Коли організм вимагає продовження банкету, а ФНВ — річний звіт...

В обраному У обране
Друк
Соломіна Марія, експерт з питань оплати праці
Податки та бухгалтерський облік Січень, 2015/№ 1-2
Ой як не хочеться після новорічно-різдвяних свят поринати у вир цифр і звітів! Але час не стоїть на місці. І ось на календарі вже «горить червоним полум’ям» 25 січня — граничний термін подання річного звіту у ФНВ*. Але в 2015 році він припадає на вихідний день! Як бути? Здавати раніше чи щодо цього звіту можна скористатися перенесенням? Як заповнити без помилок графи звіту у ФНВ? А якщо «забути» і не здати, чи будуть штрафи? Дати чіткі і зрозумілі відповіді на ці та інші запитання, що стосуються річного звіту до ФНВ, — мета сьогоднішньої статті.
«нещасна» звітність

* Тут і далі — Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Звіт до ФНВ: стисло про головне

Щороку бухгалтери несуть до ФНВ Відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності (далі  Відомість розподілу). Її форму наведено в додатку 3 до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний), затвердженому постановою правління ФНВ від 30.11.2010 р. № 30 (далі — Порядок № 30).

Повірте, ця Відомість потрібна ФНВ не задля звичайної цікавості. Річ у тім, що її показники впливають на клас виробничого ризику, до якого віднесено ваше підприємство. А від нього, у свою чергу, залежить розмір ЄСВ, що нараховується вами.

Щороку ФНВ здійснює перегляд з початку поточного року приналежності страхувальника до класу професійного ризику виробництва за основним видом економічної діяльності. Для цього йому і потрібна ваша Відомість розподілу.

Але перш ніж перейти до порядку її заповнення, наведемо експрес-відповіді на запитання, що стосуються подання Відомості (див. у табл. 1).

Таблиця 1. Експрес-відповіді на «відомосні» запитання

Запитання

Відповідь

1

2

Хто зобов’язаний подавати Відомість розподілу?

Усі страхувальники* незалежно від обраної системи оподаткування та кількості найманих працівників (п. 3.10 Порядку № 30). До них належать зокрема (розд. ІІ Порядку № 30):
— роботодавці-підприємства (їх філії, відокремлені підрозділи, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами);  
— підприємці, які використовують найману працю

* Візьміть на замітку! ФНВ наполягає, щоб Відомість розподілу подавали не тільки суб’єкти господарювання, які є роботодавцями на момент її подання, а також і ті, хто хоч раз у своїй діяльності використовував найману працю.

У який строк?

Один раз на рік до 25 січня року, наступного за звітним. Ми вже зазначали, що у 2015 році 25 січня припадає на вихідний день. Незважаючи на те, що можливість перенесення граничного строку подання звіту в таких випадках Порядком № 30 не передбачено, ФНВ іде назустріч страхувальникам і готовий приймати Відомість розподілу до ФНВ до 26 січня 2015 року (включно). Відповідну інформацію розміщено на офіційному сайті ФНВ http://www.social.org.ua/view/4709

У який спосіб?

Звіт заповнюєте на папері і здаєте особисто до ФНВ за місцем знаходження підприємства (проживання підприємця). Подання звіту поштою не передбачено ані Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23.09.99 р. № 1105-XIV, ані Порядком № 30. Водночас ФНВ дозволяє надсилати звіт поштою з повідомленням про вручення згідно з Порядком оформлення поштових відправлень з вкладенням матеріалів звітності, розрахункових документів і декларацій, затвердженим постановою КМУ від 28.07.97 р. № 799. У цьому випадку звіт вважається поданим у день отримання відділенням поштового зв’язку від страхувальника поштового відправлення з Відомістю розподілу (http://www.social.org.ua/view/4709)

Якими будуть наслідки для платника ЄСВ, якщо змінено клас профризику?

Якщо зміна основного виду економічній діяльності зумовила:  
підвищення класу профризику, то ФНВ* установить вам новий на основі Відомості розподілу;
зниження класу професійного ризику виробництва — чекайте з перевіркою ФНВ* (розд. ІV Порядку № 30)

* Про зміну роботодавцю класу профризику ФНВ повідомить ДПІ, а та, у свою чергу, держреєстратора і Пенсійний фонд у порядку взаємного обміну інформацією

Чим може відгукнутися неподання Відомості?

За неподання або несвоєчасне подання Відомості розподілу посадовим особам підприємств і підприємцям, які використовують найману працю, загрожує адмінштраф від 136 до 255 грн.
(ст. 1654 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X) ср. 025069200

 

Пам’ятайте! Роботодавці, в яких є заборгованість за внесками до ФНВ (справлялися до 01.01.2011 р.), додатководо 25.01.2015 р. подають квартальний звіт за формою додатка до постанови правління ФНВ від 30.11.10 р. № 31 («Звіт щодо сплати заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань Україні»).

Ручки в руки: заповнюємо Відомість розподілу

Почнемо із загальних моментів. Відомість розподілу заповнюємо українською мовою. Дані вносимо кульковою ручкою синім або чорним чорнилом. Уникаємо помарок і виправлень! Якщо рядок не заповнюємо через відсутність операції, його обов’язково прокреслюємо! Відомість підписують керівник і головний бухгалтер підприємства (за наявності посади) або сам підприємець.

Показники до Відомості розподілу вносимо, використовуючи дані бухгалтерської звітності за 2014 рік. Подробиці наведемо в табл. 2.

Таблиця 2. Правила заповнення Відомості розподілу

Показник

Пояснення

Графа 1

Зазначте код* кожного виду економічної діяльності, який ви фактично здійснювали в 2014 році і від якого отримували дохід

* Урахуйте: коди та назви видів економічної діяльності (див. нижче) вносимо згідно з Класифікацією видів економічної діяльності ДК 009:2010, затвердженою наказом Держспоживстандарту від 11.10.2010 р. № 457.

Графа 2

Впишіть назву кожного виду економічної діяльності, який ви фактично здійснювали у 2014 році і від якого отримували дохід

Графа 3

Внесіть показник середньооблікової кількості штатних працівників (далі — СКШП) за кожним видом економічної діяльності і в цілому за 2014 рік.
Важливо!
Показник заповнюємо в цілих одиницях.
Розраховуємо СКШП згідно з вимогами п. 3.2 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 р. № 286 (далі — Інструкція № 286). Детальніше про правила розрахунку СКШП поговоримо нижче

Графа 4

Зазначте у відсотках питому вагу СКШП за кожним видом економічної діяльності загалом СКШП. Для цього використовуємо формулу: (гр. 3 / «Усього» за гр. 3) х 100. Цей показник також зазначаєте в цілих одиницях.
Важливо:
сума показників за всіма рядками графи 4 має дорівнювати 100 %

Графа 5

Зазначте обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг (без ПДВ, акцизу) за кожним видом економічної діяльності і в цілому за 2014 рік.
Підприємства
цей показник визначають за даними бухгалтерського обліку.
Підприємці
, які не ведуть бухоблік, мають зробити вибірку сум обсягів реалізованої продукції на підставі первинних документів на відвантаження товару (робіт, послуг). Для цього можна використовувати дані книг обліку доходів і витрат (без урахування отриманих авансових оплат, за якими фактично не було відвантаження продукції). Бюджетні установи, які не отримували дохід від реалізації продукції, робіт, послуг, проставляють у цій графі прокреслення. Показник наводите в тисячах гривень

Графа 6

Зазначте у відсотках питому вагу обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за відповідним видом економічної діяльності в загальному обсязі реалізації. Принцип розрахунку аналогічний графі 4: (гр. 5 / «Усього» за гр. 5) х 100.
Важливо
: сума показників за всіма рядками графи 6 має дорівнювати 100 %

 

Розраховуємо СКШП для Відомості

Як це зробити? На раз, два, три!

Робимо «раз»  визначаємо СКШП за кожен календарний день місяця, уключаючи вихідні, святкові та неробочі дні.

Спочатку визначаємо денний СКШП за кожним видом економічної діяльності. Для цього візьмемо дані Табеля обліку використання робочого часу (форма № П-5).

Нюанс. Якщо одна людина бере участь у декількох видах діяльності, її включаємо до того виду діяльності, яким вона зайнята більше. Кількість штатних працівників у вихідний, святковий і неробочий день приймаємо на рівні облікової чисельності працівників за попередній робочий день (п.п. 3.2.1 Інструкції № 286).

Підсумувавши денний СКШП за кожним видом діяльності, отримуємо загальний денний СКШП.

Робимо «два»  визначаємо СКШП за кожен календарний місяць 2014 року.

Спершу розраховуємо місячний СКШП за кожним видом діяльності. Як? Підсумовуємо показники СКШП за кожен календарний день місяця (з 1 по 30 (31, 28) число) і ділимо отриману суму на число календарних днів місяця.

Урахуйте: якщо ваше підприємство було створене в середині місяця, щоб визначити СКШП за перший неповний місяць роботи, розділіть суму облікової кількості штатних працівників за всі дні роботи підприємства у звітному місяці на число календарних днів у звітному місяці (приклад у п.п. 3.2.4 Інструкції № 286).

Склавши місячні СКШП за кожним видом діяльності, отримуємо загальний СКШП за кожен календарний місяць минулого року.

Робимо «три» — розраховуємо показник СКШП за весь 2014 рік. Спочатку за кожним видом діяльності підсумовуємо показники СКШП за кожен календарний місяць і ділимо отриману суму на  12 місяців (п.п. 3.2.5 Інструкції № 286).

Увага! Підприємства, які відпрацювали неповний рік (наприклад, новостворені або сезонні), беруть до розрахунку тільки місяці роботи, але результат все одно ділять на 12 (п.п. 3.2.6 Інструкції № 286).

Отриманий річний СКШП за кожним видом діяльності впишемо до відповідної графи 3 Відомості розподілу. Потім складемо СКШП за рік за кожним видом діяльності та отримаємо загальний річний СКШП.

Щоб себе перевірити, отримані показники порівняйте з даними графи 2 рядка 1040 статзвітності за формою 1-ПВ «Звіт з праці» (місячна).

А тепер давайте розглянемо порядок заповнення Відомості розрахунку на прикладі.

Приклад. Підприємство здійснює два види економічної діяльності:

— виготовляє одяг зі шкіри (код 14.11);

— виготовляє вироби з хутра (код 14.20).

Обсяг реалізованої продукції у 2014 році склав 8340020 грн., з них від реалізації одягу зі шкіри отримано 6354420 грн., а від реалізації виробів з хутра — 1985600 грн.

СКШП, зайнятих виготовленням:

— одягу зі шкіри, за 2014 рік — 25 осіб;

— виробів з хутра, за 2014 рік — 2 особи

Приклад заповнення Відомості розподілу дивіться на рисунку (с. 31).

 

висновки

  • Відомість розподілу за 2014 рік подайте до ФНВ не пізніше 23 січня 2015 року, оскільки 25-е — вихідний. Хоча цього року ФНВ не проти прийняти її і 26 січня.

  • Показники Відомості розподілу можуть вплинути на клас виробничого ризику, до якого віднесено підприємство, а отже, і на розмір ЄСВ, що нараховується.

  • За неподання або несвоєчасне подання Відомості розподілу посадовим особам підприємств і підприємцям, які використовують найману працю, загрожує адмінштраф від 136 до 255 грн.
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити