Календар бухгалтера на лютий 2015 року

В обраному У обране
Друк
Податки та бухгалтерський облік Січень, 2015/№ 9

2 лютого (понеділок)

Закінчується строк подання:

— звіту про товарооборот (форма № 1-торг (місячна)) за січень 2015 року;

— звіту про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти (ф. № 4-мтп (місячна)) за січень 2015 року.

4 лютого (середа)

Закінчується строк подання:

— звіту про обсяг оптового товарообороту (ф. № 1-опт (місячна)) за січень 2015 року;

— декларації про наявні обсяги цукру станом на 1 лютого 2015 року.

6 лютого (п’ятниця)

Закінчується строк подання:

— звіту з праці (ф. № 1-ПВ (місячна)) за січень 2015 року;

— звіту про обсяги реалізованих послуг (ф. № 1-послуги (місячна)) за січень 2015 року;

— звіту про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання (ф. № 6-ПВ (річна)), за 2014 рік.

9 лютого (понеділок)

Закінчується строк сплати:

— ЄСВ з доходу фізичних осіб — підприємців за себе (крім ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування) при остаточному розрахунку за 2014 рік.

Закінчується строк подання:

— декларації з податку на прибуток підприємств за 2014 рік платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;

— звіту про використання платниками податку на прибуток підприємств вивільнених коштів за 2014 рік платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;

— податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика за 2014 рік платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;

— розрахунку податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток за 2014 рік платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;

— розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності, за 2014 рік;

— податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи за 2014 рік платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;

— звітності (розрахунку та відомості) з податку на прибуток нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво, за 2014 рік платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;

— податкової декларації з ПДВ за IV квартал 2014 року платниками, для яких звітним періодом є квартал;

— заяви про вибір квартального податкового періоду у 2015 році квартальними платниками ПДВ, які мають право на застосування нульової ставки податку на прибуток, а також платниками, які сплачують єдиний податок (подається разом з декларацією за наслідками останнього податкового періоду календарного року);

— податкової декларації платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця (3 та 5 груп) за 2014 рік;

— податкової декларації платника єдиного податку — юридичної особи (4 та 6 груп) за 2014 рік;

— податкової декларації екологічного податку за IV квартал 2014 року;

— податкового розрахунку з плати за користування надрами в цілях, пов’язаних чи не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, за IV квартал 2014 року;

— податкової декларації збору: за спеціальне використання поверхневих та підземних вод; за спеціальне використання поверхневої води теплоелектростанціями з прямоточною системою водопостачання; за спеціальне використання поверхневих і підземних вод житлово-комунальними підприємствами; за спеціальне використання води, яка входить виключно до складу напоїв; за спеціальне використання поверхневих і підземних вод для потреб рибництва; за спеціальне використання кар’єрної, шахтної, дренажної води, за 2014 рік;

— податкового розрахунку збору за спеціальне використання лісових ресурсів за 2014 рік;

— податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. № 1ДФ) за IV квартал 2014 року;

— податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів за 2014 рік;

— податкової декларації туристичного збору за 2014 рік.

— податкової декларації про майновий стан і доходи, отримані фізичною особою — підприємцем від провадження господарської діяльності, за 2014 рік;

— декларації з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами за IV квартал 2014 року;

— фінансової звітності за 2014 рік податковим органам, платниками, які подають декларації з податку на прибуток підприємств щоквартально;*

— декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України, у тому числі спільному підприємству з іноземними інвестиціями — резиденту України, і знаходяться за її межами станом на 01.01.2015 р. квартальними платниками податку на прибуток;

— звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску фізичними особами — підприємцями, у тому числі, які обрали спрощену систему оподаткування самі за себе (форма № Д5 (річна), додаток 5 до Порядку, затвердженого наказом Міндоходів від 09.09.2013 р. № 454), за 2014 рік;

— звіту про взаєморозрахунки з нерезидентами (ф. № 1-Б (річна, квартальна)) станом на 01.01.2015 р.;

— звіту про суми податкових пільг за 2014 рік.

* Квартальна або річна фінансова звітність подається підприємствами податковим органам у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток підприємств (абзац 2 п. 5 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419).

13 лютого (п’ятниця)

Закінчується строк подання:

— звітності, пов’язаної з використанням РК за січень 2015 року**.

** Ураховуючи рекомендації розпорядження КМУ «Про перенесення робочих днів у 2015 році» від 12.11.2014 р. № 1084-р подання звітності можливе 14 лютого (субота) за умови, що у цей день будуть працювати податкові органи. — Прим. ред.

19 лютого (четвер)

Закінчується строк сплати:

— податку на прибуток підприємства за 2014 рік платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;

— частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за 2014 рік;

— ПДВ за IV квартал 2014 року платниками, для яких звітним періодом є квартал;

— плати за користування надрами в цілях, пов’язаних чи не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, за IV квартал 2014 року;

— екологічного податку за IV квартал 2014 року;

— збору за спеціальне використання води за 2014 рік;

— збору за спеціальне використання лісових ресурсів за 2014 рік;

— збору за місця для паркування транспортних засобів за 2014 рік;

— туристичного збору за 2014 рік;

— єдиного податку, нарахованого за перевищення граничного розміру обсягу доходу, що оподатковується за ставкою 15 % та задекларовано в IV кварталі 2014 року платниками, віднесеними до 1 та 2 груп;

— єдиного податку платниками 3, 4, 5 та 6 груп за IV квартал 2014 року;

— податку на доходи фізичними особами — підприємцями на загальній системі оподаткування, при остаточному розрахунку за 2014 рік;

— особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами за IV квартал 2014 року.

Закінчується строк подання:

— податкової декларації з єдиного податку на 2015 рік, розрахунку сільгоспчастки за 2014 рік та відомостей про землю для набуття і підтвердження сільгосптоваровиробниками статусу платника ЄП 4 групи*;

— податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2015 рік платниками — юридичними особами;

— податкової декларації з транспортного податку на 2015 рік платниками — юридичними особами;

— звіту про нарахування (утримання) та сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій з купівлі іноземної валюти у безготівковій та/або готівковій формі за січень 2015 року.

* Про термін подання цієї декларації у ПКУ говориться неоднозначно: згідно з п.п. 298.8.1 вона має подаватись до 20 лютого, а згідно з п.п. 295.9.1 — не пізніше 20 лютого поточного року. До речі, нових форм декларації та розрахунку не затверджено, рекомендовано застосовувати форми, що були видані для колишнього ФСП-оподаткування. — Прим. ред.

20 лютого (п’ятниця)

Закінчується строк сплати:

— авансового внеску єдиного податку фізичними особами — підприємцями, платниками 1 та 2 груп за лютий 2015 року;

— ЄСВ утриманого з доходів застрахованих осіб за січень 2015 року (крім гірничих підприємств);

— ЄСВ з нарахованого, але не виплаченого доходу за січень 2015 року (крім гірничих підприємств).

Закінчується строк подання:

— декларації з ПДВ за січень 2015 року платниками, для яких звітним періодом є місяць.

У разі наявності у таких платників філій (структурних підрозділів) разом з декларацією за перший звітний (податковий) період року і надалі разом з декларацією за той звітний (податковий) період, у якому відбулися зміни у переліку філій (структурних підрозділів), подається повідомлення про делегування філіям (структурним підрозділам) права виписки податкових накладних та ведення частини реєстру отриманих та виданих податкових накладних (додаток 2 до Порядку від 23.09.2014 р. № 966);

— декларації з акцизного податку за січень 2015 року;

— звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого ЄСВ до органів доходів і зборів (форма № Д4 (місячна), додаток 4 до Порядку, затвердженого наказом Міндоходів від 09.09.2013 р. № 454), за січень 2015 року;

— податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за січень 2015 року платниками, які подають таку декларацію щомісячно;

— податкової декларації з плати за землю на 2015 рік — обов’язкового платежу в складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності**.

** За умови неподання щомісячних декларацій (п. 286.3 ПКУ). — Прим. ред.

27 лютого (п’ятниця)

Закінчується строк подання:

— звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів (ф. № 10-ПI) за 2014 рік;

— звіту про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі (ф. № 1-опт, річна) за 2014 рік;

— звіту про продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного господарства (ф. № 3-торг (квартальна, річна)) за 2014 рік;

— звіту про наявність торгової мережі та мережі ресторанного господарства (ф. № 7-торг (річна)) на 01.01.2015 р.;

— звіту про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти (ф. № 4-мтп (річна) за 2014 рік;

— звіту про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (ф. № 1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки), за 2014 рік;

— звіту про обсяги реалізованих послуг (ф. № 1-послуги (річна)) за 2014 рік;

— форм № 1-підприємництво (річна) «Структурне обстеження підприємства» та № 1-підприємництво (коротка) (річна) «Структурне обстеження підприємства» за 2014 рік.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити