Теми статей
Обрати теми

Колективний договір. 6. Робота і відпочинок: документальне оформлення (частина 2)

Редактор Наталія Вороная, експерти з питань оплати праці Катерина Скрипкіна, Яна Клиженко і Лілія Ушакова
Податки & бухоблік Січень, 2015/№ 7
Друк

6.3. Неповний робочий час

Нормальна тривалість робочого часу не повинна перевищувати 40 годин на тиждень. Це прямо прописано в ч. 1 ст. 50 КЗпП. Проте нерідко на підприємстві в цілому або для окремих його працівників установлюють режим неповного робочого часу.

Неповний робочий час може бути встановлений за угодою між працівником і роботодавцем, або з ініціативи роботодавця шляхом:

— зменшення тривалості щоденної роботи (неповний робочий день);

— зменшення кількості днів роботи (неповний робочий тиждень);

— одночасного зменшення кількості годин роботи протягом робочого дня і кількості днів роботи (поєднання неповного робочого дня і неповного робочого тижня).

Його встановлюють на визначений строк або без обмеження строку, при прийнятті на роботу або під час роботи на підприємстві.

Припустимо, що режим неповного робочого часу встановлюють одразу при прийнятті на роботу. У такій ситуації про своє бажання працювати менше нормальної тривалості робочого часу фізична особа зазначає в заяві про прийняття на роботу. Роботодавець, у свою чергу, визначає такі умови роботи шляхом проставляння відмітки в рядку «тривалість робочого дня (тижня) при роботі з неповним робочим часом» наказу (розпорядження) про прийняття на роботу типової форми № П-1. Також ці умови можна зазначити в наказі про прийняття на роботу, складеному в довільній формі.

Наведемо приклад заяви на встановлення неповного робочого часу при прийнятті на роботу і наказу про прийняття на роботу на неповний робочий день, складеного у довільній формі.

 

Директору ПП «Молот»
Повар Н. М.
Швадченко Лариси Петрівни,
що мешкає за адресою:
вул. Садова, 25, кв. 15,
м. Харків, 61125

Заява

 

Прошу прийняти мене на роботу до господарського відділу на посаду інженера з неповним робочим днем (4 години на день з 8:00 до 12:00) з 9 лютого 2015 року.

29.01.2015 Швадченко

 

Приватне підприємство «Молот»

НАКАЗ

30.01.2015   м. Харків    № 26-ос

Про прийняття на роботу в режимі неповного робочого дня

ПРИЙНЯТИ:

ШВАДЧЕНКО Ларису Петрівну на посаду інженера до господарського відділу з неповним робочим днем (4 години на день з 8:00 до 12:00) з 09.02.2015.

Підстава: заява Швадченко Л. П. від 29.01.2015.

Директор Повар Н. М. Повар

З наказом ознайомлений: Швадченко Л. П. Швадченко

04.02.2015

 

Неповний робочий час можна встановити працівнику і в процесі його трудової діяльності. Якщо це відбувається з ініціативи працівника, то він подає роботодавцю відповідну заяву в довільній формі. На підставі такої заяви роботодавець видасть наказ (розпорядження) про встановлення неповного робочого часу. Наведемо його зразок.

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Літак»

НАКАЗ

28.01.2015    м. Ужгород   № 6-ос

Про встановлення неповного робочого тижня

ВСТАНОВИТИ:

КРАВЧУКУ Борису Володимировичу, начальнику планово-економічного відділу, режим неповного робочого тижня з робочими днями понеділок, вівторок, середа та четвер, з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу, з 02.02.2015.

Підстава: заява Кравчука Б. В. від 27.01.2015.

Директор Мус С. К. Мус

З наказом ознайомлений: Кравчук Б. В. Кравчук

28.01.2015

 

Ініціатором установлення режиму неповного робочого часу може виступати і роботодавець. Це право надане йому ч. 3 ст. 32 КЗпП. Яких правил має дотримуватися роботодавець, установлюючи неповний робочий час працівникам зі своєї ініціативи, ми розповідали у спецвипуску «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 77, с. 48. Тому повторюватися не будемо, а перейдемо безпосередньо до документального оформлення встановлення режиму неповного робочого часу з ініціативи роботодавця.

Так, роботодавцю, який вирішив скористатися положеннями ч. 3 ст. 32 КЗпП, необхідно:

1) погодити рішення про встановлення неповного робочого часу з виборним органом первинної профспілкової організації, що діє на підприємстві (п. 4 ч. 1 ст. 247 КЗпП);

2) видати наказ про встановлення неповного робочого часу у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці. Отримувати згоду працівника для встановлення йому неповного робочого часу на підставі ч. 3 ст. 32 КЗпП не потрібно;

3) попередити працівників не пізніше ніж за 2 місяці про майбутні зміни (ст. 32 і 103 КЗпП). Наприклад, вручити кожному працівнику під підпис повідомлення про зміну істотних умов праці, складене в довільній формі. Якщо працівник відмовляється отримувати таке повідомлення або ставити підпис, складають відповідний акт;

4) внести відповідні зміни до колективного договору, Правил внутрішнього трудового розпорядку або інших нормативних актів роботодавця, що регулюють питання тривалості робочого часу працівників;

5) напередодні встановлення неповного робочого часу:

— отримати від працівників згоду* або відмову від продовження роботи в нових умовах праці. Для цього підійде, наприклад, розписка або письмова заява працівника про згоду/відмову від продовження роботи у зв’язку зі змінами істотних умов праці;

— видати наказ про встановлення неповного робочого часу працівникам, які погодилися на роботу в нових умовах. З наказом ознайомити працівників під підпис;

— видати наказ про припинення трудових договорів на підставі п. 6 ст. 36 КЗпП з працівниками, які відмовилися продовжувати роботу в нових умовах праці. З наказом ознайомити працівників під підпис.

* Зверніть увагу: працівники мають дати згоду на продовження роботи в нових умовах праці, а не на встановлення неповного робочого часу. Адже в разі встановлення такого режиму роботи з ініціативи роботодавця згода працівника не потрібна.

Наведемо примірні форми таких документів:

— наказу про встановлення неповного робочого часу у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці;

— повідомлення працівника про встановлення режиму неповного робочого часу (див. с. 80);

— заяви про відмову від продовження роботи у зв’язку зі зміною істотних умов праці (див. с. 80).

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Північний Пост»

НАКАЗ

19.01.2015    м. Ужгород    № 17

Про встановлення неповного робочого тижня

У зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці на підприємстві та на підставі ч. 3 ст. 32 Кодексу законів про працю України

НАКАЗУЮ:

1. Установити з 01.04.2015 усім працівникам підприємства режим неповного робочого тижня з робочими днями понеділок, вівторок, середа.

2. Начальнику відділу кадрів Барчуку К. К.:

2.1. Повідомити персонально працівників підприємства про майбутні зміни істотних умов праці відповідно до чинного законодавства до 27.01.2015.

2.2. Ознайомити працівників з гарантіями, що надаються чинним трудовим законодавством у зв’язку зі встановленням режиму неповного робочого часу, до 27.01.2015.

2.3. Підготувати проекти наказів про встановлення неповного робочого тижня працівникам, які дали згоду на роботу в нових умовах праці, та про припинення трудових договорів на підставі п. 6 ст. 36 Кодексу законів про працю України з тими працівниками, які не дали такої згоди, до 30.03.2015.

3. Працівникам підприємства надати керівникам структурних підрозділів заяви про згоду працювати в режимі неповного робочого тижня або про відмову від роботи у зв’язку зі зміною істотних умов праці протягом двох місяців з дня отримання відповідного повідомлення.

4. Керівникам структурних підрозділів:

4.1. Довести текст цього наказу до відома працівників структурних підрозділів підприємства.

4.2. Зібрати та передати до відділу кадрів заяви працівників про згоду або про відмову від роботи в режимі неповного робочого тижня до 27.03.2015.

5. Контроль за виконання наказу залишаю за собою.

Директор Таран С. К. Таран

ПОГОДЖЕНО

Голова первинної профспілкової

організації ТОВ «Північний Пост»

Ковальчук К. В. Ковальчук

19.01.2015

З наказом ознайомлені:

Начальник відділу кадрів Барчук К. К. Барчук

20.01.2015

/Підписи керівників структурних підрозділів підприємства і дати/

 

Товариство з обмеженою
відповідальністю «Північний Пост»

Інженеру II категорії
Дорошенко Т. С.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про встановлення режиму неповного робочого тижня

23.01.2015 м. Ужгород № 5

Шановна Тетяно Сергіївно!

У зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці в ТОВ «Північний Пост» прийнято рішення про встановлення з 1 квітня 2015 року режиму неповного робочого тижня. Відповідно до наказу директора ТОВ «Північний Пост» від 19.01.2015 № 17 з 1 квітня 2015 року робота на підприємстві здійснюватиметься 3 дні на тиждень (понеділок, вівторок, середа) з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку.

Просимо Вас протягом двох місяців з дня отримання цього повідомлення надати керівнику свого структурного підрозділу заяву про згоду або про відмову продовжувати роботу в нових умовах праці.

Повідомляємо Вас, що відмова від продовження роботи у зв’язку зі зміною істотних умов праці є підставою для звільнення на підставі п. 6 ст. 36 КЗпП України. Звільнення на цій підставі дає Вам право на отримання вихідної допомоги у розмірі одного середньомісячного заробітку на підставі ст. 44 КЗпП України.

Начальник відділу кадрів Барчук К. К. Барчук

З повідомленням ознайомлений, один примірник отримав:

Інженер ІІ категорії Дорошенко Т. С. Дорошенко

23.01.2015

 

Директору ТОВ «Північний Пост»
Таран С. К.
інженера II категорії
Дорошенко Тетяни Сергіївни

Заява

Відмовляюся від продовження роботи в нових умовах праці (у режимі неповного робочого тижня).

Мені роз’яснили, що відмова від продовження роботи у зв’язку зі зміною істотних умов праці є підставою для звільнення на підставі п. 6 ст. 36 КЗпП України та отримання вихідної допомоги в розмірі одного середньомісячного заробітку на підставі ст. 44 КЗпП України.

23.03.2015 Дорошенко

 

6.4. Відрядження працівників: документальний супровід

 

Службовим відрядженням вважається поїздка працівника за розпорядженням керівника підприємства на визначений строк до іншого населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем його постійної роботи (за наявності документів, що підтверджують зв’язок службового відрядження з основною діяльністю підприємства).

Як ви знаєте, чинна Інструкція № 59 регулює правила відряджання тільки для працівників органів державної влади і підприємств, установ та організацій, які повністю або частково фінансуються за рахунок бюджетних коштів. У зв’язку з цим госпрозрахунковим підприємствам слід розробити власне Положення про службові відрядження, в якому врегулювати всі відрядні питання. Причому за основу можна взяти «бюджетну» Інструкцію № 59. Детальніше про це ви можете дізнатися з журналу «Податки та бухгалтерський облік», 2013, спецвипуск № 5, с. 35. Тут же ми розглянемо, як оформити направлення працівників у відрядження.

Необхідність направити працівника у відрядження обґрунтовує в доповідній записці керівник відповідного структурного підрозділу. Рішення про направлення працівника у відрядження, прийняте керівником підприємства, оформляють наказом (розпорядженням) з особового складу.

У наказі (розпорядженні) зазначають:

— прізвище, ім’я та по батькові особи, яка відряджається, її професію (посаду), структурний підрозділ;

місце призначення (країна, місто, підприємство, куди відряджається працівник);

строк відрядження (дата його початку та закінчення);

мета відрядження та підстава (службове завдання або інший документ);

— іншу необхідну інформацію (наприклад, додаткові обмеження за сумами коштів, що видаються працівнику (у межах установлених норм), який відряджається, і цілей їх використання, про відряджання для роботи у святкові та неробочі дні або до місцевості, звідки він має можливість щодня повертатися до місця постійного проживання, тощо).

Після оформлення наказу (розпорядження) інформацію, що міститься в ньому, доводять до відома працівника під підпис.

І ще один важливий момент.

Оформивши наказ, не забудьте видати його копію працівнику підприємства, який направляється у відрядження

У такому разі копія наказу про відрядження буде підставою для того, щоб у рахунок за проживання в готелі за місцем відряджання не було включено туристичний збір.

Деякі підприємства здійснюють реєстрацію осіб, які відряджаються, в Журналі реєстрації відряджень. Форму такого Журналу наведено в додатку до Інструкції № 59. В обов’язковому порядку його ведуть тільки органи державної влади, а також підприємства, установи та організації, що повністю або частково фінансуються за рахунок бюджетних коштів. Проте, ураховуючи, що Журнал реєстрації відряджень допомагає систематизувати дані, пов’язані з відрядженнями працівників, госпрозрахункові підприємства ним теж користуються.

Інші документи, такі як кошторис витрат, завдання на відрядження, для госпрозрахункових підприємств також не є обов’язковими. Складати їх чи ні — добровільна справа кожного конкретного підприємства. Проте в будь-якому разі при направленні працівника у відрядження необхідно розрахувати суму відряджень (наприклад, скласти кошторис витрат на відрядження).

Наведемо приклади наказів про відрядження працівника та керівника підприємства на с. 82.

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Самсон»

НАКАЗ

20.01.2015    м. Ужгород    № 6-к

Про направлення у відрядження

ВІДРЯДИТИ:

БАРАНОВА Владислава Антоновича, начальника відділу збуту, до ТОВ «Торгопт», м. Одеса, для проведення комерційних переговорів та укладення договору на постачання партії товару, а також з метою встановлення господарських зв’язків з іншими потенційними покупцями.

Строк відрядження 4 дні: з 03.02.2015 по 06.02.2015.

Підстава: доповідна записка начальника відділу збуту Баранова В. А. від 16.01.2015.

Директор Красін П. В. Красін

З наказом ознайомлений: Баранов В. А. Баранов

20.01.2015

 

Приватне підприємство «Купол»

НАКАЗ

28.01.2015    м. Черкаси    № 45

1. Відбуваю у відрядження до ТОВ «Нерухомість», м. Полтава, з метою укладення договору про продаж виробничого приміщення, що знаходиться за адресою вул. Красіна, 48, м. Полтава, строком на 2 дні з 05.02.2015 по 06.02.2015.

2. На період відрядження виконання обов’язків директора ПП «Купол» покладаю на  Богомол Т. А., заступника директора з продажів.

Директор Запашний М. К. Запашний

З наказом ознайомлений: Богомол Т. А. Богомол

28.01.2015

 

Нерідко через якісь форс-мажорні обставини (тривалі переговори, додаткові завдання, видані працівнику, хворобу, відсутність квитків на потрібний рейс тощо) працівник змушений затриматися у відрядженні.

У такій ситуації на підставі доповідної записки працівника, який повернувся з відрядження, або його безпосереднього начальника керівник підприємства може прийняти рішення про продовження відрядження. Це рішення оформляють наказом (розпорядженням), в якому серед іншого зазначають причини такого продовження.

Наведемо приклади доповідної записки та наказу про продовження строку відрядження.

 

Відділ збуту

Директору ТОВ «Самсон»
Красіну П. В.

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

09.02.2015 № 5

Про продовження строку відрядження

Доводжу до вашого відома, що керівництвом ТОВ «Торгопт» було перенесено дату підписання договору постачання від 06.02.2015 № 25/2015 через додаткове узгодження ціни та асортименту продукції. У зв’язку з цим мені довелося затриматися у відрядженні в м. Одеса на 1 день.

Прошу продовжити строк мого відрядження на 1 день — 07.02.2015.

Начальник відділу збуту Баранов В. А. Баранов

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Самсон»

НАКАЗ

09.02.2015    м. Ужгород    № 8-к

Про продовження строку відрядження

ПРОДОВЖИТИ:

БАРАНОВУ Владиславу Антоновичу, начальнику відділу збуту, що був у відрядженні на підставі наказу від 20.01.2015 № 6-к в ТОВ «Торгопт», м. Одеса, строк відрядження на 1 день 07.02.2015 у зв’язку з перенесенням дати підписання договору постачання від 06.02.2015 № 25/2015.

Загальний строк відрядження 5 днів: з 03.02.2015 по 07.02.2015.

Підстава: доповідна записка начальника відділу збуту Баранова В. А. від 09.02.2015.

Директор Красін П. В. Красін

З наказом ознайомлений: Баранов В. А. Баранов

09.02.2015

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі