Чим відрізняється цивільно-правовий договір від трудового

В обраному У обране
Друк
редактор Вороная Наталія та податковий експерт Чернишова Наталія
Податки та бухгалтерський облік Липень, 2015/№ 59

Правове регулювання цивільно-правових і трудових договорів істотно відрізняється. Пригадаємо, що таке трудовий договір.

Згідно зі ст. 21 КЗпП трудовим договором називають угоду між працівником і власником підприємства або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові. У свою чергу, роботодавець зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Часто трудові договори плутають з такими цивільно-правовими договорами, як договір під­ряду або договір про надання послуг. Давайте поглянемо, в чому різниця.

За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов’язується прийняти та оплатити виконану роботу ( ст. 837 ЦКУ).

За договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов’язується оплатити виконавцю зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором (ст. 901 ЦКУ).

Ознаки, що дозволяють відрізнити цивільно-правовий договір від трудового, перелічувалися ще в листі Мінпраці від 26.12.2003 р. № 06/1-4/200. Наведемо їх у таблиці.

Порівняння цивільно-правових і трудових договорів

Критерії

Цивільно-правові договори

Трудовий договір

договір підряду

договір про надання послуг

I. Суть договору

Предмет договору

Результат праці, що передається замовнику

Послуга, яка споживається у процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності

Процес праці

Мета договору

Отримання матеріального результату

Отримання послуги

Організація та регулювання процесу трудової діяльності

II. Документальний супровід правовідносин

Вид договору

Договір підряду

Договір про надання послуг

Трудовий договір

Документування виконання обов’язків за договором

Акт виконаних робіт

Акт наданих послуг

Наряд, рапорт про виробіток, табель обліку використання робочого часу тощо

III. Регулювання процесу трудової діяльності та її організація

Законодавче регулювання

Регулюються положеннями ЦКУ

Регулюються трудовим законодавством, зокрема КЗпП

Належність особи, яка виконує роботи за договором, до штату підприємства

Не входить до штату підприємства;

трудова книжка не ведеться

Працівника приймають на посаду, передбачену штатним розписом;

ведеться трудова книжка (крім сумісників)

Взаємні права та обов’язки сторін

Зазначають у договорі підряду

Знаходять відображення в договорі про надання послуг

Відображають у трудовому договорі, колективному договорі та посадовій інструкції

Забезпечення умов праці, необхідних для виконання роботи

Підрядник (виконавець) самостійно забезпечує умови праці

Необхідні умови праці забезпечує роботодавець ( ст. 21 КЗпП)

Режим праці

Підрядник (виконавець) не підкоряється правилам внутрішнього трудового розпорядку і самостійно організовує свою роботу

Працівник зобов’язаний дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку

Залучення третіх осіб до виконання зобов’язань за договором

Підрядник має право, якщо інше не передбачено договором, залучити до виконання роботи інших осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед замовником за результат їх роботи

Виконавець повинен надати послугу особисто. Водночас у випадках, установлених договором, виконавець має право доручити виконання договору іншій особі, залишаючись відповідальним у повному обсязі перед замовником за порушення договору

Працівник не може доручати виконання своїх посадових обов’язків іншій особі і несе особисту відповідальність за виконану ним роботу (за винятком випадків, передбачених законодавством)

Строк правовідносин

Установлюється за домовленістю сторін

Може бути безстроковим або укладеним на визначений строк, установлений за узгодженням сторін, або укладеним на час виконання певної роботи

Припинення правовідносин

Припиняються на загальних підставах, передбачених ЦКУ

Можуть бути розірвані на підставах, передбаченим КЗпП

IV. Порядок та умови оплати праці

Вид і розмір виплат за договором

Винагорода за виконану роботу (надану послугу), розмір якої встановлюється за угодою сторін та закріплюється в договорі. Обмежень щодо розміру плати законодавством не передбачено

Заробітна плата та інші види трудових виплат. Оплата праці працівників здійснюється в розмірі не нижче законодавчо встановленого мінімального розміру

( ст. 95 КЗпП)

Строки виплат

У порядку та строки, закріплені в договорі. Підрядник (виконавець) може вимагати виплату авансу тільки у випадку та в розмірі, передбачених договором

Заробітна плата виплачується не рідше 2 разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, і не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата ( ст. 115 КЗпП)

V. Відповідальність

Відповідальність фізичної особи в разі заподіяння шкоди підприємству

Підрядник (виконавець) несе цивільно-правову відповідальність

Працівник підприємства несе матеріальну та дисциплінарну відповідальність за заподіяну шкоду

Розрізняти зазначені види договорів важливо ще й тому, що їх оподаткування істотно відрізняється. Про оподаткування цивільно-правових договорів див. на с. 65.

Також урахуйте, що систематичне виконання фізичною особою (непідприємцем) одних і тих самих робіт (надання послуг) за цивільно-правовим договором може бути прирівняне до здійснення останньою підприємницької діяльності. При цьому систематичною є діяльність, що здійснюється не менше 3 разів протягом одного календарного року (див. п. 4 постанови Пленуму ВСУ «Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності» від 25.04.2003 р. № 3).

Тому якщо фізична особа (не суб’єкт підприємницької діяльності) укладе з підприємством протягом року більше трьох цивільно-правових договорів з аналогічним предметом, то їй доведеться зареєструватися підприємцем. Інакше за здійснення підприємницької діяльності без державної реєстрації загрожує адміністративна відповідальність ( ст. 164 КУпАП).

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити