(066) 87-010-10 Передзвоніть менi
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
Перейти до номеру
 • № 61
 • № 60
 • № 58
 • № 57
 • № 62
 • № 56
 • № 55
 • № 54
 • № 53
? За допомогою цієї функції ви зможете швидко перейти до номеру, що вас цікавить
У цьому номері :
 
 • У обране
 • Друк
 • Шрифт
 • Колір фону
 • Коментарі 0
 • В розробці
12/43
Податки та бухгалтерський облік
Податки та бухгалтерський облік
Липень , 2015/№ 59

Оплата днів тимчасової непрацездатності

http://tinyurl.com/y2zdouk6

У разі настання тимчасової непрацездатнос­ті працівник має право на отримання виплат, установлених Законом № 1105. Підставою для оплати працівникові періоду непрацездатності (лікарняного) є виданий в установленому порядку листок непрацездатності (ч. 1 ст. 31 Закону № 1105, п. 3 Порядку № 440). У разі хвороби зовнішнього сумісника для оплати днів тимчасової непрацездатності йому необхідно подати копію листка непрацездатності, засвідчену підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи, та довідку про середню заробітну плату з основного місця роботи*.

* Якщо застрахована особа працює на кількох роботах за сумісництвом, їй необхідно подати довідку з кожного такого місця роботи.

У яких випадках працівникам необхідно виплачувати лікарняні, з якого дня і протягом якого періоду — про все це розповість наступна таблиця.

Порядок оплати днів тимчасової непрацездатності

Причини тимчасової непрацездатності

Додаткові обставини

З якого дня
проводиться виплата

Тривалість виплати

Захворювання або травма, не пов’язана з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням*

(ч. 2 ст. 22 Закону № 1105)

Загальний випадок

Перші 5 днів тимчасової непрацездатності оплачуються за рахунок коштів роботодавця. Починаючи з 6-го дня застрахованим особам виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності

від Фонду соціального страхування (далі — ФСС)

За весь період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією (далі — МСЕК) інвалідності (установлення іншої групи, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності) незалежно від звільнення застрахованої особи в період втрати працездатності**

Застрахована особа працює на сезонних або тимчасових роботах

Не більше ніж за 75 календарних днів протягом календарного року

Застрахована особа — інвалід, яка працює на підприємствах або в організаціях товариств УТОГ і УТОС

Допомогу по тимчасовій непрацездатності виплачують за рахунок коштів ФСС з 1-го дня непрацездатності

За весь період до відновлення працездатності незалежно від звільнення застрахованої особи в період втрати працездатності

* У разі настання тимчасової непрацездатності унаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, під час перебування в щорічній (основній чи додатковій) відпустці лікарняні надаються в загальному порядку. При цьому така відпустка має бути перенесена на інший період або продовжена на кількість днів тимчасової непрацездатності, підтверджених листком непрацездатності (п. 1 ч. 2 ст. 11 Закону про відпустки). Таким же чином може бути перенесена додаткова відпустка «на дітей» (ч. 7 ст. 20 Закону про відпустки). Не допускається перенесення (продовження) у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю навчальної, творчої відпустки, відпустки для підготовки та участі у змаганнях і соціальної відпустки (за винятком відпустки «на дітей»). У разі настання інших видів тимчасової непрацездатності щорічна відпустка не переноситься
і не продовжується.

** Зверніть увагу: працівника не можна звільнити в період його тимчасової непрацездатності з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, крім звільнення відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 40 КЗпП (ч. 3 ст. 40 КЗпП).

Необхідність догляду за хворою дитиною віком до 14 років

(ч. 3 ст. 22 Закону № 1105)

Загальний випадок

Допомогу виплачують за рахунок коштів ФСС з 1-го дня тимчасової непрацездатності*

За період, протягом якого дитина за висновком лікаря потребує догляду, але не більше ніж
за 14 календарних днів

Дитина потребує стаціонарного лікування

За весь час перебування застрахованої особи у стаціонарі разом із хворою дитиною

Застрахована особа працює на сезонних або тимчасових роботах

Не більше ніж
за 75 календарних днів
протягом календарного року

* Допомога не виплачується, якщо у момент настання страхового випадку застрахована особа перебувала в щорічній (основній чи додатковій), навчальній або творчій відпустці
(ч. 6 ст. 22 Закону № 1105).

Необхідність догляду за хворим членом сім’ї (крім догляду за хворою дитиною віком до 14 років)

(ч. 4 ст. 22 Закону № 1105)

Допомогу виплачують за рахунок коштів ФСС з 1-го дня тимчасової непрацездатності*

Не більше ніж
за 3 календарні дні
,
а у виключних випадках, з урахуванням тяжкості хвороби члена сім’ї та побутових обставин, — не більше ніж
за 7 календарних днів

* Допомога не виплачується, якщо у момент настання страхового випадку застрахована особа перебувала в щорічній (основній чи додатковій), навчальній або творчій відпустці
(ч. 6 ст. 22 Закону № 1105).

Необхідність догляду за дитиною віком до 3 років або дитиною-інвалідом віком до 18 років у разі хвороби матері* або іншої особи, яка фактично здійснює догляд за такою дитиною

(ч. 5 ст. 22 Закону № 1105)

Допомогу виплачують за рахунок ФСС застрахованій особі, яка здійснює догляд за дитиною, з 1-го дня захворювання матері, якщо за висновком лікаря вона не може здійснювати догляд за дитиною віком
до 3 років або дитиною-інвалідом віком
до 18 років**

За весь період захворювання матері (іншої особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною віком до 3 років або дитиною-інвалідом віком до 18 років)

* Зауважте: самій матері, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку і яка не працює (не одержує заробітну плату (дохід)), у разі її хвороби допомога по тимчасовій непрацездатності не виплачується (див., зокрема, лист ФСС ТВП від 04.12.2013 р. № 04-30-3449).

** У цьому випадку листок непрацездатності видається лікарем-педіатром на підставі довідки з поліклініки або стаціонару, що засвідчує захворювання матері (п. 3.13 Інструкції № 455). Якщо у момент настання страхового випадку застрахована особа перебувала в щорічній (основній чи додатковій), навчальній або творчій відпустці, допомога не виплачується (ч. 6 ст. 22 Закону № 1105).

Карантин, накладений органами СЕС

(ч. 7 ст. 22 Закону № 1105)

Допомогу виплачують за рахунок коштів ФСС з 1-го дня карантину

За весь час відсутності на роботі у зв’язку з таким карантином

Переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на легшу, нижчеоплачувану роботу*

(ч. 8 ст. 22 Закону № 1105)

Допомогу виплачують за рахунок коштів ФСС з 1-го дня переведення на легшу, нижчеоплачувану роботу

За час роботи на легшій, нижчеоплачуваній роботі, але не більше ніж
за 2 місяці

* Зауважте: ця допомога обчислюється за загальними правилами, але надається в розмірі, який разом із заробітком за тимчасово виконувану роботу не може перевищувати суму повного заробітку до переведення.

Протезування за медичними показаннями у стаціонарі протезно-ортопедичного підприємства

(ч. 9 ст. 22 Закону № 1105)

Допомогу виплачують за рахунок коштів ФСС з 1-го дня тимчасової непрацездатності

За весь період перебування у стаціонарі протезно-ортопедичного підприємства з урахуванням часу на проїзд до цього підприємства і назад

Здійснення санаторно-курортного лікування

(ч. 10 ст. 22 Закону № 1105)

Санаторно-курортне лікування застрахованої особи в загальному випадку

Допомогу надають застрахованій особі за рахунок ФСС з 1-го дня такого лікування, якщо тривалості щорічної (основної та додаткової) відпустки недостатньо для лікування та проїзду до санаторно-курортного закладу і назад*

За час перебування в санаторно-курортному закладі (з урахуванням часу на проїзд до такого закладу і у зворотному напрямі), що перевищує тривалість щорічної (основної та додаткової) відпустки

Застрахована особа направляється на лікування до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм безпосередньо зі стаціонару лікувального закладу

Допомогу надають застрахованій особі за рахунок ФСС з 1-го дня такого лікування незалежно від тривалості щорічної відпустки

За весь час перебування в санаторно-курортному закладі (з урахуванням часу на проїзд до такого закладу та у зворотному напрямі)

Санаторно-курортне лікування дитини-інваліда віком
до 18 років

Допомогу надають застрахованій особі за рахунок ФСС з 1-го дня перебування в санаторно-курортному закладі за умови наявності медичного висновку про необхідність стороннього догляду за дитиною

За весь період санаторно-курортного лікування дитини-інваліда (з урахуванням часу на проїзд до санаторно-курортного закладу і назад)

* Ураховуючи те, що стандартна тривалість щорічної відпустки становить 24 календарні дні, а путівка на санаторно-курортне лікування в більшості випадків надається на 21 календарний день, такий вид допомоги виплачується досить рідко.

Зацікавив журнал?
Отримуйте більше статей та спеціальних пропозицій за підпискою
лікарняний додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
 • Добре
 • Нормально
 • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті