчинені повторно* протягом 1095 днів

Штраф у розмірі 50 % суми ВЗ, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету

Абзаци третій і четвертий п. 127.1 ПКУ

3

Дії, зазначені в п. 1 цієї таблиці, вчинені протягом 1095 днів утретє та більше

Штраф у розмірі 75 % суми ВЗ, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету

Абзаци п’ятий і шостий п. 127.1 ПКУ

* При визначенні повторності потрібно враховувати однотипні податкові порушення, вчинені податковим агентом повторно протягом 1095 днів (див. роз’яснення, наведене в категорії 138.01 БЗ).

Не забули фіскали згадати і про пеню. Так, у разі, коли має місце виплата фізособі доходу без одночасної сплати (перерахування) до бюджету ВЗ, податковому агенту може бути нарахована пеня на підставі п.п. 129.1.3 ПКУ. Нагадаємо: нарахування пені у цьому випадку починається в день настання строку погашення податкового зобов’язання, визначеного податковим агентом при виплаті (нарахуванні) доходів на користь платників податків — фізосіб та/або контролюючим органом під час перевірки такого податкового агента (п.п. 129.1.3 ПКУ, п.п. 2.1.3 Інструкції № 953). Пеню нараховують за весь період прострочення платежу. Причому, на нашу думку, до розрахунку такого періоду безпечніше включати й день сплати податкового зобов’язання. Нарахування пені, як зазначили податківці, здійснюють виходячи з 120 % річних облікової ставки НБУ, що діє на день виплати (нарахування) доходів, на користь платників податків — фізосіб (абзац третій п. 129.4 ПКУ).

До речі, аналогічну позицію щодо відповідальності за ненарахування, неутримання та/або несплату (неперерахування) ВЗ до бюджету фахівці ДФСУ висловлювали у роз’ясненні від 18.08.2014 р. і листі від 08.09.2014 р. № 3095/6/99-99-17-03-03-15.

Зверніть увагу: штрафні санкції (штраф і пеню) не застосовують до суб’єкта господарювання в разі несвоєчасного перерахування (неперерахування) ВЗ до бюджету з вини банку, у тому числі внаслідок регулювання НБУ економічних нормативів такого банку (пп. 129.6 і 129.7 ПКУ). Але для цього суб’єкт господарювання повинен надати органу ДФСУ заяву з копіями платіжних документів, що підтверджують факт подання їх установі банку. Таку ж позицію податківці озвучили й у своєму роз’ясненні, наведеному в категорії 138.05 БЗ.

Насамкінець скажемо декілька слів про адміністративну відповідальність посадових осіб за неутримання та/або неперерахування ВЗ. Як ви можете побачити з роз’яснення, що коментується, фіскали погрожують таким особам санкціями, передбаченими ст. 1634 КУпАП.

На наш погляд, тут контролери злегка перестаралися. Згідно із зазначеною статтею посадові особи підприємств, установ та організацій, а також ФОП можуть бути покарані за неутримання та/або неперерахування до бюджету сум ПДФО. Про те, що ст. 1634 КУпАП можна застосовувати за порушення порядку нарахування і сплати ВЗ, ані в самому КУпАП, ані в ПКУ не зазначено. Таким чином, адмінштраф за неутримання та/або неперерахування ВЗ посадовим особам підприємств і підприємцям не загрожує.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити