Виплати, з яких не справляють ЄСВ

В обраному У обране
Друк
редактор Вороная Наталія та податковий експерт Чернишова Наталія
Податки та бухгалтерський облік Липень, 2015/№ 59

З попереднього розділу спецвипуску ви могли побачити, що базою для справляння ЄСВ є суми ( п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону № 2464):

— нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі;

— оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок роботодавця і допомоги по тимчасовій непрацездатності;

— допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами;

— винагороди фізичним особам за виконані роботи (надані послуги) за ЦПД.

При цьому важливо знати, які з виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, не потраплять до бази нарахування ЄСВ. Основне правило: такі виплати не повинні належати до фонду оплати праці згідно з Інструкцією № 5 і при цьому мають бути включені до Переліку № 1170. Ви можете ознайомитися з ними в таблиці нижче.

Виплати, з яких не справляють ЄСВ

Виплати, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців*,
які не включаються до бази справляння ЄСВ

Підстава

норма Інструкції № 5

норма Переліку № 1170

Виплати, що здійснюються у грошовій формі

Соціальна допомога та виплати, встановлені колективним договором (працівникам, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку, на народження дитини, сім’ям з неповнолітніми дітьми тощо)

П. 3.4

П. 1 розд. I

Одноразова допомога працівникам, які виходять на пенсію згідно із законодавством та колективними договорами (включаючи грошову допомогу державним службовцям та науковим (науково-педагогічним) працівникам), військовослужбовцям при звільненні з військової служби

П. 3.6

П. 2 розд. I

Надбавки та доплати до державних пенсій працюючим пенсіонерам

П. 3.7

П. 3 розд. I

Вихідна допомога у разі припинення трудового договору

П. 3.8

П. 4 розд. I

Відшкодування, нараховані працівникам за час затримки розрахунку при звільненні

П. 3.9

П. 5 розд. I

Витрати на відрядження, а саме: добові (у повному обсязі), вартість проїзду, витрати на наймання житлового приміщення

П. 3.15

П. 6 розд. I

Компенсаційні виплати та добові, які виплачуються в разі переїзду на роботу в іншу місцевість згідно із законодавством

Виплати у встановленому розмірі особам, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи (крім надбавок та доплат до тарифних ставок (окладів, посадових окладів) у розмірах, передбачених законодавством, за роботу на територіях радіоактивного забруднення та оплата додаткових відпусток, що надаються відповідно до Закону № 796)

П. 3.12

П. 7 розд. I

Компенсація моральної шкоди працівникам, що виплачується за рішенням суду

П. 3.13

П. 8 розд. I

Винагорода, що сплачується за авторським договором на створення та використання творів науки, літератури та мистецтва, крім гонорару штатним працівникам редакцій газет, журналів, інших засобів масової інформації, видавництв, установ мистецтва та (або) оплати їх праці, що нараховується за ставками (розцінками) авторської (постановочної) винагороди, нарахованої на відповідному підприємстві

П. 3.14

П. 9 розд. I

Винагороди за відкриття, винаходи та раціоналізаторські пропозиції та їх використання

Надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і посадових окладів працівників, що направляються для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, і працівників, робота яких виконується вахтовим методом, постійно проводиться в дорозі або має роз’їзний (пересувний) характер, у визначених законодавством розмірах

П. 3.16

П. 10 розд. I

Компенсації працівникам за використання для потреб виробництва власного інструмента та особистого транспорту

П. 3.22

П. 11 розд. I

Довічна плата за звання дійсного члена та члена-кореспондента академії наук

П. 3.26

П. 12 розд. I

Позики, видані працівникам для поліпшення житлових умов, на індивідуальне будівництво, заведення домашнього господарства

П. 3.28

П. 13 розд. I

Матеріальна допомога разового характеру, що надається окремим працівникам у зв’язку із сімейними обставинами, на оплату лікування, оздоровлення дітей, поховання

П. 3.31

П. 14 розд. I

Допомога, що виплачується молодим спеціалістам під час відпустки після закінчення навчального закладу

П. 15 розд. I

Виплати, які надаються в натуральній або грошовій формі

Вартість вугілля та вугільних брикетів, безоплатно наданих працівникам в обсягах та за переліком професій, затвердженим постановою № 303, або виплата грошової компенсації вартості таких вугілля та вугільних брикетів

П. 1 розд.II

Платіж згідно з договорами добровільного медичного та пенсійного страхування працівників і членів їх сімей

П. 3.5

П. 2 розд. II

Витрати на колективне харчування плавскладу річкового, морського та рибопромислового флоту, а також харчування льотного складу цивільної авіації під час виконання завдань польоту, що можуть бути прирівняні до добових витрат, які виплачуються у разі відрядження

П. 3.17

П. 3 розд. II

Витрати на харчування учасників спортивних заходів, у тому числі суддів, на час перебування на спортивних змаганнях та навчально-тренувальних зборах у межах установлених норм

П. 3.18

П. 4 розд. II

Відшкодування працівникам витрат на придбання ними спецодягу та інших засобів індивідуального захисту в разі невидачі їх роботодавцем або вартість виданого згідно з діючими нормами спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мийних та знешкоджувальних засобів, молока та лікувально-профілактичного харчування

П. 3.19

П. 5 розд. II

Вартість придбаних роботодавцем проїзних квитків, які персонально не розподіляються між працівниками, а видаються їм у разі потреби для виконання виробничих завдань (у зв’язку зі специфікою роботи)

П. 3.20

П. 6 розд. II

Витрати на перевезення працівників до місця роботи як власним, так і орендованим транспортом (крім оплати праці водіїв)

П. 3.21

П. 7 розд. II

Вартість подарунків до свят і квитків на видовищні заходи для дітей працівників

П. 3.23

П. 8 розд. II

Витрати на підготовку та перепідготовку кадрів (крім суми заробітної плати, що зберігається за основним місцем роботи працівників, за час їх навчання з відривом від виробництва в системі підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів), а саме:

— витрати на оплату навчання працівників у вищих навчальних закладах та установах підвищення кваліфікації, професійної підготовки та перепідготовки кадрів;

— стипендії слухачам підготовчих відділень, студентам, аспірантам, направленим підприємствами на навчання з відривом від виробництва у вищі навчальні заклади;

— оплата проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назад;

— витрати, пов’язані з організацією навчального процесу (придбання навчального матеріалу, оренда приміщень)

П. 3.24

П. 9 розд. II

Витрати на проведення культурно-освітніх і оздоровчих заходів та утримання громадських служб (крім оплати праці працівників, які їх обслуговують)

П. 3.27

П. 10 розд. II

Витрати на благоустрій садівничих товариств (будівництво шляхів, енерго- та водопостачання, осушення та інші витрати загального характеру), будівництво гаражів для працівників

Витрати на платне навчання працівників і членів їх сімей, не пов’язане з виробничою необхідністю, згідно з договором між підприємством та навчальним закладом

П. 3.10

П. 11 розд. II

Вартість житла, переданого у власність працівникам

П. 3.29

П. 12 розд. II

Витрати на оплату послуг з лікування працівників, які були надані установами охорони здоров’я

П. 3.30

П. 13 розд. II

Доходи за акціями та інші доходи від участі працівників у власності підприємства (дивіденди, відсотки, виплати за паями), а також доходи від здавання в оренду землі

П. 3.35

П. 14 розд. II

* Звертаємо увагу: у цій таблиці перелічено тільки виплати, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців. Тому, наприклад, допомога на поховання за рахунок коштів ФСС тут не зазначена, хоча вона й не обкладається ЄСВ, оскільки не включається до фонду оплати праці.

Теги ЄСВ
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити