Практичні ситуації (ч. 2)

В обраному У обране
Друк
Соломіна Марія, Клиженко Яна, експерти з питань оплати праці
Податки та бухгалтерський облік Червень, 2015/№ 45

Відпускні та компенсація за невикористану відпустку в таблиці 6

Приклад 4. Працівник Кузьменко Олег Іванович (податковий номер — 3012457885) з 18 травня по 11 червня 2015 року перебуватиме в щорічній відпустці. Ставка ЄСВ у частині нарахувань — 37,26 %. Сума заробітної плати за фактично відпрацьовані дні травня 2015 року — 800,00 грн. (ЄСВ/н — 298,08 грн., ЄСВ/у — 28,80 грн.). Сума відпускних за період щорічної відпустки становить 1460,40 грн., у тому числі за 13 календарних днів травня — 791,05 грн. (ЄСВ/н — 294,75 грн., ЄСВ/у — 28,48 грн.), за 11 календарних днів червня — 669,35 грн. (ЄСВ/н — 249,40 грн.,
ЄСВ/у — 24,10 грн.).

З 12 по 25 червня 2015 року працівник перебував у відпустці без збереження заробітної плати ( ст. 26 Закону про відпустки). Сума заробітної плати за фактично відпрацьовані дні в червні — 270,00 грн. (ЄСВ/н — 100,60 грн., ЄСВ/у — 9,72 грн.). Для працівника підприємство є основним місцем роботи.

З метою застосування вимоги про сплату ЄСВ з МЗП у разі, коли база справляння ЄСВ у звітному місяці нижче МЗП, відпускні відносимо до місяців, за які їх нараховано.

База справляння ЄСВ у травні 2015 року (1591,05 грн. (800,00 грн. + 791,05 грн.)) більше МЗП (1218,00 грн.). Тому ЄСВ нараховуємо на фактичну суму заробітної плати і відпускних, нарахованих за 13 календарних днів травня.

База справляння ЄСВ у червні 2015 року (939,35 грн. (669,35 грн. + 270,00 грн.)) менше МЗП (1218,000 грн.). Тому на різницю між цими двома величинами (278,65 грн. (1218,00 грн. - 939,35 грн.)) донараховуємо ЄСВ у сумі 103,83 грн. (278,65 грн. х х 37,26 : 100).

Варіант 1. Усю суму відпускних за травень і червень підприємство нараховує у травні. У цьому випадку таблиці 6 звітів за формою № Д4 за травень і червень 2015 року щодо цього працівника потрібно заповнити так, як показано на рис. 6.

Рис. 6. Витяг з таблиці 6 Звіту за формою № Д4 до прикладу 4 (варіант 1)

Варіант 2. Підприємство нараховує відпускні окремо за кожен місяць, на який припадає відпустка. У цій ситуації таблиці 6 звітів за квітень і травень 2015 року заповнюють так, як показано на рис. 7.

Рис. 7. Витяг з таблиці 6 Звіту за формою № Д4 до прикладу 4

З відпускними розібралися. Тепер давайте поговоримо про компенсацію за невикористані дні відпусток. Її суму в таблиці 6 відображайте в загальній сумі заробітної плати. Окремо цю виплату виділяти не потрібно.

Приклад 5. Працівник Молоденко Василь Васильович (податковий номер — 2745895612) звільнився з основного місця роботи 22 травня 2015 ро­ку. Ставка ЄСВ у частині нарахувань — 37,26 %. У день звільнення йому нарахували заробітну плату за фактично відпрацьований час — 2166,67 грн. (ЄСВ/н — 807,30 грн., ЄСВ/у — 78,00 грн.) і компенсацію за невикористані дні щорічної відпустки — 1521,15 грн. (ЄСВ/н — 566,78 грн., ЄСВ/у — 54,76 грн.).

Таблицю 6 Звіту за формою № Д4 на цього працівника підприємство заповнить так, як показано на рис. 8.

Рис. 8. Витяг з таблиці 6 Звіту за формою № Д4 до прикладу 5

А як бути, якщо за звільненим працівником необхідно відобразити суму сторнованих відпускних? Її у таблиці 6 Звіту за формою № Д4 вказуйте окремо від заробітної плати з «мінусом». Це узгоджується з п. 9 розд. IV Порядку № 435, який дозволяє вносити до таблиці 6 від’ємні значення сум нарахованої зарплати (доходу) при відображенні сторнованих сум відпускних, нарахованих у попередніх періодах. У цьому випадку проставляють:

— у графі 10 — код типу нарахувань «10»;

— у графі 11 — місяць, в якому було проведено нарахування відпускних;

— у графі 15 — кількість днів відпустки, за які проводяться відрахування, зі знаком «мінус»;

— у графах 17 і 18 — суму відпускних також зі знаком «мінус».

Приклад 6. Працівник Завада Олег Петрович (податковий номер — 2645897845) звільнився з основного місця роботи 29 травня 2015 року. У день звільнення йому нарахували зарплату за фактично відпрацьований час — 3000,00 грн. (ЄСВ/н — 1117,80 грн., ЄСВ/у — 108,00 грн.). Крім того, при проведенні остаточного розрахунку було виявлено, що цей працівник надмірно використав 10 календарних днів щорічної основної відпустки. У цій відпустці він перебував з 11 лютого по 6 березня 2015 року. Сума надмірно нарахованих відпускних склала 1014,10 грн., з них за 4 дні лютого — 405,64 грн. (ЄСВ/н — 151,14 грн., ЄСВ/у — 14,60 грн.), за 6 днів березня — 608,46 грн. (ЄСВ/н — 226,71 грн., ЄСВ/у — 21,90 грн.).

Таблицю 6 Звіту за формою № Д4 на цього працівника підприємство заповнить так, як показано на рис. 9.

Рис. 9. Витяг з таблиці 6 Звіту за формою № Д4 до прикладу 6

Лікарняні у звітності з ЄСВ

Порядок відображення лікарняних у звітності з ЄСВ не залежить від того, за рахунок яких коштів фінансується їх виплата: за рахунок підприємства або чи рахунок фонду соціального страхування. Лікарняні показуйте у Звіті за формою № Д4 за той місяць, в якому їх було нараховано (у бухгалтерському обліку). При заповненні таблиці 6 враховуйте такі правила:

1) лікарняні показуйте після рядків із зарплатою та винагородою за ЦПД, якщо вони нараховувалися працівнику у звітному місяці;

2) на лікарняні формуйте стільки рядків, на скільки місяців припадає період тимчасової непрацездатності;

3) суми лікарняних розподіляєте пропорційно дням хвороби, що припадають на кожен місяць хвороби, зазначаючи у графі 9 код КЗО з додатка 2 до Порядку № 435 (див. табл. 1 на с. 7);

4) місяць, на який припадають дні тимчасової непрацездатності, проставляєте у графі 11, а кількість календарних днів хвороби — у графі 13 таблиці 6.

Приклад 7. Працівник Боженко Дмитро Петрович (податковий номер — 3021548798) з 1 по 15 квітня був у відпустці без збереження заробітної плати на підставі ст. 26 Закону про відпустки, а з 16 квітня по 8 травня 2015 року включно хворів. Листок непрацездатності за весь період хвороби був наданий 12 травня 2015 року.

У квітні 2015 року щодо працівника нарахувань не було. У травні нараховано заробітну плату в розмірі 2800,00 грн. (ЄСВ/н — 1043,28 грн., ЄСВ/у — 100,80 грн.) і лікарняні в загальній сумі 1326,63 грн., у тому числі за дні хвороби у квітні — 935,44 грн. (ЄСВ/н — 310,57 грн., ЄСВ/у — 18,71 грн.), у травні — 340,16 грн. (ЄСВ/н — 112,93 грн., ЄСВ/у — 6,80 грн.).

Підприємство є основним місцем роботи фізичної особи.

Оскільки початок і закінчення тимчасової непрацездатності працівника припадають на різні місяці, то:

1) у місяці відкриття не застосовуємо вимогу про ЄСВ з МЗП. Причина невідомий загальний дохід за цей місяць;

2) після надання листка непрацездатності для цілей порівняння з МЗП лікарняні відносимо до місяців, за які їх нараховано;

3) якщо після розподілу лікарняних у місяці, за який їх нараховано, загальний дохід менше МЗП, застосовуємо вимогу про ЄСВ з МЗП.

Після розподілу лікарняних бачимо, що загальний дохід за травень (3140,16 грн. (2800,00 грн. + + 340,16 грн.)) більше МЗП (1218,00 грн.) і менше максимальної величини бази справляння ЄСВ (20706,00 грн.). Тому ЄСВ утримуємо з фактично нарахованої суми. А ось дохід за квітень (935,44 грн.) виявився менше МЗП. Тому необхідно застосувати вимогу про ЄСВ з МЗП. Причому, оскільки у квітні крім лікарняних працівнику не нараховувався інший дохід, то до різниці між МЗП і фактичною базою справляння ЄСВ застосовуємо ставку ЄСВ, установлену для лікарняних, тобто 33,2 %.

Додаткова база нарахування ЄСВ дорівнює:

1218,00 - 935,44 = 282,56 (грн.)

Сума ЄСВ, нарахована на додаткову базу справляння ЄСВ за квітень:

282,56 х 33,2 : 100 = 93,81 (грн.),

де 33,2 % — ставка ЄСВ у частині нарахувань на лікарняні.

Наведемо фрагмент заповненої таблиці 6 Звіту за формою № Д4 за травень 2015 року (див. рис. 10).

Рис. 10. Витяг з таблиці 6 Звіту за формою № Д4 до прикладу 7

Декретні у формі № Д4

У таблиці 1 Звіту за формою № Д4 суму допомоги по вагітності та пологах і ЄСВ у частині нарахування/утримання відображаєте в загальному порядку у відповідних рядках.

У таблиці 5 на працівницю заповнюєте рядок, в якому зазначаєте, зокрема:

— у місяці виходу у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами: у графі 7 — категорію особи «5», у графі 11 «дата початку» — перший день такої відпустки;

— у місяці закінчення відпустки: у графі 7 — категорію особи «5», у графі 11 «дата закінчення» — дату останнього дня відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами згідно з листком непрацездатності (з урахуванням листка непрацездатності, що був виданий на продовження такої відпустки, якщо відпустка продовжувалася).

У таблиці 6 Звіту за формою № Д4 суму допомоги відображаєте в останню чергу, після інших виплат, нарахованих працівниці у звітному місяці. За допомогою заповнюєте стільки рядків, на скільки місяців припадає відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, зазначаючи, зокрема:

— у графі 9 код КЗО з додатка 2 до Порядку № 435 (див. табл. 1 на с. 7);

— у графі 11 — місяць, на який припадає період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами;

— у графі 15 за рядком із сумою допомоги, що нарахований за дні відпустки, що припадають на звітний місяць, — кількість календарних днів перебування у трудових відносинах, але тільки в тому випадку, якщо цього місяця немає нарахування заробітної плати або лікарняних. У ситуації, коли у звітному місяці працівниці було нараховано заробітну плату, графу 15 заповнюєте за рядком із заробітною платою. Якщо зарплата не нараховувалася, але нараховувалися лікарняні, графу 15 заповнюєте за рядком з лікарняними.

У рядках, де зазначаєте допомогу за майбутні місяці відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, у графі 15 проставляєте кількість календарних днів відпустки. Тобто заповнювати в наступних звітних місяцях у таблиці 6 на декретницю рядки без сумових показників, але з даними у графі 15, не потрібно;

— у графі 16 — календарні дні, що припадають на кожен місяць перебування працівниці у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами;

— у графі 17 — розподілені за місяцями суми допомоги без обмеження максимальною величиною бази справляння ЄСВ;

— у графі 18 — суми допомоги з графи 17, але в межах максимальної величини бази справляння ЄСВ, що встановлена на відповідний місяць. При визначенні максимальної величини допомогу по вагітності та пологах враховуєте після зарплати, винагороди за ЦПД та лікарняних (якщо здійснювалося нарахування цих виплат).

Якщо в місяці початку або закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами дохід працівниці виявився менше МЗП, проводите донарахування ЄСВ на різницю між МЗП і фактичною базою справляння ЄСВ. За якою ставкою? За ставкою:

— установленою підприємству згідно з класом профризику, якщо до бази справляння ЄСВ разом з допомогою по вагітності та пологах входить зар-
плата;

— 33,2 %, якщо працівниці у звітному місяці було нараховано тільки декретні або декретні та лікарняні.

Приклад 8. Працівниці Ковальчук Анні Сергіївні (податковий номер — 3030303030) надано відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами з 18 травня по 20 вересня 2015 року. У травні 2015 року їй було нараховано:

— заробітну плату за фактично відпрацьовані дні — 800,00 грн. (ЄСВ/н — 298,08 грн., ЄСВ/у — 28,80 грн.);

— допомогу по вагітності та пологах у сумі 7140,42 грн., у тому числі за травень — 793,38 грн. (ЄСВ/н — 263,40 грн., ЄСВ/у — 15,87 грн.), за червень — 1700,10 грн. (ЄСВ/н — 564,43 грн., ЄСВ/у — 34,00 грн.), за липень — 1756,77 грн. (ЄСВ/н — 583,25 грн., ЄСВ/у — 35,14 грн.), за серпень — 1756,77 грн. (ЄСВ/н — 583,25 грн., ЄСВ/у — 35,14 грн.), за вересень — 1133,40 грн. (ЄСВ/н — 376,29 грн., ЄСВ/у — 22,67 грн.).

Припустимо, що у вересні працівниця одразу після відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами йде у відпустку для догляду за дитиною до 3 років. У цьому випадку вереснева база справляння ЄСВ, до якої увійшли тільки декретні в сумі 1133,40 грн., виявиться менше МЗП (1218,00 грн.). Отже, потрібно виконувати вимогу про ЄСВ з МЗП.

Додаткова база справляння ЄСВ у вересні 2015 року дорівнює:

1218,00 - 1133,40 = 84,60 (грн.)

Сума ЄСВ, нарахована на додаткову базу справляння ЄСВ за вересень:

84,60 х 33,2 : 100 = 28,09 (грн.).

Наведемо на рис. 11 заповнені таблиці 5 і 6 звітів за формою № Д4 за травень і вересень 2015 року.

Рис. 11. Витяг з таблиць 6 Звіту за формою № Д4 до прикладу 8

АТО-відпустка в таблиці 6 Звіту за формою № Д4

Працівникам на період проведення антитерористичної операції у відповідному населеному пункті з урахуванням часу, необхідного для повернення до місця роботи, але не більше семи календарних днів після прийняття рішення про припинення антитерористичної операції, за їх бажанням роботодавець зобов’язаний надати відпустку без збереження заробітної плати (далі — АТО-відпустка). Підстава — п. 18 ст. 25 Закону про відпустки.

Для відображення періоду такої відпустки в таблиці 6 Звіту за формою № Д4 Мінфін передбачив окремий код КЗО — «49». Навіщо він необхідний? Річ у тім, що роботодавці не повинні виконувати вимогу про сплату ЄСВ з МЗП щодо працівників, які у звітному місяці перебували в АТО-відпустці.

Важливо! Календарні дні АТО-відпустки відображайте в окремому рядку!

Приклад 9. Працівник Павлов Петро Павлович (податковий номер 2777777777) був у відпустці без збереження заробітної плати, наданій згідно з п. 18 ст. 25 Закону про відпустки (АТО-відпустка), з 5 травня по 19 червня 2015 року. У травні йому не нараховувався дохід. Сума заробітної плати за фактично відпрацьований час у червні — 1200,00 грн. (ЄСВ/н — 447,12 грн., ЄСВ/у — 43,20 грн.)

Таблицю 6 Звіту за формою № Д4 на цього працівника підприємство заповнить так, як показано на рис. 12.

Рис. 12. Витяг з таблиць 6 Звіту за формою № Д4 до прикладу 9

Винагороди за цивільно-правовими договорами в таблицях Звіту з ЄСВ

Інформацію щодо ЦПД на виконання робіт (надання послуг) зазначайте в таблицях 1, 5 і 6 форми № Д4.

У таблиці 1 — суми винагород та нарахувань/утриманий ЄСВ проставляйте у відповідних рядках.

У таблиці 5 за ЦПД зазначайте, зокрема:

— у графі 7 — категорію особи «3»;

— у графі 8 — «1», якщо ЦПД укладено з особою, працевлаштованою на вашому підприємстві за основним місцем роботи (з трудовою книжкою) або за сумісництвом, і «0» — якщо зі сторонньою особою. Зазначимо що раніше за ЦПД, укладеними із сумісниками, ви проставляли в цій графі «0». Тож будьте уважні!

— у графі 11 — дати, коли були розпочаті цивільно-правові відносини і коли вони закінчилися (день підписання акта виконаних робіт (наданих послуг)).

Тепер давайте поговоримо про таблицю 6 Звіту за формою № Д4. Якщо ЦПД укладено з працівником підприємства, в таблиці 6 суми винагород відображаєте в окремому рядку з відповідним їм кодом КЗО у графі 9, після рядків із зарплатою, і перед рядками з лікарняними/декретними (якщо вони нараховувалися у звітному місяці).

Якщо строк виконання робіт/надання послуг з ЦПД перевищував один місяць, суму за договором поділіть на кількість місяців, протягом яких діяв ЦПД. Винагороду, що припадає на кожен календарний місяць, відображайте в окремому рядку таблиці 6. За такими сумами у графі 10 таблиці 6 не забудьте проставити код типу нарахувань «1» (сума доходу за виконану роботу (надані послуги), строк виконання яких перевищує календарний місяць). А ось якщо винагорода нарахована за один місяць, графу 10 не заповнюєте.

У графі 15 таблиці 6 зазначаєте кількість календарних днів перебування в цивільно-правових відносинах відповідно до договору підряду (договору на виконання робіт (надання послуг)). Зауважте: ця графа заповнюється щомісячно незалежно від того, були нарахування за конкретним ЦПД чи ні.

У графі 17 ви зазначайте всю суму винагороди за ЦПД, що припадає на календарний місяць, а у графі 18 — з урахуванням максимальної величини бази справляння ЄСВ, що діяла в місяці, за який нараховано дохід. Зауважте: при визначенні максимальної величини бази справляння ЄСВ сума винагороди за ЦПД враховується після заробітної плати.

Майте на увазі, що за ЦПД договорами не потрібно виконувати вимогу про сплату ЄСВ з МЗП.

Приклад 10. Підприємство уклало договір підряду з Ковтун Ольгою Антонівною (податковий номер — 2929292929), яка не є підприємцем та найманим працівком цього підприємства. Згідно з угодою роботи виконуються з 18 травня по 12 червня 2015 року. Акт виконаних робіт підписано 12.06.2015 р. Сума винагороди за договором становить 30000,00 грн.

Строк виконання робіт припадає на два місяці: травень і червень 2015 року. Тому для порівняння з максимальною величиною бази справляння ЄСВ винагороду, нараховану за ЦПД 12.06.2015 р., ділимо на 2 місяці:

30000,00 : 2 = 15000,00 (грн.).

Дохід Ковтун О. А. у вигляді розподіленої винагороди у травні (15000,00 грн.) і червні (15000,00 грн.) не перевищив розмір максимальної величини бази справляння ЄСВ, що діє у відповідному місяці (20706,00 грн.). Отже, ЄСВ справлятимемо з усієї суми винагороди.

Визначимо ЄСВ у частині утримань з винагороди, що припадає на травень 2015 року:

15000,00 х 2,6 : 100 = 390,00 (грн.).

Така сама сума ЄСВ буде утримана з червневої винагороди за ЦПД.

ЄСВ у частині нарахувань на суму винагороди за ЦПД, що припадає на травень, дорівнює:

15000,00 х 34,7 : 100 = 5205,00 (грн.)

Таблиці 6 Звіту за формою № Д4 за травень і червень 2015 року підприємство заповнить так, як показано на рис. 13.

Рис. 13. Витяг з таблиць 6 Звіту за формою № Д4 до прикладу 10

Приклад 11. Підприємство уклало зі своїм працівником Бородаєм Петром Петровичем (податковий номер — 2656565656) договір підряду. Роботи за ЦПД виконувалися в період з 12.05.2015 р. по 29.05.2015 р. Акт виконаних робіт підписано 29.05.2015 р. У травні 2015 року працівнику було нараховано:

— заробітну плату за травень 2015 року в сумі 6000,00 грн.;

— винагороду за ЦПД — 30000,00 грн.

Розмір максимальної величини бази справляння ЄСВ, що діє у травні 2015 року, дорівнює 20706,00 грн.

Загальний дохід, нарахований працівнику у травні 2015 року, склав:

6000,00 + 30000,00 = 36000,00 (грн.).

Сума доходу, нарахованого працівнику у травні 2015 року (36000,00 грн.), перевищує розмір максимальної величини бази справляння ЄСВ, що діє у цьому місяці (20706,00 грн.). Отже, ЄСВ справлятиметься з частини доходу, що дорівнює максимальній величині бази справляння ЄСВ, тобто із суми 20706,00 грн.

Визначимо виплати, з яких справлятиметься ЄСВ. До бази справляння ЄСВ потрапить заробітна плата за травень 2015 року (6000,00 грн.) і частина винагороди за ЦПД, що дорівнює 14706,00 грн. (20706,00 грн. - 6000,00 грн.). З частини винагороди, що залишилася, у сумі 15294,00 грн. (30000,00 грн. - - 14706,00 грн.) ЄСВ не справлятиметься.

Визначимо суму ЄСВ у частині утримань:

— із заробітної плати за травень 2015 року:

6000,00 х 3,6 : 100 = 216,00 (грн.);

— з частини винагороди за ЦПД:

14706,00 х 2,6 : 100 = 382,36 (грн.).

Розрахуємо суму ЄСВ у частині нарахувань:

— на зарплату за травень 2015 року:

6000,00 х 37,26 : 100 = 2235,60 (грн.);

— на частину винагороди за ЦПД, що увійшов до бази справляння ЄСВ:

14706,00 х 34,7 : 100 = 5102,98 (грн.).

Наведемо рядки з таблиць 5 і 6 з даними щодо цього працівника.

Рис. 14. Витяг з таблиць 6 Звіту за формою № Д4 до прикладу 11

Теги ЄСВ звіт
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити