Помилки в декларації єдиноподатника- юрособи: виправляємо разом

В обраному У обране
Друк
Марина Ковенко, податковий експерт
Податки та бухгалтерський облік Січень, 2015/№ 5
Про те, як єдиноподатнику-юрособі заповнити звітну декларацію, ви вже дізналися з попередньої статті цього номера. А тут ми звернемо увагу на те, як можна виправити допущені в ній помилки. Добре, що чинне законодавство це дозволяє. Про існуючі способи самовиправлення, підкріплені конкретними прикладами, особливості застосування штрафів та пені, а також про інші «помилкові» моменти ми й поговоримо. І хоча єдиний податок істотно коригується з 01.01.2015 р., нової декларації поки що немає (і невідомо, коли вона взагалі з’явиться). А це означає, що найближчим часом і для виправлення помилок ми використовуватимемо звичну форму, затверджену наказом № 1688.

Які бувають способи виправлення помилок

При виправленні помилок у «єдиноподатній» звітності юрособи потрібно орієнтуватися на загальні правила ст. 50 ПКУ. Нагадаємо їх: якщо платник податків у наступних податкових періодах самостійно виявляє помилки, допущені ним у раніше поданій податковій декларації, він має можливість виправити такі помилки одним із двох способів:

1) подати уточнюючий розрахунок до податкової декларації за формою, що діє на момент його подання. У нашому випадку це звичайна декларація, де в полі 1 заголовної частини стоїть позначка «х» у полі «Уточнююча»;

2) зазначити уточнені показники у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період.

Увага! Ці два способи підходять для виправлення помилок, виявлених уже після закінчення граничного строку подання«єдиноподатної» декларації (тобто після закінчення 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу п.п49.18.2 ПКУ). А от якщо помилку виявлять невдовзі після подання звітності (граничний строк подання якої не минув), то для її ліквідації достатньо скласти нову звітну декларацію з правильними даними. Механізм самовиправлення тут украй простий і безболісний. Полягає він у тому, що платники:

— ставлять позначку «Х» в комірці «Звітна нова» поля 1 вступної частини нової звітної декларації;

— заповнюють її так, ніби помилки не було;

— штрафи і пеню не нараховують;

— подають цю нову звітну декларацію в звичайному порядку.

Контролери таку декларацію (зі статусом «Звітна нова») заносять до бази даних адресата звітності, а помилковій декларації присвоюють статус «До відома» (див. консультацію в підкатегорії 135.02 БЗ). Зобов’язання за такою новою декларацією сплачують у звичні строки, характерні для «єдиноподатної» звітності (тобто протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку подання декларації; п. 295.3 ПКУ). На цьому процедура виправлення завершується.

Якщо ж єдиноподатник виявить помилку після закінчення граничного строку (40 днів), то виправитися через нову звітну декларацію вже не вийде. Доведеться скористатися одним з двох методів самовиправлення: подати уточнюючу декларацію (УД), або дочекатися поточної звітної декларації й виконати необхідні коригування в ній.

Строк давності в 1095 днів

Виправити помилки минулих періодів (будь-яким із двох способів) можна виключно в межах строку давності тривалістю в 1095 днів. Після закінчення зазначеного строку платник податків вважається вільним від грошового зобов’язання (п. 102.1 ПКУ) і про помилку може забути.

Строк давності в 1095 днів встановлено п. 102.1 ПКУ. Його обчислюють з дня, наступного за останнім днем граничного строку подання податкової декларації. Причому початок такого відліку прив’язують:

1) саме до тієї декларації, в якій було допущено помилку;

2) до останнього дня строку подання помилкової декларації (а не до фактичної дати подання декларації).

Якщо, наприклад, помилкову декларацію за три квартали 2014 року єдиноподатник подав 20 жовтня 2014 року, то відлік строку для самовиправлення у нього почався з 11 листопада 2014 року*. Закінчиться цей сттрок 9 листопада 2017 року.

* Граничний строк подання податкової декларації за три квартали 2014 року припадає на 10 листопада 2014 року.

Якщо помилка призвела до заниження податкового зобов’язання

Досить часто помилки, допущені при складанні декларації, призводять до заниження суми єдиного податку в минулих періодах. І навіть якщо ви вирішили самостійно їх виправити, то нарахування штрафу і пені, на жаль, не уникнути.

Розмір штрафу, залежно від способу виправлення, може бути таким:

3 % від суми недоплати, якщо ви вирішили діяти через УД. При цьому штраф потрібно сплатити заздалегідь — до подання «уточненки»;

5 % від суми недоплати, якщо виправляєтеся через поточну декларацію. Штраф у цьому випадку збільшує загальну суму зобов’язання з єдиного податку у декларації. Заздалегідь сплачувати такий штраф не потрібно. Його перераховують разом з поточним зобов’язанням з єдиного податку — протягом 10 календарних днів після граничного строку подання «єдиноподатної» декларації.

Як ви вже зрозуміли, одним самоштрафом тут не обійтися. Є ще один неприємний момент — це пеня. Її нараховують на суму недоплати єдиного податку за весь період недоплати (п.п. 129.1.2, абз. 2 п 129.4 ПКУ). Причому роблять це з розрахунку 120 % річної облікової ставки НБУ, що діє на день заниження зобов’язання з єдиного податку.

Для того щоб безпомилково визначити суму пені, слід скористатися прикладом її нарахування з додатка 2 до Інструкції № 953. Там суму пені розраховують за такою формулою:

П = (Сзан х Кзан : 100 % х Онбу х 1,2) : Крік

де Сзан — фактично занижена сума недоплати податкового зобов’язання;

Кзан — кількість календарних днів заниження (недоплати).

Онбу — облікова ставка НБУ, яка діяла на день заниження податкового зобов’язання, % (з 13.11.2014 р. облікова ставка становить 14,00 % — постанова НБУ від 12.11.2014г. № 719);

1,2 — коефіцієнт, що дозволяє розрахувати 120 % від облікової ставки НБУ;

Крік — кількість календарних днів у році.

Один нюанс! Як видно з прикладу Інструкції № 953, відлік кількості календарних днів заниження зан) починають з останнього дня строку сплати єдиного податку за «помилковою» декларацією і закінчують у день, що передує дню сплати пені. Проте, на наш погляд, цей розрахунок необхідно змістити на один день, тобто Кзан правильно обчислювати з першого дня, наступного за днем сплати єдиного податку за «помилковою» декларацією, до дня фактичної сплати донарахованого податкового зобов’язання (включно). Зрозуміло, що і в першому, і в другому варіанті розрахунку значення Кзан буде однаковим.

У загальному випадку пеня сплачується разом зі штрафом в ті самі строки:

— при виправленні помилок через УД до його подання;

— при виправленні в поточній декларації, не пізніше граничного строку сплати податкового зобов’язання за такою декларацією.

Пам’ятайте!

Пеня при самостійному виправленні помилки нараховується у разі виявлення заниження податкового зобов’язання (нехай навіть на особовому рахунку платника є переплата)

Але врахуйте, якщо виправлення помилки відбувається після того, як строки подання декларації вже минули, а строки сплати єдиного податку ще не настали, то прострочення внесення платежу не буде. Тому пеню на суму недоплати нараховувати не доведеться (обмежимося тільки штрафом) Щоправда, для цього ви повинні встигнути перерахувати до бюджету суму заниження і штраф до настання строків сплати за «помилковою» декларацією (і, зрозуміло, до подання УД).

Далі роз’яснимо особливості самовиправлення через УД та поточну декларацію.

Як виправитися через уточнюючу декларацію

Помилки в «єдиноподатній» звітності можна виправити за допомогою УД. Це універсальний спосіб самовиправлення з такими особливостями:

— подати УД можна в будь-який день з урахуванням строку давності (1095 днів). Саме тому ліквідувати помилку вийде швидше, ніж за допомогою поточної декларації. Адже результати самоуточнень будуть проведені по особовому рахунку датою подання УД (п. 4 розд. III Порядку № 765);

— якщо через помилку виникла недоплата, то розмір «самоштрафу» буде менший 3 % (а не 5 %, як для поточної декларації). Меншим буде і розмір пені (чим раніше виправлено помилку, тим раніше буде погашено суму недоплати). Тільки не забудьте: сплатити суму недоплати, самоштрафу та пені потрібно до подання УД;

— якщо через помилку податок виявився переплачений, то за допомогою УД переплату вдасться повернути швидше;

— подати УД можливо аж до дати початку документальної перевірки, зазначеної в копії наказу про проведення перевірки та письмовому повідомленні щодо її проведення (див. підкатегорію 135.02 БЗ).

Спеціальної форми уточнюючої декларації платника єдиного податку не існує. Тому УД складають, використовуючи форму звичайної декларації. Заповнюють її в такому порядку:

1) вступна частина. У полі 1 проставляють позначку «х» в комірці навпроти рядка «уточнююча», в полі — зазначають групу, на якій перебуває єдиноподатник, у полі — «помилковий» період, тобто період, за який виправляються помилки. Решта полів вступної частини УД заповнюють у загальному порядку;

2) таблична частина. У рядках 9 (для групи 4) і рядках 16 24 (для групи 6) зазначають правильні значення сум доходів (об’єктів оподаткування) і розраховують правильну суму єдиного податку. Інакше кажучи, ці рядки декларації заповнюють так, ніби в них не було допущено помилки;

3) рядки, відведені для самостійного виправлення помилки. Суму ЄП з помилкової декларації поміщають до рядка 10 (для групи 4) або до рядка 25 (для групи 6). Після цього визначають суми недоплати або переплати єдиного податку, яка відображається відповідно в рядку 11 або 12 (для групи 4), а також у рядку 26 або 27 (для групи 6). Якщо в результаті виправлення помилки виникає недоплата єдиного податку, то сума 3 %-го штрафу відображається в рядку 13 (або 28), а сума пені — в рядку 15 (або 30) УД. Такий порядок заповнення УД був описаний фіскалами в консультації з підкатегорії 108.08 БЗ;

Важливий момент! При виправленні помилок через УД Розрахунок разом з нею не подається. Крім того,

в одній УД можна виправити помилки тільки одного звітного періоду

Якщо виникає необхідність виправлення помилок, допущених у кількох деклараціях, платникові податків слід подати окрему УД до кожного «помилкового» періоду. Якщо ж ви виявили дві помилки, допущені в одному періоді, то ніщо не заважає виправити їх в одній УД.

А зараз наведемо приклад виправлення помилки через УД.

Приклад. Підприємство на єдиному податку групи 4 (зі ставкою 5 %) за три квартали 2014 року отримало дохід у сумі 1000000 грн., сума єдиного податку — 50000 грн. (сплачена до бюджету 19.11.2014 р.). У грудні 2014 року було виявлено помилку — не врахували дохід у розмірі 12000 грн, з якого не сплатили податок у сумі 600 грн.

Бухгалтер вирішив виправити помилку, подавши 26 грудня 2014 року уточнюючу декларацію за три квартали 2014 року, штраф і пеню сплатив напередодні — 25 грудня 2014 року. Сума штрафу становить — 18 грн. (600 грн. х 3 %). Далі розрахуємо пеню, беручи до уваги, що кількість календарних днів заниження становить 36 (обчислюємо з 20 листопада* по 25 грудня**):

П = (Сзан х Кзан : 100 % х Онбу х 1,2) : Крік = (600 грн. х 36 к. дн. : 100 % х 14 % х 1,2) : 365 к. дн. = 9,94 грн.

* День, наступний за днем граничного строку сплати єдиного податку за III квартал 2014 року, — 19 листопада.

** День погашення донарахованого податкового зобов’язання перед поданням УД.

Оскільки декларація єдиноподатника-юрособи заповнюється в гривнях з копійками, то і самостійне виправлення помилок слід проводити в гривнях з копійками.

 

Фрагмент УД до декларації за три квартали 2014 року

Показники

Код рядка

Сума (грн. коп.)

1

2

3

Загальна сума доходу за податковий (звітний) період (р. 2 + р. 3 + р. 4 + р. 5 + р. 6)

1

1012000,00

Сума доходу за податковий (звітний) період, що оподатковується за ставкою 5 %

3

1012000,00

Сума єдиного податку за податковий (звітний) період (р. 7.1 + р. 7.2 + р. 7.3)

7

50600,00

Сума єдиного податку за ставкою 5 % (р. 3 х 5 %)

7.2

50600,00

Сума єдиного податку за минулий податковий (звітний) період (р. 7 декларації за минулий податковий (звітний) період)

8

40000,00 (умовно)

Сума єдиного податку до сплати за податковий (звітний) квартал (р. 7 - р. 8)

9

10600,00

Самостійне виявлення помилок

Сума єдиного податку за даними раніше поданої декларації, що уточнюється, усього (р. 9 декларації, що уточнюється)

10

10000,00
(50000,00 - 40000,00)

Сума єдиного податку (недоплата), яка збільшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (р. 9 - р. 10, якщо р. 9 > р. 10, або р. 11 (сума рядків 11) додатка(ів) до декларації у разі уточнення показників раніше поданої(их) податкової(их) декларації(й) у складі звітної або звітної нової податкової декларації)

11

600,00

Сума штрафу в розмірі 3 % від суми недоплати (нараховується платником відповідно до підпункту «а» пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України (р. 11 х 3 %))

13

18,00

Сума пені (нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України)

15

9,94

 

Зверніть увагу: результати самовиправлень єдиноподатник повинен буде врахувати вже при складанні найближчої декларації, наступної за поданням УД (тобто декларації за 2014 рік). У ній суму нарахованого єдиного податку (рядок 7) та суму податку за минулий період (рядок 8) зазначаємо так, як ніби помилки не було зовсім (тобто сума 600 грн увійде і до ряд. 7, і до ряд. 8 декларації). При цьому рядки 10 — 15 не заповнюємо (якщо, звичайно не виправляємо в декларації вже нові помилки). Але врахуйте: цей механізм виправлення застосовується, якщо помилку було допущено і виправлено в одному й тому ж році. Якщо її знайдено і виправляють наступного року, то в поточній декларації взагалі суму цієї помилки відображати не треба.

Особливості виправлення в поточній декларації

Як ми вже говорили, будь-який охочий може самовиправитися безпосередньо в поточній декларації. Основна перевага цього способу — в тому, що він фактично дозволяє усунути помилки минулих періодів відразу в одній поточній декларації, навіть якщо помилкових періодів кілька! Нагадаємо, що для цих цілей до поточної декларації подають Розрахунок. Якщо періодів, які виправляються, було кілька, то і Розрахунків відповідно подають стільки ж. Це означає, що Розрахунок до декларації заповнюють окремо за кожний «помилковий» період. На це звертають увагу і податківці (див. підкатегорію 108.08 БЗ).

Ще один плюс цього методу полягає в тому, що якщо існувало заниження податкового зобов’язання, то сплачувати наперед 5 %-ий «самоштраф» і пеню не потрібно. Така сплата здійснюється в звичайні строки, тобто протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку подання декларації (абз. 1 п. 57.1 ПКУ).

В той же час у виправлення через поточну декларацію є певні недоліки, про які теж слід сказати:

— необхідно чекати строків подання поточної декларації, у зв’язку з чим платник податків ризикує бути перевіреним до виправлення помилки;

— розмір «самоштрафу» вищий, ніж при поданні УД;

— сума пені може бути більшою, ніж при виправленні «швидшим» способом — через УД.

Як бачимо, при виборі того чи іншого методу виправлення потрібно зважити всі «за» і «проти», а потім вже приймати рішення для конкретної «помилкової» ситуації. Якщо ваш вибір буде зроб­лено на користь поточної декларації, то наведемо покроковий порядок її заповнення:

Крок 1 — заповнення декларації. У полі 1 «Тип податкової декларації» біля «звітна» або «звітна нова» проставляємо позначку «x»: у полі 2 — зазначаємо групу, на якій перебуває єдиноподатник; у полі 3 вписуємо поточний звітний період.

У рядках 1 — 9 декларації (для єдиноподатників 4 групи) і рядках 16 — 24 (для єдиноподатників 6 групи) наводять правильні показники за звітний період з урахуванням допущеної помилки.

У рядках 10 і 25 декларації ставлять прочерк.

Далі для заповнення декларації вам знадобляться цифри з Розрахунку. Тому детально розповімо про те, як його скласти.

Крок 2 заповнення Розрахунку. У вступній частині цього Розрахунку зазначають його порядковий номер (він збігається з порядковим номером декларації), потім тип декларації — «звітна» або «звітна нова». Далі слід відобразити період, за який складають поточну декларацію, а в шапці (під назвою Розрахунку) — період, за який виправляють помилку.

Основна частина Розрахунку не містить поділу на групи і багато в чому повторює рядки декларації:

— у рядках 1 — 9 зазначають правильні показники за період, що виправляється (тобто так, ніби помилки в ньому не було). І навіть якщо показники за помилковий період уже уточнювали раніше, то дані наводять з урахуванням усіх коригувань;

— до рядка 10 переносять помилкову суму єдиного податку.

Порівнюючи правильне значення єдиного податку рядка 9 з «помилковим» показником рядка 10 додатка, визначаємо суму недоплати/переплати, яку заносимо відповідно до рядка 11 або рядка 12 додатка.

Крок 3 заповнення фінальних рядків декларації. Суму недоплати/переплати з єдиного податку переносимо з додатка до одного з рядків:

рядок 11 або 12 декларації (для єдиноподатників групи 4);

рядок 26 або 27 декларації (для єдиноподатників групи 6).

Важливо! Коли єдиноподатник подає кілька додатків за різні звітні періоди, то підсумовувати потрібно окремо показники рядків 11 усіх Розрахунків і окремо — показники рядків 12 усіх Розрахунків. Та сама ситуація складається і з рядками 26 і 27. Це означає, що

недоплати і переплати різних періодів згортати не можна

Якщо в результаті виправлення помилки виникла недоплата єдиного податку (заповнено рядок 11 або 26 декларації), то:

суму «самоштрафу» (5 % від суми заниженого податкового зобов’язання) поміщають до рядка 14 (для єдиноподатників групи 4) або до рядка 29 декларації (для єдиноподатників групи 6);

пеню — заносять в рядок 15 (для єдиноподатників групи 4) або до рядка 30 декларації (для єдиноподатників групи 6).

Проілюструємо на прикладі, як заповнити поточну декларацію.

Приклад. Припустимо, що за умовами розглянутого вище прикладу помилку III кварталу 2014 року бухгалтер вирішив виправити в декларації за 2014 рік (строк подання — не пізніше 09.02.2015 р.) та сплатити поточні зобов’язання, недоплату, штраф і пеню 10.02.2015 р.

У разі вибору такого способу виправлення помилки сума штрафу становитиме 30 грн. (600 грн. х 5 %). Суму пені пораховано за 83 календарні дні недоплати (з 20 листопада по 10 лютого) і вона дорівнюватиме: П = (Сзан х Кзан : 100 % х Онбу х 1,2) : Крік = (600 грн. х 83 к. дн. : 100 % х 14 % х 1,2) : 365 к. дн. = 22,92 грн.

Як бачимо, виправлятися через поточну декларацію вийде набагато «дорожче», ніж через УД.

Далі наведемо приклад заповнення декларації за 2014 рік, враховуючи що в IV кварталі 2014 року єдиноподатник отримав дохід у розмірі 300 000 грн.

Фрагмент декларації за 2014 рік

Показники

Код рядка

Сума (грн. коп.)

1

2

3

Загальна сума доходу за податковий (звітний) період (р. 2 + р. 3 + р. 4 + р. 5 + р. 6)

1

1312000,00

Сума доходу за податковий (звітний) період, що оподатковується за ставкою 5 %

3

1312000,00

Сума єдиного податку за податковий (звітний) період (р. 7.1 + р. 7.2 + р. 7.3)

7

65600,00

Сума єдиного податку за ставкою 5 % (р. 3 х 5 %)

7.2

65600,00

Сума єдиного податку за минулий податковий (звітний) період (р. 72 декларації за минулий податковий (звітний) період)

8

50600,00

Сума єдиного податку до сплати за податковий (звітний) квартал (р. 7 - р. 8)

9

15000,00

Самостійне виявлення помилок

 

 

Сума єдиного податку за даними раніше поданої декларації, що уточнюється, усього (р. 92 декларації, що уточнюється)3

10

Сума єдиного податку (недоплата), яка збільшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (р. 9 — р. 10, якщо  р. 9 > р. 10, або р. 11 (сума рядків 11) додатка(ів) до декларації у разі уточнення показників раніше поданої(их) податкової(их) декларації(й) у складі звітної або звітної нової податкової декларації)4

11

600,00

Сума штрафу в розмірі 5 % від суми недоплати (нараховується платником відповідно до підпункту «б» пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України (р. 11 х 5 %))

14

30,00

Сума пені (нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України)

15

22,92

Додаток(ки) щодо розрахунку податкового зобов’язання податку за минулий(і) період(и) на

1

арк.

 

Фрагмент додатка за помилковий період
(три квартали 2014 року)

Показники

Код рядка

Сума (грн. коп.)

1

2

3

Загальна сума доходу за податковий (звітний) період (р. 2 + р. 3 + р. 4 + р. 5 + р. 6)

1

1012000,00

Сума доходу за податковий (звітний) період, що оподатковується за ставкою _5__ %4

2

1012000,00

Сума єдиного податку за ставкою _5 %_ %4 (р. 2 х _5_ %4)

7.1

50600,00

Сума єдиного податку за минулий податковий (звітний) період (р. 77 цього додатка або р. 7 декларації за минулий податковий (звітний) період)

8

40000,00
(умовно)

Сума єдиного податку до сплати за податковий (звітний) квартал (р. 7 - р. 8)

9

10600,00

Сума єдиного податку за даними раніше поданої декларації, що уточнюється, усього (р. 97 або р. 9 декларації, що уточнюється)

10

10000,00

Сума єдиного податку (недоплата), яка збільшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (р. 9 - р. 10, якщо р. 9 > р. 10)

11

600,00

 

Звертаємо увагу: якщо помилку було допущено в минулих роках, то в ряд. 1 — 9 її сума не відображається (вона «пройде» за Розрахунком і за  ряд. 11 Декларації).

І ще один момент: навіть якщо виправлення помилок відбувається в рамках одного року, то при складанні наступної поточної декларації розділ «Самостійне виправлення помилок» і Розрахунок заповнювати не потрібно (за умови, що в ній не виправляють нові помилки). На це, до речі, звертали увагу і фіскали в консультації з підкатегорії 108.08 БЗ.

Насамкінець бажаємо вам пройти звітну компанію без помилок. А якщо вони все-таки виникнуть, то, впевнені, виправити ви їх зможете легко.

висновки

  • Ліквідовувати помилки за минулі періоди (за допомогою УД або поточної декларації) можна виключно в межах строку давності тривалістю в 1095 днів.

  • При виправленні помилок через УД сума пені та самоштрафу (3 %) буде менша. За допомогою УД вигідно виправити помилки напередодні перевірки.

  • У поточній декларації можна усунути помилки відразу за кілька звітних періодів. Щоправда, робити це слід, якщо строки подання декларації не за горами.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити