Звіт за формою № Д5 підприємця-загальносистемника

В обраному У обране
Друк
Ушакова Лілія, експерт з питань оплати праці
Податки та бухгалтерський облік Січень, 2015/№ 3
Підприємці-загальносистемники звітують за ЄСВ, сплачений «за себе», подаючи звіт за формою № Д5. На перший погляд, цей звіт видається дуууже простим. Так би й було, якби спершу пенсійники, а потім податківці були такі ласкаві пояснити, що вони хочуть бачити в графі 2 таблиці 1 цього звіту. Але не поспішатимемо. Давайте про все по черзі.

Знайомимося зі структурою звіту

Звіт за формою № Д5 складається з титульного аркуша і чотирьох таблиць. Але всі ці таблиці вам навряд чи доведеться заповнювати. Так, якщо підприємець протягом 2014 року працював:

— на загальній системі оподаткування, необхідно заповнити титульний аркуш і таблицю 1;

— на загальній системі оподаткування і на єдиному податку — титульний аркуш, таблицю 1 (за період роботи на загальній системі оподаткування) та таблицю 2 (за період роботи на єдиному податку).

А от якщо підприємець провадив свою діяльність у сферах, робота в яких зараховується до спецстажу, то додатково до зазначених таблиць звіту за формою № Д5 необхідно сформувати таблицю 4.

Як бачимо, здебільшого загальносистемники матимуть справу всього лише з титульним аркушем і з таблицею 1 звіту за формою № Д5. Про те, як заповнити їх без помилок, ми поговоримо далі. А почнемо з титульного аркуша .

Що може бути простіше?! Заповнюємо титульний аркуш

На титульному аркуші зазначаємо основні відомості про підприємця та відомості про заповнені таблиці. Для зручності інформацію про «що, куди і як» узагальнимо в табл. 1.

Таблиця 1. Порядок заповнення окремих реквізитів титульного аркуша звіту за формою № Д5

Реквізит

Що зазначати

1

2

«Реєстраційний номер облікової картки платника податків»

Зазначаємо реєстраційний номер облікової картки платника податку (ідентифікаційний номер) ФОП. У разі, коли підприємець відмовився від отримання такого номера і має в паспорті відмітку ДПІ про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією і номером паспорта, тут проставляємо дані свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування: серія та номер (NNN XXXXXX — три літери, пробіл, шість цифр). Якщо такого свідоцтва немає, зазначаємо паспортні дані підприємця: серію та номер (БКNNXXXXXX — «БК» — константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; «NN» — дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); «ХХХХХХ» — шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями)). Цей реквізит заповнюється однаково для всіх таблиць звіту за формою № Д5

«Вихідний № у страхувальника» і «дата»

Заповнюємо, якщо ФОП реєструє вихідну кореспонденцію. Зазначаємо реєстраційний номер відповідно до журналу реєстрації вихідної документації та дату реєстрації. Ці реквізити проставляємо на кожному аркуші звіту

«Номер реєстрації платника»

Зазначаємо номер платника ЄСВ за даними виписки з Єдиного держреєстру

«Перелік таблиць звіту»

Навпроти назви кожної із заповнюваних таблиць зазначаємо кількість аркушів. Якщо таблиця не заповнюється — проставляємо прочерк

«Реєстраційний номер звіту в територіальному органі доходів і зборів» і далі

Заповнюють податківці

 

Таблиця 1 загальносистемника: все, що ви хотіли запитати

Упевнені, що запитань щодо заповнення реквізитів таблиці 1 звіту за формою № Д5 у вас не виникне. Там все просто і ясно. У відповідній графі підприємець зазначає свої прізвище, ім’я та по батькові в називному відмінку згідно з україномовною сторінкою паспорта.

Якщо він добровільник* (сплачує ЄСВ за підвищеною ставкою) в полі:

— «Беру участь на добровільних засадах» проставляємо знак «Х» навпроти тих видів соціального страхування, в яких він брав участь у звітному році;

— «№ договору про добровільну участь…», «дата» наводимо відомості про договір про добровільне страхування (номер, дати його укладення, початку і закінчення дії, розірвання). Якщо ФОП сплачував ЄСВ за ставкою 34,7 %, у паперовому звіті проставляємо прочерки.

Тепер ми розповімо, як заповнити таблицю 1 звіту за формою № Д5. Необхідну вам інформацію ми узагальнили в табл. 2.

Таблиця 2. Графи таблиці 1 звіту за формою № Д5: заповнюємо правильно

Графа

Пояснення

1

2

Графа 2

Проставляємо суму чистого доходу за відповідний місяць. При цьому сума чистого доходу за рік має відповідати сумі чистого оподатковуваного доходу, заявленого в податковій декларації* ФОП.
Як розкидати чистий дохід по місяцях звітного року? Відповідь на це запитання ні Порядок № 454, ні його попередник не дають. Податківці радять у рядках календарних місяців графи 2, в яких було отримано дохід (прибуток) згідно з даними Книги обліку доходів і витрат, проставляти середньомісячний оподатковуваний дохід (див. с. 47). Його суму визначати шляхом ділення річного чистого доходу (прибутку) на кількість прибуткових місяців звітного року (тобто тих місяців, у яких було отримано чистий дохід (не важливо, в якій сумі)). А от у безприбуткових або збиткових місяцях у графі 2 проставляти прочерк (див. роз’яснення в підкатегорії 301.06.02 БЗ). А от фахівці Пенсійного фонду в усних консультаціях говорять, що їм однаково, як ви розподіляєте в графі 2 річний чистий дохід за місяцями звітного року. Хоч усю суму в один місяць скидайте. До чого тут Пенсійний фонд? Усе просто. Незважаючи на те що приймають звіт за формою № Д5 податківці, роз’яснення щодо заповнення звітності за ЄСВ в частині, що стосується персоніфікованого обліку (у тому числі й таблиці 1 форми № Д5), дають органи Пенсійного фонду (див. лист Міндоходів і Пенсійного фонду від 27.12.13 р. № 21052/5/99-99-17-03-01-16 № 36398/05.10).

 

А ось контроль за правильністю нарахування, обчислення, повнотою та своєчасністю сплати ЄСВ здійснюють податківці. Тому рекомендуємо обережним ФОП узяти на озброєння роз’яснення податківців. Сміливі підприємці можуть ризикнути й скористатися усними роз’ясненнями фахівців Пенсійного фонду

Графа 3

Зазначаємо дохід, відображений у графі 2, з урахуванням максимальної величини бази нарахування ЄСВ у розрізі місяців звітного року. Причому, якщо сума доходу, зазначена в графі 2:  
менше максимальної величини бази нарахування ЄСВ**, — її переносимо до графи 3 без змін (навіть якщо сума доходу менша від мінімальної зарплати*** відповідного місяця);  
більше максимальної величини бази нарахування ЄСВ — у графі 3 зазначаємо максимальну величину бази нарахування ЄСВ

Графа 4

Зазначаємо ставку ЄСВ, яка застосовувалася до доходів ФОП у відповідному місяці

Графа 5

Зазначаємо у розрізі місяців звітного року нараховані суми ЄСВ за відповідний місяць. Для цього до суми доходу, зазначеної в графі 3, застосовуємо ставку ЄСВ, відображену в графі 4. Суми доплат до мінімального страхового внеску в таблиці 1 не відображаємо

Графа 6

Заповнюємо, якщо брав участь у добровільному страхуванні у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. Зазначаємо кількість календарних днів хвороби підприємця в поточному році згідно з листками непрацездатності

Графа 7

Заповнюємо, якщо брала участь у добровільному страхуванні у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. Зазначаємо кількість календарних днів тимчасової непрацездатності жінки-підприємця у зв’язку з вагітністю та пологами у звітному році згідно з листком непрацездатності.

«У тому числі нараховано у розмірі»

Зазначаємо суми ЄСВ, нараховані за рік, у розрізі ставок. Загальна сума нарахувань у розрізі ставок ЄСВ має дорівнювати підсумковій сумі графи 5

* Збитки, отримані протягом року, за сумою згортаються з чистим доходом прибуткових місяців. У результаті сума чистого доходу за рік у графі 9 Книги обліку доходів і витрат дорівнюватиме сумі чистого оподатковуваного доходу, заявленого в податковій декларації ФОП, та підсумковій сумі в графі 2 таблиці 1.
**У 2014 році розмір максимальної величини бази нарахування ЄСВ дорівнював 20706,00 грн.
***Протягом усього 2014 року мінімальна заробітна плата в місячному розмірі дорівнювала 1218,00 грн.

 

Числовий приклад

Підприємець увесь 2014 рік працював на загальній системі оподаткування. Сума чистого оподатковуваного доходу, заявленого в податковій декларації ФОП за 2014 рік — 55000,00 грн. При цьому згідно з Книгою обліку доходів і витрат:

— чистий дохід становив у січні — 23300,00 грн., лютому — 9000,00 грн., березні — 5600,00 грн., квітні — 200,00 грн., травні — 560,00 грн., вересні — 1200,00 грн., листопаді — 10100,00 грн., грудні — 15040,00 грн.;

— було отримано збиток у червні — 300,00 грн., липні — 1500,00 грн., серпні — 8000,00 грн., жовтні — 200,00 грн.

Підприємець сплачував в 2014 році ЄСВ за ставкою — 34,7 %. Сума ЄСВ, сплаченого у вигляді авансових платежів протягом 2014 року, становить 16000,00 грн.

Перш ніж навести заповнену форму № Д5, пояснимо окремі моменти, що стосуються визначення бази справляння ЄСВ. Її ми визначали з урахуванням рекомендацій податківців (див. вище).

1. Середньомісячний оподатковуваний дохід становить:

55000,00 : 8 = 6875,00 (грн.),

де 8 — кількість місяців 2014 року, в яких згідно з Книгою обліку доходів і витрат підприємець отримав дохід.

Червень — серпень і жовтень 2014 року, як місяці з нульовим чистим доходом, у розрахунках не враховуємо.

2. У всіх місяцях 2014 року максимальна величина бази нарахування ЄСВ дорівнювала 20706,00 грн. Розмір середньомісячного доходу не перевищує цю величину. Отже, до графи 3 переносимо суми доходу, зазначені у графі 2 без змін.

Наведемо фрагмент заповненої таблиці 1 звіту за формою № Д5.

 

<…>

Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування фізичними особами — підприємцями

<…>

Місяць

Сума чистого доходу (прибутку), заявлена в податковій декларації фізичної особи — підприємця

Сума доходу, на яку нараховується єдиний внесок, з урахуванням максимальної величини

Розмір єдиного внеску*

Сума нарахованого єдиного внеску (гр. 3 х гр. 4)

Кількість днів тимчасової непрацездатності

Кількість днів відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами

1

2

3

4

5

6

7

Січень

6875,00

6875,00

34,7

2385,63

Лютий

6875,00

6875,00

34,7

2385,63

Березень

6875,00

6875,00

34,7

2385,63

Квітень

6875,00

6875,00

34,7

2385,63

Травень

6875,00

6875,00

34,7

2385,63

Червень

34,7

Липень

34,7

Серпень

34,7

Вересень

6875,00

6875,00

34,7

2385,63

Жовтень

34,7

Листопад

6875,00

6875,00

34,7

2385,63

Грудень

6875,00

6875,00

34,7

2385,63

Усього

55000,00

55000,00

Х

19085,04

У тому числі нараховано у розмірі (сума нарахувань у розрізі розмірів відповідає сумі графи 5): 34,7 % — ______19085,04___ грн; 36,6 % — ____-_______ грн; 36,21 % — ___-________ грн; 38,11 % — ________-________ грн.

<…>

 

Сума ЄСВ, розрахована підприємцем у таблиці 1 форми № Д5 (19085,04 грн.), перевищує суму, яку він сплатив у вигляді авансів у 2014 році (16000,00 грн.). Різницю (3085,04 грн. (19085,04 грн. - - 16000,00 грн.)) ФОП потрібно перерахувати ДПІ не пізніше 9 лютого 2015 року.

висновки

  • У загальному випадку звіт за формою № Д5 загальносистемника складатиметься з титульного аркуша й таб­лиці 1.

  • При заповненні графи 2 таблиці 1 звіту за формою № Д5 податківці рекомендують використовувати показник середньомісячного оподатковуваного доходу.

  • Сума чистого доходу за рік має відповідати сумі чистого оподатковуваного доходу, заявленого в податковій декларації ФОП.
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити