Теми статей
Обрати теми

Календар бухгалтера на лютий 2015 року

2 лютого (понеділок)

Закінчується строк подання:

— звіту про товарооборот (форма № 1-торг (місячна)) за січень 2015 року;

— звіту про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти (ф. № 4-мтп (місячна)) за січень 2015 року.

4 лютого (середа)

Закінчується строк подання:

— звіту про обсяг оптового товарообороту (ф. № 1-опт (місячна)) за січень 2015 року;

— декларації про наявні обсяги цукру станом на 1 лютого 2015 року.

6 лютого (п’ятниця)

Закінчується строк подання:

— звіту з праці (ф. № 1-ПВ (місячна)) за січень 2015 року;

— звіту про обсяги реалізованих послуг (ф. № 1-послуги (місячна)) за січень 2015 року;

— звіту про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання (ф. № 6-ПВ (річна)), за 2014 рік.

9 лютого (понеділок)

Закінчується строк сплати:

— ЄСВ з доходу фізичних осіб — підприємців за себе (крім ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування) при остаточному розрахунку за 2014 рік.

Закінчується строк подання:

— декларації з податку на прибуток підприємств за 2014 рік платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;

— звіту про використання платниками податку на прибуток підприємств вивільнених коштів за 2014 рік платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;

— податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика за 2014 рік платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;

— розрахунку податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток за 2014 рік платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;

— розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності, за 2014 рік;

— податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи за 2014 рік платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;

— звітності (розрахунку та відомості) з податку на прибуток нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво, за 2014 рік платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;

— податкової декларації з ПДВ за IV квартал 2014 року платниками, для яких звітним періодом є квартал;

— заяви про вибір квартального податкового періоду у 2015 році квартальними платниками ПДВ, які мають право на застосування нульової ставки податку на прибуток, а також платниками, які сплачують єдиний податок (подається разом з декларацією за наслідками останнього податкового періоду календарного року);

— податкової декларації платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця (3 та 5 груп) за 2014 рік;

— податкової декларації платника єдиного податку — юридичної особи (4 та 6 груп) за 2014 рік;

— податкової декларації екологічного податку за IV квартал 2014 року;

— податкового розрахунку з плати за користування надрами в цілях, пов’язаних чи не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, за IV квартал 2014 року;

— податкової декларації збору: за спеціальне використання поверхневих та підземних вод; за спеціальне використання поверхневої води теплоелектростанціями з прямоточною системою водопостачання; за спеціальне використання поверхневих і підземних вод житлово-комунальними підприємствами; за спеціальне використання води, яка входить виключно до складу напоїв; за спеціальне використання поверхневих і підземних вод для потреб рибництва; за спеціальне використання кар’єрної, шахтної, дренажної води, за 2014 рік;

— податкового розрахунку збору за спеціальне використання лісових ресурсів за 2014 рік;

— податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. № 1ДФ) за IV квартал 2014 року;

— податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів за 2014 рік;

— податкової декларації туристичного збору за 2014 рік.

— податкової декларації про майновий стан і доходи, отримані фізичною особою — підприємцем від провадження господарської діяльності, за 2014 рік;

— декларації з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами за IV квартал 2014 року;

— фінансової звітності за 2014 рік податковим органам, платниками, які подають декларації з податку на прибуток підприємств щоквартально;*

— декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України, у тому числі спільному підприємству з іноземними інвестиціями — резиденту України, і знаходяться за її межами станом на 01.01.2015 р. квартальними платниками податку на прибуток;

— звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску фізичними особами — підприємцями, у тому числі, які обрали спрощену систему оподаткування самі за себе (форма № Д5 (річна), додаток 5 до Порядку, затвердженого наказом Міндоходів від 09.09.2013 р. № 454), за 2014 рік;

— звіту про взаєморозрахунки з нерезидентами (ф. № 1-Б (річна, квартальна)) станом на 01.01.2015 р.;

— звіту про суми податкових пільг за 2014 рік.

* Квартальна або річна фінансова звітність подається підприємствами податковим органам у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток підприємств (абзац 2 п. 5 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419).

13 лютого (п’ятниця)

Закінчується строк подання:

— звітності, пов’язаної з використанням РК за січень 2015 року**.

** Ураховуючи рекомендації розпорядження КМУ «Про перенесення робочих днів у 2015 році» від 12.11.2014 р. № 1084-р подання звітності можливе 14 лютого (субота) за умови, що у цей день будуть працювати податкові органи. — Прим. ред.

19 лютого (четвер)

Закінчується строк сплати:

— податку на прибуток підприємства за 2014 рік платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;

— частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за 2014 рік;

— ПДВ за IV квартал 2014 року платниками, для яких звітним періодом є квартал;

— плати за користування надрами в цілях, пов’язаних чи не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, за IV квартал 2014 року;

— екологічного податку за IV квартал 2014 року;

— збору за спеціальне використання води за 2014 рік;

— збору за спеціальне використання лісових ресурсів за 2014 рік;

— збору за місця для паркування транспортних засобів за 2014 рік;

— туристичного збору за 2014 рік;

— єдиного податку, нарахованого за перевищення граничного розміру обсягу доходу, що оподатковується за ставкою 15 % та задекларовано в IV кварталі 2014 року платниками, віднесеними до 1 та 2 груп;

— єдиного податку платниками 3, 4, 5 та 6 груп за IV квартал 2014 року;

— податку на доходи фізичними особами — підприємцями на загальній системі оподаткування, при остаточному розрахунку за 2014 рік;

— особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами за IV квартал 2014 року.

Закінчується строк подання:

— податкової декларації з єдиного податку на 2015 рік, розрахунку сільгоспчастки за 2014 рік та відомостей про землю для набуття і підтвердження сільгосптоваровиробниками статусу платника ЄП 4 групи*;

— податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2015 рік платниками — юридичними особами;

— податкової декларації з транспортного податку на 2015 рік платниками — юридичними особами;

— звіту про нарахування (утримання) та сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій з купівлі іноземної валюти у безготівковій та/або готівковій формі за січень 2015 року.

* Про термін подання цієї декларації у ПКУ говориться неоднозначно: згідно з п.п. 298.8.1 вона має подаватись до 20 лютого, а згідно з п.п. 295.9.1 — не пізніше 20 лютого поточного року. До речі, нових форм декларації та розрахунку не затверджено, рекомендовано застосовувати форми, що були видані для колишнього ФСП-оподаткування. — Прим. ред.

20 лютого (п’ятниця)

Закінчується строк сплати:

— авансового внеску єдиного податку фізичними особами — підприємцями, платниками 1 та 2 груп за лютий 2015 року;

— ЄСВ утриманого з доходів застрахованих осіб за січень 2015 року (крім гірничих підприємств);

— ЄСВ з нарахованого, але не виплаченого доходу за січень 2015 року (крім гірничих підприємств).

Закінчується строк подання:

— декларації з ПДВ за січень 2015 року платниками, для яких звітним періодом є місяць.

У разі наявності у таких платників філій (структурних підрозділів) разом з декларацією за перший звітний (податковий) період року і надалі разом з декларацією за той звітний (податковий) період, у якому відбулися зміни у переліку філій (структурних підрозділів), подається повідомлення про делегування філіям (структурним підрозділам) права виписки податкових накладних та ведення частини реєстру отриманих та виданих податкових накладних (додаток 2 до Порядку від 23.09.2014 р. № 966);

— декларації з акцизного податку за січень 2015 року;

— звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого ЄСВ до органів доходів і зборів (форма № Д4 (місячна), додаток 4 до Порядку, затвердженого наказом Міндоходів від 09.09.2013 р. № 454), за січень 2015 року;

— податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за січень 2015 року платниками, які подають таку декларацію щомісячно;

— податкової декларації з плати за землю на 2015 рік — обов’язкового платежу в складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності**.

** За умови неподання щомісячних декларацій (п. 286.3 ПКУ). — Прим. ред.

27 лютого (п’ятниця)

Закінчується строк подання:

— звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів (ф. № 10-ПI) за 2014 рік;

— звіту про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі (ф. № 1-опт, річна) за 2014 рік;

— звіту про продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного господарства (ф. № 3-торг (квартальна, річна)) за 2014 рік;

— звіту про наявність торгової мережі та мережі ресторанного господарства (ф. № 7-торг (річна)) на 01.01.2015 р.;

— звіту про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти (ф. № 4-мтп (річна) за 2014 рік;

— звіту про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (ф. № 1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки), за 2014 рік;

— звіту про обсяги реалізованих послуг (ф. № 1-послуги (річна)) за 2014 рік;

— форм № 1-підприємництво (річна) «Структурне обстеження підприємства» та № 1-підприємництво (коротка) (річна) «Структурне обстеження підприємства» за 2014 рік.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі