(066) 87-010-10 Передзвоніть менi
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
 • У обране
 • Друк
 • Шрифт
 • Колір фону
 • Коментарі 0
 • В розробці
5/11
Податки та бухгалтерський облік
Податки та бухгалтерський облік
Червень , 2015/№ 51

Комісія і ПДВ: якщо в ланцюжку — неплатник

http://tinyurl.com/yyahjotd
Платнику ПДВ стане непереливки, якщо в ланцюжок постачань товару за договором комісії потрапив неплатник ПДВ. Каменем на шиї у нього напевно будуть податкові зобов’язання, що не компенсуються податковим кредитом (таке податкове навантаження). Давайте розглянемо ці ситуації і спробуємо знайти хоч якісь шляхи їх вирішення.

Комісія на продаж

Неплатник ПДВ — комісіонер

Комітент, відвантажуючи комісіонеру товар (перша подія)* за договором комісії на продаж, повинен нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ (якщо, звичайно, товар не підпадає під ПДВ-пільгу) і скласти податкову накладну (ПН).

* Передання товару в межах договору комісії вважається його постачанням ( абз. «е» п.п. 14.1.191 ПКУ).

ПН на постачання товарів неплатнику ПДВ. Така ПН має певні особливості, пов’язані з її складанням. По-перше, вона хоч і реєструється в ЄРПН**, але не видається покупцю (п. 9 Порядку № 957). По-друге, у верхній лівій частині цієї ПН ставлять відповідну позначку «Х» і відзначають тип причини 02 — Постачання неплатнику податку.

** Хоча, як пояснюють податківці, штрафу згідно з п. 1201 ПКУ за нереєстрацію такої ПН не буде (див. лист ДФСУ від 19.01.2015 р. № 1403/7/99-99-19-03-01-17). Проте деякі незручності можуть виникнути. Наприклад, розбіжності між даними декларації та ЄРПН (див. підкатегорію 101.07 БЗ); неможливість надалі скласти та зареєструвати РК до такої ПН; адмінштраф на посадових осіб ( ст. 1631 КУпАП).

Поставляючи товар комісіонеру, не зареєстрованому як платник ПДВ, у рядку «Особа (платник податку) — покупець» слід зазначити «Неплатник». У рядку «Індивідуальний номер покупця» відображають умовний ІПН «100000000000» (п. 12 Порядку № 957). Оскількип. 12 Порядку № 957 не визначає порядок заповнення інших рядків заголовної частини ПН, відведеної для даних покупця, то ці рядки не заповнюють — нулі, прочерки та інші знаки і символи не проставляють (абз. п’ятий п. 12 Порядку № 957). А ось вид договору «Договір комісії» і форму розрахунку в ПН зазначте обов’язково.

Третя особа — покупець товару (отримавши його від комісіонера або перерахувавши передоплату за товар) не отримає податковий кредит з огляду на те, що комісіонер — неплатник ПДВ не нараховує податкові зобов’язання і не виписує ПН.

Складання акта приймання-передавання результатів наданих комісійних послуг / виплата винагороди комісіонеру так само не вплинуть на ПДВ-наслідки комітента. Податковий кредит відобразити не буде з чого, адже комісійну послугу надає комісіонер — неплатник ПДВ (див. рис. 1).

Як бачимо, у цьому випадку, з точки зору оподаткування, картина не дуже весела: податкові зобов’язання з ПДВ комітент відображає, проте права на податковий кредит, на жаль, ніхто не отримує (комісіонер — неплатник ПДВ, а покупець працює тільки з ним).

І ще декілька важливих моментів. Якщо комісіонер відступить від вказівок комітента і продасть товар за іншою ціною, ніж визначалося договором комісії на продаж, на комітента чекають такі податкові наслідки:

1) комісіонер продав товар за нижчою ціною. У такому разі комітент не зможе відкоригувати податкові зобов’язання через обмеження, установлене абз. другим п. 192.2 ПКУ. Тільки в разі одночасного виконання двох умов — (1) повернення товару і (2) надання повної грошової компенсації їх вартості — платник зможе зменшити податкові зобов’язання з ПДВ;

2) комісіонер продав товар за вищою ціною. У такому разі комітент на дату отримання звіту від комісіонера (у якому зазначається, що товар продано за вищою ціною) зобов’язаний буде скласти РК до «своєї» раніше виписаної ПН з типом причини «02» і збільшити податкові зобов’язання з ПДВ. Звертати увагу на абз. другий
п. 192.2 ПКУ
не треба — він установлює обмеження тільки для коригування в бік зменшення ціни постачання і відповідно податкових зобов’язань з ПДВ.

Неплатник ПДВ — комітент

При переданні товару комісіонеру (перша подія) комітент — неплатник ПДВ не нараховує зобов’язань з ПДВ, проте враховує його продажну вартість для розрахунку мільйонного критерію в цілях ПДВ-реєстрації.

Нагадаємо: податківці при визначенні обсягу оподатковуваних операцій рекомендують ураховувати обсяги операцій: (1) оподатковуваних за основною ставкою (20 %) та за ставками 7 % і 0 %, (2) звільнених (умовно звільнених) від обкладення ПДВ (див. підкатегорію 101.01.02 БЗ). І тільки операції, що не є об’єктом оподаткування або не відповідають критеріям постачання, до розрахунку мільйонного критерію не включаються.

Комісіонер при отриманні товару ПДВ-наслідків не змінює (податкового кредиту в нього немає). Водночас при подальшому постачанні взятого на комісію товару третій особі (покупцю) він повинен у загальному порядку нарахувати ПДВ, скласти «звичайну» податкову накладну та зареєструвати її в ЄРПН.

Далі за фактом надання комісійних послуг неплатнику ПДВ або отримання від нього комісійної винагороди комісіонер складає для себе ПН з типом причини «02», як її заповнити, наводилося вище (див. рис. 2 на с. 20).

Як бачимо, у загальному випадку комісіонер потрапляє у вкрай невигідне становище: будучи посередником, він повинен нарахувати зобов’язання з ПДВ на вартість постачання, не маючи при цьому права на відображення податкового кредиту. Не забувайте! Комісіонер повинен передати все отримане комітенту ( ч. 1 ст. 1022 ЦКУ). Вихід із цієї

ситуації: передбачити в договорі комісії компенсацію комітентом витрат, пов’язаних зі сплатою ПДВ.

Комісія на купівлю

Неплатник ПДВ — комісіонер

Упродовж виконання договору комісії на купівлю ні в комітента — платника ПДВ, ні в комісіонера-неплатника ПДВ-наслідки не змінюються (див. рис. 3).

Комісіонер за датою першої події (надходження грошових коштів від комітента або передання товару комітенту) повинен буде врахувати договірну вартість постачання в розрахунку мільйонного критерію для ПДВ-реєстрації.

А ось третя особа — продавець товару (відвантаживши його комісіонеру або отримавши оплату за товар) нараховує податкові зобов’язання з ПДВ і складає для себе ПН з типом причини «02» (як заповнити —наводилося вище).

Із суми комісійної винагороди податкові зобов’язання в комісіонера — неплатника ПДВ також не виникають. Проте суму такої винагороди також доведеться врахувати при обчисленні мільйонного ПДВ-реєстраційного критерію.

Неплатник ПДВ — комітент

Комісіонер за датою першої події (отримання грошових коштів від комітента або передання товару комітенту) повинен нарахувати ПДВ-зобов’язання і скласти ПН з типом причини «02».

Третя особа — продавець товару (відвантаживши його комісіонеру або отримавши оплату за товар) зобов’язаний буде нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ, склавши на ім’я комісіонера* «звичайну» податкову накладну і зареєструвати її в ЄРПН. На її підставі комісіонер, керуючись загальними правилами ( пп. 198.1 і 198.6 ПКУ), зможе відобразити податковий кредит.

* ПН виписується на ім’я комісіонера навіть тоді, коли товар відправляється одразу комітенту і в договорі зазначаються і комітент, і комісіонер (ст. 1016 ЦКУ).

Далі за фактом надання комісійних послуг неплатнику ПДВ або отримання від нього комісійної винагороди комісіонер складає для себе ПН з типом причини «02», як заповнити, наводилося вище (див. рис. 4).

Водночас якщо комісіонер фактично купив товар за іншою ціною, ніж була відображена за першою подією в ПДВ-обліку, то на комісіонера чекають такі наслідки:

1) товар придбано за вищою ціною. Тоді комісіо­нер на дату передання звіту комітенту (в якому зазначається, що товар куплено за вищою ціною) повинен скласти РК до «своєї» 02-ї ПН, донарахувавши тим самим ПДВ-зобов’язання, і залишити його в себе;

2) товар було куплено за нижчою ціною. Відкоригувати зобов’язання з ПДВ не вийде** ( п. 192.2 ПКУ).

** Однак тут, щоб хоча б частково зменшити ПЗ, комісіонер може спробувати скористатися консультацією податківців, розміщеною в підкатегорії 101.07 БЗ. У ній податківці дали «добро» на коригування ПЗ у постачальника при поверненні неплатнику ПДВ передо­плати у зв’язку зі зміною умов договору (скасування постачання). Адже комісіонер у цьому випадку так само повертає безПДВшному комітенту невитрачену передоплату, відповідно в цій частині може зменшити й ПЗ.

Ось тепер і думайте, чи варто бути «бути посередником для...», чи «брати в посередники» неплатника ПДВ.

висновки

 • За договором комісії на постачання комісіонеру вкрай не вигідний комітент — неплатник ПДВ. Але в договорі комісії можна передбачити компенсацію комітентом витрат, пов’язаних зі сплатою ПДВ.

 • Комітент, віддавши товар на продаж комісіонеру-неплатнику, втрачає ПК за послуги комісії. Крім того, не зможе зменшити ПЗ, якщо комісіонер-неплатник продасть товар за нижчою ціною.

Зацікавив журнал?
Отримуйте більше статей та спеціальних пропозицій за підпискою
договір комісії, ПДВ додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
 • Добре
 • Нормально
 • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті