Теми статей
Обрати теми

Загальносистемник + звіт з ЄСВ «за себе»= дружба!

Мірошниченко Віталіна, податковий експерт, Ушакова Лілія, експерт з питань оплати праці
Протягом 2014 року підприємці-роботодавці щомісяця звітують про суми ЄСВ, нараховані на зарплату працівників. А от після закінчення року настає пора відзвітувати й за себе. За якою формою і перед ким звітувати підприємцю-загальносистемнику? У які строки? Як бути, якщо зі звіту «випливає» недоплата/переплата за ЄСВ? Розбираємося разом!

Я здаю звіт з ЄСВ, ти здаєш, а він не здає. Хто він?

У загальному випадку звітувати з ЄСВ «за себе» зобов’язані підприємці, які працюють на загальній системі оподаткування, незалежно від того:

— здійснювали вони підприємницьку діяльність у звітному році чи ні;

— були у них наймані працівники чи не було;

— є вони пенсіонерами за віком (інвалідами) чи ні.

Виняток — підприємці без найманих працівників, призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період! Вас звільнили на весь строк військової служби від обов’язку нараховувати і перераховувати до бюджету ЄСВ «за себе» та подавати звіт з ЄСВ «за себе» (див. абзац перший п. 92 розд. VIII Закону № 2464). Таке звільнення не є автоматичним. Про це потрібно повідомити ДПІ за місцем обліку. Яким чином? Подати заяву та копію військового квитка (чи іншого документа, виданого у зв’язку з мобілізацією) протягом 10 днів після демобілізації (лікування або реабілітації).

А от підприємцям-роботодавцям, які в період військової служби продовжують вести підприємницьку діяльність (через уповноважену особу), в цьому не пощастило.

Пільги, встановлені абзацом першим п. 92 розд. VIII Закону № 2464, на загальносистемників з найманими працівниками не поширюються

Після демобілізації вам необхідно буде подати звіт та сплатити ЄСВ «за себе» за період військової служби.

За якою формою звітуємо?

Підприємці зобов’язані сформувати «за себе» Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого ЄСВ за формою № Д5, наведеною в додатку 5 до Порядку № 454 (далі — звіт за формою № Д5). Одразу ж звернемо увагу: цей звіт ФОП подають винятково щодо внесків, сплачених ними «за себе». Що стосується найманих працівників, то інформація щодо них подається щомісяця за формою № Д4.

Крім звіту за формою № Д5, у окремих підприємців може виникнути необхідність у поданні ще одного звіту. Йдеться про звіт про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті, та суми доплати до органів доходів і зборів за формою № Д6, наведеною в додатку 6 до Порядку № 454 (далі — звіт за формою № Д6). Кому випав такий «щасливий білет»? Відповідь на це запитання наведемо на рисунку на с. 40.

 

img 1

Звіт за формою № Д5 готовий. Куди його подіти і як швидко?

Звіт за формою № Д5 подає підприємець або уповноважена ним особа:

— щорічно* (за підсумками звітного року), незалежно від того, провадила ФОП діяльність чи ні.

За 2014 рік звіт необхідно встигнути подати не пізніше 9 лютого 2015 року;

— до ДПІ за місцем обліку підприємця. Врахуйте: якщо він протягом року змінив місце проживання, звіт подаєте до ДПІ за новим місцем проживання підприємця.

* Протягом року у разі призначення пенсії необхідно подати звіт з позначкою «призначення пенсії» за період до дати формування заяви на призначення пенсії.

Як бути, якщо підприємець помер? Хтось повинен подати за нього форму № Д5? Податківці вважають, що цей обов’язок покладається на того, хто вступив у права спадкування або уповноважений розпоряджатися майном померлого підприємця (роз’яснення — в підкатегорії 301.06.02 БЗ). Такий висновок вони роблять на підставі положень п.п. 97.4.4 ПКУ. Але! Цей підпункт регулює питання погашення грошових зобов’язань або податкового боргу платника податків, а не подання звітності. Крім того, зобов’язання з ЄСВ не є ані грошовими зобов’язаннями в розумінні ПКУ, ані податковим боргом (див. пп. 14.1.39, 14.1.175 ПКУ).

Що ж до ЄСВ, то в п. 2.12 Порядку № 454 зазначено, що подавати звіт з ЄСВ після припинення страхувальника може лише правонаступник, повноваження якого підтверджені установчими документами. Зрозуміло, у ФОП жодних установчих документів не буває. Тому, на наш погляд, у разі смерті ФОП його спадкоємець не зобов’язаний подавати форму № Д5.

Можу так подати, а можу й отак. Розглядаємо способи подання

Незважаючи на те що підприємці звітують за внес­ками, сплаченими «за себе», спосіб подання звітів за формою № Д5 до ДПІ залежить від кількості застрахованих осіб, які працювали у ФОП у звітному році. Такий висновок випливає з формального прочитання п. 2.1 Порядку № 454.

Якщо у підприємця кількість застрахованих осіб перевищує 5, то він може подати форму № Д5 одним з таких способів (на вибір):

— засобами електронного зв’язку в електронній формі з реєстрацією електронного підпису в порядку, визначеному законодавством;

— на паперових носіях, завірених підписом і печаткою (за наявності), разом з електронною формою на електронних носіях інформації. Електронна форма звіту має бути ідентичною звіту на паперових носіях.

Якщо ж кількість найманих працівників не перевищує 5 осіб, то ФОП має право сформувати й подати звіти з ЄСВ у паперовому вигляді або одним з наведених вище способів. Причому

паперовий звіт за 2014 рік можна надіслати поштою!

У цьому випадку форма № Д4 вважатиметься поданою в день отримання відділенням поштового зв’язку поштового відправлення з такою звітніс­тю від платника ЄСВ (див. п. 4 ч. 2 ст. 6 Закону № 2464). Залишилося дочекатися, щоб відповідні зміни податківці внесли до Порядку № 454. Річ у тім, що в п. 2.1 цього Порядку досі зазначається, що звіт, надісланий поштою, не вважається поданим.

Ви заповнюєте звіт на папері? Тоді врахуйте такі вимоги:

1) звіт подавайте українською мовою в друкованому вигляді або заповнюйте друкованими літерами кульковою ручкою синім або чорним чорнилом. Помарки і виправлення не допускаються;

2) заповнюючи поля, які складаються з клітинок, кожен з необхідних символів каліграфічно вписуйте до відповідної окремої клітинки. Символи не повинні виходити за межі клітинок, а також накладатися на сусідні клітинки. Символи: крапку, апостроф, кому, дефіс тощо проставляйте в окремих клітинках;

3) при заповненні поля без клітинок запису в цих полях не повинні накладатися на сусідні поля і перекривати службові написи бланка;

4) якщо якийсь рядок не заповнений через відсутність операцій, він прокреслюється.

Сплата річного ЄСВ та Книга обліку доходів і витрат

Почнемо з того, що загальносистемник сплачує ЄСВ «за себе» протягом року авансовими платежами до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня і до 15 листопада. Суми таких авансових платежів він враховує при проведенні остаточного розрахунку з ЄСВ.

Якщо сума ЄСВ, нарахована у формі № Д5, перевищує суму, яку він сплатив у вигляді авансів у 2014 році, різницю потрібно перерахувати ДПІ (на ті самі рахунки, куди сплачувалися авансові платежі з ЄСВ). Граничний строк для цього — 9 лютого 2015 року.

Чи можна загальносистемнику включити до витрат ЄСВ, сплачений за підсумками 2014 року? Так, можна. Доплату ЄСВ записуєте до графи 8 Книги обліку доходів і витрат на дату сплати кош­тів, за наявності підтвердних документів (наприклад, платіжного доручення). Підстава — п.п. «в» п.п. 138.10.4 та п. 177.4 ПКУ.

А якщо ФОП переплатив? У цьому випадку він має право або зарахувати надміру сплачені суми ЄСВ у рахунок майбутніх платежів за цим внеском, або подати до ДПІ за місцем реєстрації заяву (у довільній формі) про повернення надміру сплачених сум ЄСВ на свій поточний рахунок, щоб отримати переплату назад (п. 5 Порядку № 450). Суму ЄСВ, отриману назад з бюджету, записуєте до Книги обліку доходів і витрат як дохід (графа 2), отриманий у 2015 році (на дату зарахування коштів). При цьому раніше відображені витрати з ЄСВ (сплата авансових платежів у 2014 році) коригувати не потрібно.

Потрібно доплатити до мінімального страхового внеску. Що врахувати?

Загальносистемники протягом року щокварталу сплачують ЄСВ у вигляді авансових платежів. По закінченні звітного року вони заповнюють звіт за формою № Д5. У ньому вони проставляють нараховані суми ЄСВ у розрізі місяців звітного року (див. статтю на с. 43). І якщо сума чистого доходу в будь-якому місяці звітного року буде меншою від суми мінімальної зарплати, встановленої законом на цей місяць, то і сума ЄСВ, відображена в звіті за формою № Д5 за цей місяць, буде менша мінімального розміру страхового внеску*.

* Мінімальний страховий внесок дорівнює добутку мінімального розміру заробітної плати на ставку ЄСВ, встановлену законом на місяць, за який нараховується дохід.

Проте в законодавстві щодо ЄСВ є вимога про те, що в місяці отримання доходу сума ЄСВ, належна до сплати, не може бути меншою від мінімального розміру страхового внеску (п. 2 ч. 1 ст. 7 Закону № 2464 та п. 3.3 Інструкції № 455). Щоб ця вимога виконувалася, підприємець повинен буде доплатити ЄСВ за місяць, у якому нарахована сума ЄСВ виявилася меншою від мінімального страхового внеску.

Врахуйте:

загальносистемник самостійно займатися донарахуванням ЄСВ не зобов’язаний (але може)

За загальним правилом розрахунком суми доплати ЄСВ за звітний рік повинна займатися ДПІ за місцем обліку підприємця. Суму доплати зазначають податківці в повідомленні-розрахунку за формою додатка 1 до Інструкції № 455. Це повідомлення-розрахунок надсилається ФОП разом з вимогою про сплату боргу за формою додатка 5 до Інструкції № 455. На підставі повідомлення-розрахунку та вимоги про сплату боргу підприємець повинен:

по-перше, доплатити через установу банку необхідну суму ЄСВ протягом 10 календарних днів з дня отримання вимоги про сплату боргу (п6.5 Інструкції № 455);

по-друге, скласти й подати звіт за формою № Д6 протягом одного календарного місяця після проведення розрахунків (пп. 4.15 та 4.17 Порядку № 454). Причому, якщо останній день строку подання звіту за формою № Д6 припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, то останнім днем подання звіту буде перший після нього робочий день.

Що дешевше: подати чи «забути»? Поговоримо про штрафи

З 1 січня 2015 року за неподання, несвоєчасне подання звіту з ЄСВ податківці будуть накладати штраф у розмірі 170 грн. Відповідні зміни до п. 7 ч. 11 ст. 25 Закону № 2464 передбачено внести проектом закону про реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці від 22.12.2014 р № 1573. Адмінштраф за ст. 1651 КУпАП (340 — 510 грн.) за таке порушення ФОП не загрожуює. Адже підприємець щодо сплати ЄСВ «за себе» не є посадовою особою.

А якщо ФОП не сплатила або несвоєчасно сплатила ЄСВ «за себе»? Тут треба готуватися до штрафу у розмірі 10 % не сплачених своєчасно сум (п. 2 ч. 11 ст. 25 Закону № 2464, п.п. 2 п. 7.2 Інструкції № 455).

Подавати чи не подавати звіт — вирішуйте самі. Але якщо вирішите заповнити звіт за формою № Д5, наша наступна стаття буде вам поміччю.

висновки

  • За внесками, що підлягають сплаті «за себе», підприємці подають звіт за формою № Д5 один раз на рік не пізніше 9 лютого року, наступного за звітним.

  • Від подання звіту за формою № Д5 звільнені підприємці без найманих працівників, призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.

  • Якщо сума ЄСВ, нарахована у формі № Д5, більша за ту, що ФОП сплатив у вигляді авансів у 2014 році, різницю слід перерахувати ДПІ не пізніше 9 лютого 2015 року.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі