ПДФО, ВЗ і ЄСВ із зарплати працівників «відокремлених і структурних»

В обраному У обране
Друк
Ушакова Лілія, експерт з питань оплати праці
Податки та бухгалтерський облік Грудень, 2015/№ 99
З тим, якими бувають підрозділи в підприємства, ми розібралися. Час поговорити про тих, хто в цих підрозділах працює. А точніше, про те, куди перераховувати податки/внески/збори, утримані з виплат, нарахованих працівникам відокремлених і структурних підрозділів.

Якщо працюють у відокремленому підрозділі

ПДФО. Спочатку давайте розберемося, що слід розуміти під терміном «відокремлений підрозділ» для цілей обкладення ПДФО. Підпункт 14.1.30 ПКУ рекомендує нам шукати відповідь на це запитання у ГКУ. Але! У ГКУ немає чіткого визначення, які підрозділи слід вважати відокремленими. Несподівано? Так. Але ми не здамося!

Аналізуючи положення зазначеного Кодексу, можна дійти висновку, що він відносить до відокремлених філії, представництва, інші підрозділи юрособи, щодо яких справедливі такі три твердження:

1. Вони не мають статусу юридичної особи ( ч. 6 ст. 55, ч. 4 ст. 64 ГКУ).

2. Підрозділи діють на підставі положення про них, затвердженого головним підприємством ( ч. 4 ст. 64 ГКУ).

3. Відомості про такі підрозділи включено до ЄДР у порядку, визначеному законом ( ч. 2 ст. 58 ГКУ).

Ваш підрозділ належить до відокремлених? Тоді читаємо далі.

Відокремлений підрозділ буде податковим агентом з ПДФО, тільки якщо головне підприємство уповноважить його нараховувати, утримувати та сплачувати ПДФО до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік і подавати податкову звітність контролюючим органам. Це випливає з положень пп. 14.1.180, 168.4.2 ПКУ.

І ось ми непомітно підібралися до найцікавішого запитання: куди перерахувати ПДФО із зарплати працівників відокремленого підрозділу? Відповідь проста.

Якщо відокремлений підрозділ уповноважений, то він як податковий агент зобов’язаний:

— нарахувати, утримати та перерахувати ПДФО з доходів найманих працівників, працевлаштованих у такому підрозділі, до місцевого бюджету за своїм місцезнаходженням ( абзац перший п.п. 168.4.3 ПКУ);

— самостійно сформувати та подати до податкового органу за своїм місцезнаходженням Податковий розрахунок за формою № 1ДФ ( абзац перший п.п. «б» п. 176.2 ПКУ). Важливо: у реквізитах форми № 1ДФ мають бути зазначені дані відокремленого підрозділу.

Головне підприємство дані щодо свого відокремленого уповноваженого підрозділу у формі № 1ДФ не показує.

А якщо відокремлений підрозділ — неуповноважений? У такій ситуації всі функції податкового агента за нього виконує головне підприємство. Тобто:

— нараховує та утримує ПДФО з виплат найманих працівників відокремленого підрозділу і перераховує його суму до місцевого бюджету за місцезнаходженням свого неуповноваженого відокремленого підрозділу ( ч. 2 ст. 64 БКУ);

— відображає інформацію про доходи працівників неуповноваженого відокремленого підрозділу і суми нарахованого/перерахованого ПДФО в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ у вигляді окремої порції.

Сформований Податковий розрахунок головне підприємство подає до податкового органу за своїм місцезнаходженням

А потім відправляє копію форми № 1ДФ до податкового органу за місцезнаходженням неуповноваженого відокремленого підрозділу ( абзац другий п.п. «б» п. 176.2 ПКУ).

Цікавий момент. За неподання копії Податкового розрахунку до податкового органу за місцезнаходженням неуповноваженого відокремленого підрозділу фінансову відповідальність не передбачено. З цим погоджуються податківці в роз’ясненні, наведеному в підкатегорії 103.26 БЗ.

А ось за сплату ПДФО з доходів працівників неуповноважених підрозділів за місцезнаходженням головного підприємства, а не за місцезнаходженням таких підрозділів, податковому агенту загрожує штраф згідно з п. 127.1 ПКУ і пеня згідно з п.п. 129.1.3 ПКУ.

Військовий збір. Пунктом 1.4 п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ встановлено, що нарахування, утримання та сплату (перерахування) ВЗ до бюджету податкові агенти повинні здійснювати в порядку, прописаному у ст. 168 ПКУ для ПДФО. Виходить, що сплата ВЗ і ПДФО до бюджету з доходів працівників відокремлених підрозділів повинна відбуватися за однаковими правилами. Але ДФСУ вирішила внести свої корективи.

ВЗ на відміну від ПДФО сплачується не до місцевого, а до держбюджету (див. п. 1 ч. 2 ст. 29 БКУ). А отже, головному підприємству немає сенсу сплачувати ВЗ двома платежами за себе за своїм місцезнаходженням, а за неуповноважений підрозділ — за його, якщо потім усі ці гроші опиняться в одному гаманці. Аргументуючи цим, податківці запропонували податковим агентам сплачувати ВЗ за своїм місцезнаходженням (див. роз’яснення в категорії 132.05 БЗ).

Таким чином,

головне підприємство перераховує військовий збір як за себе, так і за неуповноважений відокремлений підрозділ до бюджету за своїм місцезнаходженням

Уповноважений відокремлений підрозділ сплачує ВЗ, утриманий із зарплати своїх працівників за своїм місцезнаходженням.

ЄСВ. Відокремлений підрозділ юрособи вважається платником ЄСВ, якщо щодо нього виконано дві умови (див. абзаци другий, п’ятий п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону № 2464). Перша — він має окремий баланс. Друга — такий підрозділ самостійно веде розрахунки із застрахованими особами.

Але всі новостворені відокремлені підрозділи обліковуються податківцями як неплатники ЄСВ. Чому? Усе просто. На момент надходження відомостей про створення таких підрозділів податківці не знають, якими повноваженнями їх наділило головне підприємство. Тому всіх «відокремленців» відносять до неплатників.

Про те, що відокремлений підрозділ — платник ЄСВ, головне підприємство зобов’язане повідомити податківців за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу. У який строк це потрібно зробити? Протягом десяти днів з дня прийняття рішення про виділення відокремленого підрозділу на окремий баланс і надання йому можливості самостійно вести розрахунки із застрахованими особами (див. п. 10 Порядку № 1162).

Відокремлений підрозділ — платник ЄСВ сплачує внесок самостійно за місцем своєї територіальної реєстрації.

Із доходів найманих працівників відокремлених підрозділів — неплатників ЄСВ сплачує внесок головне підприємство за своїм місцезнаходженням.

Зауважте: наявність у відокремленого підрозділу окремого балансу, самостійного ведення розрахунків з оплати праці із застрахованими особами може бути встановлено податківцями при проведенні перевірки платника ЄСВ або при обробці його звітності.

У свою чергу, за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) ЄСВ накладається штраф у розмірі 20 % своєчасно не сплачених сум. Крім того, за неподання, несвоєчасне подання звітності щодо ЄСВ «світить» штраф у розмірі 170 грн. за кожне таке неподання, несвоєчасне подання.

Якщо працюють у структурному підрозділі

ПДФО. Тут ми вам запропонуємо дві точки зору з приводу сплати ПДФО з доходів працівників структурних підрозділів — фіскальних органів і нашу. Яку обирати — вирішувати вам.

Думка фіскальних органів. Податківці вважають, що «структурний підрозділ (цех) у розумінні ГКУ при застосуванні норм ПКУ в частині сплати ПДФО слід відносити до відокремленого підрозділу, не уповноваженого нараховувати (сплачувати) ПДФО. Відповідно обов’язок податкового агента щодо нарахування (сплати) ПДФО з найманих працівників структурного підрозділу (цеху) виконує юридична особа. При цьому податок на доходи, нарахований працівникам структурного підрозділу (цеху), перераховується до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого підрозділу (цеху)» (див. роз’яснення у «Віснику податкової служби України», 2013, № 13, с. 40).

Для цього юрособа стає на облік у ДПІ за місцезнаходженням структурного підрозділу (неосновне місце обліку, п. 1.4 Порядку № 1588).

Думка редакції. Висновок фіскалів, що для цілей ПКУ «структурний підрозділ» = «відокремлений неуповноважений підрозділ», нізвідки не випливає і суперечить п.п. 14.1.30 ПКУ. Дійсно, у ГКУ немає чіткого визначення терміна «структурний підрозділ». Але однозначно цей Кодекс розділяє структурні та відокремлені підрозділи на два види. Підтвердження цьому — ст. 64 ГКУ.

Пунктом 168.4 ПКУ обов’язок зі сплати ПДФО за місцезнаходженням підрозділу передбачено тільки для відокремлених підрозділів

Структурний підрозділ не відповідає ознакам відокремленого підрозділу. Тому ПДФО підлягає сплаті за місцезнаходженням юридичної особи, а не за місцезнаходженням його структурного підрозділу ( пп. 168.2.4 — 168.4.4 ПКУ, ч. 2 ст. 64 БКУ).

Таким чином, підприємство зобов’язане:

1) нараховувати та сплачувати ПДФО, нарахований працівникам структурного підрозділу, до місцевого бюджету за своїм місцезнаходженням;

2) подавати Податковий розрахунок за формою № 1ДФ із даними щодо працівників структурного підрозділу до органу ДПІ за своїм місцезнаходженням.

Вигадане податківцями і відсутнє в чинному законодавстві визначення «відокремлений структурний підрозділ»* не вирішує проблему і виглядає дивно.

* Див. лист ДФСУ від 28.09.2015 р. № 20530/6/99-99-17-02-01-15 і роз’яснення в категорії 103.07 БЗ.

Як бачите, наша позиція в питанні сплати ПДФО з доходів працівників структурних підрозділів ґрунтується на положеннях ПКУ, ГКУ і БКУ. Підтримують її й суди (див., наприклад, ухвалу Львівського апеляційного адміністративного суду від 02.09.2015 р. у справі № 876/10084/14). Проте, ураховуючи, що наша позиція суперечить позиції ДФСУ, можливо, що захищати її доведеться в суді.

Не готові або не хочете сперечатися з фіскалами? Отримайте індивідуальні податкові консультації з цього питання в податкових органах за місцезнаходженням структурного підрозділу і головного підприємства. Якщо висновки, зроблені в цих роз’ясненнях, збіжаться (а так швидше за все й буде), сплачуйте ПДФО, як зазначено в цих роз’ясненнях. Проте за такого розвитку подій, навіть якщо «верховна» ДФСУ передумає, до вас претензій не буде.

ВЗ. Утриманий ВЗ із доходів працівників підприємства і його структурного підрозділу перерахує таке підприємство — податковий агент до бюджету за своїм місцезнаходженням.

ЄСВ. З доходів працівників, працевлаштованих у структурних підрозділах, ЄСВ сплачує підприємство за своїм місцезнаходженням.

висновки

  • Уповноважений відокремлений підрозділ сплачує ПДФО і ВЗ самостійно за своїм місцезнаходженням.

  • ПДФО і ВЗ за неуповноважений відокремлений підрозділ сплачує головне підприємство. ПДФО — за місцезнаходженням неуповноваженого відокремленого підрозділу, а ВЗ — за місцезнаходженням головного підприємства.

  • ВЗ, утриманий з доходів працівників структурного підрозділу, сплачує підприємство за своїм місцезнаходженням. На думку податківців, ПДФО за структурний підрозділ повинно сплачувати підприємство за місцезнаходженням такого підрозділу. Але ми з цим не згодні.

  • Відокремлені підрозділи — платники ЄСВ сплачують внесок самостійно за місцем своєї територіальної реєстрації. За неплатників сплачує ЄСВ головне підприємство за своїм місцезнаходженням.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити