Оплата днів тимчасової непрацездатності

В обраному У обране
Друк
редактор Вороная Наталія та податковий експерт Чернишова Наталія
Податки та бухгалтерський облік Липень, 2015/№ 59

У разі настання тимчасової непрацездатнос­ті працівник має право на отримання виплат, установлених Законом № 1105. Підставою для оплати працівникові періоду непрацездатності (лікарняного) є виданий в установленому порядку листок непрацездатності (ч. 1 ст. 31 Закону № 1105, п. 3 Порядку № 440). У разі хвороби зовнішнього сумісника для оплати днів тимчасової непрацездатності йому необхідно подати копію листка непрацездатності, засвідчену підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи, та довідку про середню заробітну плату з основного місця роботи*.

* Якщо застрахована особа працює на кількох роботах за сумісництвом, їй необхідно подати довідку з кожного такого місця роботи.

У яких випадках працівникам необхідно виплачувати лікарняні, з якого дня і протягом якого періоду — про все це розповість наступна таблиця.

Порядок оплати днів тимчасової непрацездатності

Причини тимчасової непрацездатності

Додаткові обставини

З якого дня
проводиться виплата

Тривалість виплати

Захворювання або травма, не пов’язана з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням*

(ч. 2 ст. 22 Закону № 1105)

Загальний випадок

Перші 5 днів тимчасової непрацездатності оплачуються за рахунок коштів роботодавця. Починаючи з 6-го дня застрахованим особам виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності

від Фонду соціального страхування (далі — ФСС)

За весь період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією (далі — МСЕК) інвалідності (установлення іншої групи, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності) незалежно від звільнення застрахованої особи в період втрати працездатності**

Застрахована особа працює на сезонних або тимчасових роботах

Не більше ніж за 75 календарних днів протягом календарного року

Застрахована особа — інвалід, яка працює на підприємствах або в організаціях товариств УТОГ і УТОС

Допомогу по тимчасовій непрацездатності виплачують за рахунок коштів ФСС з 1-го дня непрацездатності

За весь період до відновлення працездатності незалежно від звільнення застрахованої особи в період втрати працездатності

* У разі настання тимчасової непрацездатності унаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, під час перебування в щорічній (основній чи додатковій) відпустці лікарняні надаються в загальному порядку. При цьому така відпустка має бути перенесена на інший період або продовжена на кількість днів тимчасової непрацездатності, підтверджених листком непрацездатності (п. 1 ч. 2 ст. 11 Закону про відпустки). Таким же чином може бути перенесена додаткова відпустка «на дітей» (ч. 7 ст. 20 Закону про відпустки). Не допускається перенесення (продовження) у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю навчальної, творчої відпустки, відпустки для підготовки та участі у змаганнях і соціальної відпустки (за винятком відпустки «на дітей»). У разі настання інших видів тимчасової непрацездатності щорічна відпустка не переноситься
і не продовжується.

** Зверніть увагу: працівника не можна звільнити в період його тимчасової непрацездатності з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, крім звільнення відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 40 КЗпП (ч. 3 ст. 40 КЗпП).

Необхідність догляду за хворою дитиною віком до 14 років

(ч. 3 ст. 22 Закону № 1105)

Загальний випадок

Допомогу виплачують за рахунок коштів ФСС з 1-го дня тимчасової непрацездатності*

За період, протягом якого дитина за висновком лікаря потребує догляду, але не більше ніж
за 14 календарних днів

Дитина потребує стаціонарного лікування

За весь час перебування застрахованої особи у стаціонарі разом із хворою дитиною

Застрахована особа працює на сезонних або тимчасових роботах

Не більше ніж
за 75 календарних днів
протягом календарного року

* Допомога не виплачується, якщо у момент настання страхового випадку застрахована особа перебувала в щорічній (основній чи додатковій), навчальній або творчій відпустці
(ч. 6 ст. 22 Закону № 1105).

Необхідність догляду за хворим членом сім’ї (крім догляду за хворою дитиною віком до 14 років)

(ч. 4 ст. 22 Закону № 1105)

Допомогу виплачують за рахунок коштів ФСС з 1-го дня тимчасової непрацездатності*

Не більше ніж
за 3 календарні дні
,
а у виключних випадках, з урахуванням тяжкості хвороби члена сім’ї та побутових обставин, — не більше ніж
за 7 календарних днів

* Допомога не виплачується, якщо у момент настання страхового випадку застрахована особа перебувала в щорічній (основній чи додатковій), навчальній або творчій відпустці
(ч. 6 ст. 22 Закону № 1105).

Необхідність догляду за дитиною віком до 3 років або дитиною-інвалідом віком до 18 років у разі хвороби матері* або іншої особи, яка фактично здійснює догляд за такою дитиною

(ч. 5 ст. 22 Закону № 1105)

Допомогу виплачують за рахунок ФСС застрахованій особі, яка здійснює догляд за дитиною, з 1-го дня захворювання матері, якщо за висновком лікаря вона не може здійснювати догляд за дитиною віком
до 3 років або дитиною-інвалідом віком
до 18 років**

За весь період захворювання матері (іншої особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною віком до 3 років або дитиною-інвалідом віком до 18 років)

* Зауважте: самій матері, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку і яка не працює (не одержує заробітну плату (дохід)), у разі її хвороби допомога по тимчасовій непрацездатності не виплачується (див., зокрема, лист ФСС ТВП від 04.12.2013 р. № 04-30-3449).

** У цьому випадку листок непрацездатності видається лікарем-педіатром на підставі довідки з поліклініки або стаціонару, що засвідчує захворювання матері (п. 3.13 Інструкції № 455). Якщо у момент настання страхового випадку застрахована особа перебувала в щорічній (основній чи додатковій), навчальній або творчій відпустці, допомога не виплачується (ч. 6 ст. 22 Закону № 1105).

Карантин, накладений органами СЕС

(ч. 7 ст. 22 Закону № 1105)

Допомогу виплачують за рахунок коштів ФСС з 1-го дня карантину

За весь час відсутності на роботі у зв’язку з таким карантином

Переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на легшу, нижчеоплачувану роботу*

(ч. 8 ст. 22 Закону № 1105)

Допомогу виплачують за рахунок коштів ФСС з 1-го дня переведення на легшу, нижчеоплачувану роботу

За час роботи на легшій, нижчеоплачуваній роботі, але не більше ніж
за 2 місяці

* Зауважте: ця допомога обчислюється за загальними правилами, але надається в розмірі, який разом із заробітком за тимчасово виконувану роботу не може перевищувати суму повного заробітку до переведення.

Протезування за медичними показаннями у стаціонарі протезно-ортопедичного підприємства

(ч. 9 ст. 22 Закону № 1105)

Допомогу виплачують за рахунок коштів ФСС з 1-го дня тимчасової непрацездатності

За весь період перебування у стаціонарі протезно-ортопедичного підприємства з урахуванням часу на проїзд до цього підприємства і назад

Здійснення санаторно-курортного лікування

(ч. 10 ст. 22 Закону № 1105)

Санаторно-курортне лікування застрахованої особи в загальному випадку

Допомогу надають застрахованій особі за рахунок ФСС з 1-го дня такого лікування, якщо тривалості щорічної (основної та додаткової) відпустки недостатньо для лікування та проїзду до санаторно-курортного закладу і назад*

За час перебування в санаторно-курортному закладі (з урахуванням часу на проїзд до такого закладу і у зворотному напрямі), що перевищує тривалість щорічної (основної та додаткової) відпустки

Застрахована особа направляється на лікування до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм безпосередньо зі стаціонару лікувального закладу

Допомогу надають застрахованій особі за рахунок ФСС з 1-го дня такого лікування незалежно від тривалості щорічної відпустки

За весь час перебування в санаторно-курортному закладі (з урахуванням часу на проїзд до такого закладу та у зворотному напрямі)

Санаторно-курортне лікування дитини-інваліда віком
до 18 років

Допомогу надають застрахованій особі за рахунок ФСС з 1-го дня перебування в санаторно-курортному закладі за умови наявності медичного висновку про необхідність стороннього догляду за дитиною

За весь період санаторно-курортного лікування дитини-інваліда (з урахуванням часу на проїзд до санаторно-курортного закладу і назад)

* Ураховуючи те, що стандартна тривалість щорічної відпустки становить 24 календарні дні, а путівка на санаторно-курортне лікування в більшості випадків надається на 21 календарний день, такий вид допомоги виплачується досить рідко.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити