Кодекс відповідальності. 10. Захист прав споживачів: порушення та відповідальність

В обраному У обране
Друк
редактор Вороная Наталія, податкові експерти Чернишова Наталія, Смердов Віталій, Савченко Олена, Хмелевська Оксана
Податки та бухгалтерський облік Червень, 2015/№ 49
Законодавство України традиційно розглядає споживача як слабкішого суб’єкта (порівняно з суб’єктом господарювання). Тому й передбачає для нього підвищений захист. У цьому розділі ви зможете дізнатися про те, хто уповноважений проводити перевірки в цій сфері та застосовувати відповідні санкції. Безумовно, не залишаться без уваги і способи впливу на несумлінних продавців товарів і виконавців робіт (послуг).

10.1. Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про захист прав споживачів

До останнього часу контрольні повноваження в цій сфері покладалися на Державну інспекцію з питань захисту прав споживачів. Чи змінилося щось зараз? Для відповіді зазирнемо до постанови № 442. Вона передбачає створення нової Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів. Причому це відбудеться шляхом реорганізації:

— Державної інспекції з питань захисту прав споживачів (далі — Держспоживінспекція);

— Державної ветеринарної та фітосанітарної служби;

— Державної санітарно-епідеміологічної служби.

Як бачите, повноваження у сфері захисту прав споживачів передаються новій державній службі, тоді як «стару» Держспоживінспекцію приєднують до неї. Але водночас на момент підготовки номера щодо неї КМУ ще навіть не затвердив відповідного положення. Тому в цьому питанні орієнтуємося на п. 6 зазначеної постанови № 442. А він передбачає, що до створення передбачених ним органів

відповідні повноваження продовжують здійснювати «старі» органи (тобто ті, які згідно з цією постановою мають бути припинені/реорганізовані)

Це означає, що сьогодні контроль за дотриманням законодавства про захист прав споживачів продовжує здійснювати Держспоживінспекція. Нагадаємо, вона діє на підставі Положення про Державну інспекцію України з питань захисту прав споживачів, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 р. № 465/2011.

Контрольні повноваження цього органу у сфері захисту прав споживачів зафіксовано, зокрема, у ст. 26 Закону № 1023. Так, Держспоживінспекція та її територіальні органи мають право:

— давати суб’єктам господарювання обов’язкові для виконання приписи про припинення порушень прав споживачів;

— перевіряти в суб’єктів господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, якість продукції, дотримання обов’язкових вимог щодо безпеки продукції, а також дотримання правил торгівлі та надання послуг. При цьому вони можуть безперешкодно відвідувати та обстежувати згідно із законодавством будь-які виробничі, складські, торговельні та інші приміщення таких суб’єктів. Проводять перевірки згідно з Порядком № 310;

— відбирати зразки товарів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів для перевірки якості на місці або проведення незалежної експертизи відповідно до порядку, затвердженого постановою КМУ від 02.04.94 р. № 215;

— проводити контрольні перевірки правильності розрахунків зі споживачами за реалізовану продукцію. Їх здійснюють на підставі Порядку проведення контрольної перевірки правильності розрахунку із споживачами за надані послуги і реалізовані товари, затвердженого постановою КМУ від 02.04.94 р. № 215;

— одержувати безоплатно від суб’єктів господарювання, які перевіряються, копії необхідних документів, які характеризують якість продукції, сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, що використовуються для виробництва цієї продукції;

— припиняти відвантаження та реалізацію товарів, нормативних документів, що не відповідають вимогам, до усунення суб’єктами господарювання виявлених недоліків;

— забороняти суб’єктам господарювання реалізацію споживачам продукції, що підпадає під ознаки, названі в п. 7 ч. 1 ст. 26 Закону № 1023 (зокрема, у разі відсутності документів, що підтверджують відповідність продукції вимогам нормативних документів тощо);

— накладати на винних осіб у випадках, передбачених законодавством, адміністративні стягнення;

— накладати на суб’єктів господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, стягнення згідно зі ст. 23 Закону № 1023. Роблять це на підставі Положення про порядок накладення та стягнення штрафів за порушення законодавства про захист прав споживачів, затвердженого постановою КМУ від 17.08.2002 р. № 1177 (далі — Положення № 1177).

Тепер поглянемо на перевірки, які проводить Держспоживінспекція згідно з Порядком № 310. І почнемо з того, що вони повинні підпадати під мораторій на перевірки, установлений на 2015 — 2016 роки Законом № 71. Нагадаємо, що він, за деякими винятками, забороняє проводити перевірки підприємств (установ, організацій), фізосіб-підприємців з обсягом доходів за попередній календарний рік до 20 млн грн.* Але навіть незважаючи на це, ознайомитися з порядком їх проведення буде не зайвим (тим паче, що нерідко чиновники зазначений мораторій неправомірно ігнорують).

* Такі перевірки можуть проводити тільки з дозволу КМУ, за заявою самого суб’єкта господарювання, згідно з рішенням суду або вимогами КПК.

Мета таких перевірок — контроль стану дотримання вимог законодавства про захист прав споживачів щодо якості та безпеки продукції, правил торгівлі та послуг, надання споживачам необхідної, доступної та своєчасної інформації про продукцію.

Такі перевірки можуть бути плановими (здійснюються на підставі квартальних планів) і позаплановими

При цьому позапланові перевірки проводять при виникненні підстав, перелічених у п. 1.4 Порядку № 310. До них, зокрема, належать:

— звернення фізосіб або юросіб про порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства;

— подання суб’єктом господарювання письмової заяви про здійснення перевірки за його бажанням;

— перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення планових перевірок Держспожив­інспекцією.

За підсумками перевірки складають акт (незалежно від того, були виявлені порушення чи ні). Якщо перевіряючі все ж таки виявили порушення, то вам на підставі такого акта видадуть припис про усунення порушення. При цьому сам по собі такий припис не передбачає застосування санкцій.

Але крім власне припису, вас можуть очікувати й інші рішення, а саме:

— протокол про адмінправопорушення. Але не такий страшний протокол, як санкція, що накладається на його підставі. Про те, які санкції вас можуть чекати в цьому випадку, читайте на с. 110;

— заборона реалізації продукції. Підстави для цього перелічено в п.п. 4.1.2 Порядку № 310 (вони, по суті, дублюють підстави з п. 7 ч. 1 ст. 26 Закону № 1023);

— припинення суб’єктом господарювання сфери торгівлі та послуг, у тому числі ресторанного господарства, реалізації та виробництва продукції, що не відповідає вимогам нормативно-правових актів та нормативних документів, додержання яких є обов’язковим, до усунення виявлених порушень;

— опломбування виробничих, складських, торговельних та інших приміщень суб’єктів господарювання сфери торгівлі та послуг, у тому числі ресторанного господарства, а також несправних, з неправильними показаннями, з пошкодженим перевірочним тавром або без нього чи з тавром, строк дії якого закінчився, засобів вимірювальної техніки, за допомогою яких здійснюється обслуговування споживачів;

— застосування адміністративно-господарських санкцій.

Зупинимося детальніше на останніх. Як ми вже зазначали, штрафи Держспоживінспекція накладає згідно з Положенням № 1177.

Оформляють їх відповідними постановами

Після отримання такої постанови вам потрібно:

— протягом 15 днів сплатити суму штрафу;

— протягом 3 днів письмово повідомити Держ­споживінспекцію або її територіальний орган, який наклав штраф, про сплату — із зазначенням номера та дати платіжного доручення.

Якщо цю суму не сплатити, її стягнуть у примусовому порядку згідно із Законом України «Про виконавче провадження» від 21.04.99 р. № 606-XIV.

Водночас, якщо ви з перевіряючими не згодні, то маєте право оскаржити їх постанову. Зробити це можна в Держспоживінспекції України (скарга подається туди безпосередньо або через територіальний орган, який здійснював перевірку) або в суді. В останньому випадку звертатися потрібно до адмінсуду за правилами КАСУ.

І ще одне. Пам’ятайте, що Держспоживінспекція та її територіальні органи мають право також накладати штрафи за порушення законодавства про:

— рекламу — на підставі ст. 27 Закону України «Про рекламу» від 03.07.96 р. № 270/96-ВР. При цьому керуються Порядком накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу, затвердженим постановою КМУ від 26.05.2004 р. № 693;

— попередження та зменшення вживання тютюнових виробів — на підставі ст. 20 Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення» від 22.09.2005 р. № 2899-IV.

10.2. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів

Тепер розберемося з основним санкціями, що загрожують за порушення законодавства про захист прав споживачів.

Ознайомитися з цими відомостями найзручніше за допомогою табл. 10.1.

Таблиця 10.1. Санкції у сфері захисту прав споживачів

№ з/п

Порушення

Санкція за порушення

Нормативно-правовий акт

Адміністративно-господарські санкції

1

Відмова споживачу в реалізації його прав, установлених ч. 1 ст. 8, ч. 1 ст. 9, ч. 3 ст. 10 Закону № 1023*

Штраф у 10-кратному розмірі вартості продукції виходячи з цін, що діють на момент покупки цієї продукції, але не менше

5 нмдг (85 грн.)

П. 1 ч. 1 ст. 23 Закону № 1023

* Нагадаємо, що ч. 1 ст. 8 Закону № 1023 встановлює право споживача в разі виявлення недоліків товару протягом установленого гарантійного строку вимагати зменшення ціни товару, безоплатного усунення його недоліків або відшкодування витрат на їх усунення. Права споживача в разі виявлення недоліків у виконаних роботах (наданих послугах) установлює ч. 3 ст. 10 Закону № 1023. У свою чергу ч. 1 ст. 9 цього Закону передбачає можливість протягом 14 днів (не рахуючи дня покупки) обміну якісного товару, якщо він не задовольнив споживача за формою, габаритам, фасоном, кольором тощо.

2

Виготовлення або реалізація продукції, що не відповідає вимогам нормативних документів

Штраф у розмірі 50 % вартості виготовленої або отриманої для реалізації партії товару, виконаної роботи, наданої послуги, але не менше 10 нмдг (170 грн.), а якщо згідно із законом суб’єкт господарювання не веде обов’язковий облік доходів і витрат — штраф у розмірі 10 нмдг (170 грн.)

П. 2 ч. 1 ст. 23 Закону № 1023

3

Реалізація продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, якщо в документах, за якими її передано на реалізацію, відсутні реєстраційні номери сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності

Штраф у розмірі 50 % вартості отриманої для реалізації партії товару, виконаної роботи, наданої послуги, але не менше 10 нмдг (170 грн.), а якщо відповідно до закону суб’єкт господарювання не веде обов’язковий облік доходів і витрат — штраф у розмірі 10 нмдг (170 грн.)

П. 3 ч. 1 ст. 23 Закону № 1023

4

Виготовлення або реалізація продукції, що не відповідає вимогам нормативно-правових актів, нормативних документів стосовно безпеки для життя, здоров’я та майна споживачів і навколишнього природного середовища

Штраф у розмірі 300 % вартості виготовленої або отриманої для реалізації партії товару, виконаної роботи, наданої послуги, але не менше 25 нмдг (425 грн.), а якщо згідно із законом суб’єкт господарювання не веде обов’язковий облік доходів і витрат — штраф у розмірі 50 нмдг (850 грн.)

П. 4 ч. 1 ст. 23 Закону № 1023

5

Реалізація продукції, забороненої відповідним державним органом для виготовлення та реалізації (виконання, надання)

Штраф у розмірі 500 % вартості отриманої для реалізації партії товару, виконаної роботи, наданої послуги, але не менше 100 нмдг (1700 грн.), а якщо відповідно до закону суб’єкт господарювання не веде обов’язковий облік доходів і витрат — штраф у розмірі 100 нмдг (1700 грн.)

П. 5 ч. 1 ст. 23 Закону № 1023

6

Реалізація небезпечного товару (отрути, пестицидів, вибухо- і вогненебезпечних речовин тощо) без належного попереджувального маркування, а також без інформації про правила і умови його безпечного використання

Штраф у розмірі 100 % вартості одержаної для реалізації партії товару, але не менше 20 нмдг (340 грн.), а якщо відповідно до закону суб’єкт господарювання не веде обов’язковий облік доходів і витрат — штраф у розмірі 20 нмдг (340 грн.)

П. 6 ч. 1 ст. 23 Закону № 1023

7

Відсутність необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію

Штраф у розмірі 30 % вартості отриманої для реалізації партії товару, виконаної роботи, наданої послуги, але не менше 5 нмдг (85 грн.), а якщо відповідно до закону суб’єкт господарювання не веде обов’язковий облік доходів і витрат — штраф у розмірі 5 нмдг (85 грн.)

П. 7 ч. 1 ст. 23 Закону № 1023

8

Створення перешкод посадовим особам Держспоживінспекції та структурного підрозділу з питань захисту прав споживачів органу місцевого самоврядування у проведенні перевірки якості продукції, а також правил торговельного та інших видів обслуговування

Штраф у розмірі від 1 до 10 % вартості реалізованої продукції за попередній календарний місяць, але не менше 10 нмдг (170 грн.), а якщо відповідно до закону суб’єкт господарювання не веде обов’язковий облік доходів і витрат — штраф у розмірі 10 нмдг (170 грн.)

П. 8 ч. 1 ст. 23 Закону № 1023

9

Невиконання або несвоєчасне виконання розпорядження посадових осіб Держспоживінспекції про усунення порушень прав споживачів

Штраф у розмірі 20 нмдг (340 грн.)

П. 9 ч. 1 ст. 23 Закону № 1023

10

Реалізація товару, строк придатності якого минув

Штраф у розмірі 200 % вартості залишку отриманої для реалізації партії товару, але не менше 5 нмдг (85 грн.)

П. 10 ч. 1 ст. 23 Закону № 1023

11

Порушення умов договору між споживачем і виконавцем про виконання роботи, надання послуги

Штраф у розмірі 100 % вартості виконаної роботи (наданої послуги)

П. 11 ч. 1 ст. 23 Закону № 1023

Ті самі дії, вчинені щодо групи споживачів

Штраф у розмірі від 1 до 10 % вартості виконаних робіт (наданих послуг) за попередній календарний місяць, але не менше 5 нмдг (85 грн.)

12

Обмеження або відмова в реалізації прав споживачів, установлених ч. 2 ст. 17 Закону № 1023*

Штраф у розмірі 500 нмдг (8500 грн.)

П. 12 ч. 1 ст. 23 Закону № 1023

* Ця норма передбачає, що споживач має право на вільний вибір товарів/послуг у підходящий для нього час і на вільне використання електронних платіжних засобів з урахуванням режиму роботи та обов’язкових для продавця (виконавця) форм (видів) розрахунків, установлених законодавством України.

Адміністративна відповідальність*

* Тут розглянемо тільки ті штрафи, які накладає Держспоживінспекція.

13

Порушення правил торгівлі, виконання робіт та надання послуг працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, а також ФОП

Штраф у розмірі

від 1 до 10 нмдг

(від 17 до 170 грн.)

Ч. 1 ст. 155 КУпАП

Вчинення тих самих дій особою, до якої протягом року застосовувалося адміністративне стягнення за це саме порушення

Штраф у розмірі

від 5 до 27 нмдг

(від 85 до 459 грн.)

Ч. 3 ст. 155 КУпАП

14

Продаж товарів зі складів, баз, підсобних приміщень підприємств (організацій) державної торгівлі (громадського харчування, сфери послуг) і споживчої кооперації з порушенням установлених правил, а також заховання товарів від покупців, здійснене працівниками підприємств (організацій) державної торгівлі (громадського харчування та сфери послуг) і споживчої кооперації, які не є посадовими особами

Штраф у розмірі

від 1 до 14 нмдг

(від 17 до 238 грн.)

Ч. 2 ст. 155 КУпАП

Вчинення тих самих дій особою, до якої протягом року застосовувалося адміністративне стягнення за це саме порушення

Штраф у розмірі

від 5 до 27 нмдг

(від 85 до 459 грн.)

Ч. 3 ст. 155 КУпАП

15

Обмірювання, обважування, обраховування, перевищення встановлених цін і тарифів або інший обман покупця чи замовника працівниками торгівлі, громадського харчування і сфери послуг і ФОП при реалізації товарів, виконанні робіт, наданні послуг

Штраф у розмірі

від 2 до 15 нмдг

(від 34 до 255 грн.)

Ч. 1 ст. 1552 КУпАП

Вчинення тих самих дій особою, до якої протягом року застосовувалося адміністративне стягнення за це порушення, або в разі вчинення подібних порушень у великих розмірах*

Штраф у розмірі

від 20 до 50 нмдг

(від 340 до 850 грн.)

Ч. 2 ст. 1552 КУпАП

* Великим вважається розмір завданої матеріальної шкоди в сумі, що перевищує 3 нмдг. Нагадаємо, що для кваліфікації правопорушень як нмдг приймають суму ПСП. Таким чином, у 2015 році для цілей ст. 1552 КУпАП великим є розмір матеріальної шкоди в сумі 1827 грн. (609 грн. х 3).

16

Порушення працівником підприємства (організації) торгівлі або громадського харчування правил торгівлі пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами, а саме:

— торгівля пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями або тютюновими виробами у приміщеннях або на територіях, заборонених законом, або в інших місцях, визначених рішенням відповідного органу місцевого самоврядування такими, де роздрібну торгівлю зазначеними товарами заборонено;

— торгівля такими товарами через торгові автомати або неповнолітніми особами;

— продаж таких товарів особі, що не досягла 18 років;

— продаж тютюнових виробів в упаковках, що містять менше 20 сигарет або цигарок, або поштучно (крім сигар)

Штраф в розмірі

від 30 до 100 нмдг

(від 510 до 1700 грн.)

Ч. 2 ст. 156 КУпАП

17

Відмова працівників торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, а також ФОП у наданні громадянам-споживачам необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про товари (роботи, послуги), їх кількість, якість, асортимент, а також про їх виробника (виконавцю, продавцю), у навчанні безпечному та правильному їх використанню, а також обмеження прав громадян-споживачів на перевірку якості, комплектності, ваги та ціни придбаних товарів

Штраф у розмірі

від 1 до 10 нмдг

(від 17 до 170 грн.)

Ч. 1 ст. 1561 КУпАП

18

Відмова особами, названими в п. 17 цієї таблиці, громадянину-споживачу в реалізації його права в разі придбання ним товару неналежної якості

Штраф у розмірі

від 1 до 18 нмдг

(від 17 до 306 грн.)

Ч. 2 ст. 1561 КУпАП

19

Надання виробниками або особами, зазначеними в п. 17 цієї таблиці, недостовірної інформації про продукцію, якщо ця інформація не зашкодила життю, здоров’ю та майну споживача

Штраф у розмірі

від 10 до 50 нмдг

(від 170 до 850 грн.)

Ч. 3 ст. 1561 КУпАП

20

Бездіяльність осіб, зазначених у п. 19 цієї таблиці, щодо приведення недостовірної інформації про весь товар до відповідності або повторне надання недостовірної інформації про товар протягом року з моменту стягнення

Штраф у розмірі

від 50 до 200 нмдг

(від 850 грн. до 3400 грн.)

Ч. 4 ст. 1561 КУпАП

21

Порушення встановленого порядку промислової переробки, зберігання, транспортування або знищення конфіскованих спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв або тютюнових виробів

Штраф на посадових осіб у розмірі

від 20 до 50 нмдг

(від 340 до 850 грн.)

Ст. 1562 КУпАП

22

Реклама, а так само будь-яка інша діяльність з рекламування тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, з порушенням вимог чинного законодавства

Штраф на громадян у розмірі від 5 до 10 нмдг (від 85 до 170 грн.);

штраф на посадових осіб рекламодавця та/або розповсюджувача реклами в розмірі

від 100 до 250 нмдг

(від 1700 до 4250 грн.)

Ч. 1 ст. 1563 КУпАП

22

Ті самі дії, вчинені особою, до якої протягом року застосовувалося адміністративне стягнення за це порушення

Штраф на громадян

у розмірі від 15 до 25 нмдг (від 255 до 425 грн.);

штраф на посадових осіб рекламодавця та/або розповсюджувача реклами в розмірі

від 200 до 350 нмдг

(від 3400 до 5950 грн.)

Ч. 4 ст. 1563 КУпАП

23

Реклама будь-яких товарів або послуг (крім реклами тютюнових виробів), що містить зображення тютюнових виробів або процесу куріння тютюнових виробів

Штраф на посадових осіб рекламодавця та/або розповсюджувача реклами в розмірі

від 100 до 250 нмдг

(від 1700 до 4250 грн.)

Ч. 2 ст. 1563 КУпАП

Ті самі дії, вчинені особою, до якої протягом року застосовувалося адміністративне стягнення за це порушення

Штраф на посадових осіб рекламодавця та/або розповсюджувача реклами в розмірі

від 200 до 350 нмдг

(від 3400 до 5950 грн.)

Ч. 4 ст. 1563 КУпАП

24

Спонсорування будь-яких заходів з використанням знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, з порушенням чинного законодавства про рекламу

Штраф на посадових осіб рекламодавця та/або розповсюджувача реклами в розмірі

від 100 до 250 нмдг

(від 1700 до 4250 грн.)

Ч. 3 ст. 1563 КУпАП

Ті самі дії, вчинені особою, до якої протягом року застосовувалося адміністративне стягнення за це порушення

Штраф на посадових осіб рекламодавця та/або розповсюджувача реклами в розмірі

від 200 до 350 нмдг (від 3400 до 5950 грн.)

Ч. 4 ст. 1563 КУпАП

25

Введення в обіг (випуск на ринок України, у тому числі з ремонту) або реалізація продукції, яка не відповідає вимогам стандартів, сертифікатів відповідності, норм, правил і зразків (еталонів) щодо безпечності, якості, комплектності та упаковки (крім випадків, передбачених законодавством України)*

Штраф на посадових осіб підприємств (установ, організацій), громадян — власників підприємств або уповноважених ними осіб у розмірі

від 20 до 100 нмдг

(від 340 до 1700 грн.)

Ст. 167 КУпАП

* Держспоживінспекція має до цього стосунок тільки в частині правопорушень при реалізації продукції промисловими підприємствами громадянам-споживачам (крім порушень у частині лікарських засобів і порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм).

26

Виконання робіт, надання послуг громадянам-споживачам, що не відповідають вимогам стандартів, норм і правил*

Штраф на посадових осіб і ФОП у розмірі

від 1 до 18 нмдг

(від 17 до 306 грн.)

Ст. 1681 КУпАП

* Крім порушень щодо лікарських засобів і порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм.

27

Випуск у продаж продукції з порушенням вимог щодо медичних попереджень споживачів тютюнових виробів

Штраф на посадових осіб у розмірі

від 30 до 100 нмдг

(від 510 до 1700 грн.)

Ст. 1682 КУпАП

28

Недодержання стандартів і технічних умов при транспортуванні, зберіганні і використанні (експлуатації) продукції, якщо це спричинило зниження якості, псування або наднормативні втрати продукції*

Штраф на посадових осіб у розмірі від 3 до 40 нмдг

(від 51 до 680 грн.)

Ст. 170 КУпАП

* Держспоживінспекція має до цього стосунок тільки в частині правопорушень при транспортуванні, зберіганні та використанні продукції, призначеної для реалізації громадянам-споживачам (крім порушень у частині лікарських засобів і порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм).

29

Введення виробником чи постачальником в обіг продукції (у тому числі імпортної), яка підлягає обов’язковому підтвердженню відповідності, але щодо якої немає сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності чи складеної відповідно до вимог технічного регламенту з підтвердження відповідності декларації про відповідність, а також неправомірне застосування національного знака відповідності*

Штраф на посадових осіб підприємств (установ, організацій), громадян — власників підприємств або уповноважених ними осіб, ФОП у розмірі

від 3 до 88 нмдг

(від 51 до 1496 грн.)

Ст. 1701 КУпАП

* Держспоживінспекція застосовує цю санкцію тільки щодо порушень при реалізації товарів, виконанні робіт, наданні послуг громадянам-споживачам.

30

Порушення правил застосування засобів вимірювальної техніки, на які поширюється державний метрологічний нагляд*

Штраф на посадових осіб підприємств (установ, організацій), ФОП у розмірі від 3 до 30 нмдг (від 51 до 510 грн.)

Ст. 172 КУпАП

* Цю санкцію Держспоживінспекція застосовує тільки щодо порушень на підприємствах (в організаціях) торгівлі, громадського харчування, сфери послуг, ФОП.

31

Невиконання посадовими особами, ФОП законних вимог посадових осіб Держспоживінспекції про проведення перевірки діяльності з продажу товарів (виконання робіт, надання послуг) громадянам-споживачам або про надання необхідних для цього матеріалів

Штраф у розмірі

від 3 до 5 нмдг

(від 51 до 85 грн.)

Ч. 1 ст. 1882 КУпАП

32

Ухилення посадових осіб і ФОП від своєчасного виконання вимог посадових осіб Держспоживінспекції про усунення порушень прав споживачів

Штраф у розмірі

від 1 до 18 нмдг

(від 17 до 306 грн.)

Ч. 2 ст. 1882 КУпАП

висновки

  • Контролювати сферу захисту прав споживачів буде нова Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

  • Доти, доки нова служба та її територіальні органи не будуть остаточно створені, перевірки та накладення санкцій у сфері захисту прав споживачів здійснює Держспоживінспекція.

  • Перевірки Держспоживінспекції у 2015 — 2016 роках повинні підпадати під мораторій, установлений Законом № 71.

  • Держспоживінспекція має право також штрафувати за порушення рекламного та «антитютюнового» законодавства.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити