Теми статей
Обрати теми

Декларація з податку на прибуток за 2014 рік: від рядка до рядка (частина 1)

Наталія Адамович, Наталя Білова, Маріна Ковенко, Олексій Павленко, податкові експерти
Податки & бухоблік Січень, 2015/№ 8
Друк
Нюансам заповнення декларації з податку на прибуток ми неодноразово приділяли увагу на сторінках нашої газети. Але з часом у цій темі з’являються нові небезпечні та проблемні ділянки. Для того, щоб без проблем пройти останню звітну кампанію зі «старого» податку на прибуток, ми й підготували цю статтю. У ній ви знайдете пояснення для кожного рядка «прибуткової» декларації за 2014 рік. А про заповнення додатків до неї читайте у наступному номері.

Одразу зазначимо, що затвердженого порядку складання декларації з податку на прибуток зараз не існує. Тому при її заповненні доведеться керуватися безпосередньо ПКУ, а також підказками, які надані Міністерством доходів і зборів у самій формі. Так, у вступній частині декларації у спеціально відведених для цього службових полях наводять дані про тип декларації, період, за який вона надається, а також відомості про платника податків. Розглянемо всі їх по порядку.

У полі 1 платник податків зазначає тип податковоприбуткової декларації. Для цього він ставить позначку «Х» у комірці навпроти відповідного рядка:

— «Звітна» — є найпоширенішим типом декларації за базовий звітний період (у нашому випадку 2014 рік). Для більшості платників податків таким періодом є календарний рік (п. 57.1 ПКУ);

— «Звітна нова» — її складають у разі виправлення помилок незабаром після подання звітності, граничний строк подання якої не минув (п. 50.1 ПКУ);

— «Консолідована» — подають підприємства, які прийняли рішення про консолідовану сплату податку на прибуток разом зі своїми відокремленими підрозділами (п. 152.4 ПКУ);

— «Уточнююча» — її заповнюють при виправленні самостійно виявлених помилок минулих звітних періодів шляхом подання уточнюючого розрахунку (п. 50.1 ПКУ). Цей розрахунок складають за формою звичайної декларації з позначкою «Х» у цій комірці.

У полі 2 вписують звітний період, за який подають декларацію з типом «Звітна», «Звітна нова», «Консолідована». А ось при виправленні помилок одночасно з полем 2 заповнюють ще й поле 3.

У полі 3 відображають період, за який виправляються помилки. Причому врахуйте:

(1) якщо помилки виправляють у поточній декларації (з якою подають додаток ВП), то в полі 3 вписують період, в якому було допущено помилку (його переносять сюди з поля 2 додатка ВП). А ось у полі 2, як і раніше, зазначають поточний звітний період;

(2) якщо помилки виправляють окремо, за допомогою уточнюючої декларації (позначка «Х» стоїть навпроти типу «Уточнююча»), то поля 2 і 3 будуть заповнені однаково — до них запишуть період здійснення помилки.

Увага! У полі 2 і 3 окремо виділено комірку «Рік1» — для «річників» і комірку «Рік2» — для «квартальників».

Поле 4. У цьому службовому полі зазначають повне найменування платника податку на прибуток відповідно до реєстраційних документів.

Це означає: скорочення типу «ТОВ», «ПП» тощо не допускаються

Нагадаємо, що найменування юридичної особи має бути зазначене в установчих документах і міститися в Єдиному державному реєстрі. Про це прямо зазначено у font>ст. 90 ЦКУ. Причому викладається найменування підприємства українською мовою (п. 1.6 наказу Мін’юсту від 05.03.2012 р. № 368/5)ср. .

І ще один момент. Платник податку на прибуток за угодою про розподіл продукції наводить у полі 4 назву, дату та номер угоди. Платник податку на прибуток за договором управління майном вписує сюди назву, дату і номер договору.

Поле 5. У цьому полі записують відповідні коди підприємства (ЄДРПОУ і КВЕД). Зрозуміло, що це мають бути нові коди з урахуванням Національного класифікатора України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності», затвердженого наказом Держспоживстандарту «Про затвердження та скасування національних класифікаторів» від 11.10.2010 р. № 457. І не забудьте, зазначити потрібно той КВЕД, який є основним.

Поле 6. У цьому службовому полі поміщають податкову адресу платника податку (відокремленого підрозділу юридичної особи). Інакше кажучи, тут вписують адресу підприємства, що занесена до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (п. 45.2 ПКУ). Також за бажанням платник податків може зазначити поштовий індекс, телефон, мобільний телефон, факс, e-mail підприємства.

img 1Поле 7. Спеціальне поле для відображення даних про нерезидента. Його заповнюють постійні представництва нерезидентів, які визначають податок на прибуток у загальному порядку (п. 160.8 ПКУ, що діяв до 01.01.2015 р.). Тут наводять окремими рядками:

1) повне найменування нерезидента;

2) місцезнаходження нерезидента;

3) назву країни, в якій зареєстровано особу (відповідно до Класифікації країн світу, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 30.12.2013 р. № 426, українською мовою);

4) код країни (відповідно до зазначеної Класифікації).

Зверніть увагу, в Класифікації наведено два види назв країн світу: повну та скорочену. Вважаємо, що при заповненні декларації необхідно зазначати повну назву країни нерезидента.

У полі 8 відображають найменування органу податкової служби, до якого подають декларацію (п. 49.1 ПКУ).

Службове поле 9 заповнюють особливі платники податків, які входять до однієї з категорій:

1) платники податку на прибуток, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції;

2) суб’єкти космічної діяльності;

3) суб’єкти космічної діяльності, що здійснюють інші види діяльності, ніж космічна;

4) платники податку на прибуток, які здійснюють діяльність за угодами про розподіл продукції;

5) платники податку на прибуток, які здійснюють діяльність за договорами управління майном;

6) постійні представництва нерезидентів. Позначку «Х» ставлять постійні представництва нерезидентів, якщо вони визначають оподатковуваний прибуток у загальновстановленому порядку;

7) суб’єкти індустрії програмної продукції (СІПП) щодо діяльності, прибуток від якої обкладається за ставкою 5 %. Зверніть увагу, СІППи ведуть облік доходів і витрат «пільгової» діяльності окремо від іншої діяльності (оподатковуваної в загально- встановленому порядку). У зв’язку з цим вони подають дві декларації з податку на прибуток. Якщо СІПП здійснює тільки одну «пільгову» діяльність, то відповідно подає тільки одну декларацію з «пільгової» діяльності (лист ДФСУ від 09.09.2014 р. № 3139/6/99-99-19-02-02-15).

Усі зазначені спецрежимники проставляють позначку «Х» у відповідній для них комірці. А ось ті суб’єкти господарювання, які сплачують податок на прибуток на загальних підставах, залишають поле 9 порожнім.

Ось, мабуть, і все, що необхідно знати про вступну частину декларації з податку на прибуток за 2014 рік. А далі давайте перейдемо безпосередньо до заповнення кожного її рядка.

Порядок заповнення рядків декларації з податку на прибуток

Код рядка

Назва рядка

Пункт / стаття ПКУ

1

2

3

01

Доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування (рядок 02 + рядок 03):

П. 135.1

У цьому рядку відображається сумарний дохід від усіх видів діяльності (у тому числі й патентованої), включаючи пільгований дохід. Показник цього рядка визначається як арифметична сума рядків 02 і 03 декларації та включає: 1) дохід від операційної діяльності (дохід від реалізації товарів (робіт, послуг)). Його визначають відповідно до п135.4 ПКУ і поміщають у рядок 02 декларації; 2) інші доходи, які розраховують за правилами з п. 135.5 ПКУ (за винятком доходів, перелічених у п. 135.3 і в ст. 136 ПКУ). Такі доходи відображають у рядку 03 декларації з податку на прибуток підприємства. Для їх розшифровки передбачено додаток IД. Майте на увазі! У складі показника рядка 01 також повинні знайти відображення доходи від тих видів діяльності, прибуток від яких звільнено від оподаткування (наприклад, нормами ст. 154 ПКУ). Згодом сума прибутку/збитку від названих видів діяльності потрапить до рядка 09 декларації з податку на прибуток і зменшить/збільшить податок на прибуток з рядка 11. І ще один момент. Суми доходів з метою визначення об’єкта оподаткування підприємства — платники ПДВ ураховують без ПДВ (п.п. 136.1.2 ПКУ).

02

Дохід від операційної діяльності (дохід від реалізації товарів (робіт, послуг)), з нього:

П.п. 135.4.1, п. 137.1

Цей рядок призначено для відображення таких доходів, як:
1) доходи від реалізації товарів (продукції власного виробництва, купованих товарів, виробничих запасів, податкової малоцінки); 2) доходи від виконання робіт і надання послуг Сюди входять і доходи від операцій оренди, якщо основним видом діяльності платника податків є надання в оренду майна (лист ДПА в м. Києві від 10.08.2011 р. № 8206/10/31-606, консультація з підкатегорії 502.18.02 БЗ). Що ж до доходів від операцій оренди, яка є неосновним видом діяльності підприємства, то вони потраплять до рядка 03 декларації (рядок 03.7 додатка ІД). На це, до речі, звертали увагу й фіскали, у консультації з підкатегорії 502.30.02 БЗ;
3) дохід у вигляді винагороди комісіонера (агента, повіреного); 4) дохід від експортних операцій.
Не включаються до цього рядка всі доходи, віднесені до інших (рядок 03), наприклад: прибуток від продажу ОЗ і НМА, прибуток від операцій з ЦП, доходи від лізингових операцій (з урахуванням вищеописаних особливостей) тощо. У тому числі в ній не відображається коригування доходів при зміні суми компенсації або поверненні товарів.
Доходи від реалізації товарів виникають за датою переходу права власності на них до покупця (п. 137.1 ПКУ). Згідно зі ст. 334 ЦКУ в загальному випадку перехід права власності відбувається в момент передання товару (якщо інше не встановлено договором або законом). Якщо товар продавався через комісіонера, то дохід виникне за датою продажу, зазначеною у звіті комісіонера (п. 137.5 ПКУ). Детальніше див. у газеті «Податки та бухгалтерський облік» 2012, № 6, с. 29. Доходи від виконання робіт (надання послуг) збільшують за датою підписання відповідного акта або іншого документа, що підтверджує факт виконання робіт, надання послуг (п. 137.1 ПКУ).
Кореспонденція з бухобліком. При заповненні цього рядка є сенс орієнтуватися на дані бухгалтерського обліку, використовуючи документи, в яких фіксуються обороти за кредитом субрахунків 701 «Дохід від реалізації готової продукції», 702 «Дохід від реалізації товарів», 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг», 712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів» (за винятком реалізації необоротних активів і груп вибуття, що утримуються для продажу)

02.1

винагорода (премія) за надання послуг з управління активами інститутів спільного інвестування

П.п. 135.4.1, 153.13

02.2

винагорода (премія) компанії з управління активами за надання послуг з управління активами страхових компаній

02.3

винагорода за надання послуг з управління активами недержавних пенсійних фондів

02.4

комісійна винагорода за операціями з фінансовими інструментами

У перелічених рядках розшифровують доходи від управління активами. Ці доходи вважаються доходами від операційної діяльності та відображаються на підставі «загального» п.п. 135.4.1 ПКУ. Пов’язано це перш за все з тим, що перелічені в цих рядках види послуг є основним видом діяльності для відповідних категорій платників податків. Важливо! Коли мова заходить про декларацію за договором управління майном, не забудьте проставити у службовому полі 9 її вступної частини позначку (Х).

03

Інші доходи

П. 135.5

Додаток ІД

До цього рядка потрапляють доходи, що не належать до доходів від операційної діяльності (не відображаються в рядку 02) і водночас збільшують об’єкт оподаткування. Наприклад, до них відносять дивіденди від нерезидентів (крім визначених п.п. 153.3.6 ПКУ), прибуток від торгівлі ЦП (п. 153.8 ПКУ), прибуток від реалізації ОЗ і НМА (п. 146.13 ПКУ), доходи від операцій з продажу іноземної валюти (п.п. 153.1.4 ПКУ) тощо. Повний перелік таких доходів міститься в  додатку ІД, аналіз якого ви знайдете в наступному номері газети. У загальному випадку інші доходи виникають у момент, визначений за правилами положень (стандартів) бухгалтерського обліку, якщо інше не встановлено розд. III ПКУ, наприклад: 1) доходи у вигляді роялті, лізингових платежів — у момент нарахування; 2) доходи у вигляді процентів за цінними паперами — у періоді, в якому здійснювалася або повинна була здійснюватися їх виплата; 3) доходи у вигляді штрафів (неустойки, пені) — у момент фактичного отримання таких коштів; 4) доходи у вигляді безповоротної фінансової допомоги та безоплатно отриманих товарів, робіт, послуг — у момент отримання коштів на поточний рахунок або до каси; у момент отримання товарів (робіт, послуг); 5) доходи у вигляді дотацій, субсидій, капітальних інвестицій — у момент нарахування амортизації, отримання коштів або при здійсненні витрат (залежно від цілей допомоги). Специфіку їх визнання встановлено п. 137.2 ПКУ.
Кореспонденція з бухобліком. При заповненні цього рядка можна орієнтуватися на суми, які фігурують за кредитом рахунків 71 «Інший операційний дохід» (рядок 2120 ф. № 2 «Звіту про фінансові результати»), 73 «Інші фінансові доходи» (рядок 2220 ф. № 2 «Звіту про фінансові результати»), 74 «Інші доходи» (рядок 2240 ф. № 2 «Звіту про фінансові результати»), але з урахуванням податкових особливостей

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі