Сільгоспоблік: доходи/витрати за підсумками року

В обраному У обране
Друк
Свіріденко Алла, податковий експерт
Податки та бухгалтерський облік Грудень, 2015/№ 104
Як сільськогосподарські підприємства наприкінці року відображають нарахування доходів (витрат) від первісного визнання додаткових біологічних активів і сільськогосподарської продукції?

Спершу нагадаємо, що згідно з правилами П(С)БО 30 «Біологічні активи» сільгосппідприємства при первісному визнанні додаткових біологічних активів і сільськогосподарської продукції оцінюють їх:

— за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу,

або

за виробничою собівартістю згідно з П(С)БО 16 «Витрати».

Водночас для отримання сільгосппродукції та додаткових біоактивів підприємство несе низку витрат (посадковий матеріал, корми для птиці, добрива для сільгоспкультур, засоби захисту рослин та багато іншого), які по суті формують собівартість сільгосппродукції та додаткових біоактивів.

Виходить, якщо підприємство скористається своїм правом і визнає сільгосппродукцію і додаткові біоактиви за виробничою собівартістю, то жодних розбіжностей між первісною вартістю таких активів і витратами на їх виробництво не виникає.

Інша справа, якщо сільгосппродукцію і додаткові біоактиви підприємство визнає за справедливою вартістю. У цьому випадку виникає різниця між понесеними витратами, зібраними на рахунку 23 «Виробництво», і вартістю, за якою їх прибуткують на рахунках 21 «Поточні біологічні активи» і 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва». Саме цю різницю залежно від її знака визнають доходами або витратами від первісного визнання сільгосппродукції та додаткових біоактивів, отриманих протягом звітного (календарного) року ( п. 18 П(С)БО 30, п. 7.4 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку біологічних активів, затверджених наказом Мінфіну від 29.12.2006 р. № 1315).

Такі доходи (витрати) відображають на субрахунку:

710 «Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю»;

940 «Витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які враховуються за справедливою вартістю».

Суму перевищення справедливої вартості сільгосппродукції та додаткових біоактивів над сумою витрат, понесених у зв’язку з їх отриманням, визнають доходами і за підсумками року відображають кореспонденцією: Дт 23 — Кт 710.

У свою чергу, перевищення понесених витрат на створення сільгосппродукції та додаткових біоактивів над справедливою вартістю визнання таких активів списують до складу витрат проводкою: Дт 940 Кт 23.

Якщо підприємство протягом року щокварталу відображало доходи (витрати) від первісного визнання додаткових біоактивів і сільгосппродукції, то за підсумками року слід відобразити коригування до фактичної суми таких доходів (витрат). При цьому:

— суму перевищення фактичних доходів (витрат), визначених наприкінці року, над сумою визнаних протягом року доходів (витрат) відображають кореспонденцією Дт 23 — Кт 710 (Дт 940 — Кт 23);

— суму перевищення доходів (витрат), визнаних протягом року, над сумою фактичних доходів (витрат), визначених наприкінці року, відображають проводкою: Дт 23 — Кт 710 (Дт 940 — Кт 23) методом «червоне сторно».

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити