Хто має право на ПСП?

Ярошенко Ірина, експерт з питань оплати праці
Податки & бухоблік Липень, 2015/№ 53
В обраному У обране
Друк
«Вступні дані» щодо ПСП ви вже отримали з попередньої статті. Але погодьтеся, є відчуття, що чогось бракує. Правильно! Ми ж іще не конкретизували, хто має право на ПСП. А уточнити є що! Негайно вивчаємо список «пільговиків».

У загальному випадку ПСП застосовують до зарплати працівників, яка не перевищує у 2015 році 1710 грн. Виходить, що перша (і, мабуть, наймасовіша) категорія фізосіб, які можуть розраховувати на ПСП, — це працівники з невеликою зарплатою. Окремі категорії працівників мають право претендувати на ПСП у підвищеному та максимальному розмірах.

Як ми вже згадували в попередній статті, місце застосування ПСП платник податків обирає сам шляхом подання заяви про самостійне обрання місця застосування ПСП (далі — заява про застосування ПСП). Таку заяву складають у довільній формі. Як орієнтир податківці пропонують узяти форму заяви, затверджену скасованим наказом ДПАУ від 30.09.2003 р. № 461 (і адаптувати її під норми ПКУ). Приклад такої заяви наведено нижче.

Якщо працівник претендує на отримання ПСП «на дітей» або на ПСП у підвищеному чи максимальному розмірі, то разом із заявою про застосування пільги він має надати роботодавцю підтвердні документи, перелік і порядок подання яких установлено Порядком № 1227. Для зручності наведемо такий перелік у таблиці на с. 20.

Претенденти на ПСП і необхідні документи

№ з/п

Категорія
платників податку

Розмір ПСП

Документи, необхідні для надання ПСП

1

Будь-який платник податків, який одержує дохід у вигляді заробітної плати в межах установленого граничного розміру ( п.п. 169.1.1 ПКУ)

609 грн.

Заява про застосування ПСП

2

Платник податку, який утримує двох або більше дітей віком до 18 років ( п.п. 169.1.2 ПКУ)*

609 грн. х кількість дітей віком до 18 років

1) заява про застосування ПСП;
2) копія свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей), або документа, що підтверджує встановлення батьківства, або документів, що підтверджують вік дитини (дітей), затверджених відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа — платник податків постійно проживала до прибуття до України;
3) копія рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки чи піклування (якщо із заявою звернеться опікун чи піклувальник)

* Згідно з п.п. 169.3.1 ПКУ ця ПСП застосовується одночасно з ПСП, передбаченою п.п. «б» п.п. 169.1.3 ПКУ, якщо особа утримує в тому числі дитину-інваліда (дітей-інвалідів) (див. п. 4 цієї таблиці). Тобто на кожну дитину віком до 18 років, яка не є інвалідом, надається звичайна пільга, на кожну дитину-інваліда — підвищена ПСП.

3

Одинока мати (батько), вдова (вдівець), опікун, піклувальник*,
які мають дитину (дітей) віком до 18 років
( п.п. «а» п.п. 169.1.3 ПКУ)

913,50 грн. х кількість дітей віком до 18 років

1) заява про застосування ПСП;

2) копія свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей), або документа із зазначенням відомостей про батька дитини у Книзі реєстрації актів цивільного стану, або документів, що підтверджують вік дитини (дітей), затверджених відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа — платник податку постійно проживала до прибуття в Україну;
3) копія рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки чи піклування (якщо із заявою звернеться опікун чи піклувальник);
4) копія свідоцтва про шлюб і свідоцтва про смерть (якщо із заявою звернеться вдова чи вдівець);
5) копія паспорта**

* Під одинокою матір’ю (батьком), опікуном, піклувальником розуміються особи, які на момент застосування ПСП, маючи дитину до 18 років, не перебувають у шлюбі, зареєстрованому відповідно до закону. Згідно з роз’ясненнями фахівця ДФСУ у випадку розлучення батьків одиноким вважатиметься той із них, з ким після розлучення проживає дитина (діти). Підтвердити факт проживання можна довідкою з ЖЕКу.

** Зверніть увагу: у паспорті може бути відсутньою відмітка про розірвання шлюбу, оскільки згідно з чинними правилами реєстрації актів цивільного стану таку відмітку ставити не обов’язково (ч. 8 ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» від 01.07.2010 р. № 2398-VI). У такому разі як документ, що підтверджує розірвання шлюбу, працівник повинен надати копію рішення суду про розірвання шлюбу.

4

Особа, яка утримує дитину-інваліда
віком до 18 років
( п.п. «б» п.п. 169.1.3 ПКУ)

913,50 грн. х
кількість дітей віком до 18 років

1) заява про застосування ПСП;

2) копія свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей), або документа, що підтверджує встановлення батьківства, або документів, що підтверджують вік дитини (дітей), затверджених відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа — платник податку постійно проживала до прибуття в Україну;

3) копія рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки чи піклування (якщо із заявою звернеться опікун чи піклувальник);

4) копія пенсійного посвідчення дитини* або посвідчення одержувача державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, яке містить запис про інвалідність дитини, чи копія медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років, виданого закладами та установами МОЗ

* Періодичність надання відповідає встановленим МОЗ строкам перегляду таких документів. Також див. консультації фахівця на с. 46.

5

Особа, віднесена до 1 або 2 категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв’язку з їх участю в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
( п.п. «в» п.п. 169.1.3 ПКУ)

913,50 грн.

1) заява про застосування ПСП;

2) копія посвідчення (дубліката посвідчення) установленого зразка:
— громадянина (громадянки), який (яка) постраждав (постраждала) внаслідок Чорнобильської катастрофи, категорії 1 серії А з відбитком штампу «Перереєстровано» і записом про дату перереєстрації, а також вкладишем установленого зразка;
— учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 2 серії А з відбитком штампу «Перереєстровано» і записом про дату перереєстрації;
— громадянина (громадянки), евакуйованого (евакуйованої) в 1986 році із зони відчуження, категорії 2 серії Б;
— громадянина (громадянки), який (яка) постійно проживав (проживала) в зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до ухвалення рішення Урядом України про відселення (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 28.06.89 р. № 224), категорії 2 серії Б;

3) копія Грамоти Президії Верховної Ради УРСР за участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (для осіб, нагороджених такою грамотою)

6

Особа, яке є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад’юнктом ( п.п. «г» п.п. 169.1.3 ПКУ)*

913,50 грн.

1) заява про застосування ПСП;

2) довідка з навчального закладу про те, що така особа дійсно навчається в цьому навчальному закладі та не отримує стипендію з бюджету

* Підкреслюємо: ПСП не застосовується до зарплати, яку платник податків отримує протягом звітного податкового місяця одночасно з доходами у вигляді стипендії, грошового або майнового (речового) забезпечення учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад’юнктів,що виплачуються з бюджету ( п.п. 169.2.3 ПКУ).

7

Інваліди I або II групи, у тому числі з дитинства, крім інвалідів, пільга яким зазначена
в п. 11 цієї таблиці
( п.п. «ґ» п.п. 169.1.3 ПКУ)

913,50 грн.

1) заява про застосування ПСП;

2) копія пенсійного посвідчення* або посвідчення одержувача державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, яке містить запис про інвалідність, чи довідки до акта огляду МСЕК

* Періодичність надання відповідає встановленим МОЗ строкам перегляду таких документів. Крім того,читайте свіжу консультацію фахівця ДФСУ на с. 46.

8

Особа, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, що піддався переслідуванням за правозахисну діяльність,
уключаючи журналістів
( п.п. «д» п.п. 169.1.3 ПКУ)

913,50 грн.

1) заява про застосування ПСП;

2) копія акта Президента України про призначення зазначеної стипендії

9

УБД* на території інших країн в період після Другої світової війни, на якого поширюється дія Закону № 3551, крім осіб, зазначених у п. 11 цієї таблиці ( п.п. «е» п.п. 169.1.3 ПКУ)

1) заява про застосування ПСП;

2) копія посвідчення УБД, виданого відповідними органами, або документи, що підтверджують участь у бойових діях у період після Другої світової війни

* «Солдати підприємства», яким присвоєно статус УБД, права на підвищену пільгу не мають (читайте на с. 31).

10

Платник податків, який є Героєм України, Героєм Радянського Союзу, Героєм Соціалістичної Праці або повним кавалером ордена Слави або ордена Трудової Слави, особою, нагородженою
чотирма і більше медалями «За відвагу»
( п.п. «а» п.п. 169.1.4 ПКУ)

1218 грн.

1) заява про застосування ПСП;

2) копія орденської книжки Героя України, Героя Радянського Союзу або Героя Соціалістичної Праці чи орденських книжок кавалерів орденів Слави або Трудової Слави трьох ступенів, або довідки чи інші документи, що підтверджують надання звання Героя України, Героя Радянського Союзу, Героя Соціалістичної Праці, нагородження орденами Слави або Трудової Слави трьох ступенів і чотирма медалями «За відвагу»

11

Платник податків, який є УБД під час Другої світової війни або особою, яка в той час працювала в тилу, та інвалідом I і II груп з числа УБД на території інших країн у період після
Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону № 3551
( п.п. «б» п.п. 169.1.4 ПКУ)

1218 грн.

1) заява про застосування ПСП;

2) копія посвідчення УБД, виданого відповідними органами, або документи, що підтверджують участь у бойових діях під час (у період після) Другої світової війни;

3) копія пенсійне посвідчення* або довідки медико-соціальної експертизи;

4) документи, що підтверджують факт роботи в тилу під час Другої світової війни

* Періодичність надання відповідає встановленим МОЗ строкам перегляду таких документів.

12

Колишній в’язень концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни
( п.п. «в» п.п. 169.1.4 ПКУ)

1218 грн.

1) заява про застосування ПСП;

2) копія посвідчення жертви нацистських переслідувань

13

Особа, визнана репресованою чи реабілітованою ( п.п. «в» п.п. 169.1.4 ПКУ)

1) заява про застосування ПСП;

2) довідки, видані компетентними органами, або документи, які містять необхідні відомості про факт визнання особи репресованою чи реабілітованою

14

Особа, яка було насильно вивезена з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або окупованих фашистською Німеччиною
та її союзниками
( п.п. «г» п.п. 169.1.4 ПКУ)

1) заява про застосування ПСП;

2) копія посвідчення жертви нацистських переслідувань, або довідки, видані компетентними органами, або документи, що містять необхідні відомості про факт насильницького вивезення з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, які перебували у стані війни з колишнім СРСР чи були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками

15

Особа, яка перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року ( п.п. «ґ» п.п. 169.1.4 ПКУ)

1) заява про застосування ПСП;

2) документи, що містять необхідні відомості про факт перебування на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року

Ось тепер ви всі знаєте про те, кому належить ПСП і що для цього потрібно отримати від працівників.

висновки

  • Працівникам, у яких зарплата за місяць не перевищує 1710 грн. (у 2015 році), ПСП застосовують за заявою.
  • Працівники, які мають право на ПСП «на дітей», а також зі спецстатусом, крім заяви, подають установлені підтвердні документи.
Теги ПСП
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд