Теми статей
Обрати теми

Колективний договір. 5. Рух кадрів (частина 2)

Редактор Наталія Вороная, експерти з питань оплати праці Катерина Скрипкіна, Яна Клиженко і Лілія Ушакова
Друк

5.3. Наказ про прийняття на роботу

Укладення трудового договору (контракту) між роботодавцем і найманою особою оформляють наказом (розпорядженням) про прийняття на роботу (ст. 24 КЗпП). З наказом (розпорядженням) працівника ознайомлюють під підпис.

Типову форму наказу (розпорядження) про прийняття на роботу № П-1 затверджено наказом № 489. За необхідності її можна доповнювати будь-якими відомостями або вносити до неї інші зміни.

Крім того, наказ про прийняття на роботу може бути оформлений і в довільній формі. Єдина умова — він повинен містити всі обов’язкові реквізити типової форми № П-1.

Наведемо приклади оформлення наказів:

— про прийняття на роботу на невизначений строк з нормальною тривалістю робочого дня (типової форми № П-1) (див. с. 41);

— про прийняття на роботу на час виконання певної роботи (наказ оформлено в довільній формі).

Крім того, покажемо, як скласти розпорядження про вступ на посаду директора приватного підприємства особою, яка є єдиним засновником. Зазначимо: якщо в підприємства два і більше засновників (учасників, акціонерів), то в розпорядженні необхідно вказати підставу — протокол загальних зборів учасників (акціонерів), його дату і номер.

 

Приватне підприємство «ДоброБуд»  

НАКАЗ

23.01.2015    м. Івано-Франківськ    № 26-ос

Про прийняття на роботу

ПРИЙНЯТИ:

ГОНЧАРЕНКА Олега Анатолійовича фрезерувальником 4 розряду до ремонтно-механічного цеху на час виконання пусконалагоджувальних робіт з оплатою праці 25 грн./год з 26 січня 2015 року.

Підстава: заява Гончаренка О. А. від 19.01.2015.

Директор Токарєв Н. Н. Токарєв

З наказом ознайомлений: Гончаренко О. А. Гончаренко

23.01.2015

 

Приватне підприємство «САМ»

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

23.01.2015     м. Новомосковськ     № 1

Приступаю до виконання посадових обов’язків директора з окладом згідно зі штатним розписом з 2 лютого 2015 року.

Директор Мащенко К. К. Мащенко

 

img 1

 

5.4. Особова картка працівника

 

Особову картку працівника заповнюють на всіх осіб, прийнятих на постійну, тимчасову або сезонну роботу, у тому числі за сумісництвом. Як правило, цим займаються працівники кадрової служби (відділу кадрів) підприємства. Заводять її на працівника на підставі наказу (розпорядження) про прийняття на роботу такої особи.

img 2На держслужбовців заповнюють форму первинного обліку № П-2ДС «Особова картка», що затверджена наказом Міністерства статистики України від 26.12.95 р. № 343.

На інших працівників заповнюють типову форму первинного обліку № П-2 «Особова картка працівника» (далі — особова картка), затверджену спільним наказом Держкомстату та Міноборони від 25.12.2009 р. № 495/656.

Особову картку заповнюють в одному примірнику на підставі опитування працівника і відповідних документів: паспорта, військового квитка (тимчасового посвідчення, виданого замість військового квитка або посвідчення про приписку до призовної дільниці), трудової книжки, диплома (свідоцтва, посвідчення) про закінчення навчального закладу та інших документів.

Усі подальші зміни даних про працівника (освіта, зміна місця проживання, сімейний стан, зміна П. І. Б. тощо) також зазначають в особовій картці.

З кожним записом, що вносять до трудової книжки (вкладиша) на підставі наказу (розпорядження) про прийняття на роботу, переведення та звільнення, працівника ознайомлюють під підпис в особовій картці. Не дозволяється вносити до облікових даних жодні зміни без відома працівника, на якого оформлено особову картку.

Особові картки комплектують відповідно до штатного розпису за структурними підрозділами, а всередині структурного підрозділу — за прізвищами працівників в алфавітному порядку.

Особові картки військовозобов’язаних працівників і працівників-призовників зберігають в алфавітному порядку в окремій картотеці, поділеній на чотири групи:

— перша група — особові картки військовозобов’язаних офіцерського складу;

— друга група — особові картки військовозобов’язаних рядового, сержантського і старшинського складу;

— третя група — особові картки військовозобов’язаних-жінок;

— четверта група — особові картки призовників.

На військовозобов’язаних, заброньованих за підприємствами на період мобілізації та військового часу, особові картки виділяють окремо в кожній групі.

Особові картки на осіб, знятих з військового обліку за віком або станом здоров’я, зберігають у загальній картотеці підприємства.

Особова картка типової форми № П-2 складається з п’яти розділів.

Розділ I «Загальні відомості». Тут відображають загальні відомості про працівника: прізвище, ім’я, по батькові; дату народження; дані про освіту; відомості про останнє місце роботи та причини звільнення з нього; сімейний стан; адресу реєстрації та фактичного місця проживання тощо.

А як бути, якщо працівник змінив прізвище, ім’я або по батькові? Зазвичай такі зміни вносять до тексту особової картки таким чином: у п. 1 розд. I «Загальні відомості» однією рискою закреслюють колишні дані працівника і поруч (або вище) вписують нові. Далі на полі особової картки поряд з оновленими даними або нижче у графі «Додаткові відомості» працівник, який вносив зміни, зазначає реквізити документа, на підставі якого вони були внесені, проставляє дату і свій підпис.

Деякі кадровики в такому разі заповнюють на працівника нову особову картку з уже зміненими особовими даними. При цьому і в старій, і в новій особовій картці роблять запис про те, що особова картка була замінена у зв’язку зі зміною прізвища, імені та по батькові працівника. Але такий варіант, на наш погляд, незручний, оскільки передбачає зберігання за одним працівником двох особових карток (старої і нової).

Розділ II «Відомості про військовий облік». Цей розділ особової картки заповнює особа, відповідальна за ведення військового обліку на підприємстві, на підставі військово-облікових документів.

Порядок заповнення рядків розділу II «Відомості про військовий облік» особової картки залежно від категорій осіб, які підлягають військовому обліку, наведемо в табл. 5.1.

Таблиця 5.1. Порядок заповнення рядків розділу II особової картки

Найменування рядка

Відомості, які зазначають у рядку

Військовозобов’язані рядового, сержантського і старшинського складу

Офіцери запасу

Призовники

1

2

3

4

«Група обліку»

«НПО» (Наземно-повітряна оборона), «ВМС» (Військово-Морські Сили), «МВС» (Міністерство внутрішніх справ) або «СБУ» (Служба безпеки України)

Не заповнюєте

«Призовник»

«Категорія обліку»

Категорія обліку «1» або «2»

Розряд запасу

Не заповнюєте

«Склад»

Рядовий, сержантський або старшинський склад

Профіль: командний, інженерний, технічний, юридичний, медичний, ветеринарний

Не заповнюєте

«Військове звання»

Солдат, матрос, старший солдат, старший матрос, молодший сержант, старшина 2 статті, сержант, старшина 1 статті, старший сержант, головний старшина, старшина, головний корабельний старшина, прапорщик, мічман, старший прапорщик або старший мічман

Молодший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капітан, капітан-лейтенант, майор, капітан 3 рангу, підполковник, капітан 2 рангу, полковник, капітан 1 рангу, генерал-майор, контр-адмірал, генерал-лейтенант, віце-адмірал тощо

Не заповнюєте

«Військово-облікова спеціальність № »

Номер і кодове позначення військово-облікової спеціальності

Шестизначне цифрове позначення військово-облікової спеціальності

Не заповнюєте

«Придатність до військової служби»

Вписуєте рішення медичної комісії, якщо особа визнана обмежено придатною до військової служби у військовий час (див. пп. 13 — 15 військового квитка)

Не заповнюєте

Не заповнюєте

«Назва райвійськкомату за місцем реєстрації»

Найменування військкомату, в якому військовозобов’язаний перебуває на військовому обліку (приписаний призовник)

«Назва райвійськкомату за місцем фактичного проживання»

Найменування військкомату за місцем фактичного проживання

«Перебування на спеціальному обліку»

Олівцем проставляється номер переліку, пункту і розділу переліку (постанови), відповідно до яких оформлено бронювання військовозобов’язаного

Інформація про відстрочення від призову на військову службу, строк відстрочення

 

А як бути, якщо працівник досяг граничного віку перебування в запасі, установленого у ст. 28 Закону № 2232? У такому випадку особа, відповідальна за ведення військового обліку, має провести чергову звірку з відповідним військовим комісаріатом за обліковими даними цього працівника. І якщо військовий комісаріат зняв працівника з військового обліку, то в особовій картці такого працівника:

1) перекреслюються дані про військовий облік;

2) ставиться відмітка: «Виключений з військового обліку за віком».

Розділ III «Професійна освіта на виробництві (за рахунок підприємства-роботодавця)». Цей розділ заповнюють на підставі документів, що підтверджують проходження працівником первинної професійної підготовки та перепідготовки, підвищення кваліфікації на виробництві (підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів). Тут же наводять відомості про професійне навчання працівників за рахунок підприємства на базі інших суб’єктів господарювання.

У розділі IV «Призначення та переведення» до першого рядка вносять запис про прийняття на роботу. У наступних рядках цього розділу роблять записи про переведення працівника на іншу постійну роботу. А ось інформацію про тимчасове переведення на іншу роботу в розділі IV особової картки не відображають.

Найменування професії, на яку прийнято/переведено працівника, та її код зазначають відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010

Із записами в цьому розділі працівника ознайомлюють під підпис у графі «Підпис працівника».

У розділі V «Відпустки» наводять відомості про відпустки всіх видів, що надають працівнику*. У графі «Вид відпустки» зазначають вид відпустки (наприклад, щорічна основна відпустка, відпустка батькам, які мають дітей, тощо) і кількість її днів.

* Дізнатися, які види відпусток установлено ст. 4 Закону про відпустки, ви можете з журналу «Податки та бухгалтерський облік», 2013, спецвипуск № 4.

У графі «За який період» вказують період, за який надають відпустку. У разі надання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного (шістнадцятирічного) віку і творчої відпустки цю графу не заповнюють.

У рядку «Додаткові відомості» наводять відомості, які не були зазначені в інших розділах особової картки, наприклад про судимість, наявність урядових винагород, другу професію, про участь у війнах, знання іноземних мов, обрання на виборну посаду тощо.

Також у цьому рядку відзначають приналежність особи до певної категорії працівників, яка має право на пільги та гарантії, установлені чинним законодавством (особа, яка має інвалідність, «чорнобилець», «афганець», одинока мати тощо), і документ, на підставі якого працівника віднесено до цієї категорії.

У рядку «Дата і причина звільнення (підстава)» зазначають дату звільнення працівника згідно з наказом (розпорядженням) про звільнення, а також причину звільнення з посиланням на відповідну норму КЗпП.

Наведемо на с. 46 приклад заповнення особової картки типової форми № П-2 за період часу від прийняття працівника на підприємство до його звільнення.

 

5.5. Оформлюємо переведення (переміщення) усередині підприємства

У процесі господарської діяльності підприємства нерідко виникає необхідність перевести працівника на іншу роботу. Залежно від причин і підстав для переведення чинне законодавство передбачає декілька можливих варіантів. Перелічимо їх:

1) переведення на іншу постійну роботу на тому самому підприємстві (ч. 1 ст. 32 КЗпП);

2) переміщення всередині підприємства (ч. 2 ст. 32 КЗпП);

3) тимчасове переведення на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором (ст. 33 КЗпП);

4) тимчасове переведення на іншу роботу в разі простою (ст. 34 КЗпП);

5) переведення на легшу роботу (ст. 170 КЗпП);

6) переведення на легшу роботу вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 3 років (ст. 178 КЗпП).

Які документи оформлюють у кожному з перелічених випадків? Читайте далі.

1. Переведення на іншу постійну роботу на тому самому підприємстві (ч. 1 ст. 32 КЗпП) допускається тільки за згодою працівника. Форму, в якій працівник може висловити свою згоду на переведення, законодавством не встановлено. На нашу думку, таку згоду може бути оформлено або окремою заявою працівника, або безпосередньо в наказі на переведення.

Водночас

не вважається переведенням на іншу роботу та не вимагає згоди працівника його переміщення всередині підприємства (ч. 2 ст. 32 КЗпП)

Переведення може ініціювати як роботодавець, так і сам працівник. Підставою для видання наказу (розпорядження) про переведення можуть бути такі документи:

— заява працівника з проханням про переведення (якщо ініціатором переведення є працівник);

— доповідна записка керівника структурного підрозділу або кадрової служби про необхідність переведення і пропозиція про переведення на іншу роботу (якщо ініціатором переведення є роботодавець);

— подання про переведення, якщо працівника переводять на вищу посаду, з його згодою на таке переведення.

На с. 49 наведемо приклад заяви та наказу про переведення працівника на іншу постійну роботу на тому самому підприємстві.

 

img 3

img 4

img 5

 

Директору ТОВ «Каста»
Пустовіт О. Д.
провідного бухгалтера
Петренко Оксани Тарасівни

Заява 

Прошу перевести мене на постійну роботу на посаду старшого економіста відділу бюджетування у зв’язку з відкриттям вакансії. 

19.01.2015 Петренко

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Каста» 

НАКАЗ

 

20.01.2015    м. Київ   № 5-ос  

Про переведення на іншу роботу

ПЕРЕВЕСТИ: 

ПЕТРЕНКО Оксану Тарасівну на посаду старшого економіста відділу бюджетування з окладом згідно зі штатним розписом, звільнивши її з посади провідного бухгалтера бухгалтерії, з 21.01.2015. 

Підстава: заява Петренко О. Т. від 19.01.2015. 

Директор Пустовіт О. Д. Пустовіт  

З наказом ознайомлена Петренко О. Т. Петренко

20.01.2015

Також пропонуємо вам зразок подання про переведення працівника на вищу посаду. Його оформлюють за тими самими правилами, що й доповідну записку. Проте враховуючи, що переведення працівника на іншу постійну роботу на тому самому підприємстві допускається виключно за згодою працівника, рекомендуємо вам оформити на цьому самому документі таку згоду (див. с. 50).

 

ТОВ «Транстон»
Генеральному директору

Бюро підготовки виробництва
Чередниченко С. М.

 

ПОДАННЯ

12.01.2015 

Про переведення на іншу роботу 

У зв’язку з наявністю у бюро підготовки виробництва вакантної посади заступника начальника бюро підготовки виробництва пропоную перевести на цю посаду інженера з підготовки виробництва I категорії Васильєва Петра Петровича.

Васильєв П. П. має вищу технічну освіту і стаж роботи на посаді інженера з підготовки виробництва I категорії 4 роки. За час роботи на підприємстві він зарекомендував себе як висококваліфікований фахівець і відповідальний працівник.

Вважаю, що Васильєв П. П. відповідає всім вимогам, які висуваються до претендента на посаду заступника начальника бюро підготовки виробництва. 

Начальник бюро підготовки виробництва Бондаренко Л. М. Бондаренко  

Згоден на переведення на посаду

заступника начальника

бюро підготовки виробництва

Інженер з підготовки виробництва I категорії

Васильєв П. П. Васильєв

12.01.2015

 

2. Переміщення всередині підприємства на інше місце роботи, до іншого структурного підрозділу в тій самій місцевості, доручення роботи на іншому механізмі або агрегаті в межах спеціальності, кваліфікації або посади, обумовлених трудовим договором (ч. 2 ст. 32 КЗпП), можуть здійснюватися без згоди працівника.

Як правило, ініціатором такого переміщення виступає роботодавець. При цьому пам’ятайте: не можна переміщати працівника на роботу, протипоказану йому за станом здоров’я. Наявність медичних протипоказань має бути документально підтверджена відповідним медичним висновком.

Переміщення всередині підприємства оформлюють:

— доповідною запискою керівника структурного підрозділу (іншого посадовця) про необхідність переміщення працівника;

— наказом (розпорядженням) керівника про переміщення.

Запис про переміщення до трудової книжки не вносять.

Наведемо на с. 51 приклад складання наказу про переміщення працівника на інше робоче місце.

 

Приватне підприємство «Інаст» 

НАКАЗ

14.01.2015     м. Харків       № 5-ос

Про переміщення на інше місце роботи 

У зв’язку з відкриттям нового магазину № 5 і на підставі ст. 32 КЗпП України

ПЕРЕМІСТИТИ: 

ПОЛОЗ Євгенію Іванівну, старшого продавця, з магазину № 2 до магазину № 5 без зміни трудових функцій і визначених сторонами умов трудового договору від 27.06.2011 № 20/2011 з 21.01.2015. 

Підстава: доповідна записка начальника торговельного відділу Бочаренка Л. Н. від 05.01.2015. 

Директор Юрченко С. С. Юрченко  

З наказом ознайомлена Полоз Є. І. Полоз

14.01.2015

 

3. Тимчасове переведення на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором (ст. 33 КЗпП), допускається тільки за згодою працівника.

Без отримання згоди можливе переведення на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, строком до одного місяця, якщо така робота:

— не протипоказана працівнику за станом здоров’я;

— пов’язана з відверненням або ліквідацією наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій, а також інших обставин, які ставлять чи можуть поставити під загрозу життя або нормальні життєві умови людей.

Проте навіть у цих виняткових випадках забороняється тимчасово переводити на іншу роботу вагітних жінок, жінок, які мають дитину-інваліда або дитину віком до 6 років, а також осіб віком до 18 років без їх згоди.

Ініціатором переведення, як правило, виступає роботодавець. Після закінчення строку переведення працівник повертається до попередньої роботи.

Для тимчасового переведення працівника на іншу роботу оформлюють такі документи:

— доповідну записку керівника структурного підрозділу (іншого посадовця) про необхідність переведення;

— пропозицію про тимчасове переведення на іншу роботу;

— наказ (розпорядження) керівника про переведення.

Запис про тимчасове переведення до трудової книжки не вносять.

На с. 52 наведемо приклад наказу про тимчасове переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, для ліквідації наслідків аварії (без згоди працівника).

 

Приватне підприємство «БаластІнвест» 

НАКАЗ 

29.01.2015    м. Харків   № 8-ос  

Про тимчасове переведення на іншу роботу

ПЕРЕВЕСТИ: 

ЗАДУХУ Павла Івановича, зварника на машинах контактного зварювання 4 розряду зварювального цеху, тимчасово до ремонтно-механічного цеху для ліквідації наслідків виробничої аварії (ст. 33 КЗпП України) з оплатою згідно із законодавством з 30.01.2015 по 27.02.2015. 

Підстава: доповідна записка начальника ремонтно-механічного цеху Кравчука С. К.

від 29.01.2015. 

Директор Марченко П. П. Марченко  

З наказом ознайомлений Задуха П. І. Задуха

29.01.2015

 

Тимчасове переведення на іншу роботу за згодою працівника застосовують, зокрема, за необхідності оформити заміщення тимчасово відсутнього працівника (наприклад, унаслідок перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку).

Зауважимо: якщо пропозицію про переведення зроблено в усній формі, слід отримати від працівника заяву про тимчасове переведення на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором. Якщо ж пропозиція працівнику оформлена письмово, то складати заяву не обов’язково. Буде достатньо відмітки працівника про згоду на переведення, зробленої у пропозиції про переведення.

Далі на с. 53 наведемо приклади таких документів:

— пропозиції про тимчасове переведення на іншу роботу;

— заяви працівника зі згодою на тимчасове переведення (якщо пропозицію зроблено в усній формі);

— наказу про тимчасове переведення на іншу роботу за згодою працівника.

 

Товариство з обмеженою
відповідальністю «Станмост»

Менеджеру із збуту
Павленку С. М.

 

ПРОПОЗИЦІЯ
про тимчасове переведення на іншу роботу
 

14.01.2015    м. Дніпропетровськ    № 5 

Шановний Семене Марковичу!

Пропонуємо Вам тимчасове переведення на посаду начальника відділу збуту на час хвороби Коропової М. І. з виплатою різниці в окладах з 15.01.2015.  

Директор Остапчук К. К. Остапчук  

Згоден з тимчасовим переведенням на посаду

начальника відділу збуту на час хвороби Коропової М. І.

Менеджер із збуту

Павленко С. М. Павленко

14.01.2015

 

Директору ТОВ «Станмост»
Остапчуку К. К.
менеджера із збуту
Павленка Семена Марковича

Заява

Згоден з тимчасовим переведенням на посаду начальника відділу збуту на період хвороби Коропової М. І.

14.01.2015 Павленко

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Станмост»

НАКАЗ

14.01.2015    м. Дніпропетровськ   № 3-ос

Про тимчасове переведення на іншу роботу 

ПЕРЕВЕСТИ:

ПАВЛЕНКА Семена Марковича, менеджера із збуту відділу збуту, тимчасово на посаду начальника відділу збуту на час хвороби Коропової Марії Іванівни з виплатою різниці в окладах з 15.01.2015. 

Підстава: заява Павленка С. М. від 14.01.2015 

Директор Остапчук К. К. Остапчук  

З наказом ознайомлений Павленко С. М. Павленко

14.01.2015

 

4. Тимчасове переведення на іншу роботу в разі простою (ст. 34 КЗпП). Таке переведення можливе як у межах одного підприємства, так і на інше підприємство, але в тій самій місцевості. Строк переведення обмежений:

часом простою — якщо працівник переведений у межах одного підприємства;

одним місяцем — якщо працівника переводять на іншу роботу на іншому підприємстві.

Переведення на іншу роботу в разі простою здійснюють:

по-перше, за згодою працівника. Ураховуйте: відмова від такого переведення не може бути підставою для притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності;

по-друге, з урахуванням його спеціальності та кваліфікації.

Якщо працівник згоден на переведення, то простій не оформлюють і порядок оплати, установлений ст. 113 КЗпП (не менше 2/3 окладу), не застосовують. У цьому випадку на підставі доповідної записки керівника структурного підрозділу, в якому стався простій, керівник підприємства видає наказ (розпорядження) про переведення на іншу роботу працівника. У наказі (розпорядженні) зазначають:

— причини переведення працівника на іншу роботу;

— нове місце роботи;

— дату переведення та його тривалість;

— порядок оплати за час переведення. Зверніть увагу: він на законодавчому рівні не визначений. Мінпраці (зараз — Мінсоцполітики) в лис­ті від 23.01.2009 р. № 57/13/84-09 пропонує здійснювати оплату за аналогією зі ст. 33 КЗпП, тобто за виконану роботу, але не нижче середнього заробітку на попередній роботі.

Запис про тимчасове переведення до трудової книжки не вносять. Наведемо приклади складання доповідної записки і наказу.

 

ПП «Посохол»
Виробничий відділ

Директору
Матюшенку С. Є.

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

22.01.2015 № 12

Про тимчасове переведення на період простою

У результаті виходу з ладу фрезерного верстата ATS 2112 була припинена робота фрезерувальника 5 розряду цеху з обробки МДФ Манукяна С. С. Пропоную тимчасово на період простою перевести фрезерувальника 5 розряду Манукяна С. С. до меблевого цеху для роботи на фрезерному верстаті Титан ПФС40.

Начальник виробничого відділу Первушин Ю. А. Первушин

Згоден з переведенням на час простою

до меблевого цеху

Фрезерувальник 5 розряду

Манукян С. С. Манукян

22.01.2015

 

Приватне підприємство «Посохол»

НАКАЗ

22.01.2015    м. Харків    № 15-ос

Про тимчасове переведення на період простою

ПЕРЕВЕСТИ:

МАНУКЯНА Самсона Самсоновича, фрезерувальника 5 розряду цеху з обробки МДФ, на час простою з його згоди до меблевого цеху фрезерувальником 5 розряду з оплатою за виконану роботу, але не нижче середнього заробітку за попередньою роботою, з 23.01.2015.

Підстава: доповідна записка начальника виробничого відділу Ю. А. Первушина

від 22.01.2015.

Директор Матюшенко С. Є. Матюшенко

З наказом ознайомлений Манукян С. С. Манукян

22.01.2015

 

5. Переведення на легшу роботу (ст. 170 КЗпП). Працівник за станом здоров’я (відповідно до медичного висновку) тимчасово або без обмеження строку потребує надання легшої роботи? Тоді роботодавець, заручившись згодою працівника, зобов’язаний перевести його на таку роботу на підставі ч. 1 ст. 170 КЗпП.

Як таке переведення оформити? Для цього потрібні такі документи:

— виданий у відповідному порядку медичний висновок;

— заява працівника про переведення на легшу роботу;

— наказ (розпорядження) керівника підприємства про переведення на легшу роботу.

Якщо працівника переводять на нижчеоплачувану посаду, в наказі обумовлюють строк збереження попереднього заробітку.

У разі тимчасового переведення в наказі зазначають строк такого переведення. При цьому до трудової книжки та особистої картки працівника записів не вносять.

Якщо ж працівника переводять на постійну роботу, то на підставі наказу до його особової картки та трудової книжки вносять відповідний запис.

Наведемо приклад заяви та наказу про переведення на легшу роботу (див. с. 56).

 

Директору ТОВ «Гамма»
Мазуру П. С.
вантажника відділу доставки
Сомова Костянтина Костянтиновича

Заява

Прошу перевести мене на легшу роботу на постійній основі у зв’язку з погіршенням стану здоров’я.

Медичний висновок, що підтверджує неможливість подальшого виконання обов’язків за зай­маною нині посадою, додаю.

23.01.2015 Сомов

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Гамма»

НАКАЗ

23.01.2015        м. Харків    № 8-ос

Про переведення на легшу роботу

ПЕРЕВЕСТИ:

СОМОВА Костянтина Костянтиновича, вантажника відділу доставки, на посаду гардеробника адміністративно-господарського відділу з окладом згідно зі штатним розписом у зв’язку з погіршенням стану здоров’я (ст. 170 КЗпП України), зі збереженням за ним попереднього середнього заробітку упродовж двох тижнів з дня переведення, з 26.01.2015.

Підстава: 1. Заява Сомова К. К.

2. Медичний висновок від 08.01.2015.

Директор Мазур П. С. Мазур

З наказом ознайомлений Сомов К. К. Сомов

23.01.2015

 

6. Переведення на легшу роботу вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 3 років (ст. 178 КЗпП). Роботодавець зобов’язаний перевести на легшу роботу, що виключає дію несприятливих виробничих факторів, вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 3 років, у разі неможливості виконання ними попередньої роботи. Це переведення є тимчасовим, і його здійснюють з ініціативи працівниці, яка повинна подати роботодавцю:

— виданий у відповідному порядку медичний висновок (для вагітних жінок) або інший документ, що підтверджує неможливість виконання попередньої роботи (для жінок, які мають дітей віком до 3 років);

— заяву про переведення на легшу роботу.

На підставі цих документів роботодавець видає наказ (розпорядження) про переведення на легшу роботу.

На період такого переведення за працівницею зберігається середній заробіток, що виплачувався їй за попередньою роботою. Запис про переведення до трудової книжки не вносять.

Документи на тимчасове переведення на легшу роботу вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 3 років, оформлюють у тому самому порядку, що й на переведення на легшу роботу відповідно до ст170 КЗпП.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі