Випадки обов’язкового проведення інвентаризації

В обраному У обране
Друк
редактор Вороная Наталія та податковий експерт Чернишова Наталія
Податки та бухгалтерський облік Липень, 2015/№ 59

З 1 січня 2015 року порядок і строки проведення інвентаризації в загальному випадку регулює Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджене наказом Мінфіну від 02.09.2014 р. № 879 (далі — Положення № 879).

Проведення інвентаризації забезпечує керівник підприємства. Саме він зобов’язаний створити необхідні для цього умови, визначити об’єкти, періодичність та строки проведення інвентаризації (п. 4 Положення № 879).

Але не все залежить від керівника. Існують випадки, коли проводити інвентаризацію потрібно обов’язково. Наведемо їх у таблиці.

Випадки обов’язкової інвентаризації

№ з/п

Випадки обов’язкового проведення інвентаризації

Норма Положення № 879

Коли проводити

1

Перед складанням річної фінансової звітності

Абзац другий п. 7

Щороку до дати балансу

У цьому випадку проводять суцільну інвентаризацію всіх видів активів і зобов’язань підприємства незалежно від їх місцезнаходження. Крім того, інвентаризують активи та зобов’язання, що обліковуються на позабалансових рахунках. При цьому повинні дотримуватися строки проведення інвентаризації, установлені п. 10 Положення № 879.

Інвентаризувати нерухомість можна 1 раз на 3 роки.

Інвентаризацію інструментів, приладів, інвентарю (меблів) можна проводити щороку в обсязі не менше 30 % усіх зазначених об’єктів з обов’язковим охопленням інвентаризацією всіх цих об’єктів протягом 3 років.

За наявності обсягу бібліотечних фондів від 100 до 500 тис. одиниць інвентаризацію можна проводити протягом 5 років з охопленням щороку не менше 20 % одиниць, а понад 500 тис. одиниць — протягом 10 років з охопленням щороку не менше 10 % одиниць. Інвентаризацію книжкових пам’яток проводять щороку.

2

Передача майна держпідприємства або бюджетної установи в оренду, приватизація майна держпідприємства, перетворення держпідприємства, передача держпідприємства (його структурних підрозділів) або бюджетної установи до сфери управління іншого органу управління, крім передачі в межах одного органу управління, в інших законодавчо передбачених випадках

Абзац третій п. 7

На дату передачі

3

У разі зміни матеріально відповідальних осіб, а також зміни керівника колективу (бригадира), вибуття з колективу (бригади) більше половини його членів або на вимогу хоча б одного члена колективу (бригади) при колективній (бригадній) матеріальній відповідальності

Абзац четвертий п. 7

На день приймання-передачі справ

Таку інвентаризацію проводять в обсязі активів, які знаходяться на відповідальному зберіганні.

4

У разі встановлення фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей

Абзац п’ятий п. 7

На день встановлення таких фактів

У цьому випадку обсяг інвентаризації визначає керівник підприємства.

5

За судовим рішенням або на підставі належним чином оформленого документа органу, який відповідно до закону має право вимагати проведення інвентаризації. Наприклад, при перевірці органом ДФСУ
( п.п. 20.1.9 ПКУ)

Абзац шостий п. 7

У термін, зазначений у документі відповідного органу, але не раніше дня отримання підприємством такого документа

У цьому випадку проводять інвентаризацію тих об’єктів, які зазначені в документі органу, що вимагає її проведення.

6

У разі техногенних аварій, пожежі чи стихійного лиха

Абзац сьомий п. 7

На день після закінчення таких явищ

Обсяг проведення інвентаризації визначає керівник підприємства.

7

У разі припинення підприємства

Абзац восьмий п. 7

Перед складанням проміжного ліквідаційного балансу

У цьому випадку проводять суцільну інвентаризацію всіх видів активів та зобов’язань підприємства незалежно від їх місцезнаходження. Крім того, інвентаризують активи та зобов’язання, що обліковуються на позабалансових рахунках.

8

У разі переходу на складання фінансової звітності за міжнародними стандартами

Абзац дев’ятий п. 7

На дату такого переходу

9

У разі одержання відмови постачальника задовольнити претензію щодо недовантаження товарів або одержання від покупця претензії щодо недовантаження товарів

П. 9

На дату одержання претензії (відмови постачальника задовольнити претензію)

Здійснюється вибіркова інвентаризація тих товарів, на які заявлені такі претензії.

Підприємства, які перебувають на тимчасово окупованій території та території проведення АТО, проводять інвентаризацію у випадках, обов’язкових для її проведення, тоді, коли стане можливим забезпечити безпечний і безперешкодний доступ уповноважених осіб до активів, первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, в яких відображено зобов’язання та власний капітал цих підприємств. Вони зобов’язані провести інвентаризацію станом на 1-ше число місяця, наступного за місяцем, в якому зникли перешкоди для доступу до активів, первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, та відобразити результати інвентаризації в бухгалтерському обліку відповідного звітного періоду.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити