Теми статей
Обрати теми

Додаток АМ - амортизація

Максим Нестеренко, Олексій Павленко, Наталія Адамович, Марина Ковенко, Наталя Білова, податкові експерти
Основне призначення додатка АМ — це надання інформації про суми нарахованої амортизації (таблиця 1 додатка АМ).

Крім того, у цьому додатку також показують суми витрат:

— на ремонт і поліпшення основних засобів згідно з п. 146.12 ПКУ (таблиця 2 додатка АМ);

— на реконструкцію, модернізацію та інші поліпшення свердловин для розробки нафтових і газових родовищ згідно з п. 148.5 ПКУ (таблиця 3 додатка АМ).

Коли подаємо додаток АМ? Якщо у вас є основні засоби та необоротні активи, подавайте додаток АМ у кожному звітному періоді. І це незважаючи на свою назву (він записаний як додаток до рядка 06.4.27 додатка ІВ до рядка 06.4 декларації). Поглянувши на нього, можна подумати, що складати цей додаток потрібно тільки в тих періодах, коли в ньому відображено дані, призначені для перенесення до ряд. 06.4.27 додатка IB. Але це не так, що підтверджують і податківці (див. консультацію, поміщену в підкатегорію 502.30.02 БЗ).

img 1А тепер поговоримо детальніше про кожну таблицю з цього додатка. І почнемо, звичайно ж, з першої.

Нарахування амортизації (таблиця 1) Як ви знаєте, амортизації підлягають витрати на придбання основних засобів і нематеріальних активів, призначених для використання в господарській діяльності (п. 145.1 ПКУ).

Судячи з назви самої таблиці, у всіх її колонках мають бути представлені суми амортизації (у тому числі МНМА — вони належать до необоротних активів, вартість яких не перевищує 2500 грн.), нарахованої (!) у звітному (податковому) періоді незалежно від того, чи визнані такі суми витратами цього періоду або підлягають включенню до витрат наступних звітних періодів. Хоча фактично до податкових витрат нарахована амортизація потраплятиме «по-своєму» — залежно від напряму використання об’єкта, що амортизується. Проте попереджаємо: податківці вважають інакше (див. лист ДПСУ від 17.05.2012 р. № 8527/6/15-1415). Вони стверджують, що до таблиці 1 додатка АМ до декларації слід заносити суми нарахованої амортизації тільки в тій частині, що включається до витрат звітного періоду.

Не забудьте в цій таблиці зазначити амортизацію і за тими необоротними активами, що передані в оперативну оренду.

Що стосується амортизації об’єктів, що тимчасово не використовуються у виробництві, то податківці в БЗ зазначили таке. Платник податків, який не використовує об’єкт у господарській діяльності, повинен вивести такий об’єкт з експлуатації і припинити нараховувати за ним амортизацію. І це незважаючи на те, що ПКУ не передбачає обов’язкове виведення об’єкта з експлуатації при тимчасових простоях. При нарахуванні амортизації в ситуації, коли виведення об’єкта з експлуатації та його зворотне введення сталися протягом одного місяця, податківці пояснюють, що амортизація за таким об’єктом ОЗ не припиняється.

Зверніть увагу! Ця таблиця в частині нарахувань амортизації за переліченими об’єктами з  кол. 2 — 4 заповнюється довідково і не формує суми за рядками 05.1, 06.1, 06.2 або 06.4 ІВ. Виняток становить показник кол. 5 таблиці 1 додатка АВ. Його значення (керуючись роз’ясненням з виноски 4), належить занести до рядка 06.4.27 додатка ІВ до рядка 06.4 декларації.

Визначивши загальні принципи заповнення цієї частини додатка АМ, перейдемо безпосередньо до його складу (див. таблицю).

Табл. Порядок заповнення Таблиці 1 додатка АМ

Нарахована амортизація за звітний (податковий) період

У тому числі:

основних засобів та інших необоротних активів

нематеріальних активів

витрат, пов’язаних із видобутком корисних копалин

тимчасової податкової різниці, яка виникла за результатами інвентаризації основних засобів станом на  01 квітня 2011 року4

1

2

3

4

5

У графі 1 цієї таблиці слід відображати сумарну податкову амортизацію за звітний період за всіма об’єктами, переліченими в її графах 2 — 5.
Ця сума розподіляється по графах 2 — 5:  
кол. 2 — у частині основних засобів та інших необоротних активів (МНМА і бібліотечних фондів);  
кол. 3 — у частині нематеріальних активів. Нагадаємо, що відповідно до п.п. 145.1.1 ПКУ (у редакції, чинній до 01.01.2015 р.) амортизація НМА здійснюється із застосуванням тих самих методів, що й амортизація ОЗ.
Детальніше про облік нематеріальних активів див. «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 23 (спецвипуск);  
кол. 4 — у частині витрат, пов’язаних з видобуванням корисних копалин.
Нагадаємо, відповідно до п. 148.1 ПКУ (у редакції, чинній до 01.01.2015 р.) будь-які витрати на розвідку/дорозвідку, облаштування та розробку будь-яких запасів (родовищ) корисних (за винятком витрат, передбачених у п.п. «з» п.п. 138.8.5 ПК) копалини включаються до складу окремого об’єкта необоротних активів з видобування корисних копалин платника податків, на балансі якого перебувають такі запаси (родовища), і підлягають амортизації;
 — кол. 5 — призначена для відображення тимчасової податкової різниці (ТПР), що утворилася за підсумками інвентаризації основних засобів на 01.04.2011 р. Майте на увзі! З 01.04.2014 р. минув трирічний строк, відведений у ПКУ для відображення ТПР.
Проте
ще раз звернемо вашу увагу: заповнювати такий додаток необхідно і в разі відсутності показника в цій колонці (див. підкатегорію 502.30.02 БЗ). Ну зрозуміло, якщо у платника податків є об’єкти амортизації, перелічені в кол. 2 — 4 цієї таблиці, і їм здійснюються витрати на ремонт і поліпшення ОЗ і свердловин для розробки нафтових і газових родовищ (інформація для табл. 2 і 3)

 

Витрати на ремонт та поліпшення ОЗ (таб­лиця 2). Заповнити цю таблицю допомагають положення п. 146.12 ПКУ (у редакції, чинній до 01.01.2015 р.). Згідно з ним сума витрат, пов’язана з ремонтом і поліпшенням об’єктів основних засобів, у тому числі орендованих або отриманих у концесію або створених (побудованих) концесіонером, у розмірі, що не перевищує 10 % сукупної балансової вартості всіх груп ОЗ на початок звітного року, належаить до витрат того звітного податкового періоду, в якому такі ремонт і поліпшення було здійснено.

Тому після завершення у звітному періоді ремонт ОЗ, ремонтний ліміт і витрати, зазначені в його межах, повинні обов’язково красуватися в таблиці 2 додатка АВ до декларації з податку на прибуток за звітний період.

Перші дві колонки цієї таблиці слугують для визначення та надання інформації про ліміт. У кол. 1 зазначають вартість на початок року (для декларації з податку на прибуток за 2014 рік — на 01.01.2014 р.) саме основних засобів.

Сюди не включають:

об’єкти груп 1 (земельні ділянки), 10 (бібліотечні фонди) і 11 (МНМА), які згідно з визначеним терміном «основні засоби» з п.п. 14.1.138 ПКУ (у редакції чинній до 01.01.2015 р.) такими не є;

об’єкти групи 13 (природні ресурси), які згідно з п. 145.1 ПКУ амортизації не підлягають;

невиробничі; безоплатно отримані; отримані в оперативну оренду, які також у податковому обліку не амортизуються.

У кол. 2 розрахунковим шляхом (кол. 1 х 10 %) визначається сума ліміту на рік. Візьміть на замітку! У «квартальників» показники кол. 1 і 2 не змінюються протягом усього звітного року.

У кол. 3 зазначається фактична сума понесених витрат на ремонт основних засобів, здійснених у звітному періоді. При цьому зауважте, до цієї колонки слід записати ремонтні витрати, пов’язані з госпдіяльністю. У свою чергу, витрати на ремонт невиробничих основних засобів до цієї графи не вносяться.

До кол. 4 переноситься сума з кол. 3, але тільки в межах суми з кол. 2 (тобто в межах «ремонтного» ліміту). Тут відображається сума в межах ліміту, причому вона може бути не віднесена ще на витрати (а потрапить туди тільки в наступному періоді).

Інша частина — «понадлімітна», уключається до первісної вартості об’єкта основних засобів, щодо якого здійснюються ремонт або поліпшення п. 146.11 ПКУ (у редакції, чинній до 01.01.2015 р.).

Витрати на поліпшення нафтових і газових свердловин (таблиця 3). У цій таблиці слід показати витрати на реконструкцію, модернізацію та інші поліпшення свердловин для розробки нафтових і газових родовищ. Облік витрат на поліпшення ведеться за кожною свердловиною окремо, а потім у рядку «Всього» виводиться загальний сумарний показник.

Нагадаємо, згідно з п. 148.5 ПКУ (у редакції, чинній до 01.01.2015 р.), платники податку на прибуток повинні були включити до витрат звітного періоду витрати на проведення реконструкції, модернізації та інших поліпшень зазначених вище свердловин у межах 10 % первісної вартості окремої (!) свердловини.

У кол. 3 показують суму ліміту за кожною свердловиною, що поліпшується. Ця сума залишається незмінною протягом усього звітного (податкового) року.

У кол. 4 наводиться фактична сума витрат на поліпшення свердловини, проведене у звітному періоді. У «квартальників» ця колонка заповнюється наростаючим підсумком з початку року.

Важливо не забувати, що витрати на ремонт у цьому розрахунку суми витрат участі не беруть і в цій колонці не відображаються

У кол. 5 зазначається сума витрат у межах ліміту (не вище суми з кол. 3).

Витрати, що перевищують ліміт, повинні сформувати окремий об’єкт відповідної групи основних засобів (свердловини) та амортизуватися за нормами, установленими в п. 148.5 ПКУ (у редакції, чинній до 01.01.2015 р.).

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі